Á l d á s ! B é k e s s é g !

Isten hozott a www.Istentisztelet.net fórumánPontos idő: vas. jan. 21, 2018 7:50 am
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 19 hozzászólás ]  Oldal 1, 2  Következő
Jún. 4 
Szerző Üzenet
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: pén. szept. 16, 2005 12:59 pm
Hozzászólások: 1384
Tartózkodási hely: Kispest
Hozzászólás Re: Jún. 4
Ennek azért is örülök, mert pár évvel ezelőtt az MNO fórumán, ahol arról folyt a beszélgetés, legyen-e nemzeti gyásznap június 4-e, azt írtam, hogy szerintem nem újabb gyásznapra van szükség (abból van épp elég), hanem egy olyan napra, amely a magyarság egységét fejezi ki. Az volt a véleményem, hogy június 4-e legyen a Nemzeti Egység Napja. Ez egyrészt kifejezi, hogy szét lehetett szaggatni határokkal az országot, de a nemzetet nem, másrészt nem defetista életérzés van mögötte, hanem bizakodás és életerő. És persze némi dac is, hogy csakazértis... Ezek mind motiválhatnak, nagy dolgokra sarkallhatnak egy nemzetet. Szemben a balsors emlegetésével és a "nagy magyar" búsongással.


csüt. máj. 27, 2010 8:41 pm
Profil E-mail küldése
Platinum Listatag
Avatar

Csatlakozott: csüt. ápr. 26, 2007 5:57 pm
Hozzászólások: 272
Hozzászólás Re: Jún. 4
A nemzeti összetartozás napjának törvényjavaslata:

Idézet:
A nemzeti összetartozás napjává nyilvánítaná június 4-ét a Fidesz-KDNP
2010. május 19. 19:24
A nemzeti összetartozás napjává nyilvánítaná a trianoni békeszerződés aláírásának napját, június 4-ét közös törvényjavaslatában a fideszes Kövér László és a kereszténydemokrata Semjén Zsolt. A két politikus szerdán nyújtotta be az Országgyűlésnek az előterjesztést. Az alábbiakban közöljük a törvényjavaslat szövegét.
2010. évi ... törvény a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről


Mi, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének tagjai, azok, akik hiszünk abban, hogy Isten a történelem ura, s azok, akik a történelem menetét más forrásokból igyekszünk megérteni, hazánkért és a magyar nemzet egészéért, az Alkotmányban rögzített felelősségünk jegyében, a magyarság egyik legnagyobb történelmi tragédiájára, a történelmi Magyarországot szétdaraboló, s a magyar nemzetet több állam fennhatósága alá szorító, 1920. június 4-én aláírt békediktátumra emlékezve, számot vetve e békediktátum által okozott politikai, gazdasági, jogi és lélektani problémák máig tartó megoldatlanságával, egyaránt tiszteletben tartva a magyar nemzet érdekeit és más nemzetek jogát arra, hogy a magyarság számára fontos kérdésekről másként gondolkodjanak, attól a céltól vezettetve, hogy e cselekedettel hozzájárulunk a Kárpát-medencében együtt élő népek és nemzetek kölcsönös megértésen és együttműködésen alapuló békés jövőjéhez, s egyúttal a XX. század tragédiái által szétdarabolt Európa újraegyesítéséhez, a következő törvényt alkotjuk.


1. paragrafus

A Magyar Köztársaság Országgyűlése tisztelettel adózik mindazon emberek, közösségeik és azok vezetői, illetve az ő emlékük előtt, akik 1920. június 4., a magyar nemzet külső hatalmak által előidézett igazságtalan és méltánytalan szétszaggattatása után áldozatvállalásukkal és teljesítményükkel lehetővé tették, hogy e tragédiát követően a magyarság mind szellemi, mind gazdasági értelemben képes volt újra megerősödni, s képes volt túlélni az ezt követő újabb történelmi tragédiákat is. Az Országgyűlés fejet hajt mindazon nők és férfiak, illetve az ő emlékük előtt, akik e küzdelemben az elmúlt kilencven év során magyarságukért hátrányt, sérelmet szenvedtek, külön megemlékezve azokról, akik az életüket kényszerültek áldozni nemzeti önazonosságuk vállalásáért.


