Á l d á s ! B é k e s s é g !

Isten hozott a www.Istentisztelet.net fórumánPontos idő: kedd márc. 20, 2018 12:51 pm
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 62 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5  Következő
Imádkozzunk 
Szerző Üzenet
Arany Listatag

Csatlakozott: pén. szept. 16, 2005 5:49 pm
Hozzászólások: 183
Tartózkodási hely: Hungary
Hozzászólás 
Érdemes elolvasni Mika Valtari Szinuhe c. könyvét.... ;-)

_________________
"extra hungariam non est vita, si est vita, non est ita" /középkori mondás/


kedd máj. 08, 2007 10:14 am
Profil Honlap
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: pén. szept. 16, 2005 12:59 pm
Hozzászólások: 1384
Tartózkodási hely: Kispest
Hozzászólás 
netlelkész írta:
Azt hiszem, igen. Hamurabbit is elverték, ha ez volt a törvény.


Azért - a despotizmus sajátosságait figyelembe véve - valószínűbb, hogy magáért a gondolatért szörnyű halált halt volna, aki az uralkodón kéri számon a törvényt.


kedd máj. 08, 2007 9:28 am
Profil E-mail küldése
Arany Listatag

Csatlakozott: pén. szept. 16, 2005 5:49 pm
Hozzászólások: 183
Tartózkodási hely: Hungary
Hozzászólás 
Azt hiszem, igen. Hamurabbit is elverték, ha ez volt a törvény.

4000 évvel ezelőtt a népek vezetőit (istenkirályait) fel is háldozták, gond nélkül, ha rosszul ment a sora a népnek.
Elküldték, járjon közben Isteni ősénél... hehe... egész jó ideológia.

Az ártatlan feláldozása, a tökéletes ajándék odaadása Istennek, gondolat köré épült.

Néha azonban úgy érzem, csupán a bántó tökéletességtől való megszabadulás ez sok ember számára.... ;-)

_________________
"extra hungariam non est vita, si est vita, non est ita" /középkori mondás/


vas. ápr. 29, 2007 7:27 am
Profil Honlap
Platinum Listatag
Avatar

Csatlakozott: csüt. ápr. 26, 2007 5:57 pm
Hozzászólások: 272
Hozzászólás 
Erről két cinikus kérdés jut az eszembe.

Vajon Hamurabbit is, mint az egyik legnagyobb vezetőt, törvényalkotót is elverték-e?

A másik megjegyzésem az, hogy ez a vezetők elverésének kényelmetlen szertartása lehet, hogy egyenes úton vezetett az áldozati bárány feláldozásának szokásáig? Amelynek feláldozásával, a bűnöktől az ártatlan bárány halála megszabadítja a népet?


szomb. ápr. 28, 2007 9:43 am
Profil
Platinum Listatag
Avatar

Csatlakozott: csüt. ápr. 26, 2007 5:57 pm
Hozzászólások: 272
Hozzászólás 
la Mer írta:
És a babiloni királyokat minden évben egyszer Marduk templomában meztelenre vetkőztették, és a papok jó alaposan elverték a népük ezen nevezett bűneiért...


Erről nem hallottam, de mindenképpen érdekes. Mint ahogy az egész dologban az nagyon érdekes, hogy több, mint 4000 évvel ezelőtt mennyire komolyan kialakult formája volt a bűn, a bűnbánat, a feloldozásért való könyörgés, és a feloldozás rendjének.


pén. ápr. 27, 2007 7:54 pm
Profil
Platinum Listatag
Avatar

Csatlakozott: csüt. ápr. 26, 2007 5:57 pm
Hozzászólások: 272
Hozzászólás 
Könyörgés feloldozásért


Oldozzátok föl,
ó nagy istenek,
istenek és istennők,
ti, a feloldozás urai és úrnői,
oldozzátok föl ezt az embert,
kinek Istene:__________
kinek istennője:__________
ő maga beteg, nyomorult,
megszomorított, megalázott,


