Á l d á s ! B é k e s s é g !

Isten hozott a www.Istentisztelet.net fórumánPontos idő: kedd márc. 20, 2018 2:54 am
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 37 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3  Következő
Az Istenkeresők Globális Egyháza 
Szerző Üzenet
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás Re: Az Istenkeresők Globális Egyháza
Hihet az ember reális és irrleális, magasztos és alantas dolgokban is. Felmerülhet a jogos kérdés, hogy miért jó olyan dolgokban hinni, ami az emberiség nagy részének a pusztulását vetíti előre, vagy mások hátrányára bazíroz?

A valamibe vetett reményünk realizálódásának a vágya pl. az egyéni hitünk, amire hatással lehet külső sugallat, befolyásolás, szuggeszció.

Közel két hete (2011.05.21-én), hogy a Harold Camping által beharangozott "Jézus eljövetelének" meg kellett volna úgymond történnie... Harold urat egyáltalán nem zavarta az, hogy az i.sz. 25 április elsején kínhalált halt anya szülte hús-vér Jézus képtelen visszajönni napjainkra, sőt az sem tántorította meg az emberiség végét (milliárdok halálát) váró hitében, hogy az ezzel kapcsolatos Jelenések könyvében emlegetett égi eseményen már 1999.08.11-én átestünk. Tudományát a Bibliából merítette, de a Korán is, mint szintén ábrahámita vallás tanítása, ugyanezt helyezte kilátásba.
Camping úr szerint 4 és félhónap múlva lesz a "föld létezésének utolsó napja" ami a "világtörténelemnek az utolsó napját" is jelentené egyúttal...

"Jézus visszajövetelén" túl vagyunk már...

Nem lenne-e esetleg építőbb jellegű igyekezet, ha nem az embertársaink pusztulására, kárára várnánk, illetve vágyakoznánk, hanem inkább a többség által áhított szebb, boldogabb, békésebb és igazságosabb közös jövő megvalósítása mellett tennénk le a voksunkat?

Az Istenkeresők Globális Egyházának a tervezete

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


pén. jún. 03, 2011 2:12 pm
Profil E-mail küldése Honlap
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás Re: Az Istenkeresők Globális Egyháza
A reinkarnáció emberi reményekből, vágyakból fakadó elképzelés ugyanúgy, mint pl. a lélek halhatatlansága.

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


szer. ápr. 27, 2011 6:55 am
Profil E-mail küldése Honlap
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás Re: Az Istenkeresők Globális Egyháza
Az élő test a lélek hordozója. A lélek az ember születésekor jön létre (képződik le) a FVSzV (egyetlen valóságos Isten, azaz a Folyamatosan Változó Szellemi Való) akkori "minőségi állapotának" a függvényeként, tehát ez az Isten minden esetben a saját pillanatnyi "képére" formálja azt. Két azonos isteni hatás nem létezik, így ebből értelemszerűen az következik, hogy két azonos lelkületű ember sem. Szemléletesen igazolja ezt pl. a "bűntelenül" született Názáreti Jézus, illetve az az Aleister Crowley, aki magát a Sátán inkarnációjának ("The beast 666") tartotta nem alaptalanul annak ellenére, hogy szerintem Sátán nem létezik, mivel a FVSzV az összes létező szellemi hatásnak a kútfője.

A folyamatosan változó isteni szellemi hatások és a leképezett lelkek közé nem lehet egyenlőségjelet tenni. A lelket szerintem egy kozmikus programnak foghatjuk fel, amit egyesek "őrangyalnak" is neveznek. Ez az isteni szellemi hatás által létrejött program (ami élve született test nélkül nem jön létre) az életünk folyamán nem változik. A test halálakor ez a lélek megszűnik létezni ugyanúgy, mint pl. egy mágnesszallagra rögzített élő koncert zenéje is, ha a szallag megsemmisül. Ami változhat az életünk folyamán, az a személyiségünk.
Az ember személyisége a különböző testi és lelki tulajdonságok dinamikus és egységes egésze, amit a lélek (születési adottság), az öröklött gének (tartalmazzák a szülők személyiségének is a lenyomatait), a neveltetés, külső körülmények (környezet, a változó isteni szellemi hatás), és a szabad akarat határoz meg.
Ebből is látszik, hogy mekkora felelősséggel bírnak a szülők, oktatási intézmények, médiumok ezen a téren.

Egyesek a lélek halhatatlanságát a halálkörüli élményekkel és a regresszív hipnózis által előhozott "előző életeinkkel" igyekeznek alátámasztani.

A tényleges halálból még nem volt képes senki sem visszatérni, így arról beszámolni képtelenség. A valódi halál beálltával megjelenik a hullamerevség, a test sejt szinten bomlásnak indul élen az idegsejtekkel, a test kezd fokozatosan lehülni, a vastagabb erekben megalvad a vér. A vérkeringés leállása után ~3 percig még lehetőség van arra, hogy az egyént visszahozzák az életbe az egyes életfunkciók komolyabb károsodása nélkül. Ha ez az idő az 5 percet meghaladja, akkor már csak vegetatív állapotba juthat az újraélesztett test.
A tetszhalál állapotában az életfunkciók szinte észlelhetetlen módon lecsökkennek, ezért a laikus számára megtévesztő képet nyújthat.

A lélek nem tárol emlékeket, azt a tudatalatti teszi, ami működőképes agyhoz kötött tevékenység. A tényleges halál az agyi tevékenység megszűnését okozza, ami által a tudatalattinkban felhalmozott élmények, behatások tárolása is megszűnik. Az élő testhez kötődő lélek a test halálakor nem alakulhat vissza isteni szellemi hatássá.

A regresszív hipnózis folyamán az alany manipulálható.


A rabbik helyesen állítják azt, hogy a lélek a születés pillanatában keletkezik, de természetesen nem a "lélek hatol a testbe", hanem a FVSzV szellemi hatása, ami leképezi az emberben a lelket:

Idézet:
http://regi.zsido.com/rebbe/02szuletes.htm
http://zsido.com/konyvek/egyseg_29____1 ... s/140/1931
Chászid gondolatok a lubavicsi rebbe,
Menáchem Mendel Schneerson rabbi nyomán
Mikor keletkezik a lélek?
A lélek születéskor hatol a testbe s teremt ezáltal életet, önálló embert.

Születésünk pillanata földi küldetésünk kezdete, amelynek lényege, hogy anyagi világunkat a lélek kifejeződési formájává az Örökkévalótól eredő szellemiség hordozójává formáljuk.

A születés az Örökkévaló adománya.

http://www.nai-israel.com/aktuelles.asp (sajnos már nem érhető el)
16.März.2001 (Fr.) - 21.Adar.5761
Geburt nicht vorlegen
Der sefardische Oberrabbiner Elijahu Bakschi-Doron bestimmte, daß es verboten ist die Geburt eines Kindes auf einen früheren Zeitpunkt zu verlegen, wenn nicht ärztliche Beweggründe es erfordern. Bei der Geburt, so der Rabbiner, würden das Schicksal und die Persönlichkeit des Menschen geformt und daher dürfe man nicht in den Naturprozeß eingreifen. Diese Gezetz befindet sich in einer neuen Gesetzessammlung, die diese Woche herauskam.
--A szülést nem előrehozni
Elijahu Bakschi-Doron szefárd főrabbi úgy határozott, hogy tilos egy gyermek szülését egy korábbi időpontra helyezni, ha nem orvosi indíték követeli meg. A szülésnél lesz az ember sorsa és személyisége kialakítva, és ezért nem szabad az embernek a természeti folyamatba beleavatkoznia, így a rabbi.
Ez a törvény egy új törvénygyűjteményben található, ami ezen a héten jött ki.--Az eddig leírtakra alapozva a tervezett Istenkeresők Globális Egyháza az egyszeri és megismételhetetlen emberi élet értelmes, emelkedett célok által vezérelt leélésére, és a FVSzV minél alaposabb megismerésére szándékozik motiválni annak érdekében, hogy egyszer megvalósulhasson a többség által áhított szebb, boldogabb, békésebb és igazságosabb közös jövő.

