Á l d á s ! B é k e s s é g !

Isten hozott a www.Istentisztelet.net fórumánPontos idő: szomb. márc. 24, 2018 5:02 am
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 15 hozzászólás ] 
Könyvajánló 
Szerző Üzenet
Platinum Listatag

Csatlakozott: kedd aug. 21, 2007 1:21 am
Hozzászólások: 251
Tartózkodási hely: Déldunántul
Hozzászólás 
.


Kedves Mindenki !

Ha felkeltette az érdeklődéseteket a "hogyan lesz valaki istenhívő"-ben
közölt "Jézus Krisztus személye és nevei" - ugyan még egy pár fonto-
sabb részt -gondoltam- kiírok, de persze az egészet nem.

Viszont az egésznek egybeolvasása - nemcsak hogy lelkiélmény, hanem
valóban hitre segítő erő árad belőle.

-Javaslom, vegyétek meg. A pasaréti iratterjesztésben biztosan kapható,
de szerintem minden ref.könyvesboltban.- Nagy hitet és tudást hordoz!
mely a Tiéd is lehet.

Cime: Református hitünk, Cseri Kálmán
Budapest, Pasaréti Rer.Gyülekezet iratterjesztése

Szeretettel
Loisz

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


csüt. nov. 27, 2008 7:35 am
Profil
Ezüst Listatag

Csatlakozott: szomb. ápr. 28, 2007 9:59 am
Hozzászólások: 57
Hozzászólás 
Látom, hogy Mika Waltaritól, már ajánlottatok, én is tőle szeretném ajánlani

Mika Waltari:Az ország titka

http://mek.oszk.hu/00500/00578/

Röviden:
Marcus Mezentius Manilianus, az ifjú római polgár, Alexandriában tölti a telet, szerelmét, Tulliát is odavárja Rómából. Csömörig lakott már minden testi gyönyörűséggel, melyet az elpuhult keleti nagyváros fürdői kínálnak, s egyre inkább tudásra éhesen tanulmányozza a híres alexandriai könyvtár tekercseit. Lassan arra a felismerésre jut, hogy az idő, melyben él, nagy világfordulattal terhes. A filozófia, a csillagászat, a régi jóslatok mint azt sugallják, hogy mintegy harminc évvel azelőtt meg kellett születnie valakinek, aki a világ királya lesz. Egy furcsa, keleties öltözetű férfi zaklatott szavaira lesz figyelmes az egyik téren, s hirtelen elhatározással hajóra száll, hogy eljusson a zsidók fővárosába, Jeruzsálembe, s felajánlja szolgálatait a világ új urának. Jeruzsálem előtt, egy hegyen aztán római katonákat pillant meg, átkozódó, síró tömeget, s három keresztfát: a középsőn Jézus függ, a felirat szerint a zsidók királya. Megtalálta hát, akit keresett, de későn. Vagy mégsem? Ahogy telnek a napok érthetetlen hírek jutnak a fülébe, különös jelenések tanúja lesz Marcus, s elhatározza, utánajár a dolognak. Waltari regénye az Újtestamentum világába viszi el az olvasót. Szemünk előtt elevenednek meg Jézus életének eseményei, érthető-érthetetlen csodák tanúi leszünk mi is, míg a Biblia rendkívül érzékletesen megjelenített tájait járva megismerkedünk mindazokkal, akik részesei az evangéliumi történetnek.

_________________
Zsolt 143,10
Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen engem az egyenes földön.


vas. nov. 16, 2008 7:45 pm
Profil
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: kedd ápr. 17, 2007 5:34 pm
Hozzászólások: 1793
Tartózkodási hely: Törökbálint
Hozzászólás 
Köszönjük szépen, kedves Loisz! :-)

Ingola

_________________
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? (Rm. 14,4.)


vas. nov. 16, 2008 12:17 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: kedd aug. 21, 2007 1:21 am
Hozzászólások: 251
Tartózkodási hely: Déldunántul
Hozzászólás Jelenések könyve
Kedves Mindenki !

- Felhívom a figyelmét mindazoknak, akik komolyan és tisztelettel a Biblia
iránt, szeretnék jobban megérteni, miről is van szó a Jelenések könyvé-
ben, mert olyan sok-sok félrevezető, eröltetett és emberi fantáziával
teletüzdelt, okoskodó vélemény kering erről, ami elképesztő.

