Á l d á s ! B é k e s s é g !

Isten hozott a www.Istentisztelet.net fórumánPontos idő: szomb. márc. 24, 2018 11:06 am
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1707 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 114  Következő
Ingola 
Szerző Üzenet
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: kedd ápr. 17, 2007 5:34 pm
Hozzászólások: 1793
Tartózkodási hely: Törökbálint
Hozzászólás Re: Ingola
Érdekes az új munkahelyem... Egyelőre csak tanulok, és még fogok is, mert nagyon sok, számomra ismeretlen adminisztratív feladat van.

Kellett vennem egy saját számítógépet a céges munkához, a saját pénzemből. Lassan hozzászokom ehhez a laptophoz, pedig a windows 7, ami rajta van, nagyon zavaros...

A Jóisten eddig a tenyerén hordozott, de most, mintha beleburkolódzott voltna a felhőbe.

Én nem egészen ilyen lóról álmodtam, de Övé a döntés.

Úgyhogy a vége csakis nagyon jó lehet!

Áldás, békesség! :-)

Ingola

_________________
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? (Rm. 14,4.)


kedd márc. 13, 2012 10:51 pm
Profil
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: kedd ápr. 17, 2007 5:34 pm
Hozzászólások: 1793
Tartózkodási hely: Törökbálint
Hozzászólás Re: Ingola
A kísértő mindig korszerű - még ha a lényeg időtlen idők óta ugyanaz is -, a testet kényezteti, az ösztönökön keresztül gyakorol befolyást, de végül mindig a lelket igyekszik megkaparintani.
--------------------------------------------------------------------------------

Napi Ige:
1,22 És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek,
1,23 mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság,
1,24 de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt, az Isten ereje és az Isten bölcsessége.
1,25 Mert az Isten "bolondsága" bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten "erőtlensége" erősebb az emberek erejénél. (1 Kor 1,22-25)

Emberi igények - Isten válasza

Sokféle igénnyel találkozott az apostol munkássága alatt. A zsidóknak olyan Krisztus kellett volna, aki mellett Isten nyíltan síkraszáll, látható és megdöbbentő csodajelekben mutatva meg hatalmát. A görögök olyan Krisztust fogadtak volna szívesen, aki versenyre kél az ő tudósaik bölcsességével. Mindig ugyanaz az ősi eltévelyedés: az ember akar feltételeket szabni az Istennek, s közben elmegy Isten valódi csodái és kijelentései, s az Ő egyetlen és utolsó kijelentése: Jézus mellett.
Ezekkel az igényekkel mit sem törődve, az apostol egyenesen járta az ő megbízatásának útját. Neki a megfeszített Krisztust kellett hirdetnie, akár tetszik az embereknek, akár nem. Ha csalódottan elfordulnak is, mert nem elégíti ki az ő igényeiket, ez az, amit Isten hirdettetni akar. Ha erőtlenségnek és bolondságnak látszik is, akkor is ez az üdvösség egyedüli üzenete.
Tudta az apostol: Istennek megvannak a hivatalosai, akiket meg fog ragadni, és ki fog elégíteni ez az üzenet. Nagyobb hatalmat fognak tapasztalni a Megfeszítettnek erőtelenségében, és mélyebb bölcsességet találnak az ő bolondságában, mint amilyenről valaha is álmodhattak. Az Isten hatalmát és bölcsességét, amely nem hasonlítható semmi máshoz.
Bizony hallgasson el bennem is minden emberi vélemény és kifogás, amikor Isten szól énhozzám. Bizony feltétlenül fogadjam el az Ő szavát!

--------------------------------------------------------------------------------
Napi ima:

Urunk! Segíts minket, hogy megtanuljuk elviselni a mindennapi élet terheit és kínjait! Hadd nyerjünk kereszthalálod és feltámadásod által új erőt, hogy az élet egyre nagyobb és alkotóbb teljességére jussunk! Te ugyanolyan türelmesen és alázatosan szálltál alá az emberi élet mélységébe, mint ahogy szenvedésed és keresztre feszítésed kínjait elfogadtad. Segíts minket, hogy a naponta újból adódó vesződségeket és nehézségeket jókor jött alkalomnak tekintsük arra, hogy növekedjünk emberségünkben, és hozzád hasonlóbbá váljunk. Tégy minket képessé arra, hogy az ilyen helyzetek próbatételét türelmesen és bátran kiálljuk, és erősítsd meg bennünk a segítségedbe vetett bizalmat! Ha meghalunk veled, veled együtt fel is támadunk. Ámen. (Kalkuttai Teréz)

