Á l d á s ! B é k e s s é g !

Isten hozott a www.Istentisztelet.net fórumánPontos idő: vas. jan. 21, 2018 11:46 pm
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 107 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
A Názáreti Jézus történetének kozmikus misztériuma 
Szerző Üzenet
Kiemelt Listatag

Csatlakozott: szer. dec. 13, 2006 4:24 pm
Hozzászólások: 12
Hozzászólás 
Hogy a többiek is tisztában legyenek a kutatásaid "eredményeivel":
Idézet:
Klaus Matefi
Jézus nem azonos Krisztussal!Az ószövetségi elképzelések szerint a világnak kétféle Messiás (מָשִׁיחַ) adatott. Az egyik Messiás a "Messiás József fia" (Mashiach ben Yosef), akihez úgymond az "első eljövetel" fűződik, a másik pedig akire a vallásos zsidóság évezredek óta várt, "Messiás Dávid fia" (Mashiach ben David), akihez a "második eljövetelt" [*1] utalták.

Mi is a különbség a két elképzelés között?


Matefi hite ezirányban nyílvánul meg a http://freenet-homepage.de/klausmatefi/main.html
Így kérem a honlapon a véleményét elfogadni , vagy elvetni!
Szeretettel Tamás

_________________
Mert Istennek kell engedni , hogysem az embernek!


vas. júl. 08, 2007 9:47 pm
Profil
Arany Listatag

Csatlakozott: vas. júl. 01, 2007 11:57 am
Hozzászólások: 130
Tartózkodási hely: Schwäbisch Gmünd
Hozzászólás A Názáreti Jézus történetének kozmikus misztériuma
"Ahhoz, hogy tökéletesen megértsük, hogy a keresztények miért épp pogány szenthelyeket választottak (katedrálisok építéséhez), nem csupán az asztrológiához és az asztronómiához, de az ősi ezotériához is értenünk kell, valamint figyelembe kell vennünk az eretnek "miként fent, úgy lent" törvényt." (Tim Wallace-Murphy és Marilyn Hopkins: Rosslyn, a Szent Grál titkainak örzője - 12.old.)

A vallások lényegében az asztrológiára épülnek, amelyet a mai tudomány tudománytalannak tart, de még az egyes vallások is - annak ellenére, hogy misztériumaik ebből erednek!


Az Újszövetség misztériuma egy kozmikus misztérium, a feltételezett történelmi Jézus (görög: Ιησούς) történetébe ágyazva.
A "betlehemi csillag" nem egy látható valami az égen, hanem megfelelő asztrológiai ismeretek birtokában a Zodiákusban kiszerkeszthető nyolcágú csillag! Jól szemlélteti ezt a ravennai S.Apollinare Nuovo bazilika falán látható híres mozaik a "A három Mágus a betlehemi csillaggal":

Kép

A szegedi Fogadalmi templom egyik festett színes ablaka szintén a nyolcágú betlehemi csillagot ábrázolja:
Kép

Székesegyház, Pécs:
Kép

Ez a nyolcágú csillag a vallások ápolt, tisztelt szimbóluma.
A három napkeleti bölcs, király, mágus a bibliai történet által emberbőrbe bújtatott Mars, Szaturnusz és Uránusz planéták! Ők "hivatalból" tudták, hogy hová kell "menniük" az újszülött "Jézus-Szellem jászolának" megleléséhez! Ez a csillag csak azok által szerkeszthető ki, érthető meg, akik ismerik az idők folyamán megjelent Jézus-konstellációk" (Nap, Hold, Mars, Szaturnusz, Uránusz együttállásai) helyeit a Zodiákusban! A "betlehemi csillagnak" a "főszereplői" az előbb említett öt égitest. Itt megemlíteném, hogy a kabbalah (קַבָּלָה) Shem ha Mephorash-ának (שם המפורש), "Isten 72 szellemének" a kozmikus forrásai kizárólagosan ezen öt égitest konstelláció-variációira épülnek!