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


hétf. ápr. 25, 2011 8:31 am
Profil E-mail küldése Honlap
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás Re: Az Istenkeresők Globális Egyháza
Az IGE feltétlenül ünnepnapként szándékozik a jövőben is a Názáreti Jézus születésnapját (i.e. 8.02.10.) ünnepelni február 10-én. A kínhalálával kapcsolatos dátumot (i.sz. 25.04.01. vasárnap; 3785.Nisan 14/15. - Peszách ünnepe) kifejezetten gyásznapnak szeretné nyilvánítani, mivel nem tud egyetérteni a feltámadásával kapcsolatos elképzelésekkel, magyarázatokkal. Szerintünk az emberi élet sajnos egyszeri és megismételhetetlen, így az emberiség nagy családjának a jól felfogott érdeke az, hogy a tagjai lehetőleg emberi körülmények között élhessék le azt, magasztos eszméktől vezérelve, szeretettől, megbocsátástól, egymás segítésére való törekvéstől motiválva.

Jézus keresztre feszítéséről történő évenkénti megemlékezésre két dátum alkalmas szerintem: április elseje, illetve az első tavaszi telihold napja. A véleményem szerint az utóbbi megfelelőbb Jézus kínhaláláról megemlékezni, hiszen egy olyan kozmikus esemény (kozmikus kereszt) égisze alatt történt az, ami Nap-Hold oppozícióhoz kötődött. Amennyiben ez a nap vasárnapra és április elsejére is esne egyúttal, abban az esetben kiemelt gyásznapként emlékezne meg Jézus kínhaláláról az Istenkeresők Globális Egyháza.

Jézus születése és kereszthalála

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


szomb. ápr. 23, 2011 10:31 pm
Profil E-mail küldése Honlap
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás Re: Az Istenkeresők Globális Egyháza
Az Istenkeresők Globális Egyháza nem szándékozik semmilyen anyagi jellegű állami támogatásban részesülni, egyetlen országban sem. Megalakulása és működése kizárólagosan az emberiség globális érdekeinek a szolgálatában kell álljon örökérvénnyel. Az életrehívása csak akkor történhet meg, ha kellő támogatottságot élvez a világpolgárok körében. Ez is tükrözi, hogy nem egyéni, vagy csoportérdekeket, illetve nacionalista törekvéseket szándékozik képviselni, hanem az emberiség nagy családjának a közös érdekeit.

Az IGE célja a többség által áhított szebb, boldogabb, békésebb és igazságosabb közös jövőbe vetett hit elmélyítése, ápolása, a demokrácia (δημοκρατία; nép uralma) elveinek a szem előtt tartása mellett, és az egyetlen valóságos Istennek, azaz a Folyamatosan Változó Szellemi Valónak (FVSzV) a minél alaposabb megismerése és megismertetése.

A Legújabb Szövetség az emberiség nagy családjának a szövetsége kellene legyen, ami nem ember által kreált istenképekkel kapcsolatos, hanem egy kimondottan emberközpontú globális vallásnak lenne a fundamentuma.

Az IGE egyetlen etikai kódexet tart helyesnek, éspedig az i.sz. 25 április elsején kínhalált halt Názáreti Jézusnak tulajdonítható emberek egymás közti kapcsolatát szabályozó erkölcsi előírásokat (kivétel: Lukács evangéliuma 14,26).


Az I.G.E. Tízparancsolatának a tervezete

1, Az istenkereső törekedjen az egyetlen és valóságos Istennek, azaz a Folyamatosan Változó Szellemi Valónak a megismerésére, és megismertetésére.

2, Helytelenítse ennek az Istennek az imádatát, mivel ez nem csak a jónak, de a gonosznak is értelemszerűen a szellemi forrása.

3, Igyekezzen embertársait felvilágosítani Isten mibenlétének a kérdésében abból a célból, hogy az eddigi vallási sokszínűség (ami az eltérő vallásetikai sugallatok forrása is egyben) helyét egy egységes és globális emberközpontú etikai kódex foglalhassa el egyszer, ami szükséges alapfeltétele az áhított szebb, boldogabb, békésebb és igazságosabb közös jövőnek.

4, Motiválja a szeretet, megbocsátás, emelkedett erkölcsi hozzáállás által vezérelt kiegyensúlyozott, harmónikus életvitel.

5, Mondjon ellent a faji, nemzeti, vallási megkülönböztetésnek.

6, Helytelenítse a születési előjogokat, a protekcionizmust minden területen.

7, Törekedjen a társadalomban elfoglalt szerepének a pozitív és építő jellegére a személyes adottságainak a függvényében.

8, Az emberiség nagy családjának az érdekeit, azaz a KÖZJÓ-t tekintse elsődlegesnek, nem pedig az egyéni és csoportérdekeket, elvetve és elítélve a mások kárára irányuló bármilyen szándékos igyekezetet.

9, Támogassa, segítse a rászoruló embertársait, ne az anyagi javak mértéktelen halmozására törekedjen.

10, Ne vegyen semmit készpénznek megméretés nélkül.

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


vas. márc. 13, 2011 6:46 pm
Profil E-mail küldése Honlap
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás Re: Az Istenkeresők Globális Egyháza
Idézet:
http://www.vallasforum.hu/forum.php?id=426
IGE az emberiség szolgálatában

238. klsmtf - 2011-02-18 07:06:14 - Válasz: 218. (klsmtf)
Néhány hasznos mottó a keresőknek útravaló gyanánt:


"Nincs magasztosabb vallás az igazságnál."

"A titkos tudományok útjára senki ne lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett."

"Aki korpa közé keveredik, felfalják a disznók"

"Ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent, gyöngyeiteket se dobjátok oda a disznók elé, nehogy lábukkal széttapossák azokat, majd megfordulva széttépjenek titeket."

"Madarat tolláról, embert barátjáról lehet felismerni."

A józan ész vezessen utadon!240. klsmtf - 2011-02-18 07:57:05 - Válasz: 238. (klsmtf)
Láss, ne csak nézz!241. klsmtf - 2011-02-18 07:59:49 - Válasz: 240. (klsmtf)
Ne csak arra figyeljél, hogy mit mond bárki, hanem arra is, hogy ki mondja.243. klsmtf - 2011-02-18 11:53:35 - Válasz: 238. (klsmtf)
Mennyire igaza van Teozófiai Társulat Indiából származó jelszavának!

"Nincs magasztosabb vallás az igazságnál."
"Keine Religion ist höher als die Wahrheit."
"There is no religion higher than truth."

Van-e jogunk vajon ezt felülírni magunk által alkotott istenekre és istenképekre hivatkozva?245. klsmtf - 2011-02-18 12:21:31 - Válasz: 238. (klsmtf)
"A titkos tudományok útjára senki ne lépjen rá vakmerően, mert ha egyszer elindult rajta, célhoz kell jutnia, különben elveszett."


Itt természetesen az okkult tudományokról van szó.
Vajon mitől titkos egy ilyen tudomány?
Kizárólag attól, mert egyesek azt maguknak szándékoztak fenntartani.
Ez volt a helyzet a vallások misztériumainak a kozmikus vonatkozásai terén is.
Aki ebben kételkedne, az meggyőződhet erről az alábbi idézetekből:


Idézet:
Horneffer August:Symbolik der Mysterienbünde (1924)
(S.19.) Die Geheimhaltung religiös-magischer Mittel ist uralt!
(S.23.) In den antiken Mysterienbünden wurde es mit der Pflicht der Geheimhaltung bekanntlich sehr streng gehalten, der Verräter wurde schwerbedroht und entging nicht der allgemeinen Verachtung.
--A vallásos-mágikus eszköz titoktartása ősrégi! Az antik misztériumszövetségekben köztudottan, kötelezően, nagyon szigorúan betartották a titoktartást, az áruló súlyosan meg lett fenyegetve és nem menekült az általános megvetés elől.--

Dr. Szántó Konrád: A Katolikus Egyház Története (1983)
(115.old.) A titoktartási fegyelem értelmében az oltáriszentség titkát, a hitvallást és a Miatyánkot, a Szentháromság és megtestesülés tanát, továbbá az Istentiszteletek egy részét, így a keresztséget és a szentmise áldozati részét az idegenek előtt titokban kell tartani!

