Á l d á s ! B é k e s s é g !

Isten hozott a www.Istentisztelet.net fórumánPontos idő: vas. jan. 21, 2018 11:41 pm
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 107 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Következő
A Názáreti Jézus történetének kozmikus misztériuma 
Szerző Üzenet
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás Re: A Názáreti Jézus történetének kozmikus misztériuma
Ha az egyetlen valóságos Isten, azaz a Folyamatosan Változó Szellemi Való változatlanná válna, az a leállást jelentené, ami a természet halálát eredményezné. Minden mozgásban van a FVSzV jóvoltából, ezért jönnek a világra eltérő lelki adottságokkal felvértezett emberek. A szellemi hatások folyamatos változása az Isten mibenlétéből ered. Az anya szülte hús-vér Názáreti Jézus a "bűntelenségét" egy speciális születési konstellációnak köszönhette úgymond, ami szoros kapcsolatban van a "betlehemi csillaggal".

Húsvét idején érdemes behatóbban foglalkozni Jézus születésének és kereszthalálának a kozmikus vonatkozásaival:

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


szomb. ápr. 23, 2011 7:23 am
Profil E-mail küldése Honlap
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás Re: A Názáreti Jézus történetének kozmikus misztériuma
Idézet:
http://www.vallasforum.hu/forum.php?id=426
IGE az emberiség szolgálatában

467. klsmtf - 2011-02-24 08:31:45 - Válasz: 466. (lucifer)
A helyzet az, hogy Pál kellett legyen a keresztény vallás megalapítója, hiszen a kereszténység alapja Jézus feltámadásába, visszajövetelébe és istenségébe (az i.sz 451-ben megtartott Khalkhedoni zsinat óta a Szentháromság második személyeként, mint Isten van nyilvántartva) vetett hit. Ezekről pedig csak Jézus kínhalála után számolhatott be bárki, ami így is történt:


Idézet:
Pál első levele a korinthusiakhoz
15,12 Krisztus feltámadt, mi is feltámadunk
Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása?
15,13 Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadt fel.
15,14 Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is.
15,15 Sőt Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert akkor Istennel szemben arról tanúskodtunk, hogy feltámasztotta a Krisztust, akit azonban nem támasztott fel, ha csakugyan nem támadnak fel a halottak.
15,16 Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támadt fel.
15,17 Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti hitetek, még bűneitekben vagytok.

http://www.vigilia.hu/2004/4/zsengeller.htm
Jézus feltámadása a kereszténység hitének olyan tartóoszlopa, melyet, ha megingatunk, az egész felépítmény dőlne össze. Pál apostol ezt a meglátását megrendítő szavakkal tolmácsolja az 1Kor 15,12–19-ben:


Annyi biztos, hogy Jézus nem más népeket tanított, hanem a sajátját. Ezzel szemben Pál már a világ népei körében igyekezett térítgetni:


Idézet:
Az apostolok cselekedetei
13,46 Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta: "Először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme, a pogányokhoz fordulunk.


A keresztre feszített Názáreti Jézus valódi tanításait pontosan nem ismerhetjük, hiszen egyetlen sort se írt le azokból saját kezűleg, ellentétben pl. Manival. Jézus egy anya szülte hús-vér halandó volt, egy speciális születési adottsággal ("bűntelen lélekkel") felvértezve. Sajnos az emberi élet egyszeri és megismételhetetlen, ennek az ellenkezőjére semmilyen jellegű bizonyítéka nincsen senkinek.

A valódi halál beállta után megjelenik a hullamerevség, a test sejt szinten bomlásnak indul élen az idegsejtekkel, a test kezd fokozatosan lehülni, a vastagabb erekben megalvad a vér. A vérkeringés leállása után ~3 percig még lehetőség van arra, hogy az egyént visszahozzák az életbe az egyes életfunkciók komolyabb károsodása nélkül. Ha ez az idő az 5 percet meghaladja, akkor már csak vegetatív állapotba juthat az újraélesztett test.
A tetszhalál állapotában az életfunkciók szinte észlelhetetlen módon lecsökkennek, ezért a laikus számára megtévesztő képet nyújthat.

Ezek a tények, így Jézus feltámadásával kapcsolatosan a kereszthalála után elkészült írások tartalmának a realitása joggal megkérdőjelezhető. Mint láthatjuk, évtizedekkel Jézus hínhalála után azt állították, hogy Jézus testben támadt fel:


Idézet:
Lukács evangéliuma
24,36 Jézus megjelenik a tanítványoknak
Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket: "Békesség nektek!"
24,37 Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak.
24,38 Ő azonban így szólt hozzájuk: "Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben?
24,39 Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és lássatok. Mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van."
24,40 És ezeket mondva, megmutatta nekik a kezét és a lábát.


Jézus haláláról, és az azt megelőző időszakról a Talmud így számolt be:


Idézet:
Dr. Szántó Konrád: A Katolikus Egyház története III. (1987)
(42. old.) 3. A Talmud Jézusról
Szanhedrin 43,a.: "Peszach előestéjén felakasztották Jézust, 40 napig kiáltott előtte a kiáltó: Jézust, a Názáretit megkövezésre ítélték, mert varázslást művelt. Izraelt elcsábította és hűtlenné tette Istenhez. Aki azonban mentő körülményt tud a számára, jöjjön mondja el. De nem találtak mentő körülményt, és 40 napi várakozás után Peszach előestéjén kivégezték."


Ezen magyarázat szerint Jézus már 40 nappal a halála előtt fogságba került. Az Újszövetség viszont még utolsó vacsoráról is beszámol...
Azt feltétlenül el lehet fogadni az újszövetségi magyarázatokból, hogy Jézust keresztre feszíttették, hiszen abban az időben az volt a római kivégzési módszert, amit a főpapok követeltek ki Pilátustól az Újszövetség szerint:


Idézet:
Máté evangéliuma
26,3 Ekkor összegyűltek a főpapok, az írástudók és a nép vénei Kajafás főpap palotájában,
26,4 és megegyeztek abban, hogy Jézust csellel elfogják és megölik.
26,5 De ezt mondták: "Ne az ünnepen, hogy zavargás ne támadjon a nép között."

27,24 Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt a forrongás még nagyobb lesz, vizet hozatott, megmosta kezét a sokaság szeme láttára, és így szólt: "Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. Ám ti lássátok!"
27,25 Az egész nép így kiáltott: "Szálljon ránk és gyermekeinkre az ő vére!"

Márk evangéliuma
14,1 A nép vezetőinek tanácskozása Jézus ellen
Két nap múlva volt a páska és a kovásztalan kenyerek ünnepe; a főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan fogják el, és öljék meg őt csellel;

14,10 Júdás elárulja Jézust
Ekkor Júdás Iskáriótes, egy a tizenkettő közül, elment a főpapokhoz, hogy elárulja őt nekik.
14,11 Amikor azok ezt meghallották, megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő pedig kereste a módját, hogyan árulhatná el Jézust egy megfelelő pillanatban.