--------------------------------------------------------------------------------

Ismétlésként, mert igaz és gyönyörű:

Ady Endre: Köszönöm, köszönöm, köszönöm

Napsugarak zúgása, amit hallok,
Számban nevednek jó íze van,
Szent mennydörgést néz a két szemem,
Istenem, istenem, istenem,
Zavart lelkem tegnap mindent bevallott:
Te voltál mindig mindenben minden
Boldog szimatolásaimban,
Gyöngéd simogatásaimban
S éles, szomorú nézéseimben.
Ma köszönöm, hogy te voltál ott,
Hol éreztem az életemet
S hol dőltek, épültek az oltárok.
Köszönöm az én értem vetett ágyat,
Köszönöm neked az első sírást,
Köszönöm tört szívű édes anyámat,
Fiatalságomat és bűneimet,
Köszönöm a kétséget, a hitet,
A csókot és a betegséget.
Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek
Másnak, csupán néked, mindenért néked.
Napsugarak zúgása, amit hallok,
Számban nevednek jó íze van,
Szent mennydörgést néz a két szemem,
Istenem, Istenem, Istenem,
Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott,
Hogy te voltál élet, bú, csók, öröm
S hogy te leszel a halál, köszönöm.

_________________
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? (Rm. 14,4.)


vas. márc. 11, 2012 9:12 am
Profil
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: kedd ápr. 17, 2007 5:34 pm
Hozzászólások: 1793
Tartózkodási hely: Törökbálint
Hozzászólás Re: Ingola
Valakinek a becsületét ellopni nemcsak azért legsúlyosabb, mert a becsület a legdrágább kincse mindenkinek, hanem azért is, mert azt legnehezebb visszaadni.

Jókai Mór

_________________
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? (Rm. 14,4.)


szomb. márc. 10, 2012 7:10 pm
Profil
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: kedd ápr. 17, 2007 5:34 pm
Hozzászólások: 1793
Tartózkodási hely: Törökbálint
Hozzászólás Re: Ingola
Napi Ige:

23,1 Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és tanítványaihoz:
23,2 "Az írástudók és farizeusok a Mózes székébe ültek.
23,3 Tehát mindazt, amit mondanak, tegyétek meg és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert beszélnek ugyan róla, de nem teszik.
23,4 Súlyos és elhordozhatatlan terheket kötnek össze, és az emberek vállára rakják, de maguk az ujjukkal sem akarják azokat megmozdítani. (Máté 23,1-4)

Képmutató tanítók


Nem csak Jézus napjaiban voltak olyan lelki vezetők, akik egyféleképpen prédikáltak, és másképpen éltek. Sőt nem is csak vezető helyeken fordult elő az, hogy valaki szép igazságot mond, de nem cselekszi azokat. (3) Mindnyájan könnyen beleesünk ebbe a hibába. Sokkal könnyebb dolog másokat leckéztetni, mint saját magunkat. Könnyebb szájjal hirdetni az igaz életet, mint valóban élni azt. Jó, ha vigyázunk, hogy ne tévelyegjünk hasonlóképpen.
Az "írástudók és farizeusok" bűnével együtt jár az is, hogy szigorúságukban nem ismernek határt. Ha egyszer úgysem a maguk vállára szabták a terhet, hanem másokéra, miért ne szabták volna olyan súlyosra, amilyenre csak lehetett? (4) Ha valaki másokkal szemben könyörtelen a követelményeiben és ítéleteiben, ez mindig arra vall, hogy ő maga nem cselekszi azokat, amiről beszél. Ellenkező esetben tudná, hogy az milyen nehéz.
Jézus mégis azt mondja, hogy az ilyen képmutató tanítók szavát is hallgassa meg, fogadja meg az ember. A példájuk nem követendő, de amit hirdetnek, abban mégis Isten szól. (2-3) Beteg ember is ajánlhat jó gyógyszereket, ha maga nem is veszi be azokat. Koldus is lehet nagy kincset hozó küldönc, ha ő maga nem is látja annak hasznát. Emberek hibái ne feledtessék el velünk, hogy nem ővelük, hanem Istennel van dolgunk!