Babits Antal: Bibliai Nevek és Fogalmak (1988)
(132.old.) Jövendőmondás: az izraeliták számára minden fajtája tilos volt! Az izraelitáknak halálbüntetés terhe mellett meg volt tiltva démon szelleménél tudakozódni! (*asztrológia)

Lennhoff Eugen: Internationales Freimaurerlexikon (1932)
(S.104) "Audi, vide, tace"! "Sieh, höre, schweige"! Die Vereinigte Großloge von England nahm 1813 diesen Spruch als Motto an. Eine in allen Weltliteraturen sprichtwörtliche Lebensregel!
--"Audi, vide, tace"! "Nézz, hallj, hallgass"! Az Egyesült Angol Nagypáholy 1813-ban jelmondatának választotta. Minden világirodalomban egy közmondásszerű szabály!--

Jüdische Almanach: (Alchimie)
(S.156) Diese Tat ("Geheimnis der Geheimnisse" - "Stein der Weisen") wird Messiás-Gesalbte der Gerechten genannt und darf nicht einem Am-ha-Aarez (Unwissenden) mitgeteilt werden.
--Ez a tett ("a titkok titka" - "a bölcsek köve") lesz az igazak felkent messiásának nevezve és nem szabad egy mitsem sejtővel közölni.--

Bondegger Harry:Die höhere Medizin, Alchemista Redivivus oder die reelle Seite der Alchimie (1908)
(S.12) Mache niemand mit seinem Inhalte bekannt, gib es nicht in die Hände der Feinde, den es enthält das Geheimnis der Geheimnisse aller Alchimisten vollkommen. Eine so wertvolle Perle ist nicht den Schweinen und Unwürdigen preiszugeben, denn sie ist ein großes Geschenk Gottes! Und wenn du das Geheimnis kennst, so verbieten wir dir bei Strafe des Bannes, jemandem dasselbe zu enthüllen; denn wer es enthült, ist vor Gott verflucht. Und deshalb haben es die Philosophen stets so geheim gehalten und werden es mit Gottes Hilfe auch in Zukunft geheim halten!
--Senki ne tegye az ismereteit közzé, ne add ezt az ellenség kezébe, ez az összes alkémista titoknak a titkát tartalmazza. Egy ilyen értékes gyöngyöt ne szolgáltass ki a disznóknak és a méltatlanoknak, ez egy nagy ajándéka Istennek! Ha te ismered a titkot, megtiltjuk neked büntetés terhe mellett valakinek ugyanezt leleplezni; mert aki ezt leleplezi, Isten előtt átkozott. És ezért ezt a filozófusok állandóan titokban tartották és Isten segítségével a jövőben is titokban lesz tartva.--

Blavatsky H.P.: Isis Entschleiert (1907)
(S.266) Hindu Lehre: Das obere Dreieck Enthält den unasdrückbaren Namen - AUM, das unter Todesstrafe nur mental ausgesprochen werden darf!
Die chaldäische Lehre: Enthält den unassprächlichen Namen: En-Soph, das Grenzenlose, Unendliche, dessen Namen niemandem bekannt ist, ausgenommen den Intiirten, und unter Todesstrafe nicht ausgesprochen werden durfte!
--Hindu tanítás: A felső háromszög (*a hatágú csillag felfelé mutató háromszöge) a kimondhatatlan nevet tartalmazza - AUM, amit csak halálbüntetés terhe alatt lehet kiejteni.
A káldeus tanítás: Tartalmazza a kimondhatatlan nevet: En-Soph, a Határtalant, a Végtelent, ez a név senki számára se ismert, kivétel a beavatottak, és nem szabadna halálbüntetés következtében kimondani!--

Gressmann Hugo: Der Messias (1929)
(S.435) Wer den Schleier der Zukunft gelüftet, verrät das Geheimnis der Götter und Muß deshalb sterben! So ist der Tod des Propheten der sicherste Beweis für die Wahrheit dessen, was verkündet hat!
--Aki a jövő fátylát felfedi, az elárulja az istenek titkait és annak meg kell halnia! Igy a próféták halála a legbiztosabb bizonyítéka annak, hogy az igazságot hirdették!--

Lewi Eliphas: Transzendentale Magie II.
(S.102) Ihr, die ihr durch Werke mächtig werden wolt, sagt niemand euere geheimnisten Gedanken!
(S.107) Alle Magier, die ihr Werke unter die Leute brachten, starben eines gewaltsamen Todes, und mehrere, wie Cardanus, Schröpffer, Cagliostro und viele andere, sind zum Selbstmord gebracht worden!
--Ti, akik a műveteken keresztül akartok hatalmat, senkinek ne mondjátok el a legtitkosabb gondolataitokat. Minden mágus, aki a művét az emberek közé vitte, erőszakos halált halt, és többen, mint Cardanus, Schröpffer, Cagliostro és sokan mások az öngyilkosságba lettek hajszolva!--

http://regi.zsido.com/zstsz05/06hetlevelezo_b.htm
http://www.zsido.com/konyvek/zsido_tudo ... _/179/2275
Zsidó Tudományok Szabadegyeteme
A Messiás a középkori zsidó filozófia fényében
Továbbá, senki ne tegyen erőfeszítéseket, hogy meghatározzon egy bizonyos időpontot a Megváltó eljövetelére. Bölcseink is így tanítják [Talmud, Szánhedrin 97b.]: "Fulladjanak meg, kik az idők végét jósolják meg." Inkább mindenki várjon rá és higgyen ezen általános gondolatokban, mint azokat korábban elmagyaráztuk.

http://stjosef.at/morallexikon/astrolog.htm
Astrologie
Karl Hörmann
Lexikon der christlichen Moral
LChM 1969, Sp. 52 f
Unannehmbar und unerlaubt ist jedoch die aus den Sternen geschöpfte gewisse Voraussage von Dingen, ... ... ... od. diesselbe Grenzüberschreitung enthält wie sonstiges sittl. unerlaubtes Forschen nach Geheimwissen (divinatio). Augustinus (De contin. 14, PL 40,358), Thomas v. A. (S.Th. 2,2 q.95 a.5), das kirchl. Lehramt (D 1364 [717 d]) wenden sich gegen eine solche Art von A.
--Asztrológia
A Keresztény Morál Lexikona
LChM 1969, Sp. 52 f
Elfogadhatatlan és tilos azonban a csillagokból merített bizonyos dolgokat előre megmondani, ... ... ... vagy ugyanaz a határokon túlmenés található, mint más erkölcsileg tiltott kutatás a titkos ismeretek után (divinatio). Augustinus (De contin. 14, PL 40,358), Aquinói Tamás (S.Th. 2,2 q.95 a.5), az egyházi tanok hivatala (D 1364 [717 d]) ellene fordul az ilyen fajta asztrológiának.--

http://stjosef.at/morallexikon/geheimwi.htm
Geheimwissen
Karl Hörmann
Lexikon der christlichen Moral
LChM 1969, Sp. 449 f
Immerhin ist es mögl., daß sich der Mensch an dämonische Mächte wendet und mit ihrer Hilfe ein sittl. unzulässiges Forschen nach G. (lat. divinatio) treiben will (vgl. Okkultismus). Solches Tun wird im AT als ein Greuel vor dem Herrn bezeichnet (Dtn 18,10-12).
--Titkos ismeretek
A Keresztény Morál Lexikona
LChM 1969, Sp. 449 f
Mindamellett lehetséges, hogy az ember a démoni erők oldalára fordul és a segítségükkel egy erkölcsileg megengedhetetlen kutatást akar folytatni a titkos ismeretek (latin: divinatio) után (összehasonlítva okkultizmus). Ilyen cselekedet az Ószövetségben a Úr előtt, mint egy irtózat (borzalom, szörnyűség) van megjelölve (Mózes V. 18,10-12).


Ne feledkezzünk meg arról, hogy a tudás egyben hatalmat is jelentett:

"Tudás hatalom"
"Wissen ist Macht"
"scientia potentia est"
"knowledge is power"


Tehát bárki joggal válhat gyanakvóvá, ha számára valaki elkezd prédikálni "rejtett értelemű" dolgokról és ehhez hasonlókról... Ezt kizárólag csak azért teheti, hogy a laikus ne törje a dolgokon tovább a fejét. A durvább módszer erre pedig az életveszélyes fenyegetés gyakorlata, amit mint olvashattuk, be is váltottak gyakran a történelem folyamán.