2. paragrafus

A Magyar Köztársaság Országgyűlése megállapítja, hogy a trianoni békediktátum által felvetett kérdések történelemből ismert eddigi megoldási kísérletei - mind az idegen hatalmak segítségével végrehajtott újabb határmódosítások, mind a nemzeti önazonosságnak a nemzetköziség ideológiája jegyében történt felszámolására irányuló törekvések - kudarcot vallottak. Ebből kiindulva az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy a fenti problémák megoldását csak a nemzetközi jogi szabályok által kijelölt keretek között, demokratikus berendezkedésű, szuverenitásuk birtokában lévő, polgáraik és közösségeik számára gyarapodó jólétet, jogbiztonságot és a gyakorlatban is érvényesülő jogegyenlőséget biztosító, egyenrangú országok kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködése eredményezheti, melynek kiindulópontja csak az egyének - a nemzeti önazonosság megválasztását is magában foglaló - szabadsága, s a nemzeti közösségek belső önrendelkezéshez való joga lehet. Az Országgyűlés ugyanakkor elítél minden olyan törekvést, amely az adott állam területén kisebbségben élő nemzetrészek asszimilációjának előidézésére irányul.


3. paragrafus

A Magyar Köztársaság Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Ebből kiindulva az Országgyűlés megerősíti Magyarország elkötelezettségét a magyar nemzet tagjainak és közösségeinek egymással való kapcsolatuk fenntartására és ápolására, és az Európában elfogadott gyakorlatot alapul vevő közösségi autonómia különböző formáira irányuló természetes igényének támogatására.

4. paragrafus

A Magyar Köztársaság Országgyűlése kötelességének tekinti arra inteni a nemzet ma élő tagjait és a jövendő nemzedékeket, hogy a trianoni békediktátum okozta nemzeti tragédiára mindörökké emlékezve, más nemzetek tagjaiban okkal sérelmeket keltő hibáinkat is számon tartva s ezekből okulva, az elmúlt kilencven esztendő küzdelmeiben az összefogás példáiból, a nemzeti megújulás eredményeiből erőt mentve a nemzeti összetartozás erősítésén munkálkodjanak. Ennek érdekében az Országgyűlés június 4-ét, az 1920. évi trianoni békediktátum napját a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánítja.

5. paragrafus

Jelen törvény 2010. június 4-én lép hatályba.

Indokolás

Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum kitörölhetetlen, máig feldolgozatlan nyomot hagyott Közép-Európai nemzeteinek tudatában, generációk óta a régió történelmének és politikai eseményeinek közvetlen vagy közvetett befolyásolója. Közép-Európa államai és nemzetei a döntés rájuk vonatkozó következményeinek megfelelően eltérő módon viszonyulnak a szerződéshez. Egyes nemzetek önazonosságuk megteremtése és kiteljesítése szempontjából meghatározó és előremutató eseménynek tekintik, ám a magyarság számára Trianon a XX. század legnagyobb tragédiája. A nemzeti emlékezés, a Kárpát-medence népei közös jövőjének elősegítése és az európai értékek érvényesülése azt a feladatot rója ránk, hogy segítsük Trianon döntéseinek megértését és feldolgozását. Ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy bebizonyítsuk: a nyelvéből és kultúrájából erőt mentő magyarság e történelmi tragédia után képes a nemzeti megújulásra, az előtte álló történelmi feladatok megoldására.

Budapest, 2010. május 19.

Dr. Kövér László Dr. Semjén Zsolt Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt

Dr. Schmitt Pál az Országgyűlés Elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 85. paragrafus-a alapján, "a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről" címmel a következő törvényjavaslatot kívánjuk benyújtani.

Budapest, 2010 . május 19.

Dr. Kövér László Dr. Semjén Zsolt Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt


szer. máj. 26, 2010 8:27 pm
Profil
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: pén. szept. 16, 2005 12:59 pm
Hozzászólások: 1384
Tartózkodási hely: Kispest
Hozzászólás 
Zoltán írta:
...a revízionak helye van abban az értelemben, hogy igazságtalanul elszenvedett gyötrelmeinkre gyógyír adassék mindazoktól akik ezt elkövették, szóban, tettben egyaránt.


Attól tartok, ez az, amire hiába várunk. Egyáltalán az érzelmekre, jóérzésre, vagy a becsületre való apellálás a politikában értelmetlen. Gondolj arra, hányszor hangzott el, hogy a Nyugat sokkal tartozik nekünk magyaroknak. És volt valami foganatja? A Nyugat idejön, hogy befektessen, mert olcsó a munkaerő, és extraprofitot tud realizálni. Ha változik a helyzet, és nem éri meg, akkor elmegy innen. Jótékonykodni pedig nem fog az érdemeink alapján, mert "sokkal tartozik nekünk". A politikát az érdekek mozgatják.