_________________
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? (Rm. 14,4.)


kedd márc. 06, 2012 7:04 pm
Profil
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: kedd ápr. 17, 2007 5:34 pm
Hozzászólások: 1793
Tartózkodási hely: Törökbálint
Hozzászólás Re: Ingola
Napi Ige:
12) Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, és eltéved közülük egy, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a hegyekben, és nem megy-e el megkeresni az eltévedtet? 13) Ha azután megtalálja, bizony mondom néktek, jobban örül neki, mint annak a kilencvenkilencnek, amelyik nem tévedt el. 14) Ugyanígy a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül." (Máté 18,12-14)

A kereső Pásztor

Az eltévelyedett juh képében a mi életünk alapvető szükséglete van megrajzolva. Az nevezetesen, hogy milyen sors vár a juhokra a pásztor gondoskodó szeretete nélkül. Tud-e magára vigyázni, magáról gondot viselni a nyáj és egyedei? Kimondhatjuk határozottan: nem!Nem önálló életre teremtetett lény. Bizony nekünk is szükségünk van pásztorra, aki terelget, őriz és véd. Nélküle kallódó, veszedelmeknek kitett, pusztulásra ítélt teremtmények vagyunk csupán. Gondoljuk csak el, mégis hányszor próbálunk meg nélküle boldogulni?
A juhát kereső pásztor képében Isten megváltó szeretete van kiábrázolva. Isten nem nézi közönyösen az "eltévelyedett" ember vesztébe rohanó önállóskodását. "Nem akarja, hogy egy is elvesszen". Jézus élete és halála éppen azt mutatja, hogy utánunk jött, hogy "megkeressen". Csodálatos türelemmel és fáradhatatlan szeretettel keres bennünket egyen-egyenként, amíg meg nem talál.
A juhát örvendezve hazavivő pásztor képében diadalmaskodik a kegyelem. A megtalált juh is boldog és örvendező lehet, hogy a pásztora karjaiban újra biztonságban érezheti magát. De sokkal fontosabb itt a pásztor öröme. Sikerült elérnie amit akart. Minden megtalált, megmentett lélek Isten egy-egy győzelme, amely igazolja, hogy az Ő kegyelme erősebb, mint a bűn.
(Dr. Victor János)

_________________
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? (Rm. 14,4.)


szomb. márc. 03, 2012 8:04 pm
Profil
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: kedd ápr. 17, 2007 5:34 pm
Hozzászólások: 1793
Tartózkodási hely: Törökbálint
Hozzászólás Re: Ingola
Valamelyik hivatalban megsúgták nekem, hogy munkanélküliként igényelhetek Start kártyát. Ez azért jó, mert ha van ilyenem, akkor a munkaadómnak eleinte kevesebb járulékot kell utánam fizetnie.

Úgy voltam vele, hogy ezzel a gesztussal nyitok a főnökség felé. Utálok sorba állni, de elballagtam az APEH irodába a papírjaimmal. Kitöltöttem a papírokat - már ez is nagyon érdekes volt. Szerepelt ugyanis egy olyan kérdés is, hogy "munkaadója neve, címe, igazolása (cégszerű aláírással)".

- Ide mit írjak? - kérdeztem a recepcióst.
- Oda nehogy beírjon valamit, mert akkor kapásból elutasítják a kérelmét! Az csak egy beugratós kérdés...

Rendben. Odajutottam az ügyintézőhöz, odaadtam a papírt, a személyit, meg egy kiló határozatot a Munkaügyi Központtól, amelyekből nyilvánvaló volt, hogy hosszú időn át munkanélküli voltam.

- Ez sajnos nem jó... Nekem a mai nappal keltezett igazolás kell arról, hogy hány napig volt nyilvántartásban.
- Az nem fog menni, mert ma nincsen a Budaörsi Kirendeltségen félfogadás, holnap meg az érdi APEH van zárva.
- Akkor próbálja meg itt, Érden. Itt a helyi munkaügyi iroda, száz méter sincsen.

Megtaláltam az irodát, elmondtam a kérésemet a hölgynek.

- Én sajnos nem adhatom ki az igazolást, csak a budaörsiek.
- Miért, nem egységes a nyilvátartás?
- De igen, én is látok magáról minden adatot, de igazolást csak a területileg illetékes iroda adhat ki...

Én Törökbálinton élek. Adóügyben Érd az illetékes, munkaügyben Budaörs. Rend van itt, kérem!

Úgyhogy dolgom végezetlen hazamentem. Megettem a sárgaborsólevest, utána kitakarítottam a kocsit (már nagyon ráfért). Közben sütött a nap, csiripeltek a madarak - könnyű volt elfelejteni a bürökratákat. :D

_________________
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? (Rm. 14,4.)


csüt. márc. 01, 2012 5:17 pm
Profil
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: kedd ápr. 17, 2007 5:34 pm
Hozzászólások: 1793
Tartózkodási hely: Törökbálint
Hozzászólás Re: Ingola
Álláskeresés

Délelőtt felhívott a hölgy, hogy hétfőn fél tízre menjek be a papírjaimmal, hogy felvehessenek.