Istene-megtiltotta ételt evett,
istennője - megtiltotta italt ivott;
"nemet" mondott "igen" helyett,
"igent" mondott "nem" helyett;
ujjal mutatott felebarátjára,
hazug beszéddel vádaskodván;
sok nagy gonoszságot gondolt,
sok csalárdságot eszelt ki;
becsmérelte istennőjét,
káromolta Istenét;
nem - jó szándékkal rosszat mondott,
rosszat mondott, másodszor is,
mások szájával rosszat mondatott;
megkörnyékezvén bírákat, tanúkat,
vesztegetéssel igaztalan pört nyert;
sanyargatott egy szegény özvegyasszonyt,
egy másikat kiűzött otthonából;
fiút apától elszakított,
leányt anyától elszakított,
anyát leányától elválasztott,
nevelt - leányt nevelő anyától elszakított,
nevelő - anyát nevelő leánytól elválasztott,
testvért - testvértől elszakított,
társat a társtól elválasztott,
barátot baráttól elszakított;
a legyőzöttet fogságba vetette;
setét, naptalan verembe taszítá
a fogság házának lakóját;
a megkötözött gúzsát föl nem oldotta,
sőt inkább még szorítóbb hurkot hurkolt;
becsmérelte istennőjét,
káromolta Istenét;
lelkét Isten ellen való bűn nyomja,
szívét istennő ellen való vétek terheli;
megsértette nemző - atyját,
testvér - bátyját lekicsinyelte,
megharagította öregapját,
testvér - nénjét elkeserítette;
nagy helyett kicsit adott vissza;
nem - voltra "bizony volt"-ot mondott,
voltra "bizony nem volt"-ot mondott;
bolondságokat fecsegett,
szemtelenségeket művelt;
hamis mértékkel, hamisan mért,
igaz mértékkel igazán nem mért;
rossz ezüstöt elfogadott,
jó ezüstöt nem fogadott el;
megtagadta örökösét,
vér szerint való utódját kitudta;
jogtalan határt határolt,
jogos határt nem határolt,
odább tolt mesgyecöveket;
szomszédja házát elpörölte,
szomszédjának asszonyával hált,
szomszédjának vérét ontotta,
szomszédja ruháiba öltözött;
a jámbor ifjút elbolondította,
a jámbor ifjút nem ruházta föl;
megdúlta a családi fészket;
bár igaz - szájú, ám hazug - szívű,
nyelve alatt hazugság lakozik
szája, "igen", szíve pedig "nem":
fenyegetést, rémítést tervez,
pusztítást, elveszejtést, rombolást;
gyűlölködésre, gonoszságra készül,
meglop, megrabol, fosztogat,
vagy másokat bír rá, hogy azt tegyék;
kezét gonoszságba mártja;
szája förtelmességet szól,
ajka indulatosságot;
elméje nem - méltót gondol,
tisztátalan dolgot jegyez meg;
letér az igazság útjáról,
a gonoszság útján halad,
istentelenséget cselekszik,
varázslást, bűbájt, s más hasonlót -
mert a tiltott rosszból evett,
mert bűn, temérdek, nyomja lelkét,
mert városa rendjét lábbal tapodta
gyülekezete rendjét megosztván,
mert lázított Isten ellen,
mert szívvel - szájjal hazudott,
mert káromolta Istenét,
mert az áldozatot gyalázta,
mert - gúnyolva égre nyújtotta kezét -
az imádkozót kinevette,
mert feldöntötte az áldozó - asztalt,
mert Istenét és istennőjét megutálta,
mert másoknak rosszul, rosszat beszélt,
oldoztassék föl ez az ember:
káromolt bár - de tudta nélkül,
esküdött bár - de visszavonta,
fogadkozott bár - meggondolta,
tolvajláson rajt - kapatván, rettenésből esküdött,
nagy szorultságban, szabadulás végett esküdött,
óvó - Istenére nyújtotta ujját,
atyja és anyja óvó - Istenére nyújtotta ujját,
az Úr és Úrasszony óvó - Istenére nyújtotta ujját,
s mindezt gyalázkodásnak miatta tette így;
vérontásban tapodott,
arrafelé járt, ahol vért ontottak,
ami tiltott városában, azt ette,
városának ügyeit elárulta,
városának hírnevét bemocskolta,
pártjára kelt a rontással nyűgözöttnek,
ágyában aludt a rontással nyűgözöttnek,
s most könyörög, könyörög -
ágyban könyörög,
széken könyörög,
asztalnál könyörög,
serleg átvevéskor könyörög,
kőoszlop látásakor könyörög,
mérőrúddal és mérőedénnyel könyörög,
istállóban könyörög,
jószág mellett könyörög,
csatorna szélén könyörög,
folyó partján könyörög,
csónak farában, hajó tatján könyörög,
napkeletkor és napnyugtakor könyörög,
ég Istenéhez, föld szentségéhez könyörög,
Urunk és Úrnőnk templomában könyörög,
Városkapun belépvén, városkapun kilépvén, könyörög,
úton utazván, könyörög,
házban megszállván, könyörög,
utcán járkálván, könyörög -


oldozd hát föl, Samas, te bíró,
"Fönn és lenn Ura", oldozd hát föl!
Te, istennek törvényhozója,
királyok igaztevője,
legfőbb ítéletmondó oldozd hát föl!
Oldozd föl, fő - fő tisztító pap,
oldozd föl, te házunk Ura,
bűneink Ura, Marduk, oldozd hát föl!