15,14 Pilátus megkérdezte tőlük: "De mi rosszat tett?" Azok pedig még hangosabban kiáltották: "Feszítsd meg!"
15,15 Pilátus eleget akart tenni a sokaság kívánságának, és szabadon bocsátotta nekik Barabbást; Jézust pedig miután megostoroztatta, kiszolgáltatta, hogy megfeszítsék.

Lukács evangéliuma
22,1 Júdás elárulja Jézust
Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet páskának neveztek.
22,2 A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézust. Féltek ugyanis a néptől.

23,4 Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a sokasághoz: "Semmi bűnt nem találok ebben az emberben."
23,5 De azok erősen állították: "Fellázítja a népet tanításával egész Júdeában, Galileától kezdve egészen idáig."

23,13 Jézus és
Ekkor Pilátus összehívta a főpapokat, a vezetőket és a népet,
23,14 és így szólt hozzájuk: "Ezt az embert elém hoztátok azzal, hogy a népet félrevezeti. Íme, én előttetek vallattam ki, és nem találtam ebben az emberben egyet sem azok közül a bűnök közül, amelyekkel vádoljátok.

23,20 Pilátus ismét szólt hozzájuk, mert szerette volna szabadon bocsátani Jézust.
23,21 De ezek kiáltoztak: "Feszítsd meg, feszítsd meg őt!"
23,22 Ő azonban harmadszor is odafordult hozzájuk: "De hát mi rosszat tett ez? Nem találtam benne semmiféle halált érdemlő bűnt: megfenyítem tehát, és elbocsátom."
23,23 De azok hangos kiáltásokkal sürgették és követelték, hogy feszítsék meg. És kiáltozásuk győzött.

János evangéliuma
18,38 Pilátus így szólt hozzá: "Mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk: "Én nem találok benne semmiféle bűnt.

19,4 Pilátus ismét kiment az épület elé, és így szólt hozzájuk: "Íme, kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne."
19,5 Ekkor kijött Jézus az épület elé, rajta volt a töviskorona és a bíborruha. Pilátus így szólt hozzájuk: "Íme, az ember!"
19,6 Amint meglátták Jézust a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak: "Feszítsd meg, feszítsd meg!" Pilátus pedig ezt mondta nekik: "Vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek."
19,7 A zsidók így válaszoltak neki: "Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten Fiává tette magát."


Pál szerint Jézust az " első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért", egy kozmikus esemény égisze alatt feszíttették keresztre:


Idézet:
Pálnak a zsidókhoz írt levele
9,11 Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való.

9,15 Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus (*Jézus), mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét.

9,22 A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat.
9,23 Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal.


Pál számolt be először Jézus visszajövetelének az irreális elképzeléséről:


Idézet:
Pál levele a zsidókhoz
9,27 És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik,
9,28 úgy Krisztus (*Názáret Jézus) is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye; másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.


Pál volt az is, aki megátkozta azokat, akik más tanításokat merészelnének hirdetni:


Idézet:
Pál levele a galatákhoz
1,6 Nincs más evangélium
Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok;
1,7 pedig nincsen más. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát.
1,8 Viszont ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azonkívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen!
1,9 Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom: ha valaki nektek más evangéliumot hirdet, azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen!

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


csüt. feb. 24, 2011 9:59 am
Profil E-mail küldése Honlap
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás Re: A Názáreti Jézus történetének kozmikus misztériuma
jajoka írta:
Kedves Klaus Matefi!
Nem óhajtalak meggyőzni, hogy az a katyvasz, amit eddig olvastam tőled, az számomra messze van az igazságtól. Sőt arról sem akarlak meggyőzni, hogy ez a fórum nem "egy vallási" fórum, hanem egy gyülekezeti fórum. Akik létrehozták egy közösség fórumának szánták nem egy vallási vita platformnak.
Tudom, nem kell nekem olvasni, amiket Te ide írogatsz, és nem is kell észrevennem, hogy van aki más meggyőződéssel írogat ide, mint a mi református hitünk és meggyőződésünk.
Nekem nem kell keresni Istent, mert ő keresett meg engem.


Eddig úgy tudtam kedves Jajoka, hogy a keresztény vallások térítő vallások. Téríteni viszont csak úgy lehetséges, ha felvállalják a vallási vitákat a máshogy gondolkodókkal, akiket "pogány", stb. jelzővel illetnek...

Nem veszem rossz néven Tőled a lekicsinylő véleményedet, mivel szemmel láthatólag laikus vagy a témában.

Isten mindenkiben benne lakozik, hiszen a lelkünket is ez az Isten (Folyamatosan Változó Szellemi Való) képezi le a születésünk pillanatában. Így lett Jézus "bűntelen", Aleister Crowley pedig magát a Sátán inkarnációjának tartotta, nem kifejezetten ok nélkül.

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


csüt. dec. 30, 2010 6:39 pm
Profil E-mail küldése Honlap
Kiemelt Listatag

Csatlakozott: pén. máj. 18, 2007 7:48 pm
Hozzászólások: 29
Hozzászólás Re: A Názáreti Jézus történetének kozmikus misztériuma
Kedves Klaus Matefi!
Nem óhajtalak meggyőzni, hogy az a katyvasz, amit eddig olvastam tőled, az számomra messze van az igazságtól. Sőt arról sem akarlak meggyőzni, hogy ez a fórum nem "egy vallási" fórum, hanem egy gyülekezeti fórum. Akik létrehozták egy közösség fórumának szánták nem egy vallási vita platformnak.
Tudom, nem kell nekem olvasni, amiket Te ide írogatsz, és nem is kell észrevennem, hogy van aki más meggyőződéssel írogat ide, mint a mi református hitünk és meggyőződésünk.
Nekem nem kell keresni Istent, mert ő keresett meg engem.

Kérlek ne válaszolj, mert ezzel én ezt a témát magam részéről lezártnak tekintem.


szer. dec. 29, 2010 5:47 pm
Profil
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás Re: A Názáreti Jézus történetének kozmikus misztériuma
jajoka írta:
Áldott ünnepeket és békés, szeretetben gazdag újévet kívánok a fórumozóknak.

Sajnálom, hogy mindig akad aki a saját meggyőződésével belerondít másokéba. Nekem kimondottan belém rúgás érzést adott ez ilyenfajta ünnepi kívánság. Érdekelne, hogy miért hirdeti valaki egy gyülekezeti fórumon a saját, ugyanúgy megkérdőjelezhető tanait, mit ahogy ő kérdőjelezi meg azokét akiké a fórum. Nem érzem kötelezőnek magamra nézve, hogy cáfolgassak. Egyszerűen rossz tőle a közérzetem.


Nem tudom, hogy miért irritált az ünnepi kívánságom, kedves jajoka? Azt a keresztény egyházak is elismerik, hogy a kínhalált halt Názáreti Jézus nem a keresztény időszámitás kezdetén született, és nem karácsonykor...

Szerintem az igazság és Isten valódi megismerése minden gondolkodó embernek a célja, hiszen lehet ennél fontosabb motiváció? Közös erővel előbbre jutunk ezen az úton, azaz több szem többet lát. Kutatásaim eredményeinek helyességéről meg vagyok ugyan győződve, de azt is tudom, hogy az ember nem tévedhetetlen. A vallási témákat vallásfórumokon szokás megvitatni. Akár engemet is meg lehet győzni az esetleges tévedésemről, ha az bebizonyosodik.