szomb. júl. 28, 2007 1:25 pm
Profil E-mail küldése
Platinum Listatag
Avatar

Csatlakozott: szer. szept. 14, 2005 11:10 pm
Hozzászólások: 276
Tartózkodási hely: Magyarország, Budapest
Hozzászólás 
Erről a Fidesz-KDNP javaslatról most, így tőled halottam először. Valóban kellemesebbnek hat a "nemzeti összetartozás napja", de attol tartok - függetlenül a megnevezéstől - csak "terv" marad.
Revízioról beszélni a szószoros értelmében, nem lehet... de a revízionak helye van abban az értelemben, hogy igazságtalanul elszenvedett gyötrelmeinkre gyógyír adassék mindazoktól akik ezt elkövették, szóban, tettben egyaránt.
Egyébként ma, a magyar társadalom még ezt a keveset sem érdemli, hisz ezt sem becsüli eléggé! ("ki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli" - és milyen igaz)

_________________
Cum Deo pro Patria et Libertate!


kedd júl. 24, 2007 7:59 pm
Profil E-mail küldése
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: pén. szept. 16, 2005 12:59 pm
Hozzászólások: 1384
Tartózkodási hely: Kispest
Hozzászólás 
Ami június 4-ét illeti, én azzal értek egyet, amit a Fidesz javasolt: a nemzeti összetartozás napja legyen, demonstrálandó, hogy mindannak ellenére, ami az utóbbi közel kilencven évben történt, a magyar összetartozó, egységes nemzet, függetlenül attól, hogy egyes részei hol élnek. És hogy ez a nemzet él! Mindannak ellenére, amit elkövettek ellene, hogy elvesztejtsék.

Gyásznapot tartsanak ott, ahol halott van. A magyar nemzet nem halt meg a szétszakítottságban sem!

Igaz, ebben semmi revízió és revansvágy nincs, de aki revíziót akar, az nem tudja mit beszél. Mint ezek a szerencsétlen hebehurgya hatvannégyvármegyés gyerekek.


kedd júl. 24, 2007 7:42 pm
Profil E-mail küldése
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: pén. szept. 16, 2005 12:59 pm
Hozzászólások: 1384
Tartózkodási hely: Kispest
Hozzászólás 
Köszönöm az információt; erről bizony nem tudtam. Ezek szerint a derék ruszinok megmnaradtak annak, aminek II. Rákóczi Ferenc fejedelem nevezte őket az említett időnél jó kétszáz évvel korábban: gens fidelissima (leghűségesebb nép).


kedd júl. 24, 2007 7:33 pm
Profil E-mail küldése
Platinum Listatag
Avatar

Csatlakozott: szer. szept. 14, 2005 11:10 pm
Hozzászólások: 276
Tartózkodási hely: Magyarország, Budapest
Hozzászólás 
varjú írta:
...olyanról pedig nem tudok, hogy nemzetiségek maguk akartak volna visszakerülni Magyarországhoz (mint azt egyes vélemények állítják a nemzetiségeknek a "magyar szent koronához" való ragaszkodásáról)...


Üdv!
Kedves Varjú!

Lehet, hogy számodra nem hiteles forrást jelölök meg, mikor Dr. Ádám Sándor "Európa bűne" című könyvére hivatkozok és abbol idézek.

Idézet a könyv 80.oldaláról (Kárpátalja alcímen): "1919. márciusában a Rutén Seym Ungváron határozatilag kimondta, hogy az önrendelkezésre igényt tartanak, de autonom területként Magyarország része kívánnak lenni. Tömeggyűlésen egy amerikai ezredes elött is megerősítették azt a néphatározatot, hogy Magyarország része akarnak maradni önálló területként"

Érdemesnek találom elolvasni e könyvet, bár olykor nem tudja leplezni az író, indulatait és kissé költőien adja elő monológját, ettől eltekintve (megfelelő hidegvérrel olvasva) azért sok tényszerű dolgot fogalmaz meg kellő alapossággal.

Abban egyetértek veled, hogy nem szabad, illúzioink legyenek, de ma azt hiszem nem ez fenyegeti a magyar társadalmat. Szinte érdektelenül, fel sem fogva, megemlékezés nélkül "ápolja" maradék, csökevényes nemzettudatában e gyalázatot.

Én igenis jónak találnám, ha ez nemzeti gyásznap lenne, de legalább nemzeti "megemlékezés" napja. Persze minden nemzeti ünnepünk keserű szájízű, hisz mindnek bukás volt a sorsa, kivéve az államalapítást - bár gyéefék meglehetőst serényen tevékenykednek e bukás "világrahozásában".
A holokauszt áldozataira évente többször is megemlékezünk, de saját nemzeti tragédiánkról megfeledkezünk...
szégyen

Üdv
Z

_________________
Cum Deo pro Patria et Libertate!


kedd júl. 24, 2007 6:55 pm
Profil E-mail küldése
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: pén. szept. 16, 2005 12:59 pm
Hozzászólások: 1384
Tartózkodási hely: Kispest
Hozzászólás 
la Mer írta:
Már megint elfelejted, hogy szlovák vagyok egész családommal együtt...