Levi Eliphas szerint maga a pápa sem ismeri a misztériumok titkait.246. klsmtf - 2011-02-18 12:25:58 - Válasz: 238. (klsmtf)
"Aki korpa közé keveredik, felfalják a disznók"

Azt hiszem, hogy ezt szükségtelen kommentálni...

Ehhez esetleg csatlakozhat még az a hasznos tanács, ami szerint, ha utadba kerül egy kutyafekália, azt kerüld ki, hogy ne váljál tisztátalanná, mivel a higiénia ezt követeli meg.248. klsmtf - 2011-02-18 12:30:55 - Válasz: 238. (klsmtf)
"Madarat tolláról, embert barátjáról lehet felismerni."

Nagyon találó mondás! Elég valakinek a barátját (cimboráját) kiismerni ahhoz, hogy az érintett személyről véleményt alkothassál.249. klsmtf - 2011-02-18 12:32:19 - Válasz: 238. (klsmtf)
A józan ész vezessen utadon!

Gyakran apellálnak a hiszékenységedre, de megméretés nélkül ne vegyél semmit készpénznek!250. klsmtf - 2011-02-18 12:34:03 - Válasz: 240. (klsmtf)
"Láss, ne csak nézz!"

Azért mert bámul valaki, még nem biztos hogy lát is... Járjál nyitott szemmel!253. lucifer - 2011-02-18 12:57:33 - Válasz: 245. (klsmtf)
Szia Klaus .

Igen ,nagyon sok mindent összefoglaltál ebben az írásodban .

Akik a titkos társaságok beavatása által jutnak a tudáshoz,azok át is esnek egy olyan beavatáson amely által ezután a társaság ill.azok irányitása teljes hatalommal rendelkezik fölöttük.
Az ilyen "emberek" jelen vannak az életünkben ,társadalmunkban minden fontos irányitásra alkalmas helyen (még az ilyen fórumokon is).Nyilván ha az Igazságot keresed téged sem támogatni,sokkal inkább támadni és ellehetetleniteni fognak.
Mást nem tudnak vagy nem mernek tenni mert bár biztos tísztában vannak negativ tetteikkel félnek annak következményeitől,félnek szembe nézni az Igazsággal,ráadásul nagy részük még mindig olyan buta is,hogy azt hiszik az Igazság soha nem fog kiderülni.
Ezek az "emberek",no nem a mezei beavatottak akiket csak felhasználnak mint valami olcsó kis robotot,hanem az igaz irányitójuk tísztában van az élet müködésével,de már rég nem rendelkezik az Igazság,vagyis Isten által az emberek számára adott teremtő erő lehetőségével.Ezért amit el akarnak érni azt csak a még ilyen erővel rendelkező,de tudatlanságban tartásuk miatt erről nem tudó emberek irányitásával,félrevezetésével érhetik el.254. klsmtf - 2011-02-18 13:08:47 - Válasz: 253. (lucifer)
Én egy kitartó, optimista ember vagyok, kedves Lucifer.255. lucifer - 2011-02-18 13:15:57 - Válasz: 254. (klsmtf)
Igen azt látom :))

Csak sajnos még arra nem jöttél rá,hogy az éppen olyan emberek által írt könyvekből,írásokból akiket előző hozzászólásodban is jellemeztél soha nem fogsz tudni rájönni az Igazságra .

Talán ha félre dobnád azt a sok könyvet egy kis időre és az életedben életünkben lévő történésekre,összefüggésekre figyelnél azokat próbálnád józan "paraszti ész"szerint logikusan elemezni lehet ,hogy többre tudnál jutni .257. klsmtf - 2011-02-18 13:28:34 - Válasz: 255. (lucifer)
Nem vagyok egy tapasztalatlan ember, de a tevékenységem kizárólagosan az általam hirdetett szebb, boldogabb, békésebb és igazságosabb közös jövőbe vetett hitnek az elmélyítésére és ápolására irányul, és ezután is csak arra fog kedves Lucifer, mivel szerintem ez az egyetlen lehetségés pozitív megoldás az emberiség nagy családja számára.

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


szomb. feb. 19, 2011 3:09 pm
Profil E-mail küldése Honlap
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás Re: Az Istenkeresők Globális Egyháza
Az emberiség nagy családjának szüksége van tehát feltétlenül egy pozitív egységes, globális, kompromisszummentes etikai kódexre, ami nemzeti vagy bármilyen hovatozástól függetlenül minden anya szülte földi halandó emberre egyaránt érvényes kell legyen kivétel nélkül.

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


hétf. feb. 14, 2011 1:34 pm
Profil E-mail küldése Honlap
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás Re: Az Istenkeresők Globális Egyháza
Isten az, amire mindennel kapcsolatban tudtak eddig a leleményes vallásalapítók hivatkozni, kihasználva a laikus emberek ismerethiányát. Isten volt az aki úgymond megkövetelte azt, hogy szeressük egymást, ne öljenek, ne lopjanak az emberek, de ennek ellenére ugyanez az Isten motivált mások legyilkolására és kifosztására is... Szóval sok mindent lehetett tulajdonítani "Istennek", és mivel nem tudott ellenkezni ezek ellen az ötletek ellen, így fennmaradtak isteni tanítások gyanánt.

Minden vallás emberi találmány. Ez alól egyetlen kivétel nincsen. Kezdetben a nemzeti vallások korszaka volt divatban, majd ezeket igyekeztek részben felváltani a nemzeti hovatartozástól független vallások. Pál volt az egyik élharcosa ennek, hiszen ő tartotta feltétlenül szükségesnek a más népek vallásainak a megszüntetését, amit maga az Ószövetség írt elő. Ebben a tevékenységben orszlánrésze volt a Katolikus Egyháznak.

Pál maga ugyan soha nem látta az i.sz. 25 április elsején keresztre feszíttetett Názáreti Jézust, sőt a legádázabb üldözője volt Jézus követőinek a Szanhedrin megbízásából, ennek ellenére mégis ő lett a Pál-féle kereszténység megalapítója, ami fennhangon hirdette a szegény kínhalált halt Jézus feltámadását és második eljövetelét... Aki pedig ezekben kételkedni merészelt és mást igyekezett terjeszteni, azokra Pál megtalálta az ellenszert:


Idézet:
Pál levele a galatákhoz
1,6 Nincs más evangélium
Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok;
1,7 pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát.
1,8 Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azonkívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen!
1,9 Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom: ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen!


Ezzel szemben az Ószövetségnek nem volt köze az "evangéliumokhoz", mégis ezt hirdette:


Idézet:
Mózes V.
27,26 Átkozott, aki nem tartja meg ennek a törvénynek (*613 micvot) az igéit, és nem aszerint cselekszik! Az egész nép mondja rá: Ámen!


A Korán írói pedig egy harmadik variáció alapjait fektették le:


Idézet:
Korán
3,85 Aki nem az Iszlám, hanem más vallás után vágyakozik, attól az nem fog elfogadtatni, és a túlvilágon a kárvallottak közé fog tartozni.
3,86 Hogyan vezethet Allah az igaz útra egy olyan népet, amely újra hitetlen lett, miután már hívő volt, és miután tanúsították, hogy Allah küldötte igaz, és miután cáfolhatatlan bizonyítékokat kaptak? Allah nem mutat utat az kegyetlen népnek.
3,87 Méltó jutalmuk az lesz, hogy rájuk nehezedik Allah, az angyalok és az emberek átka mindenestől.
3,88 Örökké a Pokol tüzében égnek majd, büntetésük soha nem lesz enyhébb és nem kapnak haladékot.


Szóval ezekből a példákból is szemléletesen kitűnik, hogy lehetünk mi akármelyik vallásnak a lelkiismeretes követői, mégis átkozottként tekintenek ránk a többiek sajnos...

Vajon melyik isteni utasítást kövesse a laikus kereső pl. az alábbi bibliai előírások közül?...