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


kedd dec. 28, 2010 12:49 am
Profil E-mail küldése Honlap
Site Admin

Csatlakozott: kedd szept. 13, 2005 10:03 am
Hozzászólások: 301
Tartózkodási hely: Heidelberg
Hozzászólás Re: A Názáreti Jézus történetének kozmikus misztériuma
Kedves Klaus Matefi !

Valószínüleg feltünt már neked, hogy pár héttel ezelött a linkjeidet eltávolitottam.

Ennek az volt az oka, hogy oldalunk nem spam elhelyezésére készült.

Sajnos idöhiány miatt még nem volt módom a likjeidet ismét eltávolitani.

Amennyiben 1 héten belül a linkeket el nem távolitod, felhasználói azonositód és minden hozzászólásod törlésre kerül.

Az alábbi hozzászólásodat is kérem eltávolitani, vagy mi tesszük meg.

Üdvözlettel


hétf. dec. 27, 2010 4:13 pm
Profil E-mail küldése Honlap
Kiemelt Listatag

Csatlakozott: pén. máj. 18, 2007 7:48 pm
Hozzászólások: 29
Hozzászólás Re: A Názáreti Jézus történetének kozmikus misztériuma
Áldott ünnepeket és békés, szeretetben gazdag újévet kívánok a fórumozóknak.

Sajnálom, hogy mindig akad aki a saját meggyőződésével belerondít másokéba. Nekem kimondottan belém rúgás érzést adott ez ilyenfajta ünnepi kívánság. Érdekelne, hogy miért hirdeti valaki egy gyülekezeti fórumon a saját, ugyanúgy megkérdőjelezhető tanait, mit ahogy ő kérdőjelezi meg azokét akiké a fórum. Nem érzem kötelezőnek magamra nézve, hogy cáfolgassak. Egyszerűen rossz tőle a közérzetem.


vas. dec. 26, 2010 1:54 pm
Profil
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás Re: A Názáreti Jézus történetének kozmikus misztériuma
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánok Mindenkinek.

Kép

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Klaus Matefi kedd dec. 28, 2010 12:23 am-kor.pén. dec. 24, 2010 9:37 am
Profil E-mail küldése Honlap
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás Re: A Názáreti Jézus történetének kozmikus misztériuma
Azt hiszem, hogy ennél alaposabban képtelenség feltárni Jézus életének a kozmikus misztériumát:

Bibliai vallások és az asztrológia
Jézus születése és kereszthalála
Betlehemi csillag
Feltámadhatott-e Jézus?

Készülőben:
Az Ó- és Újszövetség feltételezhető kapcsolata

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Klaus Matefi kedd dec. 28, 2010 12:24 am-kor.hétf. dec. 20, 2010 12:39 pm
Profil E-mail küldése Honlap
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás Re: A Názáreti Jézus történetének kozmikus misztériuma
Klaus Matefi írta:
Mit tudunk Jézus keresztre feszítésével kapcsolatosan?

a, Jézust "az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért" (Pál levele a zsidókhoz 9,15), véresáldozat (pászkabárány) gyanánt (Pál levele a zsidókhoz 9,22-24) feszíttették keresztre bűnbakként a peszách ünnep előkészületi napján (Máté 26,2; Márk 14,1; Lukács 22,1/7; János 18,39; 19,14) a szanhedrin követelésére (Máté 26,3-4; 27,20; Márk 14,1; 15,11; Lukács 22.2; 23,18; János 11,45-53; 18,14), tehát holdtölte alkalmával.

b, Judás a néphagyomány szerint április elsején akasztotta fel magát, Jézus kereszthalálának a napján.

c, Jézus a kínhalálakor ~33 éves volt.

d, Jézus keresztre feszítése egy kozmikus esemény volt II. János Pál pápa és Ratzinger bíboros (ma XVI. Benedek pápa) szerint is.

e, Christoph Schönborn bíboros, Bécs érseke és az Osztrák Püspöki Konferencia elnöke állítása szerint: "A jászol mellett kezdettől fogva ott áll a kereszt, így Schönborn. A jászolban lévő újszülött gyermek egy megelőzése a keresztnek."

f, Jézus a kereszthalála által magára vette a "világ bűneit".

g, A kereszt tisztelete nem a Pál-féle kereszténység ötlete, hiszen az már az ószövetségi magyarázatokban is felbukkant:


Ezekiel könyve, 9
3. Izrael Istenének dicsõsége a kerubokról, ahol volt, a templom küszöbéhez szállt. Ekkor a fehér ruhába öltözött férfit hívta, akinek íróeszközök voltak az oldalán,
4. és így szólt hozzá: "Járd be a várost, járd be egész Jeruzsálemet, és jelöld meg kereszttel azoknak az embereknek a homlokát, akik siránkoztak és bánkódtak a szörnyûségek miatt, amelyeket mûvelnek benne."
5. A többieknek meg ezt mondta a fülem hallatára: "Menjetek utána, járjátok be a várost és pusztítsátok! Ne nézzetek rá irgalommal és ne könyörüljetek rajta!
6. Öreget, ifjút, szüzet, gyereket és asszonyt egyaránt öljetek meg, és irtsatok ki mindenkit! Akinek azonban kereszt van a homlokán, azt ne bántsátok! Szentélyemmel kezdjétek!" Megkezdték tehát a véneken, akik a templom elõtt voltak.
7. És így szólt hozzájuk: "Tegyétek tisztátalanná a templomot, töltsétek meg halottakkal az udvarokat, induljatok!" Azok elindultak, bejárták a várost és pusztítottak.h, az evangélisták elmondása szerint Jézust egy pénteki napon feszíttették keresztre (Máté 27,62; Márk 15,42; Lukács 23,54; János 19,31), ami be fog bizonyosodni, hogy vagy a későbbiek folyamán kerülhetett bele az Újszövetségbe, vagy pedig az "evangélisták" dezinformációnak szánták szerintem.

Az eddig leírtak alapján tulajdonképpen pontosan meg tudnánk már határozni Jézus keresztre feszítésének a dátumát, hiszen tudjuk, hogy i.e. 8.02.10-én született Betlehemben, 33 éves korában a peszách ünnep előkészületi napján lett keresztre feszítve, ami a néphagyományok szerint április elsejére esett. Tehát i.sz. 25 április elsejére kellene essen Jézus kínhalála, ami peszách előkészületi napja kellett, hogy legyen.

Vizsgáljuk meg az i.sz. 23 - 36 közötti időszak peszách ünnepeihez tartozó égi helyzetképeket Nap-Hold oppozíció figyelembevéte mellett:

Kép

(A babiloni naptár alapján létrehozott zsidó hónap első napja, a Rosh Chodesh -héber: ראש חודש- nem eshet egybe az újhold napjával, hanem a rákövetkező első vagy második nappal, mivel az újhold (Nap-Hold konjunkció) utáni holdsarló megjelenése utal arra.)

