Isten hozott a www.Istentisztelet.net fórumán
http://forum.istentisztelet.net/

Katyvasz
http://forum.istentisztelet.net/viewtopic.php?f=22&t=376
Oldal: 1 / 1

Szerző:  ingola [ vas. júl. 13, 2008 2:31 pm ]
Hozzászólás témája:  Re: Katyvasz

Iványi írta:
Áldás, békesség minden olvasónak!
Szégyelld magad Varjú!

Kérdezhetek tőled? Mitől vallod te magad magyarnak, ha az ezzel járó, alapvető dolgokkal nem vagy tisztában?


Kérdezni természetesen lehet, kedves Iványi. De a nemzethez tartozás nem lexikális tudás, hanem érzés, elhatározás kérdése.

Ha nem így lenne, az összes értelmi fogyatékost megfosztanánk az állampolgárságától...

Ingola

Szerző:  Iványi [ kedd máj. 13, 2008 6:21 pm ]
Hozzászólás témája:  Katyvasz

Áldás, békesség minden olvasónak!
Szégyelld magad Varjú!

Olvasd el, hogy amit te ideológiai katyvasznak neveztél, arról miként vélekedtek protestáns elődeink:

A magyar protestánsok fél évezreden át – amióta léteznek – kiálltak a magyar alkotmányos örökség mellett. Tinódi Lantos Sebestyén talán elsőnek énekli meg, hogy az Alkotmány a király személyénél előbbre való.
A bibliafordító Károlyi Gáspár az alkotmányosságot megtestesítő, koronás király kezébe Bibliát ad. Bocskay István hajdúi „Magyar Koronánkért” vagdalkoznak. Bethlen Gábor előtt az alkotmányos rend fontosabb, mint saját uralkodói ambíciói. A református Prohászka Lajos írja az egyik legmegragadóbb esszét a Magyar Szent Korona misztériumáról. Ravasz László püspökünk azt tanítja, hogy a teremtményről a Teremtőre fordított tekintettel, a reformátusok a maguk módján ünnepeljék meg István király ünnepét. Bessenyei György arról beszél, hogy Szent Koronánk igazsága a magyar nemzet törvényében és szabad akaratában gyökerezik hosszú évszázadok óta. Kemény Zsigmond arra figyelmeztetett, hogy széthull az ország, ha a szabadságunkat a Magyar Történelmi Alkotmányon kívül keressük. Perényi Zsigmond óva int attól, hogy a múltunk nemes eszményeit megtagadjuk, mert az lealacsonyít bennünket, s jövője csak annak a népnek van, mely a sors viharai között is megőrzi jó hagyományait. Deák Ferenc arra hivatkozik, hogy a magyarság mindeddig minden körülmények között meg tudta védeni sajátos jogrendjét. Kossuth Lajos arra mutat rá, hogy a magyarság rendelkezik az európaival összhangban álló, mégis a legerősebb függetlenségi joggal. Kölcsey Ferenc azt mondja, hogy a nálunk „demokratikusabbnak” ítélt európai országok az alkotmányosság terén még nem zárkóztak fel Magyarországhoz. Kazinczy Ferenc arról értekezik, hogy az alkotmányunk olyan vonzerő, mely miatt a nálunk megtelepedettek nem kívánkoznak sehová máshová. Makkai Sándor I. István királyunk igazságát a magyar nemzet európaiságának a titkaként emlegeti.

Kérdezhetek tőled? Mitől vallod te magad magyarnak, ha az ezzel járó, alapvető dolgokkal nem vagy tisztában? Ja, a személyi igazolvány?
Az egy papírfüzet. A szív a fontos. de milyen szív az, amelyik a 44-ben eltöröltetett két évezredes magyar alkotmányt, aminek szimbóluma szent korona, katyvasznak nevezi?