Idézet:
Mózes V.
8,18 Hanem gondolj arra, hogy Istened, az Úr ad neked erőt a gazdagság megszerzésére, hogy fenntartsa szövetségét, amelyre esküt tett atyáidnak. Így van ez ma is.

15,4 Ne legyen köztetek szegény, hiszen gazdagon megáld téged az Úr azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened örökségül ad neked, hogy birtokba vedd.
15,5 De csak akkor, ha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az Úrnak a szavára, ha megtartasz és teljesítesz minden parancsot, amelyet én ma parancsolok neked.


Lukács evangéliuma
6,23 Örüljetek azon a napon, és ujjongjatok! Íme, nagy a ti jutalmatok a mennyben, mert ugyanezt tették atyáik a prófétákkal."
6,24 "De jaj nektek, gazdagok, mert megkaptátok vigasztalástokat!

Márk evangéliuma
10,24 A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: "Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni!
10,25 Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint gazdagnak az Isten országába bejutni."

Példabeszédek
11,28 Elbukik, aki gazdagságában bízik, de az igazak virulnak, mint a lomb.


Vagy:


Idézet:
Mózes V.
15,6 Mert az Úr, a te Istened megáld téged, a miképen megmondotta néked; és sok népnek adsz zálogos kölcsönt, te pedig nem kérsz kölcsönt, és sok népen fogsz uralkodni, és te rajtad nem uralkodnak.
28,15 Fenyegetés átkokkal
De ha nem hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha nem tartod meg, és nem teljesíted minden parancsolatát és rendelkezését, amelyeket ma megparancsolok neked, akkor rád szállnak mindezek az átkok, és kísérni fognak téged:
28,43 A köztetek élő jövevény mindinkább föléd kerül, te pedig egyre alább hanyatlasz.
28,44 Az fog neked kölcsönadni, nem te kölcsönzöl neki, az lesz az első, te pedig az utolsó.
28,45 Rád szállnak mindezek az átkok, üldöznek és kísérnek téged, míg el nem pusztulsz, mert nem hallgattál Istenednek, az Úrnak a szavára, nem tartottad meg parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket megparancsolt neked.


Lukács evangélium
6,34 És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik.
6,35 Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt.


Vagy:


Idézet:
Mózes V.
20,10 Ha egy város ostromára készülsz, szólítsd fel azt békés megadásra.
20,11 Ha békés megadással válaszol, és megnyitja előtted kapuit, akkor legyen az egész benne lakó nép adófizető szolgáddá.
20,12 De ha nem fogadja el a békét, hanem harcra kel veled, akkor zárd körül!
20,13 És ha kezedbe adja Istened, az Úr, akkor hányd kardélre a benne levő férfiakat mind.
20,14 De a nőket, a gyermekeket, az állatokat és mindazt a zsákmányt, ami a városban van, vedd birtokodba, és élvezd az ellenségtől elvett zsákmányt, amit neked adott Istened, az Úr.
20,15 Így bánj mindazokkal a városokkal, amelyek igen messze esnek tőled, és nem az itt levő népek városai közül valók.
20,16 De az itt lakó népek városaiban, amelyeket Istened, az Úr ad neked örökségül, ne hagyj életben egy lelket sem!

33,27 Hajlékod az örök Isten, örökkévaló karjai tartanak. Kiűzte ellenségedet, és ezt mondotta: pusztítsd!


Máté evangéliuma
26,51 Egy pedig azok közül, akik Jézussal voltak, kardjához kapott, kirántotta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a fülét.
26,52 Ekkor így szólt hozzá Jézus: "Tedd vissza kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el.? :roll:

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


hétf. feb. 14, 2011 1:34 pm
Profil E-mail küldése Honlap
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás Re: Az Istenkeresők Globális Egyháza
Az IGE (Istenkeresők Globális Egyháza) nem egy istentagadó egyház tervezete. Szó sincsen erről. Mi nem hisszük Istent, mivel az ember csak azt hiszi, amiről nincsen meggyőződve. Mi tisztában vagyunk Isten tényével, ezért szükségtelen lenne hinni abban. Mivel szerintünk Isten minden szellemi hatás forrása értelemszerűen, tehát a jóé és a rosszé egyaránt, és nem személy, mint ahogy ezt egyes vallások fennhangon hirdetik, hanem az anyagi mozgásokból adódó hatások összessége (komplex hatás), így szükségtelennek tartjuk az imádatát, viszont annál inkább fontosnak ítéljük meg a megismerését (amihez minden embernek joga van) és megismertetését.
Ennek az Istennek a tevékenységét a természet, azaz a vadon törvénye tükrözi, ahol a szeretetet valójában az erő és az erőszak alá van rendelve sajnos. Hogy ezt szemléletesebben igazoljam, gondoljunk arra a számtalan kölykeit szeretően és aggódva felnevelni igyekvő lélekkel rendelkező, érző növényevő állatokra, akik valójában és tudatlanul azért teszik ezt, hogy a ragadozók jóllakhassanak gyermekeikből. A realitás ez, éspedig az isteni "akarat" következményeként. Átvitt értelemben nem hasonló jellemezte az emberiség nagy családjának a történelmét is?

Gátlástalanul el lehetett pusztítani százezreket, milliókat hatalmi és gazdasági előnyök reményében, vagy rabszolgasorba süllyeszteni őket. Megakadályozta ezt valaha is Isten? Sok esetben éppen Isten nevében tették ezt...
Clairvaux-i Bernát (korának legnagyobb katolikus szellemisége) például "A templomos lovagokhoz: az új lovagság dicsérete" (Liber ad Milites Templi de laude novae Militiae) című írásában (amit a rend szellemi programjának szánt) azt hangoztatta, hogy Krisztusért (JHVH-ért) nem bűn a más vallásúakat, azaz az ellenséget (bűnöst) lemészárolni...:


Idézet:
Ám Krisztus lovagjai nyugodtan vívhatják Uruk csatáit - nem félve bűntől, ha leszúrják az ellenséget, és haláluk sem jelent számukra veszélyt; hiszen halált szenvedni vagy Krisztusért halni nem bűn, hanem igen nagy dicsőség. Az első esetben Krisztusnak 'nyer', a másodikban magát Krisztust nyeri el. Az Úr szabadon elfogadja annak az ellenségnek a halálát, amelytől sérelmet szenvedett, ám még inkább szabadon adja magát elesett lovagja vigasztalására.

Ha megöl egy bűnöst, akkor nem embergyilkos, hanem hogy úgy mondjam a bűn gyilkosa. Nyilvánvaló, hogy ő a bűnösökre sújtó Krisztus "ostora", és helyénvaló, hogy a keresztények védelmezőjének tekintsük.

Ha halált oszt, az Krisztus nyeresége, ha halált szenved, az saját nyeresége. A keresztény megdicsőül a pogány halálával, mert Krisztus dicsőül meg; a keresztény halála pedig alkalmat nyújt a Királynak, hogy a lovag megjutalmazásával megmutassa kegyességét.

Nem azt mondom, hogy akkor is meg kell ölni a pogányokat, amikor van más módja, hogy megakadályozzuk, hogy a hívőket zaklassák és megöljék, csak azt, hogy jobbnak tűnik megölni őket, minthogy a bűnösök pálcája függjön az igazak feje felett, és az igazakat rossz útra térítse.

Általuk beteljesedik az ősi ígéret: "Minden korok büszkeségévé teszlek, örömmé, mely nemzedékről nemzedékre öröklődik. A nemzetek tejét szívod majd, és nagyságuk keble táplál".

Amint a csata sűrűjében találja magát, ez a lovag félre teszi korábbi lágyságát, mintha azt mondaná: "Ne gyűlöljem azokat, akik gyűlölnek Téged, Ó Uram; Ne undorodjam ellenségeidtől?" Ezek az emberek azonnal keményen lecsapnak az ellenségre, birkáknak tekintvén őket.

Az Úr kiválasztott csapatai ezek, akiket a Föld sarkairól gyűjtött egybe; Izrael választottjai, akiket arra rendeltek, hogy jól és hűen őrizzék a sírt, bölcs Salamon nyughelyét.