Ezek után szerintem már egy laikus is ki tudja választani a fenti radixok közül a megfelelőt, ami rádásul egy olyan kozmikus keresztet ábrázol, ami részben a Shem ha-Mephorash-nak ("Isten 72 szellemének") az egyik kozmikus forrása (egy "T" kereszt), és amit a Neptunusz és a Plútó egy szabályos kozmikus keresztté egészített ki:

Jézus keresztre feszítése
25.04.01. 22:19 UT +2.00 Jeruzsálem, Vasárnap (3785.Nisan 14/15.- Peszách ünnepe!)
Nap-Mars-Szaturnusz konjunkció:9,8°/10,8°/4°Kos; -Hold oppozíció:9,8°Mérleg; -Uránusz quadrat:9,7°Rák;
-Neptunusz-Plútó oppozíció:12,9°/9°Bak

Kép
(Azzal, hogy a Jupiter is részt vett a kozmikus kereszt kialakításában, növekedett a radix negatív szellemi hatása.)

Vizsgáljuk meg még egyszer ezt a keresztet, hogy mennyiben tesz eleget a feltételeknek:

1, A szabályos kozmikus keresztet a Nap, Hold és az összes negatív szellemi hatású planéták képezik.

2, Ennek a keresztnek egy része egy "T" kereszt, ami Shem ha-Mephorash kozmikus forrásait felépítő égítestekből (Nap, Hold, Mars, Szaturnusz, Uránusz) áll.

3, A hagyomány szerint Jézust egy "T" keresztre (crux commissa) feszíttették fel. (Abban az időben még elvileg ismeretlen volt a Neptunusz és a Plútó, amit persze ezotérikus asztrológusok megkérdőjeleznek: pl.: Alan Leo, Tiede Ernst)

4, Erre a kozmikus keresztre valóban rá illik az az állítás, ami szerint Jézus "magára vette a világ bűneit".

5, A kozmikus kereszt a peszách ünnep előestéjén realizálódott.

6, Jézus ekkor a 33. életévében volt.

7, Április elsején jött létre ez a kereszt, amikor Judás öngyilkos lett Jézus halála napján a néphagyomány szerint.

8, Jézus keresztre feszítése valóban egy kozmikus esemény volt, mint ahogy ezt II. János Pál Pápa és Ratzinger bíboros (ma XVI. Benedek pápa) is helyesen állították.

9, Jézus születési konstellációja, a kozmikus kígyó (Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció) került fel a keresztre, ahogy azt már a korábban bemutatott alkémiai ábra is szemléltette.

10. Kozmikus szempontból tehát kizárólagosan csak ez a kereszt bizonyítja azt, hogy köze volt a születésnek a keresztre feszítéshez misztérium szinten, amit Christoph Schönborn bíboros, Bécs érseke is helyesen állapított meg; "A jászol mellett kezdettől fogva ott áll a kereszt, így Schönborn. A jászolban lévő újszülött gyermek egy megelőzése a keresztnek."


Az eddigi bizonyítást két dolog látszik cáfolni:

a, Az evangélisták szerint a keresztre feszítés egy pénteki napon történt.

b, A hivatalos álláspont szerint Poncius pilátus i.sz. 26-tól volt helytartója Júdeának.


- Vizsgáljuk meg az első pontot: az újszövetségi magyarázatok szerint Jézus pénteken lett keresztre feszítve, és harmadnapra, azaz vasárnap feltámadt úgymond a halottaiból. Azt ugye tudjuk, hogy a keresztények számára a vasárnap az ünnep- és munkaszüneti nap.

Jézus egy anya szülte hús-vér, földi halandó volt (a biológiai apja ismeretlen), aki kizárólagosan csak a vallási mítosz talaján támadhatott fel harmad napra a halottaiból, ugyanis a valódi halál beállta után megjelenik a hullamerevség, a test sejt szinten bomlásnak indul élen az idegsejtekkel, a test kezd fokozatosan lehülni, a vastagabb erekben megalvad a vér. A vérkeringés leállása után ~3 percig még lehetőség van arra, hogy az egyént visszahozzák az életbe az egyes életfunkciók komolyabb károsodása nélkül. Ha ez az idő az 5 percet meghaladja, akkor már csak vegetatív állapotba juthat az újraélesztett test.

A tetszhalál állapotában az életfunkciók szinte észlelhetetlen módon lecsökkennek, ezért a laikus számára megtévesztő képet nyújthat.

Ha viszont Jézus tetszhalott volt, akkor nem lehetett szó feltámadásról, ami a Pál-féle kereszténység fundamentumát képezi (Pál első levele a korinthusiakhoz 15,12-17).

Jogosan vonja kétségbe a pénteket Jézus keresztre feszítésével kapcsolatosan az "Isten Egyházának Gyülekezetei" weblapon található peszách-ról szóló magyarázat is:


A holdnaptár szerint az ünnepnap bármely napra eshet. Krisztus (*Názáreti Jézus) megfeszítése a közhiedelem ellenére nem egy pénteki napra esett, s így feltámadása sem történhetett meg vasárnapi napon (lásd még a The Companion Bible 42. függelékét).
(*) - saját megjegyzésJézus feltámadása a természet törvényei miatt kizárt dolog, viszont a keresztre feszítése vasárnap történt ténylegesen, tehát a keresztények tulajdonképpen a kínhalálát ünneplik vasárnap, nem a feltámadását szerintem.

Jézus harmadnapra "történt" feltámadása nem egy eredeti ötlete volt a Pál-féle kereszténységnek, hiszen ez a mesés elképzelés megtalálható volt már a Mithras mítoszban is. Mithras úgymond szintén egy szűztől született december 25-én, 12 tanítványa volt, a halála után pedig sziklasírba temették, mint Jézust az újszövetségi legendákban, és harmadnapra feltámadt a halottaiból.

Hórusz, Krisna, Dionüszosz, Attis szintén szűztől születtek december 25-én a legendák szerint, és a haláluk után mindannyian feltámadtak.

- Poncius Pilátus helytartóságának kezdetével kapcsolatosan ne feledkezzünk meg arról, hogy a keresztény időszámítás hamis, mivel Jézus nem ennek a kezdetén látta meg a napvilágot, hanem i.e. 8.02.10-én. Viszont Pilátus helytartó lehetett már akkor, amikor Jézus 26 éves volt, azaz i.sz. 19-29-ig, vagy ha egy korábbi téves elképzelés alapján Jézus születését i.e. 4-re tennénk, akkor i.sz. 23-33-ig. Egy a biztos, hogy Jézus i.sz. 25 április elsején halt kínhalált és Poncius Pilátus helytartósága alatt.


Az animációs kép alapján egyértelműen ki tudjuk választani Jézus kínhalálának a konstellációját. Vajon érdeke-e ez az érintett vallások vezetőinek?... Erre a válasz röviden: NEM... :wink:

Jézus születése és kereszthalála egyarán kozmikus események, melyek kapcsolatban voltak a misztérium alapján egymással.