(A szkeptikusok, a "jól informáltak" azonnal felvethetik a kérdést, hogy hogyan ismerhették az Uránusz bolygót a hivatalosan köztudatba juttatott, William Herschel által 1781.03.13.-án történt "felfedezési dátum" előtt?
A válasz nagyon egyszerű. Már az ősi Mezopotámiában is ismerték a szabadszemmel látható Uránusz bolygót, és a fent említett másik négy égitest együttműködése által alkotott kozmikus kereszthez utalták Marduk "Teremtő Isten" szellemének kozmikus forrását, mely az 1999.08.11.-i napfogyatkozással hatásfokozott kozmikus kereszt realizálódásában érte el a csúcshatását!)

Jézus születése pillanatában a negatív hatású planéták a Nap mögött erős hatáscsökkenést szenvedtek az asztrológiai szabályzók szerint:

Jézus születése: i.e. 8. 02.10.
-7.02.10 12:11 UT +2.00 jeruzsálemi idő (3753. Adar 1.)
Nap-Hold konjunkció:20,1°Vízöntő, -Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció:29,3°/27,8°/27,4°Vízöntő


Jézus születésének a horoszkópja:

http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 633636.jpg

Lukács evangéliuma
2,1. És lőn azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék.
2,2. Ez az összeírás (#) először akkor történt, mikor Siriában Czirénius volt a helytartó.
2,3. Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak, kiki a maga városába.
2,4. Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába,a Dávid városába, mely Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt;
2,5. Hogy beirattassék Máriával, aki néki jegyeztetett feleségül és várandós vala.
2,6. És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az Ő szülésének napjai.


Az Ankarában (Ancyra) található római templom előcsarnokában Kőbevésett (Monumentum Ancyranum) ténybeszámoló (Res gestae divi Augusti) tájékoztat bennünket, hogy Augusztus császár háromszor (i.e. 28-ban, i.e. 8-ban, i.sz. 14-ben) tartott népszámlálást (lustrum) az egész római birodalom területén a római polgárok (Cives Romani) részére.

Jézus születésével kapcsolatban kizárólagosan csak az i.e. 8.- i népszámlálás jöhet szóba.
Ugyanebben az időben történt [*1] a Publius Sulpicius Quirinius (Szíria helytartója) által elrendelt népszámlálás (census)(#) azok részére, akik nem voltak római polgárok (Civitas Romana).


Máté evangéliuma
2,1 A napkeleti bölcsek imádják Jézust
Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe,
2,2 és ezt kérdezték: "Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az Ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk Őt."
2,3 Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet.
2,4 Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak.
2,5 Azok ezt mondták neki: "A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta:
2,6 Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt."
2,7 Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét,
2,8 majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: "Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről; mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam Őt!"
2,9 Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt.
2,10 Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük.
2,11 Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták Őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.


A három "napkeleti bölcs" (Mars, Szaturnusz, Uránusz) a "betlehemi csillag" segítségével lelte meg az újszülött Jézust. Az általuk hozott ajándékok (arany, tömjén, mirha) természetesen jelképesen értendők (alkímia!), melyek egyértelműen utalnak a "HÁROM királyra"

Máté Evangéliuma
2,12 Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.


Az "égi mechanikából" adódóan ennek így kellett történnie! Napkelet felöl érkeztek és napnyugat felé kellett távozniuk. II. János Pál pápa elképzelése erről a "más úton való visszatérésről" [*2].

Nagy Heródes elrendeli minden 2 évnél fiatalabb Betlehemben (בית לחם - "a kenyér háza" [*3]) és környékén született fiúgyermek megölését, miután a mágusoktól bizonyos felvilágosítást kapott:


Katedrális, Straßburg (Elszász-Lotharingia)
Kép

Máté evangéliuma
2,16 A betlehemi gyermekek megöletése
Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől.