-Szikszai Béni neve talán ismerős mindenki előtt. - Az 50-es évek égő
szívű evangélizátora és mélységesen hívő teológus dolgozta fel, ill. füzött
magyarázatokat a Jelenések könyvéhez.-

-Nagyon sajnálom, akik a sokféle szektás, számmisztikával teli "jóskönyv-
nek" tartják a Jelenések könyvét,- sőt hallottam olyan megállapítást is,
miszerint "apokrif" iratok közé sorolnák, mert n e m é r t i k ! -

Tehát a könyv címe: Maran atha! Írója: Szikszai Béni. - Kapható
(remélem még kapható), a Ref.Könyvesboltokban Bpest, Kecskemét, Deb-
recen,..vagy megrendelhető: a Kálvin Kiadónál 1113. Budapest, Bocskai
út 35. szám alatt. (Megjelent: 2001.szeptember)

-Az ELŐSZÓBÓL egy kis izelítő:

"A Mennyei Jelenések könyve annyira a Lélek nyelvén van írva, hogy az
okoskodú emberi értelem számára az összes bibliai könyv között a leg-
kevésbé érthető.

-Legyünk meggyőződve arról, hogy a Jelenések könyve Isten országa tör-
ténetének nem csupán szemlélőivé, hanem megélőivé akar tenni.

-Ez a döntő szempont vezetett,- és az
élő igét kivántam adni, hogy életek teljesedjenek meg rajta keresztül
az Élettel."

-Kiváltképpen ajánlom e könyvet azok figyelmébe, akik velem együtt égő
váradalommal várják a mi Urunk Jézus Krisztus visszajövetelét."

-Isten kegyelmének gazdag kiáradását kívánja a könyv olvasóira 1947
utolsó hónapjaiban, --- a SZERZŐ


_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


pén. nov. 14, 2008 10:17 pm
Profil
Site Admin

Csatlakozott: kedd szept. 13, 2005 10:03 am
Hozzászólások: 301
Tartózkodási hely: Heidelberg
Hozzászólás 
la Mer írta:


Gimnazista koromban egyik kedvend könyvem volt.


szer. dec. 19, 2007 11:07 am
Profil E-mail küldése Honlap
Arany Listatag

Csatlakozott: szomb. nov. 05, 2005 8:24 pm
Hozzászólások: 152
Hozzászólás 
Weöres Sándor: A TELJESSÉG FELÉ

Hamvas Bélának, mesteremnek köszönöm, hogy megírhattam ezt a könyvet: ő teremtett bennem harmóniát.

E könyv arra szolgál, hogy a lélek harmóniáját megismerhesd, és ha rád tartozik, te is birtokba vehesd.

Az itt-következők nem újak, nem is régiek: megfogalmazásuk egy kor jegyeit viseli, de lényegük nem-keletkezett és nem-múló. Aki a forrásvidéken jár, mindig ugyane virágokból szedi csokrát.


(részletek)

Földi és égi hatalom

,,Amit nekem adsz: mindenkinek adod" , hirdeti a földi hatalom.

,,Amit mindenkinek adsz: nekem adod" , hirdeti az égi hatalom.

Az országhoz

Amelyik nemzet fölényben akar lenni más nemzetek fölött: hóhérrá, vagy bohóccá válik.

Nemzetük életét elmocsarasítják, kik nemzetük valódi, vagy vélt erényeit hangoztatják s a kíméletlen bírálatot tűrni nem akarják.

A legnagyobb csapás, ami egy népet érhet, ha egyoldalú irányítással az ítélőképességét tönkreteszik. Az ilyen nép elzüllik és mennél vásáribb kalandor nyúl érte, annál könnyebben odadobja magát. Nincs az a kívülről jövő veszedelem, végigdúlás, évezredes elnyomás, mely ezzel fölérne.

Felekezetiesség

Sokan vannak lelkes és harcos katolikusok, protestánsok, izraeliták, kik Istent csak félig-meddig hiszik és vallásuk dogmáiban egyáltalán nem tudnak hinni, mindamellett ökölre mennek felekezetükért. A mozdonyból csak a kazánt vállalják, mely robbanékony, de a kerekeket nem, melyekkel járni lehet.


csüt. nov. 09, 2006 6:50 pm
Profil
Arany Listatag

Csatlakozott: szomb. nov. 05, 2005 8:24 pm
Hozzászólások: 152
Hozzászólás 
Egy csepp emberség