Fel kell a gondolkodó emberben merüljön az, hogy mi köze volt ennek az Újszövetség Jézusának tulajdonított pozitív etikai tanításokhoz?

Nem hinném, hogy az embereket az alapján kellene megítélni, hogy milyen istenképet tisztelnek, imádnak, hanem sokkal inkább az alapján, hogy az embertársaikhoz milyen módon viszonyulnak, milyen etikai szabályzók szerint élnek. Szerintem teljesen mindegy, hogy valaki miben hisz, ha az nincsen a másik kárára, hátrányára, és betartja az elemi együttélési szabályokat, ami csak a megértésre, megbocsátásra, mások segítésére és a felebaráti szeretetre épülhet fel.

A probléma általában nem az egyénnel van, hiszen azt megfelelő neveltetés által, és a szabad akaratára való tudatos apellálás útján pozitív személyiség kialakítására lehet ösztönözni. Sokkal inkább gondot jelent az elmúlt évezredekben életre hívott számtalan vallás, melyek sok esetben egymásnak ellentétes vallásetikai sugallatokat propagálnak és követelnek meg a követőiktől.

Hogy lehet pl. egy muzulmán férfivel azt elfogadtatni, hogy helytelen dolog az öngyilkos merénylet, aminek során ártatlan embereket visz magával a halálba, ha számára azt sugallja a vallása, hogy az által mártír lesz és 72 csodaszép szűz vár odaát a szolgálataira?...

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


hétf. feb. 14, 2011 1:32 pm
Profil E-mail küldése Honlap
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás Re: Az Istenkeresők Globális Egyháza
Volt és van is számtalan istenhívő vallás, sok esetben eltérő vallásetikai sugallatokat hirdetve, de a közös bennük általában az, hogy az "IGAZSÁG" egyedüli birtokosaként lépnek fel...

Az IGE egy olyan emberközpontú egyháznak a tervezete, ami ugyan Isten minél alaposabb megismerésére és megismertetésére törekszik, de nem az Istenbe, hanem a túlnyomó többség által olyan régóta áhított szebb, boldogabb, békésebb és igazságosabb közös jövőbe vetett hitet szándékozik elmélyíteni és ápolni, ami minden anya szülte hús-vér halandó egyén jól felfogott érdeke kellene legyen.

Felmerülhet a kérdés, hogy mitől válhat egyházzá az IGE?

Attól, hogy az IGE az egy istenkereséssel is foglalkozó, de emberközpontú intézményesült egyháznak a tervezete.

Szerintem az új kozmikus korszak egy kifejezetten emberközpontú globális vallás életrehívását igényli, ami mentes kellene legyen a soha be nem váltható túlvilági ígéretektől, és bármilyen negatív jellegű valláserkölcsi tanítástól.

Sajnos az emberi élet az egyszeri és megismételhetetlen (semmi bizonyíték nincsen az ellenkezőjére...), így nem lehet senki számára se mindegy, hogy az emberiség nagy családjának a tagjai milyen céloktól motiválva, és milyen körülmények között élik le azt.

Az IGE nem tagadja Isten tényét és az emberi lelket sem, hiszen az balgaság lenne. Viszont az egyetlen valóságos Istennek, azaz a Folyamatosan Változó Szellemi Valónak a definiálásában tér el az istenhívő vallásoktól, ugyanis az IGE szerint Isten az anyagi mozgásokból adódó hatások összessége, részben az "égi mechanika függvénye", és az összes létező szellemi hatás forrása, tehát egy komplex hatás, amit én szelleminek nevezek. Az ősok (nem ismerjük) transzmutációja.
Ez az Isten nem személy, viszont képes volt teremteni és azt fenntartani. Tevékenységének a következménye a természet, azaz a vadon törvénye. Jól szemlélteti a fehér fény (szín) a Folyamatosan Változó Szellemi Való lényegét:

Kép

Ha meg akarjuk ismerni Istent, akkor ehhez tanulmányoznunk kell a hatásait is. A fehér fény (szín) az összes létező színt tartalmazza ugyanúgy, mint ahogy a Folyamatosan Változó Szellemi Való az összes realizálódható szellemi hatást.

Milyen alapon állíthatnánk azt az Univerzum Istenéről, hogy ember? Azért mert az embereket születésükkor különböző lelki tulajdonságokkal ruházza fel a saját akkori "minőségi állapotának" a függvényében?
Az emberi lélek a születés pillanatában keletkezik (képeződik le a FVSzV által), tehát előtte nem létezik. Helyesen állította ezt pl. a néhai Menáchem Mendel Schneerson rabbi is azzal a kitétellel, hogy nem a lélek hatol akkor a testbe, hanem a FVSzV hatása, ami leképez bennünk egy halálunkig megmaradó "programot", ami a lelkünk:


Idézet:
http://regi.zsido.com/rebbe/02szuletes.htm
http://zsido.com/konyvek/egyseg_29____1 ... s/140/1931
Chászid gondolatok a lubavicsi rebbe,
Menáchem Mendel Schneerson rabbi nyomán
Mikor keletkezik a lélek?
A lélek születéskor hatol a testbe s teremt ezáltal életet, önálló embert.

Születésünk pillanata földi küldetésünk kezdete, amelynek lényege, hogy anyagi világunkat a lélek kifejeződési formájává az Örökkévalótól eredő szellemiség hordozójává formáljuk.

A születés az Örökkévaló adománya.


Ez a lélek kizárólagosan csak élő testben tud realizálódni. Ebből is látszik, hogy szó sincsen a lélek halhatatlanságáról. Ez és a reinkarnáció a gyarló emberi vágyak és elképzelések szüleménye.

Ha elfogadnánk azt, hogy Jézus Isten volt (azaz Jézusban inkarnálódott), akkor azt is el kellene, hogy mindannyian azok vagyunk... Hol volt még az ember néhány millió évvel ezelőtt? Viszont Isten akkor is létezett...

A születésünkkor az aktuális isteni szellemi hatás (az isteni szellemi spektrum egy "szikrája") képezi le a lelkünket. Az emberi lélek és az isteni szellem közé egyenlőségjelet ettől függetlenül nem lehet tenni ugyanúgy, mint pl. egy koncerten és az arról készült hangszallagon hallható felvétel közé sem. Lelke az állatnak is van.

Jézus egy "bűntelen" szellemi hatás égisze alatt látta meg a napvilágot, de ez még nem azt jelenti, hogy Istenre csak ez lenne a jellemző, és emiatt Jézus Isten lett volna.
Jézus istensége különben az egyházatyák ötlete volt, i.sz. 451-ben megtartott Khalkhedoni zsinat óta tarják csak Jézust a Szentháromság második személyének hivatalosan. Ezt pl. jogosan utasítja el a zsidó vallási felfogás:


Idézet:
http://regi.zsido.com/books/donin/donin ... zmus_3.htm
A zsidó Isten-felfogás nem tesz engedményt Isten szellemi voltát illetõen sem. A zsidó gondolkodás egyformán elutasítja az ember Istenné válására vagy Isten emberi formában való megjelenésére való utalást. A zsidó tudat és hit nem képes elfogadni, hogy a végtelen Istenség a halandó test korlátai közé szorítsa magát.Vajon a vallási sokszínűség az emberiség nagy családjának a számára a többség által áhított szebb, boldogabb, békésebb és igazságosabb közös jövő zálogát jelenti-e, amire minden jóakaratú ember vágyik? Esetlegesen hamis istenképekre épült vallások eltérő vallásetikai sugallatai lennének erre a garanciák?

Mindenképpen nagy előrelépést jelentett a demokrácia (δημοκρατία; nép uralma) építése során a vallásszabadság biztosítása. Ennek ellenére én az áhított közös jövő megvalósítását hosszú távon inkább egy olyan globális vallás égisze alatt látom realizálhatónak, ami kifejezetten emberközpontú kellene legyen, és egy globális etikai kódex hirdetőjeként és ápolójaként kellene tevékenykedjen.