(Gilgames 239-243. Bűnjegyzék az "Égetés " című ráolvasás - gyűjteményből


pén. ápr. 27, 2007 7:07 pm
Profil
Arany Listatag

Csatlakozott: szomb. nov. 05, 2005 8:24 pm
Hozzászólások: 152
Hozzászólás 
Ady Endre: Imádság úrvacsora előtt

Add nekem azt a holt hitet,
Istenem,
Hogy magyarul is szabad nézni,
Szabad szemekkel szabadon
Parádézni.

Add nekem azt a holt hitet,
Istenem,
Hogy nem kell ám fenékig inni
S kelyhed szent borából elég
Egy korty: hinni.

Add nekem azt a szent hitet,
Istenem,
Hogy holnapig, óh, nem tovább, nem,
Birom még bátor életem,
Ámen, ámen.


pén. márc. 24, 2006 5:52 pm
Profil
Arany Listatag

Csatlakozott: szomb. nov. 05, 2005 8:24 pm
Hozzászólások: 152
Hozzászólás 
Maghar himnusz

Országok országa
Törvénytudás népe,
Napkelet s Nyugat közt
A világnak fénye,
Nagy a te nemzeted,
Nagy a te végzeted,
Oly messze magasztos,
Hogy föl sem érheted.

Mint a magas mennység,
Szíved mérhetetlen,
Életed gyökere
Szent és sérthetetlen,
Hegyek, árnyas erdők,
Hős föld büszke népe,
Ez a te végzeted
Ősi öröksége:

Erős, gazdag vár vagy,
De az örök törvényt,
Amit Isten rád rótt,
Vállalnod kell önként,
Hogy beteljesüljön
Győzelmes végzeted:
Úr oltára te vagy,
Emeld fel a fejed!


Forrás: rovásírás alapján Dr. Bonula Ida nyelvész


pén. márc. 24, 2006 5:47 pm
Profil
Hozzászólás Vaterunser
Vater Unser im Himmel!
Geheiligt werde Dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft
und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.
Amen.


csüt. feb. 02, 2006 11:13 pm
Arany Listatag

Csatlakozott: kedd dec. 20, 2005 11:45 am
Hozzászólások: 134
Tartózkodási hely: Veszprém megye
Hozzászólás 
Ókeresztény áldó imádság (IV. század)

Az Úr legyen előtted
hogy az igaz útra vezessen téged!
Az Úr legyen melletted,
hogy karjaiba zárjon,
és oltalmazzon téged!
Az Úr legyen mögötted,
hogy megőrizzen téged
a gonoszok álnokságától!
Az Úr legyen alattad,
hogy felfogjon, ha elesel,
és kihúzzon téged a csapdából!
Az Úr legyen benned,
hogy megvigasztaljon téged,
ha szomorúság nehezedik szívedre!
Az Úr legyen körülötted,
hogy megvédjen téged,
ha ellenség ront rád!
Az Úr legyen fölötted,
hogy áldás szálljon rád!
Így áldjon meg téged a jóságos Isten! Ámen


csüt. feb. 02, 2006 9:41 am
Profil
Arany Listatag

Csatlakozott: szomb. nov. 05, 2005 8:24 pm
Hozzászólások: 152
Hozzászólás 
A kun Miatyánk

Bezen attamaz kenze kikte
szen lészen szen adon
dösön szen küklön
nitziengen gerde ali kikte
bezen akomezne oknemezne
bergezge pitbütör küngön
ill bezen menemezne
neszen bezde jermez berge utrogergene
illme bezne algyamanna
kutkor bezne algyamanna
szen börsön boka csalli
batson igye tengria. Ámen.

(Szappanos Lukács, Kunszentmiklós, 1968)


szer. feb. 01, 2006 8:20 pm
Profil
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 62 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5  Következő


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forum/DivisionCore.
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség

eXTReMe Tracker