Fáy Árpád, közgazdász, Corvinus Egyetem:
A TA-t az 1944. március 19-ei német megszállás függesztette fel, majd a helyére az orosz politikai nyomás alatt álló Országgyűlés a máig hatályban lévő, 1949 évi XX.-as, legfelsőbb törvényt állította.
A TA a nemzet életében a felelősen cselekvő, önszervező alanyi létet és annak reális tudatát teszi elérhetővé. A tan az elnevezését csak a XIX. században kapta meg a gondolat modernizálásakor, de a közéletre vonatkozó szabályai visszanyúlnak az Etelközi Vérszerződéshez is. A TA szimbolikus megjelenítője a Szent Korona, amely a teljességet, az egységet, és az univerzumot hivatott megjeleníteni. Hozzá képest a király és bárki, testület csak részesedhetett a hatalomból. A korona testesíti meg szimbolikusan a nemzetet, 1848 óta minden választópolgárt, és figyelmeztet, hogy a hatalom ereje és alkotmányossága nem egyenlő egymással. A Szent Koronával fémjelzett magyar alkotmányosság a biztosítéka a nemzeti szuverenitásnak, a magyar szabadságeszme átörökíthetőségének. A magyar TA a teljes eszmei közjogi látóhatárt nyitja meg előttünk, a természetjogi elvek szerinti élethez, intézményalkotáshoz való fogalmi lehetőséget biztosítva. A mai, chartális alkotmány ellenben a társadalom szabályozásának eszköze, de semmit sem mond arról, hogy kicsoda a társadalom-szabályozás alanyi cselekvője, és hogy milyen értékek jegyében lehet az. Ami tehát a magyar szabadságot jelenti, az nem államformához kötődik, hanem az alkotmányossághoz kötődik, mégpedig a TA-hoz. A TA normája szerint az állam a személyes és közösségi életet SZOLGÁLÓ struktúraként kell működjön, amely felelősségre vonható.
Az állam a TA esetében elszámoltatható, mert „az alkotmány a nemzet államalkotó akarata”. Tehát a nemzet, az élő szerves emberi közösség az alanya, az értékelvi meghatározója a társadalmi cselekvésnek. Az állam, a működési elveiben feltétlenül az ÉLETET kell szolgálja. Az alkotmányos állam tehát bármely formájában az életnek alárendelt struktúra egészen az önkormányzatokig.
Ellenben a chartális alkotmányokban az emberi jogok forrása az állam „önmegtartóztatása”. Tehát e definíció szerint az állam a társadalmi cselekvés közvetlen alanya, amely vagy fékezi saját magát, vagy mint akár a XX. századi diktatúrák, pusztítja a nemzetet. Vagyis itt az ÉLET, az emberi, közösségi élet szolgálja az államot, az állami mechanizmust.
A magyar TA forrásai: írott kútfők (például a törvény), vagy az íratlan kútfők, mint a szokásjog, az írásba foglalt szokásjog, vagy bírói ítélkezési gyakorlat. A szokásjog azonban ugyanolyan elsődleges (primárius) forrása jogoknak és kötelezettségeknek, mint a törvény.
A szokás (consuetudo) és a törvény (lex) egyenrangú (Werbőczy, Trip. Bev. 10-12, 1791: X. tv, 1869: IV tv).
A XIX. és XX. századi jogtudomány kidolgozta a jogfolytonosság elméletét: Magyarországon a hatalom gyakorlása akkor legitim és törvényes, hogyha biztosított a magyar állam azon évszázados intézményeinek és elvek szerinti működése, amelyek együttesen garantálják a magyar állam függetlenségét, törvényességét, a szabadságot, a jogok és kötelezettségek egyensúlyát, vagyis mindazt, ami a magyar alkotmányosság évszázados lényege.
A jogfolytonosság alapelve, hogy törvénytelenségre jogot senki sem alapozhat: bárki külső vagy belső hatalmi erővel, vagy csellel törvényt, vagy szokást megsért, és a hatalmat nem az alkotmányos intézményeken keresztül és azok működési elve szerint gyakorolja, hatalma, és tettei jogtalanok lesznek. A jogfolytonosság kidolgozására azért volt szükség, mert a XVIII. század óta történtek kísérletek, melyek a magyar alkotmányosságot kívánták felszámolni. Ez a kommunisták, és a liberálisok nemzetellenes tevékenysége során a XX. században részben sikerült is: a TA visszaállítása helyett a 49-es legfelsőbb törvényt többszöri módosításokkal az idegen hatalmi érdekek, és a multinacionális tőke kiszolgáló eszközévé tették, amelynek következtében a szabadságától, azaz Történeti Alkotmányától megfosztott magyar nemzet 2007-re gyarmati sorba süllyedt.
Kapcsolódó oldalak:
[1]
http://www.alkotmany.ngo.hu/korona.htm
Vissza a "Tanulmányok érdekességek" oldalra
http://62.112.194.95/hirlevel/a05010211.html
Vissza az oldal tetejére
Vissza az oldal tetejére

Isten áldjon:

Oldal: 1 / 1 Időzóna: UTC + 1 óra
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/