Második kötet

Gondolatok a Kossuth Rádióban fél hét után 3 perccel
Budapest, 2005

Csiki László író


Rég kiszemeltem magamnak egy idézetet, ógörög kartársamtól Szophoklésztól való.
Legszívesebben nem értelmezném, hagynám inkább, hogy néhány perces csendben elgondolkodjanak fölötte.
Így szól: "...de hazátlan,/ Akinek jó, ami nem szép." Belekérdeznék azért néha a tűnődő csendbe:
- Miképpen nézed a hazádat, nézed csak vagy gondolod is? Képzeled? Milyen? Vagyis te milyen vagy? Milyen a szemed? A szíved, a fantáziád.
- Tudod, hogy jogod van eldönteni mi a jó? Aszerint ítélni, hogy mi a szép.
- Tudod viszont, mi neked a szép? Bízol a szemedben, az ízlésedben - magadban?
- Tudod, hogy szabadságodban áll megítélni? Tudod, hogy a szépség maga a szabadság? Választható.
- Tudod-e, hogy lehet olyan érzékenyen, kitárulkozva élni, hogy érezd is, ne csak tudd mi a szabadság, mi a szépség, mi a jó? Képes vagy erre, nem tompultál el? Tanultál annyit? Vagy annyira honos, magabízó? - Tudod, hogy hazát kell választanod eszerint? Naponta! Nem elég beleszületni.
- Tudod-e, hogy ha átgondoltad és érezted ezt Kelettől Nyugatig, akkor vállalnod is kell? Ugyanazt. Önmagadat.
Mert hazátlan, akinek jó, ami nem szép.

2004. november 18.


Berecz András ének- és mesemondó


Az én kedves idézetem, amit elhoztam, így szól: "Olyan a dal, hogy a bú hozza, s a kedv hordozza."

Hát valamikor Gyimes völgyében hogy dalt gyűjtöttem, egy bizonyos Hajnal Anna nevezetű néni azt mondta: kicsi András, maga evvel elkésett, hogy tőlem dalt kér.
Nekem valamikor olyan kedvem volt, hogy felcuppantam még a ház tetejére is.
Lássa, most már itt is alig cuppogok.
De tudja meg, olyan a dal, hogy a bú hozza, s a kedv hordozza.
Meghatározta mi az, hogy dal.
Az, amit a bánat hoz, az szüli, s a jókedv, az viszi tovább.
De hogy ezt ilyen tömörségben, hogy a hozból hordozt csinál, és így eljut bútól a kedvig, ez az azonnal nyomtatható ékes magyar próza alig iskolázott szájról...?!
Ilyenkor azon töpreng az ember, vajon ki kihez tartozik.
Mi az erdélyiekhez vagy az erdélyiek mihozzánk?!

2004. december 2.


szer. nov. 08, 2006 3:16 pm
Profil

Csatlakozott: kedd jún. 13, 2006 8:50 am
Hozzászólások: 4
Tartózkodási hely: Budapest
Hozzászólás 
Nekem a Pillanat a kedvencem Szabó Magdától.
Hihetetlen, hogy mennyi minden van beleírva.

"Élő, igaz, emberi történet az otthonról, az örök újrakezdésről és a pillanatról. Arról a pillanatról, mely minden élőnek megadatik legalább egyszer, amikor a Sors urnáját tartó kéz eg ypillanatra megállván, mikor a Nemezis elfordítván róla egy röpke időre tekintetét, az ember kifoghat a Végzeten, kezébe veheti sorsát."

Kivonat az ókori lexikon 89. pótkötetéből

M. SARTORIUS SABOAS latin lírikus és epikus. Irodalommal gyermekkora óta foglalkozott, a fővárosban a Luna Bicornis nevet viselő írócsoporthoz csatlakozott, amely magas színvonalat követelő vezetői miatt hamar szokatlan tekintélyre tett szert. A Luna-kör természetesen elkerülhetetlenül szembekerült Augustus császár idodalompolitikai tanácsadójával, M.M. Racosiusszal, aki a fiatal alkotók tevékenységét a birodalomra nézve veszélyesnek ítélte, s adminisztratív eszközeivel szétzúzta a baráti egyesülést. Az önkény Sextus Lacatost és Titus Blasiust börtönbe veti, Gesa Cipiust, Rabius Rabat, I.Mandiust, J.Pilinsciust, Lucius Calnociust, Agia Nobiliával, a költőnővel együtt Penuria szigetére száműzi.
Saboas se marad ki az üldözésből, főművét, a Creusais-t nyilvánosan elégetik a Dioscurok templománál.
Saboas több kötet lírai verset írt, a polgárháború utáni fiatalok szorongásairól, a köztársaságból császárságba fajuló hatalom árnyékában szenvedők csalódásairól, rácáfolva az állami ihletésű ódák himnuszaira. Főműve, a huszonnégy énekes hősköltemény (Creusais) csak töredékesen maradt ránk, egész énekek, sőt az ép részek párbeszédeinek részei is hiányoznak belőle, vagy a kérdés, vagy a felelet marad el egy-egy dialógusból. A mű egyébként a császári irodalompolitika szinte minden tézisére rácáfol, frivol hangon szól Augustus császár isteni őse, Kegyesatya Aeneas személyéről, formai tekintetben is szabálytalan; önkényesen komponál.


csüt. aug. 10, 2006 7:24 pm
Profil
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 15 hozzászólás ] 


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forum/DivisionCore.
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség

eXTReMe Tracker