Érdekes érzés... Másfél éve keresek állást, és mégsem az eufória, hanem a megnyugvás érzése öntött el a telefonhívás után.
Hasonló érzésem volt akkor is, amikor az előző állásomból elküldtek. Amikor végre megszabadultam attól a főnöktől, aki miatt ismételten öngyilkossági késztetéseim voltak.

Sokmindenért imádkozom naponta. Azért is, hogy megtaláljam azt az állást, amelyet a Jóisten nekem szánt.

Olyan jó a Jóisten tenyerébe helyezni az életünket! :-)

Ingola

_________________
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? (Rm. 14,4.)


szer. feb. 29, 2012 4:22 pm
Profil
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: kedd ápr. 17, 2007 5:34 pm
Hozzászólások: 1793
Tartózkodási hely: Törökbálint
Hozzászólás Re: Ingola
"Az együttérzés a szeretet balzsama, amely gyógyítja a félelemtől vérző és ítélkezéstől tépett szív sebeit."

--------------------------------------------------------------------------------

Napi Ige:
24) Más példázatot is mondott nekik: "Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. 25) De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. 26) Amikor a zöld vetés szárba szökött, és már magot hozott, megmutatkozott a konkoly is. 27) A szolgák ekkor odamentek a gazdához, és azt kérdezték tőle: Uram, ugye jó magot vetettél a földedbe? Honnan van akkor benne a konkoly? 28) Ellenség tette ezt! - felelte nekik. A szolgák erre megkérdezték: Akarod-e, hogy kimenjünk, és összeszedjük a konkolyt? 29) Ő azonban így válaszolt: Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. 30) Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe." (Máté 13,24-30)

Konkoly a búza között


Jézus világosan megrajzolta az Ő ügyének eljövendő történetét. Az Ő tiszta magvetését valóban megrontotta az Ellenség konkolya, ahogy azt előre megmondta. Sírni való látvány, hogy mennyire el van keverve az Ő híveinek élete idegen elemekkel, amelyeknek ott semmi keresni valójuk nem volna. El van torzítva az egyház tiszta képe, befészkelte magát a bűn rontó hatalma az Ő népének soraiba. (24-27)
Valóban, nincs mód ennek a helyzetnek a gyökeres megváltoztatására. Nincs emberi szem, amely el tudná különíteni a tiszta búzát a konkolytól. Sokszor a hívők élete hasonlít a hitetlenekéhez, sokszor meg a hitetleneké a hívőkéhez. Elhamarkodott és káros dolog volna minden ítélkezés. Sőt Jézus szinte megtiltja. Az ember be is bizonyította, hogy nem tudja elválasztani a búzát a konkolytól, hiszen megölte Jézust, a búzát; és élni hagyta Barabást a konkolyt! (28-29)
Jézus azt is megmondja, hogy lesz ennek a zavaros helyzetnek egy végső és igaz tisztázása. Az aratás végső napján majd nyilvánvalóan kitűnik a különbség Isten vetése és a gonosz munkája között. És végül megszégyenül az ártó ellenség: megzavarhatta ugyanis, de meghiúsítani nem tudta Isten művét. (30) Gondoljunk sokszor erre az Igeszakaszra, fogadjuk meg Jézus szavát, ne gyomláljunk, hanem készüljünk az aratás napjára, és várjuk türelmesen! (Dr. Victor János)

_________________
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? (Rm. 14,4.)


szer. feb. 29, 2012 7:30 am
Profil
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: kedd ápr. 17, 2007 5:34 pm
Hozzászólások: 1793
Tartózkodási hely: Törökbálint
Hozzászólás Re: Ingola
Hörömpő Gergely: A szabadonengedett madár dala

Uram, mért teremtettél énekesmadárnak
addig voltam jól, míg kalitkába zártak
de midőn kiszálltam a fűre
fölöttem karvaly körözött
és a háztetőn ültem
egyszercsak nagy sereg jött
verebek, szürke verebek,
téptek, űztek...
mert akik sokan vannak
mindenkit legyőznek.

Más voltam. Ez volt a harag oka,
szebb volt a színem, énekem,
- adsz Uram tehát már
más környezetet nekem?
Vagy szürke ruhát, tompa éneket...