Jézus "visszajövetele" egy irreális bibliai elképzelés ugyanúgy, mint a síiták Imám Mahdijának a "visszajövetele", de ettől függetlenül hinni mindenkinek jogában áll ezekben.

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


szomb. dec. 11, 2010 6:00 pm
Profil E-mail küldése Honlap
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás Re: A Názáreti Jézus történetének kozmikus misztériuma
A Názáreti Jézus életének a története egy kozmikus misztérium, azaz a Pál-féle kereszténység egy misztériumvallás, aminek az egyedüli helyes és megcáfolhatatlan magyarázatával nekem sikerült elsőként előhozakodnom. Az senkit ne tévesszen meg, hogy a kutatási eredményeimet nem propagálják nagy betűkkel a folyóiratok. Egyetlen vallásnak, vagy titkos társaságnak se volt eddig az érdeke az, hogy ezekre a misztériumokra fény derüljön...

Jézus i.e. 8.02.10-én született egy olyan égi konstelláció égisze alatt, ami számára az Újszövetségben említett "bűntelenségét" garantálni tudta. Más időpont ezzel kapcsolatosan nem felel meg a kozmikus misztérium feltételeinek. Mindennek megvan a maga ideje. Ugyanez a helyzet az i.sz. 25 április elsején történt kínhalálával is.

"Bűntelennek" született, megkínozták, meghalt a kereszten, majd az újszövetségi magyarázatok szerint harmadnapra dicsőségesen feltámadt, és felment a mennybe.

A misztériumvallásokba történő beavatásnak kétféle formája van:

a, exotérikus (kivülállók számára is hozzáférhető)

b, ezotérikus (csak a beavatottak számára hozzáférhető)

A keresztény vallások esetében a hívek exotérikus "beavatásban" részesülnek, amit valójában nem tudnak a realitás talaján értelmezni, de nem is lehetett ez a célja a beavatottaknak, hanem inkább csak az általuk sugallt hit feltétel nélküli elfogadtatása.

Eliphas Levi (1810-1875) keresztény kabbalista és okkultista szerint (aki papnak tanult, de felszentelése előtt szakított a papi pályával), a katolikus hit egy titokra épült, amit maga a pápa sem ismeri. Egyáltalán nem lehet azt kizárni, hogy a kereszténységnek a Rómában történt államvallássá tétele után az Újszövetség misztériumának a titkába nem lettek beavatva se a főpapok, se pedig a pápák, hanem egy beavatott tanácsadó testület őrizte időről időre a Jézus személyével kapcsolatos misztériumnak a titkát, amibe bele kellett tartozzon a "második eljövetelére" vonatkozó elképzelés is.

Mint ahogy a misztériumvallások esetében szokásos, az Újszövetség megalkotói (Pál és az evangélisták) Jézus születésére, kereszthalálára, és mesés feltámadására koncentráltak, amivel a földi halandóknak a lélek halhatatlanságát, és az általuk beígért holtak feltámadását igyekeztek igazolni.

A misztériumvallások minden esetben kozmikus, asztrológiai háttérrel rendelkeztek, és ez alól természetesen Jézus misztériuma se volt kivétel.

Jézus kereszthalálában a bűn koncentrálódott, magára vette úgymond a "világ összes bűnét". A harmadnapi feltámadásának az elgondolásával a kínhalált halt anya szülte hús-vér Jézus messiási rangra emelkedett. Az i.sz 451-ben megtartott Khalkhedoni zsinat óta pedig a Szentháromság második személyeként, mint Isten van nyilvántartva...

Jézus "bűntelenül" kellett értelemszerűen szülessen ahhoz, hogy alkalmassá válhasson a vallási mítosz szerint a kereszthalálával az "emberiség megváltására".

Az alkémiában Jézus keresztre feszítését egy keresztre felszegezett kígyóval jelképezik:

Kép

Ez a felszegezett kígyó azt a kozmikus kígyót hivatott jelképezni, ami Jézus "bűntelenségének" volt az okozója. Jézus születésekor ugyanis a Nap mögött felsorakoztak az akkor ismert negatív szellemi hatású planéták, azaz a Mars, Szaturnusz és Uránusz, ami által erős hatáscsökkenést szenvedtek a Földről nézve.

Jézus a kereszten úgymond bűnné és átokká vált Pál elmondása szerint, amit az ószövetségi magyarázatokból (Mózes V. 21,23) vett át:


Pál második levele a korinthusiakhoz
5,21 Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.

Pál levele a galatákhoz
3,13 Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgy, hogy átokká lett értünk - mert meg van írva: "Átkozott, aki fán függ" -,A kozmikus kígyót felépítő égitestek keresztet alkotva fejtik ki a leghatásosabban a negatív hatásukat az asztrológiai szabályzók szerint. A Jelenések könyvében János által emlegetett "ősi kígyó" nem azonos a kozmikus kígyóval, hanem a kozmikus sárkánnyal, ami korábban kígyó volt ugyan, de sárkánnyá változott, "akit ördögnek és Sátánnak hívnak" úgymond:


Ézsaiás
14,29 Ne örüljetek annyira, filiszteusok, hogy összetört a titeket verő bot! Mert a kígyó gyökeréről vipera sarjad, és gyümölcse repülő sárkány lesz.

Jelenések könyve
12,3 Feltűnt egy másik jel is az égen: íme, egy hatalmas tűzvörös sárkány,

12,9 És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. 12,10 Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben: "Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket.

12,13 A sárkány harca a földön
Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte;Hermann Gunkel professzor szerint a sárkány (ami mint ördögöt és sátánt ételmeznek) leesése által van Krisztusnak hatalma:


Prof. Gunkel Hermann: Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit (1895)
(S.201) Durch den Drachensturz hat Christus die Herrschaft.
(S.272) Der Drache wird als sogenannte Teufel und Satan gedeutet.
--Prof. Gunkel Hermann:A teremtés és a káosz az ős- és a végidőkben (1895)
(201.old.) A sárkány leesése által van Krisztusnak hatalma.
(272.old.) A sárkányt mint ördögöt és sátánt ételmezik.--A kozmikus kígyó (Nap, Hold, Mars Szaturnusz, Uránusz égitestek konjunkciójából) tehát "metamorfózis" által válik kozmikus sárkánnyá, ami aztán idővel ismét kígyóvá alakul vissza. Ezt az örök folyamatot szintén jól szemlélteti egy alkémiai ábra:

Kép

Ugyanezt az örökké ismétlődő kozmikus folyamatot hivatott jelképezni az úgynevezett uroborosz, ami vagy egy farkába harapó kígyó, vagy egy sárkány:

Kép

A pentagramma (ötágú csillag) az egy okkult jelkép, ami valójában a Shem ha-Mephorash-ra ("Isten 72 szellemére") utal:

Kép
(Saját készítésű ábra)

Nem csoda tehát, hogy a pentagrammát gyakran kereszttel kombinálva ábrázolják:

Kép

Jean Bellegambe "A lelkek misztikus fürdője Jézus vérében" című 1526-ban készült figyelemre méltó festménye nem arról szól, hogy az emberi léleknek Jézus kifolyt vérével lett volna kapcsolata, hanem arra utal, hogy Jézus keresztre feszítése egy kozmikus esemény volt, és a kereszt szellemi hatásában mártózhattak meg a lelkek:

Kép

Jézus vére minden esetben szimbolikus, tehát nem magára a vérre utal, hanem Jézus keresztjének a szellemi hatására, amire ezután térek majd ki részletesen.