Én a "saját" fogalomrendszeremben maradok: tehát akinek az anyanyelve magyar, az magyar, akié nem magyar, az meg nemzetiségi.


csüt. jún. 14, 2007 7:09 am
Profil E-mail küldése
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: pén. szept. 16, 2005 12:59 pm
Hozzászólások: 1384
Tartózkodási hely: Kispest
Hozzászólás 
Még annyit: A Református Egyház példát szolgáltatott arra, hogyan lehet egyesíteni a nemzetet:

"A Magyar Református Egyház XII. zsinatának tizenegyedik, kétnapos tanácskozásának első napján határozatot fogadtak el arról, hogy támogatják a Kárpát-medencei református egyházak közös alkotmányának elfogadását. A Kárpát-medencei református egyházak célja a közös alkotmány megalkotásával az egységes magyar református egyház létrehozása - olvasható az alkotmány tervezetében.

Az alkotmány tervezete kimondja, hogy a Kárpát-medencei református egyházak közös istentiszteleti és ügyviteli nyelve a magyar. Eszerint az egyházak együttműködnek a jogalkotásban, az oktatásban, az ifjúsági munka területén, az alkotmányban nem szabályozott területeken azonban önállóak és függetlenek.

A közös alkotmány hatálya kiterjed majd a négy magyarországi református egyházkerületre, az erdélyi, a királyhágó-melléki egyházkerületre, a szlovákiai református keresztyén egyházra, a kárpátaljai református egyházra, és a szerbiai református keresztyén egyházra.

Az alkotmánytervezet kimondja, hogy csatlakozhatnak hozzá a Kárpát-medencén kívüli magyar református egyházak is. A zsinaton Bölcskei Gusztáv elnök bejelentette, hogy a közös alkotmányt várhatóan nyáron fogják elfogadni."[/b]


szer. jún. 13, 2007 2:58 pm
Profil E-mail küldése
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: pén. szept. 16, 2005 12:59 pm
Hozzászólások: 1384
Tartózkodási hely: Kispest
Hozzászólás 
Azért tartom jó elképzelésnek a Fidesz és a KDNP javaslatát, mert pozitív üzenete volna: A szétszakítottság ellenére összetartozunk, egyek vagyunk, mert egy országot szét lehet darabolni, de egy nemzetet nem!

Ezzel szemben a gyásznap értelmezhetetlen, mert ott van gyász, ahol halott van, halott pedig élő emberből lesz.

Amúgy Trianonnal kapcsolatban - persze nem az ünnepélyes megemlékező beszédek alkalmával, hanem a hétköznapokon - el lehet gondolkodni azon is, hogy az igazságtalan béke, az etnikai határok semmibevétele mellett az is tény, hogy a nemzetiségek nem kívántak velünk tovább egy államban élni. Szerbek, horvátok, románok, szlovákok, mind kinyilvánították ezt az akaratukat, és szerencséjük volt az adott kor nemzetközi politikai viszonyaival (nem sokszor volt azóta sem ilyen), hogy érvényt tudtak szerezni az önrendelkezési jognak. Nem véletlen, hogy a jó húsz évvel később igazságot szolgáltató nemzetközi jogi aktusok csak olyan területeket juttattak viszza nekünk, amelyeken legalább többségben voltak a magyarok, olyanról pedig nem tudok, hogy nemzetiségek maguk akartak volna visszakerülni Magyarországhoz (mint azt egyes vélemények állítják a nemzetiségeknek a "magyar szent koronához" való ragaszkodásáról).

És nem kéne hogy illúziónk legyen: hiába szűnt meg egyik-másik utódállam, a helyükbe lépettek sem gondolkodnak azon, miként lehetne Magyarországgal valamiféle államjogi kapcsolatba kerülni. Sőt bármi ilyesmi felvetése csak dühödt magyarellenes támadásokra szolgáltatna ürügyet.


szer. jún. 13, 2007 2:47 pm
Profil E-mail küldése
Platinum Listatag
Avatar

Csatlakozott: csüt. ápr. 26, 2007 5:57 pm
Hozzászólások: 272
Hozzászólás 
Ezt az Usztics beszédet tényleg érdemes volt betenni!

Valóban nemzeti gyásznappá kellene nyilvánítani!


kedd jún. 12, 2007 7:17 pm
Profil
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 19 hozzászólás ]  Oldal 1, 2  Következő


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forum/DivisionCore.
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség

eXTReMe Tracker