Kalitkámba így visszamehetek?
- Nem. Semmikép. Mert ha meghal a dal
meghasonlottál tenned-magaddal.
Te csak dalolj tovább, és ha széttépnek
megmarad lényed,
az égből kapott ének. :-)

_________________
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? (Rm. 14,4.)


kedd feb. 28, 2012 8:08 am
Profil
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: kedd ápr. 17, 2007 5:34 pm
Hozzászólások: 1793
Tartózkodási hely: Törökbálint
Hozzászólás Re: Ingola
Akkor most valami könnyedebb (igaz történet) :)

A mobilszolgáltató ügyfélszolgálatát felhívja egy hetvenéves bácsi, hogy baj van az okostelefonjával. (Már tucatnyi helyen érdeklődött, de nem tudták orvosolni a problémát.)

- Rendben, megpróbálunk segíteni. Mit tapasztal?
- Amikor reggel bekapcsolom a telefont, hibásan jelenik meg az Apple jel a kijelzőjén!
- Hogyan? Nem látható?
- De igen, csak hibás!
- Nem egy alma jelenik meg?
- De, egy alma, csak hibás! Olyan, mintha valaki beleharapott volna...

:D (Ezen a ponton az ügyfélszolgálatos egy pillanatra elnémította a mikrofont, hogy a bácsit meg ne bántsa a visszatarthatatlan hahotájával.)

A történethez hozzátartozik, hogy ezután a bácsit az ügyintéző felnavigálta az Apple honlapjára, ahol ő is láthatta, hogy az Apple logója eredetileg is ilyen "hibás", és ettől megnyugodott.

_________________
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? (Rm. 14,4.)


csüt. feb. 23, 2012 9:48 am
Profil
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: kedd ápr. 17, 2007 5:34 pm
Hozzászólások: 1793
Tartózkodási hely: Törökbálint
Hozzászólás Re: Ingola
Dsida Jenő: Egyszerű vers a kegyelemről

Csodákat próbáltam:
arannyal, ezüsttel
hívtam a népeket,
jöjjenek énhozzám!
Hiába, hiába,
az arany nem kellett,
az ezüst nem kellett,
nem jöttek énhozzám.

Elmondtam naponta
tíz hegyibeszédet,
gyönyörű szavakat,
igéző szavakat,
hiába, hiába:
egy fül sem fülelte,
egy szív sem szívelte
a hegyibeszédet.

Tüzet is akartam
rakni az erdőben:
nyulacska ne fázzék,
őzike ne fázzék, -
hiába, hiába!
Gyújtófám kilobbant
és a tűz nem akart
gyúlni az erdőben.

...S egyszer csak maguktól
gyűlnek az emberek,
együgyű szavamtól
sírásra fakadnak,
ránéznem alig kell
s a tűz is felszökken, -
az Úr áll mögöttem.

1934

_________________
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? (Rm. 14,4.)


szer. feb. 22, 2012 12:12 pm
Profil
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: kedd ápr. 17, 2007 5:34 pm
Hozzászólások: 1793
Tartózkodási hely: Törökbálint
Hozzászólás Re: Ingola
Gyökössy Endre: Hogyan hasonlítsunk Jézusra?

Maszkom, vagy lényem ,,hasonlít" Jézushoz?

Egy mélyen hívő ember, egyszer azt ajánlotta mindazoknak, akik Krisztusra hasonlítva akarnak szót váltani emberekkel, hogy három dolgot vegyenek halálosan komolyan. Jó volna, ha meg is fogadnánk tanácsát. Nos, mi ez a három dolog?
- Az egyik az, hogy lehetőleg mindennap vegyük észre Jézus figyelmeztetését:
,,DE mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján." (Máté 12:36).
ha gyakran gondolunk erre, jobban megtanuljuk becsülni a szót, beszédünk kitisztul, és tudunk olyat mondani testvéreinknek, ami lelki hasznukra válik.
- A második tanács így hangzik: Tartsunk időnként szó-böjtöt! Legyenek olyan napjaink, amikor nem hússal, étellel, hanem szóval böjtölünk, azaz a lehető legkevesebbet beszélünk, inkább egy kicsit magunkba mélyedve várjuk a csendben Isten szavát.
- A harmadik tanács: Háromszor is gondold meg, míg három szót kimondasz, és hétszer gondold meg, míg egy szót leírsz valakinek!
Nem könnyű hármas tanács ez, de magam is úgy érzem, ahhoz, hogy Őrá hasonlítva beszélhessünk valakivel, bizony, nem ártana ezeket komolyan vennünk.

De most egy sajátságos veszélyre szeretném felhívni a figyelmet. Mégpedig arra, hogy -sajnos-, úgy is lehet hasonlítani Jézus Krisztusra, hogy az csupán mesterséges, ún. ,,maszk-hasonlóság" lesz.