A Máté evangéliumában megemlített "minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermekek" megölése "perdöntő" a kutatási eredmények szempontjából!

"A 2 éves kor meghatározásában nyilvánvalóan a betlehemi csillag feltűnésének ideje segített." [*4]

Mit takarhat a Jézus születése előtti két év, van-e bizonyíthatóan kozmikus kapcsolat Jézus születési ideje és a két évvel korábbi időpont között? A legenda szerint Herodes biztosra akart menni, hogy a születendő Messiás a legyilkolt gyermekek között legyen, ezért döntött úgy, hogy a két évvel korábban született gyermekeknek se kegyelmezzenek! A döntése úgymond "annak az időpontnak megfelelően történt, amelyet megtudott a bölcsektől". Mit tudhatott meg Herodes, ami a kétéves gyermekek legyilkolását is indokolta?

A válasz kizárólagosan az égbolton keresendő! A Jézusi születési konstelláció (Nap, Hold, Mars, Szaturnusz, Uránusz konjunkció - együttállás!) minden esetben a Mars planéta periódusából adódóan kétszer realizálódik közelítöleg 2 éven belül! Az egyik pontosabb együttállást, a másik pontatlanabbat eredményez.


A 2 évvel korábbi pontatlanabb Jézusi konstelláció:
-9.02.03 15:32 UT +2.00 jeruzsálemi idő (3751. Adar 1.)
Nap-Hold konjunkció:12,7°Vízöntő, -Mars-Szaturnusz-Uránusz konjunkció(~?):7,7°/5°/19,5°Vízöntő


Mivel Herodes nem volt biztos a dolgában, hogy az általa félreállítandó újszülött Messiás melyik messiási konstelláció szülötte volt, ezért hogy ne hibázzon, minden fiúgyermeket akik akkor, vagy azóta születtek lemészároltatott a legenda szerint. Ennek emlékét őrzi a keresztény "Aprószentek" ünnepe [*5]. Ezt a római katolikusok december 28.-án ünneplik a IV. század óta.

A fent említett égitestek együttállásai periódikusan megismétlődnek az idők folyamán, amiknek a Zodiákusban elfoglalt helyeit a "betlehemi csillag" csúcsai mutatják! Erről bővebben a következő cikkemben fogok írni.


Az újszövetségi legenda szerint a Názáreti Jézust a zsidó vallási vezetők, a vének és a tömegek követelésére feszíttette Poncius Pilátus, a római helytartó keresztre:


Máté evangéliuma
27,20 A főpapok és a vének azonban rávették a sokaságot, hogy Barabbást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el.
27,21 Erre a helytartó újra megkérdezte őket: "Mit kívántok, a kettő közül melyiket bocsássam nektek szabadon?" Azok ezt mondták: "Barabbást."
27,22 Pilátus így szólt hozzájuk: "Mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak mondanak?" Mindnyájan így kiáltották: "Feszíttessék meg!"
27,23 Azután ezt kérdezte: "De mi rosszat tett?" Azok pedig még hangosabban kiáltoztak: "Feszíttessék meg!"
27,24 Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt a forrongás még nagyobb lesz, vizet hozatott, megmosta kezét a sokaság szeme láttára, és így szólt: "Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. Ám ti lássátok!"
27,25 Az egész nép így kiáltott: "Szálljon ránk és gyermekeinkre az ő vére!"
27,26 Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabbást, Jézust pedig megostoroztatta, és kiszolgáltatta, hogy feszítsék meg.


János evangélium
17,14 Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való.
18,36 Jézus így felelt: "Az én országom nem e világból való: ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való."