A lélek a születésünk pillanatában hatol az emberi testbe, ezt maguk a rabbik is vallják.

Az ember személyisége a különböző testi és lelki tulajdonságok dinamikus és egységes egésze, amit a lélek (születési adottság, ami szerintem az életünk folyamán nem változik), az öröklött gének (tartalmazzák a szülők személyiségének is a lenyomatait), a neveltetés, külső körülmények (környezet, a változó isteni szellemi hatás), és a szabad akarat határoz meg.

Az emberi lélek a születés pillanatában jön létre a folyamatosan változó isteni szellemi hatás akkori "minőségi állapotának" a függvényeként. Sokan tagadják az isteni szellemi hatásnak ezt a folyamatos változását, pedig értelemszerűen változnia kell, hiszen különben pl. mindig csak Jézus-i "bűntelen" lelkekkel lennénk felruházva Isten által, ami a valóságban nem így van.


Az eddigiekre azért tértem ki, hogy legyen némi rálátása legyen az olvasónak az ezután következő magyarázatokra.

A Názáreti Jézus születési időpontjának a meghatározásához komoly támpontot nyújt Lukács evangéliuma:


Lukács evangéliuma
2,1. És lőn azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék.
2,2. Ez az összeírás (#) először akkor történt, mikor Siriában Czirénius volt a helytartó.
2,3. Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak, kiki a maga városába.
2,4. Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába,a Dávid városába, mely Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt;
2,5. Hogy beirattassék Máriával, aki néki jegyeztetett feleségül és várandós vala.
2,6. És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az Ő szülésének napjai.Lukács Jézusnak a születését, Publius Sulpicius Quirinius (Czirénius) által elrendelt népszámlálás idejére teszi, amikor a nem római polgárok (Civitas Romana) részére is népszámlálást tartottak.

Az Ankarában található római templom előcsarnokában egy kőbevésett ténybeszámoló (Monumentum Ancyranum; Res gestae divi Augusti) ad hírt az utókornak arról, hogy Augusztus császár i.e. 28-ban, i.e. 8-ban és i.sz. 14-ben tartott, összesen három alkalommal népszámlálást (lustrum) az egész Római Birodalom területén a római polgárok (Cives Romani) számára. Ugyanebben az időben történt a Publius Sulpicius Quirinius (Szíria helytartója) által elrendelt népszámlálás (# census) is azok részére, akik nem voltak római polgárok (Civitas Romana).

Jézus születése tehát az i.e. 8-ban történt népszámlálás idején kellett hogy történjen, amire több külső forrás is helyesen utal.

Hogy Jézus "bűntelen" lelki adottsággal születhessen, ahhoz egy "kozmikus kígyónak" (Nap, Hold, Mars, Szaturnusz, Uránusz konjunkció) is meg kellett jelennie az égen (a Zodiákusban) Jézus születésekor. És valóban, mint minden esetben, két éven belül kétszer egymásután realizálódott az említett égi konstelláció. Ez a kétszeri megismétlődés a Mars periódusából adódik. A két "kozmikus kígyó" közül az egyik mindig pontossabb együttállást eredményez:

i.e. 10.02.03.
-9.02.03. 15:32 UT +2.00 Jeruzsálem
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz konjunkció:12,6°/12,6°/7,6°/5°Vízöntő; -Uránusz:19,5°Vízöntő

Kép

Jézus születése: i.e. 8. 02.10.
-7.02.10 12:11 UT +2.00 jeruzsálemi idő (3753. Adar 1.)
Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:20,1°/20,1°/29,3°/27,8°/27,4°Vízöntő

Vénusz-Jupiter sextil

Kép
(A korábbi időkben realizálódott Nap-Hold konjunkciók esetében az ábrákon a Hold elmarad a Naptól. Ez abból adódik, hogy a program forgalomba hozatala után a NASA egy "Delta T" tényező bekalkulálása miatt változtatott a Hold pozícióján.)

A Lukács (2,1-6) alapján már nyugodtan állíthatjuk, hogy az utóbbi szorosabb együttállás ("kozmikus kígyó") égisze alatt kellett tehát meglássa Jézus a napvilágot, ami i.e. 8.02.10-én volt látható a Zodiákusban. Ennek ellenére a Máté evangéliuma (2,16) átvitt értelemben utalást tesz az első konjunkcióra (i.e. 10.02.03.) is, amikor azt állítja, hogy Heródes király Jézus születésekor a Betlehem környékén élő fiúgyermekeket 2 éves korig leölette, amiről manapság az Aprószentek ünnepekor emlékeznek meg:


Máté evangéliuma
2,13 Menekülés Egyiptomba
Miután eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: "Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket."
2,14 Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba.
2,15 Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által: "Egyiptomból hívtam el fiamat."
2,16 A betlehemi gyermekek megöletése
Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől.Kép
Straßburg/Elszász-Lotharingia, Katedrális (saját fotó)

A Magyar Katolikus Lexikon helyesen utal arra, hogy:


A Magyar Katolikus Lexikon
betlehemi gyermekgyilkosság: az aprószentek legyilkolása. - A 2 éves kor meghatározásában nyilvánvalóan a betlehemi csillag feltűnésének ideje segített
BL:152. - Kirschbaum II:509.Ez tehát az egyetlen korrekt és lehetséges kozmikus magyarázata Heródes tettének, mivel biztos akart abban lenni, hogy mindenképpen végezzenek a parancsára a megjövendölt Jézussal.

Ez volt az oka annak is, hogy József és Mária a Kisjézussal a születés után azonnal menekülni voltak kénytelenek Egyiptomba, ahonnan Heródes halála után tértek csak vissza, de nem Betlehembe, hanem Názáretbe (Máté 2,23).

Heródes nemsokkal Jézus születése után a hosszantartó betegségébe belehalt. Előtte még a Holt-tengernél egy kúrán vett részt az egyre romló egészségének a javulása reményében, de eredménytelen volt. Visszatért Jeruzsálembe és az i.e. 8. év Peszách-jának (-7.03.25.) a környékén meghalt.

A híres ókori zsidó történész, Josephus Flavius "A zsidók története" című művében azt állítja, hogy egy holdfogyatkozást követően a Peszách ünnep előtt halt meg Heródes király. A holdfogyatkozás napján még kivégeztetett néhány lázadót Josephus Flavius leírása szerint.