Egy fiatalember valami belső szomjúságtól és őszinte vágytól áthatva felkereste egy kegyes kis kör vezetőjét. Elmondotta, hogy szeretne közelebb kerülni Jézus Krisztushoz, szeretné ŐT megismerni, követője lenni, mert elege van abból az életformából, amit eddig élt, s amit üresnek és hiábavalónak ismert meg.
A vezető hosszas, szigorú és komor beszélgetésben elmondotta ennek a fiatalembernek, hogy ezentúl mit ne tegyen. Tulajdonképpen kapott egy jegyzéket mindarról, amit többé nem tehet, ahogy nem viselkedhet. Ez a felsorolás élete minden részletére kiterjedt, öltözetétől kezdve a hanghordozásáig, szórakozásától kezdve az esetleges párválasztásáig.
A fiatalember sok jóindulattal, és görcsös erőfeszítéssel megpróbált eleget tenni ennek a felsorolásnak. Próbálkozásait hidegen figyelő, bíráló szemek és szavak kísérték. A kísérlet nem sikerült. Erőfeszítése összeroppant, szomorú beletörődésbe fulladt, s abbahagyta az ily módon való Krisztus-követést. Levetette a ráerőszakolt álarcot, s felvette újra a ,,saját arcát". Már templomba se nagyon járt, s így élt éveken át, egyre jobban félve ettől a törvényeskedő, negatív keresztyénségtől.
De Isten rendjébe az is beletartozott, hogy ez a fiatalember egyszer összetalálkozzék egy mosolygó, keresztyén emberrel. Beszélgetés közben kifejtette neki, hogy elege van a keresztyénségből, mert a hívők egy része nyavalygós, más része rajongó, de ő úgy érzi, hogy mindkettő csak maszk, és nem valóság. Akkor az a mosolygós keresztyén beszélni kezdett neki a derűs Jézus Krisztusról. Úgy beszélt neki Róla, hogy végül is a fiatalember újra kedvet kapott a Krisztus-követéshez, és ismét feltette a kérdést:
Mit kell hát elhagynom? Mit kell kitépnem magamból, hogy tanítvány lehessek?
A mosolygó keresztyén visszakérdezett (bocsánat, de úgy írom le, ahogy elhangzott)
-Mondd, barátom, mit csinál egy kutya, ha szálanként tépdesik a szőrét?
-Az bizony morog, vagy harap - válaszolta kissé megütközve, az egészen más válaszra váró fiatalember.
-Bizony jól mondtad. A kutya se szereti, ha tépdesik azt, ami még hozzá tartozik, de az ember se. - és mondd csak, mit csinál ugyanazzal a szőrével a kutya, amikor vedlik?
-Akkor magától ledobja a régi bundáját!
-Így van - mosolygott tovább a derűs keresztyén, - és ez azért igazság az embernél is. Keresztyénségének belülről kell elkezdődnie, hogy az ne mesterséges, maszk-keresztyénség legyen, hanem valóságos, és életes.
Akármilyen groteszk ez a hasonlat, mégis odaállít bennünket a törvény és az evangélium határmezsgyéjére. A törvény azt mondja: ne tedd! A törvény gyomlál és kitép: mesterséges maszkot akar ráerőszakolni az arcunkra. Jézus ez ellen küzd, amikor ostorozza a képmutató farizeusok és írástudók bűneit. Az Evangélium belülről kezdi meg a maga gyógykezelését, megváltoztató módszerét.
Ha már a törvény és az evangélium határmezsgyéjére érkeztünk, higgyünk legalább annak, aki ott áll a mezsgyén, az Ó-, és Újszövetség között. Higgyünk Bemerítő Jánosnak, aki az Ószövetség utolsó prófétája, és az Újnak útegyengetője. Mit is mond ő Jézus Krisztusról, és önmagáról? ,,Neki (Jézusnak) növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem." (János 3:30)
Figyeljünk csak a sorrendre! Nem így mondta Bemerítő János: Nekem kisebbé kell lennem, hogy Jézus növekedhessék. - Tehát szó sincs arról, amit mi olyan készek vagyunk elképzelni, sőt gyakorolgatni, hogy amilyen mértékben én alábbszállok, Ő majd úgy fog növekedni. Azaz amilyen mértékben én kitépdesem ezt-azt-amazt a régi énemből, fájdalomtól, keserűségtől eltorzult arccal, olyan mértékben növekszik majd Jézus bennem. - ez a törvény gondolkodásmódja. - De János nem így mondja. Ő JÉZUSSAL kezdi, az Ő növekedésével, és nem velem. - Mert nem azért jön fel a nap hajnalonként, és nem azért ragyog fel a világosság, mert lassan-lassan eltűnik a sötétség, hanem amilyen mértékben felragyog a világosság, olyan mértékben tűnik el a sötétség. És ez így van a lelki élet terén is.
Amilyen mértékben birtokba veszi lényemet Jézus Krisztus Lénye - belülről, legbelülről - olyan mértékben kezdem ,,levedleni" régi tulajdonságaimat, az ó-embert - s ez akkor már nem fáj, mert természetes, életes, és magától értetődő. Oly természetes, ahogy a tavaszi napsugártól kinyílik a bimbó, vagy a rügy az ágon. De aki a bimbót idő előtt virággá akarja szétfeszegetni, az abból soha többé nem kap virágot.
Tehát van, -sajnos- van mesterséges ,,maszk-hasonlóság" Jézus Krisztushoz, amiben az ideig-óráig rajongó, vagy nyavalygó keresztyén típusú emberek úgy tetszelegnek, mint valamikor a görög színészek maszkjaikban, egy kitalált, képzelet szülte világban.
Van azonban valódi és igazi hasonlóság Jézus Krisztushoz, olyan hasonlóság, ami belülről kezdődik, tehát természetes, életes, és valódi tanítványt formál. Ez a tanítvány nem nyavalygó, nem is rajongó, hanem mosolygó, derült, Krisztus-féle ember. És ez a derű már belülről sugárzik.
Igen, igen. Ilyen mosolygó keresztyén szeretnék én is lenni. Szeretnék valóban én is belülről hasonlítani Őrá. Mit tegyek hát, hogy Ő növekedjék bennem, mégpedig úgy, hogy ez a növekedés ,,alászállítsa" a régi énemet? - Hiszen akkor ez nem tőlem van!
Valóban nem. Ez a Szentlélektől (Szent Szellemtől) van, és a szél fú, ahol akar. De ígéretünk van arra, hogy aki kéri, az kapja, azaz be lehet állni a Szentlélek fúvásának irányába, ahogy a vitorlás beállhat a szél irányába, noha nem ő ,,csinálja" a szelet.
A második, amit ennek a növekedésnek az érdekében tehetünk, az, hogy amíg kérjük a Szentlelket, ,,bevesszük, és megesszük" az Igét. Nem ,,olvasgatjuk", túlesvén a napi Ige penzumán*, (*= penzum= kiszabott, feladott lecke, munka), hanem bevesszük és megesszük. Úgy, hogy annak minden kis része lényünkké váljék.
Márk evangéliumát gondosan és figyelmesen el lehet olvasni egy óra alatt. Hányszor és hányszor ülünk több mint egy órát a vasárnapi ebéd mellett, azért, hogy azt bevegyük, és megegyük, azért, hogy az étel, az ital vérünkké, életünkké váljék. Hogy az ebéd átalakuljon bennünk, hússá, vérré, erővé. - Nos, valahogyan így kell fogyasztanunk, elfogyasztanunk: megennünk és meginnunk az evangéliumokat. Jézus Krisztus Lényét, mert az Ő Beszéde Kenyér, az Ő Igéje Ital, és ,,vérünkké" kell válnia.