Jézus történelmi keresztrefeszítésekor azok a planéták melyek születésekor együttálltak (konjunkció), most egy szabályos "T" keresztet alkottak a Zodiákusban, tehát a szellemi hatás abszolút negatív volt az asztrológiai szabályzók szerint, a "jó meghalt" a kereszten:

Jézus keresztrefeszítése:
25.04.01. 22:13 UT +2.00 Jeruzsálem (3785.Nisan 14/15.- Pessah ünnepe!)
Nap-Mars konjunkció:9,8°/10,8°Kos, -Szaturnusz konjunkció:4°Kos, -Hold oppozíció:9,8°Mérleg,
-Uránusz quadrat:9,7°Rák, (-Neptunusz oppozíció:12,7°Bak)
("Magára vette a Világ összes bűneit". A hagyomány egy "T" alakú keresztet említ.)


Szent Jakab templom, Rothenburg (Németország)
Kép

Jézus kereszthalálának a horoszkópja:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben ... 656234.jpg

Jézust a kereszten elhagyta az Ő szellemadó Atyja, a bűn és a halál szelleme (Lucifer!) lett az úr:

Máté evangéliuma 27,46
"Éli, éli, lamá sabaktáni!" azaz: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?"


A halál azonos a feltámadással a misztériumvallások szerint, a halál és a bűn között szoros kapcsolat áll fent [*6].

Jézus keresztrefeszítése elismerten Pessah előtti este történt Nisan 14.-én [*7], amikoris a zsidó naptár szerint Telihold volt!

Ratzinger bíboros, a mai XVI. Benedek pápa a 2005-ös "keresztút" alkalmával a XII. állomáshoz érve (Jézus kereszthalála) kijelentette, hogy "Jézus keresztje egy kozmikus esemény".

"Jézus keresztje egy kozmikus esemény", állítja helyesen Ratzinger bíboros (ma XVI. Benedek pápa) [*8]! De ha Jézus keresztje egy kozmikus esemény, akkor az egész történet az kell, hogy legyen!

Christoph Schönborn bíborosnak (Bécs érseke és az Osztrák Püspöki Konferencia elnöke) az a véleménye Jézus születésével kapcsolatosan, hogy már kezdetben is ott állt a kereszt Jézus jászolánál, és hogy az a gyermek a kereszt megelőzése volt [*9]!

Ritkaság ilyet egy katolikus főpaptól "hallani", hisz ezzel a megállapításával egyértelműen alátámasztja azt, hogy Jézus születésének pillanatában már valahol utalás kellett legyen a kereszthalálára. A "Mi Atyánk..." imának a "...miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is..." részlete egyértelműen az ősi asztrológiára utal, aminek a motivációja: "ahogy fent, úgy lent" (Hermész Triszmegisztosz).

Úgy tűnik, hogy az Egyház is egyre nyitottabb lesz ebben a kérdésben, hisz Schönborn bíboros megállapítása még a középkorban nem lett volna méltányolva: egy asztrológusnak azért kellett máglyahalált halnia, mert azt merte állítani, hogy Jézus születési horoszkópja előrejelezte a kereszthalálát [*10].

Véletlen-e, hogy a hagyomány április elsejét tartja Júdás Iskariótes (héberül: יהודה איש־קריות) halála napjának [*11]?


Máté evangéliuma
27,3 Amikor pedig Júdás, aki Őt elárulta, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a harminc ezüstöt a főpapoknak és a véneknek,
27,4 és ezt mondta: "Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el." De azok ezt mondták: "Mi közünk hozzá? A te dolgod."
27,5 Erre ő a templomba hajítva az ezüstöket, eltávozott, ment és felakasztotta magát.


Ténylegesen ez az esemény kell a hagyományban megőrzött április elsejei szokások (német-Tag der Aprilnarren; olasz-Calandrino; francia-poisson d'avril=áprilisi hal; angol-April-fool) háttere legyen!

1Kor.1,18
A kereszt igéje Isten hatalma Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.
1,19 Mert meg van írva: "Elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem."
1,20 Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette-e bolondsággá Isten a világ bölcsességét?
1,21 Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket.
1,22 És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek,
1,23 mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság,
1,24 de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt, az Isten ereje és az Isten bölcsessége.
1,25 Mert az Isten "bolondsága" bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten "erőtlensége" erősebb az emberek erejénél.