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


hétf. feb. 14, 2011 1:29 pm
Profil E-mail küldése Honlap
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás Re: Az Istenkeresők Globális Egyháza
Én személy szerint a bibliai Tízparancsolat emberek egymás kapcsolatát szabályozó előírásait helyesnek és feltétlenül követésre méltónak tartom. Ugyanez a helyzet Jézus ilyen jellegű tanításaival kapcsolatosan. Csak az ilyen etikai sugallatok általános elfogadtatása garantálhatja a többség által áhított szebb, boldogabb, békésebb és igazságosabb közös jövőt. Hogy ez egyszer realizálódhasson, egységes etikai kódexre lenne szüksége az egész emberiségnek, hiszen esetleges egymásnak ellentétes valláserkölcsi előírásokon felnevelkedett ifjúság nem lehet az áhított közös jövő garanciája. Ennek eléréséhez nem máglyákra, kínpadra és kínzó eszközökre van szükség, mint ahogy a középkorban a kereszténységet fogadtatták el sok esetben erőszakkal, tűzzel-vassal, hanem felvilágosításra, konstruktív, demokratikusan nyilvános vitákra, meggyőzésre.

Egy új kozmikus korszak hajnalán, több mint 11 évvel a "holtak feltámadása" (Jelenések könyve 20,5) és "Jézus második eljövetele" (amihez értelemszerűen nem lehetett köze az i.sz. 25 április elsején kínhalált halt Jézusnak) után ideje elgondolkozni és reálisan kritikus szemmel vizsgálni az eddigi vallásokat, etikai sugallataikat, ígéreteiket.

Szerintem a vallási tanítások emberi alkotások egytől egyig, de a használható gondolataikat, útmutatásaikat vétek lenne veszni hagyni. Ilyen pl. a szeretet és megbocsátás tana, aminél magasztosabbat és követendőbbet nem tudok elképzelni. Hasznos lehet vajon másfajta erkölcsi tanítás az együttélésre és az áhított szebb, boldogabb, békésebb és igazságosabb közös jövőre nézve?

Ettől függetlenül a Biblia tartalmaz sok olyan elemet is, melyeket egy istenkereső nem tud elfogadni. Ilyenek pl. az alábbiak:

- a bibliai istenkép
- az ószövetségi események egy része, mint történelmi tény (exodus, Salamon temploma, stb.)
- a Bibliában található egymásnak ellentétes erkölcsi tanítások
- Jézusnak a harmadnapra "történt feltámadása"
- Jézus "mennybemenetele"
- Jézus "második eljövetele"
- Jézus istensége
- holtak feltámadása
- lélek halhatatlansága.

Mint tudjuk, a vallásszabadság egyik legfontosabb ismérve a valláskritika szabadsága. Ha ez korlátozott, akkor nem beszélhetünk vallásszabadságról...
Mindenkinek joga van abban hinni amiben akar, feltéve, ha azzal mások érdekeit nem károsítja.


Az istenkeresés, azaz az Isten mibenlétének a reális megismerésére és megismertetésére való törekvés minden földi halandónak a jól felfogott érdeke, hiszen lehet ennél fontosabb célja az embernek?

Sajnos ezt a hagyományos vallások nem kifejezetten támogatták a történelem folyamán, sőt tiltották Istenre hivatkozva.

A tervezett Istenkeresők Globális Egyháza egy kifejezetten emberközpontú egyház lenne, aminek az egyik legfontosabb tevékenysége az Isten megismerésére és megismertetésére való törekvés előmozdítására irányulna. És mivel emberközpontú egyházról van szó, így az emberiség nagy családjának a kollektív érdekeit figyelembe véve igyekezné elősegíteni a túlnyomó többség által évezredek óta áhított szebb, boldogabb, békésebb és igazságosabb közös jövő megvalósítását.

Létezhet ennél magasztosabb cél vajon?

Elérhetőségem

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


szer. jan. 05, 2011 11:07 am
Profil E-mail küldése Honlap
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás Re: Az Istenkeresők Globális Egyháza
Mindenkinek Boldog Új Évet kívánok, és Isten mibenlétének a megismerése terén előrelépést!

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


pén. dec. 31, 2010 11:29 am
Profil E-mail küldése Honlap
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás Re: Az Istenkeresők Globális Egyháza
Klaus Matefi írta:
Csak a pozitív irányban történő továbbfejlődés hozhatja el az emberiség számára az évezredek óta áhított szebb, boldogabb, békésebb és igazságosabb közös jövőt, amit vétek lenne kizárólagos egyéni vagy nemzeti érdekeknek alárendelni, mivel azok nem egyeztethetőek vele össze. Az emberi élet sajnos egyszeri és megismételhetetlen, a realitás ez. Mindent meg kellene tenni erőnkhöz és lehetőségeinkhez képest annak érdekében, hogy az anya szülte halandó egyének nemes, magasztos céloktól vezérelve, szabad, öntudatos, egyenrangú világpolgárokká válhassanak. Ez mindenkinek a jól felfogott érdeke.

Túl vagyunk 11 évvel "Jézus második eljövetelén", és az "első holtak feltámadásán" (Jelenések könyve 20,5)...

Érdemes továbbra is az ókori vallási elképzelésekhez foggal-körömmel ragaszkodni, a realitást ignorálva? Milyen meggondolásnál fogva? Jó ez vajon az emberiség nagy családjának? "Isten nevében"?...

Gondoljunk csak arra, hogy mennyi szenvedést, háborút, halált, elnyomatást okoztak az eltérő vallásetikai sugallatok eddig. Számtalan vallási és filozófiai irányzat jött létre a történelem folyamán, de sajnálatos módon a többségüknek nem a megismerésből normális esetben következő megismertetés volt a célja, hanem sok esetben az emberi hiszékenység kihasználása, a lelkek feletti uralom birtoklása, a földi hatalom megszerzése érdekében. A tudás minden időben hatalmat jelentett, így már kezdetben kialakultak a szűk körű beavatottak és a többséget képező laikus hívők táborai.

Az országok, népek gyakran azért háborúztak egymással, hogy isteneik hatalmasságát bizonygassák ezzel, de persze a leglényegesebb motiváció mindig a kapzsiság, mások tulajdonának, területeinek a megkaparintása, az ellenség szolgasorba való kényszerítése és kiszipolyozása volt sajnálatos módon. Ez jellemezte az emberiséget és történelmét, és ezt a helytelen hozzáállást az istenhitek gyakran motiválták is.

Az emberiség nagy családjának egy globális hitre, vallásra lenne szüksége, mert csak az teheti lehetővé a túlnyomó többség által áhított közös jövő megvalósulását.
Realizálható ez?
Természetesen.
Felvilágosítás és megfelelő erkölcsi neveltetés által sok minden elérhető. Az emberek rendelkeznek tanuló és nevelhető képességgel, amit jó irányban kellene motiválni, hogy az egyszeri és megismételhetetlen életüket emberibb körülmények között, pozitív, emelkedett céloktól vezérelve éljék le.

Feltétlenül fontos továbbá Istennek a minél alaposabb megismerésére való kollektív törekvés. Szerintem a realitás Istene máshogy fest, mint ahogy azt az egyes vallások propágálni igyekeztek.

Az emberi hiszékenység az határtalan. Ebből adódóan számtalan istenképet és eltérő, sok esetben ellentétes etikai sugallatot lehetett "Istenre hivatkozva" elfogadtatni a laikusokkal. Az emberi elme funkciója a gondolkodási képesség. Ezt alárendelni a feltétel nélküli hiszékenységnek ritkán vezet jóra.


Idézet:
http://canadahun.com/forum/showthread.php?t=15941
I. G. E.

KDina (Canada,QC) 2010.12.10. 02:00 PM (#182)
Istenkereső,nagyon jó,amit írsz.Egyetértek minden szóval.
Csak sztem nehéz tanítani egy gyereket Istenről,amíg mindenki mást mond róla.
Én pl mindig próbáltam a vallástól távol maradni és hagyni,h ezáltal érjenek benyomások,h ne azért döntsek vhogy,mert a vallásom azt mondta,vagy épp nem azt mondta,hanem azért,mert vminek látom a realitását.Valószerűségét.Ha pl nekem anno azt mondták volna,h higgy Istenben,mert az a vallásod,akkor igencsak nem lettem volna képes hinni benne.Nem álltam meg a teremtés Biblia történeténé seml.Kutattam a miértek és a hogyanok után.A vallás azt mondja,h az eredendő bűn miatt vagyunk itt.De mi volt ennek a mélyebb értelme?Kutattam megintcsak és nem vakon hittem.Így világossá vált ez is és sokminden.Nem fogom a gyerekemet vallásosan nevelni,hagyni fogom,h ő döntsön a saját hitéről.Persze,ha megkérdezi,h hiszek-e Istenben,majd elmondom,h igen.És ha megkérdezi,h miért,azt is elmondom,h szerintem miért van Isten.
Egyet fogok neki megtanítani,mégpedig azt,h mindent szeretettel tegyen és tudjon megbocsátani.
___________________
עמוק עמוק בלב אני יודעת
מה שלא הורג רק מחשל.