Felteheti valaki magában a kérdést: DE miért kell nekem ,,így" hasonlítanom Jézus Krisztusra? Mi hasznom nekem ebből?
Először is arra jó, hogy végre van az életemnek célja: az, hogy Jézus Krisztushoz hasonlítsak. A modern ember egyik alaptragédiája, hogy céltalan az élete, és ezért már önmagára sem hasonlít, vagy mindig másvalakire, és ez az idegbaja forrása.
Végre van egy végső célom! Így életem nem ötletszerű, improvizált csavargás, hanem határozott irányú vándorlás. Végre van célom, ahová nézhetek, életem párjával, gyermekeimmel együtt. Mert amíg csak egymásra nézünk, addig csak egymást látva, egymást bíráljuk, marjuk és felemésztjük. De ha nem mindig egymásra, hanem egy irányba nézünk, akkor egymás mellett menetelve, egymás kezét fogva, egyre inkább Őrá hasonlítva, békességesebbé, szebbé, derültebbé és boldogabbá válik az életünk, mert van célja és iránya.
Ezenkívül végre emberekké leszünk. Hasonlítván az Emberfiához, . Nem keresztyén maszkot görcsösen arcuk elé tartó emberfajták vagyunk, hanem ,,természetes emberek. Sőt: időt-álló emberek. Olyan időtálló emberek, akik kibírják az életet is, minden hibájával és bűnével. Mert belülről emberek, és beteljesedik rajtuk, amit Jézus ígért: ,,Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek" (János 10:10/b).
Ez a belülről való emberség olyan minőségű, és időtálló életet alakít ki bennünk, hogy még a halál se tudja kikezdeni, kicsorbul rajta az ereje. Ez történik, ha hagyjuk Jézus Krisztus lényét magunkban növekedni, s mi pedig ennek következtében alább szállunk.
Egyszer valaki azt mondotta:
Ha már keresztyén vagyok, szeretnék egészen azzá lenni. Hol kezdjem el, és hogyan?
Ha Olvasóim közül kérdezné valaki, azt felelném: ITT és Most, Így kezdd el: IMÁVAL kérve a Szentlelket. És ,,edd meg" az evangéliumokat! - A többi az Ő dolga.