Az említett teljes holdfogyatkozás Jézus születése előtt két és fél hónappal történt, ami látható volt Jeruzsálemben is:

i.e. 9.11.28.
-8.11.28. 20:46 UT +2.00 Jeruzsálem
(teljes holdfogyatkozás)

Kép

Magunk is meggyőződhettünk arról, hogy a Dionysius Exiguus Benedek-rendi szerzetes által i.sz. 525-ben megállapított keresztény időszámítás hamis. A Názáreti Jézus születési évét (Anno Domini Nostri Iesu Christi - Anno Domini) minden alap nélkül ~8 évvel későbbre tette, ezzel megtévesztve a Jézus életének kozmikus misztériumát kutatókat és feltárni igyekvőket. Ezt ma már a keresztény források is elismerik, de sajnálatos módon előszeretettel hivatkoznak még mindig Jézus születésével kapcsolatos hamis teóriákra, gondolok én például a Kepler-féle alaptalan elképzelésre, ami egy háromszor megismétlődő Jupiter-Szaturnusz konjunkciónak tulajdonította a betlehemi csillagot.

Minden kutatóban fel kellene merüljenek a következő kérdések:

Milyen alapon bizosította volna Jézus számára egy Jupiter-Szaturnusz konjunkció a "bűntelenségét"?...

Hogy kapcsolódhatott volna a születésének a misztériuma a keresztre feszítésének a misztériumához?...

Mitől vált volna egy Jupiter-Szaturnusz konjunkció hatására messiássá Jézus?...

Mi oka lett volna Heródesnek Jupiter-Szaturnusz konjunkció esetén kétéves korig lemészároltatni a fiúgyermekeket?...

Mi köze van a Jupiter-Szaturnusz konjunkciónak a Shem ha-Mephorashoz ("Isten 72 szelleméhez")?...

Ha ezekre a kérdésekre korrekt módon válaszolunk, akkor rá fogunk jönni, hogy a Jupiter-Szaturnusz együttállásnak nem lehetett semmi köze a betlehemi csillaghoz.

Arra az elhamarkodott következtetésre juthatnának, hogy a tárgyalt "kozmikus kígyó" ismeretében már meg is van oldva a betlehemi csillag rejtélye, amiről kizárólagosan csak Máté adott híradást:


Máté evangéliuma
2,1 A napkeleti bölcsek imádják Jézust
Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe,
2,2 és ezt kérdezték: "Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az Ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk Őt.Mit tudunk Jézus keresztre feszítésével kapcsolatosan?

a, Jézust "az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért" (Pál levele a zsidókhoz 9,15), véresáldozat (pászkabárány) gyanánt (Pál levele a zsidókhoz 9,22-24) feszíttették keresztre bűnbakként a peszách ünnep előkészületi napján (Máté 26,2; Márk 14,1; Lukács 22,1/7; János 18,39; 19,14) a szanhedrin követelésére (Máté 26,3-4; 27,20; Márk 14,1; 15,11; Lukács 22.2; 23,18; János 11,45-53; 18,14), tehát holdtölte alkalmával.

b, Judás a néphagyomány szerint április elsején akasztotta fel magát, Jézus kereszthalálának a napján.

c, Jézus a kínhalálakor ~33 éves volt.

d, Jézus keresztre feszítése egy kozmikus esemény volt II. János Pál pápa és Ratzinger bíboros (ma XVI. Benedek pápa) szerint is.

e, Christoph Schönborn bíboros, Bécs érseke és az Osztrák Püspöki Konferencia elnöke állítása szerint: "A jászol mellett kezdettől fogva ott áll a kereszt, így Schönborn. A jászolban lévő újszülött gyermek egy megelőzése a keresztnek."

f, Jézus a kereszthalála által magára vette a "világ bűneit".

g, A kereszt tisztelete nem a Pál-féle kereszténység ötlete, hiszen az már az ószövetségi magyarázatokban is felbukkant:


Ezekiel könyve, 9
3. Izrael Istenének dicsõsége a kerubokról, ahol volt, a templom küszöbéhez szállt. Ekkor a fehér ruhába öltözött férfit hívta, akinek íróeszközök voltak az oldalán,
4. és így szólt hozzá: "Járd be a várost, járd be egész Jeruzsálemet, és jelöld meg kereszttel azoknak az embereknek a homlokát, akik siránkoztak és bánkódtak a szörnyûségek miatt, amelyeket mûvelnek benne."
5. A többieknek meg ezt mondta a fülem hallatára: "Menjetek utána, járjátok be a várost és pusztítsátok! Ne nézzetek rá irgalommal és ne könyörüljetek rajta!
6. Öreget, ifjút, szüzet, gyereket és asszonyt egyaránt öljetek meg, és irtsatok ki mindenkit! Akinek azonban kereszt van a homlokán, azt ne bántsátok! Szentélyemmel kezdjétek!" Megkezdték tehát a véneken, akik a templom elõtt voltak.
7. És így szólt hozzájuk: "Tegyétek tisztátalanná a templomot, töltsétek meg halottakkal az udvarokat, induljatok!" Azok elindultak, bejárták a várost és pusztítottak.h, az evangélisták elmondása szerint Jézust egy pénteki napon feszíttették keresztre (Máté 27,62; Márk 15,42; Lukács 23,54; János 19,31), ami be fog bizonyosodni, hogy vagy a későbbiek folyamán kerülhetett bele az Újszövetségbe, vagy pedig az "evangélisták" dezinformációnak szánták szerintem.

Az eddig leírtak alapján tulajdonképpen pontosan meg tudnánk már határozni Jézus keresztre feszítésének a dátumát, hiszen tudjuk, hogy i.e. 8.02.10-én született Betlehemben, 33 éves korában a peszách ünnep előkészületi napján lett keresztre feszítve, ami a néphagyományok szerint április elsejére esett. Tehát i.sz. 25 április elsejére kellene essen Jézus kínhalála, ami peszách előkészületi napja kellett, hogy legyen.

Vizsgáljuk meg az i.sz. 23 - 36 közötti időszak peszách ünnepeihez tartozó égi helyzetképeket Nap-Hold oppozíció figyelembevéte mellett:

Kép

(A babiloni naptár alapján létrehozott zsidó hónap első napja, a Rosh Chodesh -héber: ראש חודש- nem eshet egybe az újhold napjával, hanem a rákövetkező első vagy második nappal, mivel az újhold (Nap-Hold konjunkció) utáni holdsarló megjelenése utal arra.)

Ezek után szerintem már egy laikus is ki tudja választani a fenti radixok közül a megfelelőt, ami rádásul egy olyan kozmikus keresztet ábrázol, ami részben a Shem ha-Mephorash-nak ("Isten 72 szellemének") az egyik kozmikus forrása (egy "T" kereszt), és amit a Neptunusz és a Plútó egy szabályos kozmikus keresztté egészített ki:

Jézus keresztre feszítése
25.04.01. 22:19 UT +2.00 Jeruzsálem, Vasárnap (3785.Nisan 14/15.- Peszách ünnepe!)
Nap-Mars-Szaturnusz konjunkció:9,8°/10,8°/4°Kos; -Hold oppozíció:9,8°Mérleg; -Uránusz quadrat:9,7°Rák;
-Neptunusz-Plútó oppozíció:12,9°/9°Bak

Kép
(Azzal, hogy a Jupiter is részt vett a kozmikus kereszt kialakításában, növekedett a radix negatív szellemi hatása.)