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


hétf. dec. 13, 2010 7:35 am
Profil E-mail küldése Honlap
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás Re: Az Istenkeresők Globális Egyháza
Csak a pozitív irányban történő továbbfejlődés hozhatja el az emberiség számára az évezredek óta áhított szebb, boldogabb, békésebb és igazságosabb közös jövőt, amit vétek lenne kizárólagos egyéni vagy nemzeti érdekeknek alárendelni, mivel azok nem egyeztethetőek vele össze. Az emberi élet sajnos egyszeri és megismételhetetlen, a realitás ez. Mindent meg kellene tenni erőnkhöz és lehetőségeinkhez képest annak érdekében, hogy az anya szülte halandó egyének nemes, magasztos céloktól vezérelve, szabad, öntudatos, egyenrangú világpolgárokká válhassanak. Ez mindenkinek a jól felfogott érdeke.

Túl vagyunk 11 évvel "Jézus második eljövetelén", és az "első holtak feltámadásán" (Jelenések könyve 20,5)...

Érdemes továbbra is az ókori vallási elképzelésekhez foggal-körömmel ragaszkodni, a realitást ignorálva? Milyen meggondolásnál fogva? Jó ez vajon az emberiség nagy családjának? "Isten nevében"?...

Gondoljunk csak arra, hogy mennyi szenvedést, háborút, halált, elnyomatást okoztak az eltérő vallásetikai sugallatok eddig. Számtalan vallási és filozófiai irányzat jött létre a történelem folyamán, de sajnálatos módon a többségüknek nem a megismerésből normális esetben következő megismertetés volt a célja, hanem sok esetben az emberi hiszékenység kihasználása, a lelkek feletti uralom birtoklása, a földi hatalom megszerzése érdekében. A tudás minden időben hatalmat jelentett, így már kezdetben kialakultak a szűk körű beavatottak és a többséget képező laikus hívők táborai.

Az országok, népek gyakran azért háborúztak egymással, hogy isteneik hatalmasságát bizonygassák ezzel, de persze a leglényegesebb motiváció mindig a kapzsiság, mások tulajdonának, területeinek a megkaparintása, az ellenség szolgasorba való kényszerítése és kiszipolyozása volt sajnálatos módon. Ez jellemezte az emberiséget és történelmét, és ezt a helytelen hozzáállást az istenhitek gyakran motiválták is.

Az emberiség nagy családjának egy globális hitre, vallásra lenne szüksége, mert csak az teheti lehetővé a túlnyomó többség által áhított közös jövő megvalósulását.
Realizálható ez?
Természetesen.
Felvilágosítás és megfelelő erkölcsi neveltetés által sok minden elérhető. Az emberek rendelkeznek tanuló és nevelhető képességgel, amit jó irányban kellene motiválni, hogy az egyszeri és megismételhetetlen életüket emberibb körülmények között, pozitív, emelkedett céloktól vezérelve éljék le.

Feltétlenül fontos továbbá Istennek a minél alaposabb megismerésére való kollektív törekvés. Szerintem a realitás Istene máshogy fest, mint ahogy azt az egyes vallások propágálni igyekeztek.

Az emberi hiszékenység az határtalan. Ebből adódóan számtalan istenképet és eltérő, sok esetben ellentétes etikai sugallatot lehetett "Istenre hivatkozva" elfogadtatni a laikusokkal. Az emberi elme funkciója a gondolkodási képesség. Ezt alárendelni a feltétel nélküli hiszékenységnek ritkán vezet jóra.

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


szomb. dec. 11, 2010 5:56 pm
Profil E-mail küldése Honlap
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás Re: Az Istenkeresők Globális Egyháza
Az i.sz. 25 április elsején kínhalált halt anya szülte hús-vér Jézusból i.sz. 325-ben a által összehívott niceai zsinaton csináltak Istent, amit aztán részben tűzzel-vassal fogadtattak el a világ népeivel...

Isten csak egy van, az Univerzum Istene, amit én Folyamatosan Változó Szellemi Valónak nevezek. Ez az Isten képezi le az ember lelkét a születésének a pillanatában, az akkori "minőségi állapotanák" a függvényeként. Erre a Tóra is utal (Mózes I. 1,27; 9,6)

Isten és ember közé egyenlőségjelet tenni balgaság lenne szerintem...

A Názáreti Jézus ugyanolyan ember volt, mint bármelyikünk, csak egy speciális születési (lelki) adottsággal ("bűntelenséggel") lett felruházva a Folyamatosan Változó Szellemi Való jóvoltából.

Az Univerzum Istenét, azaz Folyamatosan Változó Szellemi Valót embernek vallani kizárólagosan csak hit tárgya lehet, mivel ennek nincsen köze a realitáshoz. Ez az Isten a szellemi hatások végtelen spektruma, így értelemszerűen nemcsak a jónak, de a rossznak is a forrása. Gondoljunk csak a Tórának a mesés "bűnbeesési" mítoszára. Ha Isten csak jó lenne, akkor mit keresett a "paradicsomban" a jó és a rossz tudásának a fája, ami Istennek a mibenlétével kapcsolatos?

Az Ószövetség nem egy Jóistent propagál az újszövetségi magyarázatokkal ellentétben:
Idézet:
Ámos
5,18 Jaj azoknak, akik az Úr napját kívánják! Minek nektek az Úr napja? Sötét lesz az, nem világos!
5,19 Olyan lesz, mint mikor valaki oroszlán elől fut, és medve támad rá, vagy bemegy a házba, kezével a falhoz támaszkodik, és kígyó marja meg.
5,20 Bizony, sötét lesz az Úr napja, nem világos, vaksötét lesz, fénysugár nélkül!

Náhum
1,2 Indulatos és bosszúálló Isten az Úr, bosszúálló az Úr és haragvó. Bosszút áll ellenfelein az Úr, és haragtartó ellenségeivel szemben.

Mózes V.
33,27 Hajlékod az örök Isten, örökkévaló karjai tartanak. Kiűzte ellenségedet, és ezt mondotta: pusztítsd!

Helyénvaló lenne az alábbi megállapítás?
Idézet:
János I.
1,5 A világosságban való járás és a bűnbocsánat
Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség.

A személyes Isten, amit mi magunknak alkotunk meg olyanra, amilyennek szeretnénk (esetleg külső szuggeszció hatására), nem azonos a realitás Istenével, aminek a törvénye a természet (vadon) törvénye, és ami részben a növényevők és ragadozók együttélését hivatott szabályozni. Vajon egyetértenének-e a növényevő állatok is a következő idézettel, akiket a ragadozók élve tépnek szét sok esetben?
Idézet:
Mózes I.
1,25 Megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, a különféle fajta barmokat, meg a föld mindenféle csúszómászóját. És látta Isten, hogy ez jó.

Természetesen az emelkedett elme számára egy Jóisten lenne csak elfogadható, de mit tudunk tenni, ha a realitás más?

Hamis istenképek imádata a történelem folyamán nem hozta, és nem is hozhatta meg az emberiség nagy családjának a számára az áhított szebb, boldogabb, békésebb és igazságosabb közös jövőt. Ezt kizárólagosan csak egy mindenkire egyaránt vonatkozó és érvényes kollektív etikai kódex garantálhatja.

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Klaus Matefi kedd dec. 28, 2010 12:53 am-kor.hétf. nov. 15, 2010 10:34 am
Profil E-mail küldése Honlap
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 37 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3  Következő


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forum/DivisionCore.
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség

eXTReMe Tracker