_________________
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? (Rm. 14,4.)


szer. feb. 15, 2012 9:03 am
Profil
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: kedd ápr. 17, 2007 5:34 pm
Hozzászólások: 1793
Tartózkodási hely: Törökbálint
Hozzászólás Re: Ingola
Azon a napon, mikor a Szeretet megszületett, bátor szívével körülnézett, és az első pillanatban mindent megszeretett. Félelmet nem ismerve indult el az első élőlény felé, aki közeledett hozzá. Kezét már messziről nyújtotta az idegen barátnak, ám az, a kezet elérve hirtelen belemart, majd szó nélkül hátrálni kezdett. Ez volt az a pillanat, mikor a Szeretetben megszólat valaki, aki mindez ideig nem létezett. – Ne ijedj meg tőlem, ne félj félelmedtől. Mától fogva mi ketten elválaszthatatlanok leszünk, mint két jó barát. Ha elfogadsz, segítségedre leszek, megóvlak azoktól, akiket még nem szerethetsz.
– Ekkor az újszülött arcán a derűs mosoly helyén megjelent a szomorúság. Alig hallható hangon kérdezte: – Sokan vannak ilyenek, mint ő? – és a távolba mutatott.– Mint az égen a csillagok… – A szeretettel telt szív most akkorát dobbant, hogy benne a félelem igencsak összehúzta magát. – De én – folytatta gyorsan –, aki benned a legmélyebben vagyok, tudom, hogy majd Te leszel az, aki ha eljön az idő, megváltoztatja szívüket. De addig is én majd mindig előtted leszek. A Szeretet a hallottakon gondolkodva fejét lassan felemelte. – Hát akkor ne is késlekedjünk tovább, barátom. Ahogy elnézem az eget, rengeteg dolgunk lesz. Csak egyvalamit kéred tőled, hogy mindig mögöttem gyere! – A félelem bizony nagyon elcsodálkozott ekkora bátorságon, de nem tehetett mást, mint engedelmesen követte.

(Méri Ágnes)

_________________
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? (Rm. 14,4.)


pén. feb. 10, 2012 11:46 am
Profil
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: kedd ápr. 17, 2007 5:34 pm
Hozzászólások: 1793
Tartózkodási hely: Törökbálint
Hozzászólás Re: Ingola
Jézus azt mondja: keress és találsz; kérj, és megadatik néked; kopogtass, és az ajtók feltárulnak előtted. Azt sosem mondja, hogy légy keresztyén, és az ajtók feltárulnak előtted. Azt sem mondja, hogy majd én kopogtatok helyetted, hogy feltáruljanak az ajtók előtted. Ő azt mondja, hogy kopogtass, és az ajtók feltárulnak előtted. Mindenkinek magának kell kopogtatnia, mert mindenkinek egy másik ajtón kell átmennie. Mindenki egy egyén, mindenki egyedi.
(Osho)

_________________
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? (Rm. 14,4.)


szer. feb. 08, 2012 7:29 am
Profil
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: kedd ápr. 17, 2007 5:34 pm
Hozzászólások: 1793
Tartózkodási hely: Törökbálint
Hozzászólás Re: Ingola
Kedves Saci!

Én egy írott igehirdetésben találkoztam vele, de azt sajnos nem sikerült kideríteni, hogy ezt Luther mikor és hol mondta. (Egyébként sokat emlegetett idézet.)

Üdv: Ingola

_________________
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? (Rm. 14,4.)


szer. feb. 08, 2012 7:13 am
Profil
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1707 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 114  Következő


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 2 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forum/DivisionCore.
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség

eXTReMe Tracker