Vizsgáljuk meg még egyszer ezt a keresztet, hogy mennyiben tesz eleget a feltételeknek:

1, A szabályos kozmikus keresztet a Nap, Hold és az összes negatív szellemi hatású planéták képezik.

2, Ennek a keresztnek egy része egy "T" kereszt, ami Shem ha-Mephorash kozmikus forrásait felépítő égítestekből (Nap, Hold, Mars, Szaturnusz, Uránusz) áll.

3, A hagyomány szerint Jézust egy "T" keresztre (crux commissa) feszíttették fel. (Abban az időben még elvileg ismeretlen volt a Neptunusz és a Plútó, amit persze ezotérikus asztrológusok megkérdőjeleznek: pl.: Alan Leo, Tiede Ernst)

4, Erre a kozmikus keresztre valóban rá illik az az állítás, ami szerint Jézus "magára vette a világ bűneit".

5, A kozmikus kereszt a peszách ünnep előestéjén realizálódott.

6, Jézus ekkor a 33. életévében volt.

7, Április elsején jött létre ez a kereszt, amikor Judás öngyilkos lett Jézus halála napján a néphagyomány szerint.

8, Jézus keresztre feszítése valóban egy kozmikus esemény volt, mint ahogy ezt II. János Pál Pápa és Ratzinger bíboros (ma XVI. Benedek pápa) is helyesen állították.

9, Jézus születési konstellációja, a kozmikus kígyó (Nap-Hold-Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció) került fel a keresztre, ahogy azt már a korábban bemutatott alkémiai ábra is szemléltette.

10. Kozmikus szempontból tehát kizárólagosan csak ez a kereszt bizonyítja azt, hogy köze volt a születésnek a keresztre feszítéshez misztérium szinten, amit Christoph Schönborn bíboros, Bécs érseke is helyesen állapított meg; "A jászol mellett kezdettől fogva ott áll a kereszt, így Schönborn. A jászolban lévő újszülött gyermek egy megelőzése a keresztnek."


Az eddigi bizonyítást két dolog látszik cáfolni:

a, Az evangélisták szerint a keresztre feszítés egy pénteki napon történt.

b, A hivatalos álláspont szerint Poncius pilátus i.sz. 26-tól volt helytartója Júdeának.


- Vizsgáljuk meg az első pontot: az újszövetségi magyarázatok szerint Jézus pénteken lett keresztre feszítve, és harmadnapra, azaz vasárnap feltámadt úgymond a halottaiból. Azt ugye tudjuk, hogy a keresztények számára a vasárnap az ünnep- és munkaszüneti nap.

Jézus egy anya szülte hús-vér, földi halandó volt (a biológiai apja ismeretlen), aki kizárólagosan csak a vallási mítosz talaján támadhatott fel harmad napra a halottaiból, ugyanis a valódi halál beállta után megjelenik a hullamerevség, a test sejt szinten bomlásnak indul élen az idegsejtekkel, a test kezd fokozatosan lehülni, a vastagabb erekben megalvad a vér. A vérkeringés leállása után ~3 percig még lehetőség van arra, hogy az egyént visszahozzák az életbe az egyes életfunkciók komolyabb károsodása nélkül. Ha ez az idő az 5 percet meghaladja, akkor már csak vegetatív állapotba juthat az újraélesztett test.

A tetszhalál állapotában az életfunkciók szinte észlelhetetlen módon lecsökkennek, ezért a laikus számára megtévesztő képet nyújthat.

Ha viszont Jézus tetszhalott volt, akkor nem lehetett szó feltámadásról, ami a Pál-féle kereszténység fundamentumát képezi (Pál első levele a korinthusiakhoz 15,12-17).

Jogosan vonja kétségbe a pénteket Jézus keresztre feszítésével kapcsolatosan az "Isten Egyházának Gyülekezetei" weblapon található peszách-ról szóló magyarázat is:


A holdnaptár szerint az ünnepnap bármely napra eshet. Krisztus (*Názáreti Jézus) megfeszítése a közhiedelem ellenére nem egy pénteki napra esett, s így feltámadása sem történhetett meg vasárnapi napon (lásd még a The Companion Bible 42. függelékét).
(*) - saját megjegyzésJézus feltámadása a természet törvényei miatt kizárt dolog, viszont a keresztre feszítése vasárnap történt ténylegesen, tehát a keresztények tulajdonképpen a kínhalálát ünneplik vasárnap, nem a feltámadását szerintem.

Jézus harmadnapra "történt" feltámadása nem egy eredeti ötlete volt a Pál-féle kereszténységnek, hiszen ez a mesés elképzelés megtalálható volt már a Mithras mítoszban is. Mithras úgymond szintén egy szűztől született december 25-én, 12 tanítványa volt, a halála után pedig sziklasírba temették, mint Jézust az újszövetségi legendákban, és harmadnapra feltámadt a halottaiból.

Hórusz, Krisna, Dionüszosz, Attis szintén szűztől születtek december 25-én a legendák szerint, és a haláluk után mindannyian feltámadtak.

- Poncius Pilátus helytartóságának kezdetével kapcsolatosan ne feledkezzünk meg arról, hogy a keresztény időszámítás hamis, mivel Jézus nem ennek a kezdetén látta meg a napvilágot, hanem i.e. 8.02.10-én. Viszont Pilátus helytartó lehetett már akkor, amikor Jézus 26 éves volt, azaz i.sz. 19-29-ig, vagy ha egy korábbi téves elképzelés alapján Jézus születését i.e. 4-re tennénk, akkor i.sz. 23-33-ig. Egy a biztos, hogy Jézus i.sz. 25 április elsején halt kínhalált és Poncius Pilátus helytartósága alatt.

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára Klaus Matefi kedd dec. 28, 2010 12:26 am-kor.hétf. nov. 15, 2010 2:28 pm
Profil E-mail küldése Honlap
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás Re: A Názáreti Jézus történetének kozmikus misztériuma
:idea:

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Klaus Matefi kedd dec. 28, 2010 12:32 am-kor.hétf. nov. 15, 2010 10:40 am
Profil E-mail küldése Honlap
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás Re: A Názáreti Jézus történetének kozmikus misztériuma
:idea:

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Klaus Matefi kedd dec. 28, 2010 12:32 am-kor.kedd okt. 19, 2010 7:13 am
Profil E-mail küldése Honlap
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás Re: A Názáreti Jézus történetének kozmikus misztériuma
Az eddigieknél lényegesen átfogóbb, szemléletesebb és tökéletesebb kidolgozása a Názáreti Jézus személyéhez kapcsolódó misztériumnak egy tanulmány erejéig "A Názáreti Jézus születése és kínhalála" címmel.

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Klaus Matefi kedd dec. 28, 2010 12:31 am-kor.csüt. jún. 03, 2010 3:10 pm
Profil E-mail küldése Honlap
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás Re: A Názáreti Jézus történetének kozmikus misztériuma
:idea:

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Klaus Matefi kedd dec. 28, 2010 12:30 am-kor.kedd ápr. 27, 2010 8:02 am
Profil E-mail küldése Honlap
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 107 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Következő


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forum/DivisionCore.
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség

eXTReMe Tracker