A néphagyományok április elsejéhez kapcsolják Jézus "Pontiustól Pilatushoz" küldésének a mondását, Júdás öngyilkosságát, Lucifer "pokolraszállását". Ezen hagyományok tudatlanul is, de megőriznek megőriznek információkat a jövő számára, melyeket a későbbiekben már az átlagember nem tud magyarázni.

Az április elsejei évkezdet Franciaországban 1564-ben, Németországban 1584-ben szünt meg!

Mind a két április elsejei mondás bolondot és szamarat említ:


"Április bolondja, május szamara!"

"Április bolondja,
Felmászott a toronyba,
megkérdezte hány óra,
féltizenkettő,
szamár mind a kettő."


A bibliai történet szerint Jézus szamárháton vonult be Jeruzsálembe [*12].

A legkorábbi fennmaradt keresztábrázoláson egy szamárfejű ember lett keresztrefeszítve [*13].

Nagy Heródes a királysága 18. évében kezdte építtetni (felújítani) a jeruzsálemi templomot [*14]. I.e. 40-ben Júdea királyává lett kinevezve a római szenátus által [*15].

Ebből következik, hogy Heródes i.e. 22-ben kellett, hogy a templom építését elkezdje. Azt tudjuk a János evangéliumból, hogy Jézus megtisztította a pénzváltóktól, árúsoktól a templomot, melyet Heródes építtetett fel:


János evangélium
2,13 Jézus megtisztítja a templomot
Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe.
2,14 A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat.
2,15 Ekkor kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította,
2,16 és a galambárusoknak ezt mondta: "Vigyétek ezeket innen: ne tegyétek az én Atyám házát kalmárkodás házává!"
2,17 Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy meg van írva: "A te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem."
2,18 A zsidók pedig megszólaltak, és megkérdezték tőle: "Milyen jelt mutatsz nekünk, amelynek alapján ezeket teszed?"
2,19 Jézus így felelt nekik: "Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem."
2,20 Ezt mondták rá a zsidók: "Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt felépíted?"
2,21 Ő azonban testének templomáról beszélt.


A jeruzsálemi templom építése már legalább 46 évvel a János evangéliumban említett esemény előtt elkezdődött, mivel akkorra kész volt már (i.e. 22 + 46 év = i.sz. 24/25!)!

Az új kiadású német Bibliában ezzel kapcsolatosan van egy figyelemreméltó megjegyzés, ami szerint a János evangéliumban szereplő "templom megtisztítása" a szinoptikusoknál (Máté, Márk, Lukács) Jézus utolsó napjaihoz van vonatkoztatva [*16]!


Források:


[*1] http://www.netzwelt.de/lexikon/Weihnach ... ichte.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Volksz%C3%A4hlung
http://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachtsgeschichte
1.: Den Reichscencus (Iustrum), die Schätzung römischer Bürger im gesamten Imperium Romanum
2.: den Provincialcencus (die Schätzung der Provencialien) für die Bewohner der Provinz, die das römische Bürgerrecht (Civitas Romana) nicht besaßen.
Beide wurden im ein- und demselben Jahr 8 v. Chr. in der "Provincia Syria / Iuadea" durchgeführt. Es ist wohl Zufall, dass der Provincialcencus zur Zeit der ersten Statthalterschaft des Publius Sulpicius Quirinius (11 - 7 v. Chr) mit dem vom Kaiser Augustus angeordneten Reichscencus zusammenfällt.

http://www.uni-tuebingen.de/limes-museu ... rechts.htm
http://www.uni-tuebingen.de/limes-museu ... index.html
http://www.mc-rall.de/histnt.htm
Chronologie nach Lucas
Lucas, der in seinem Evangelium "allem von den ersten Anfängen an sorgfältig nachgegangen ist", wurde mit seiner Zeitangabe missverstanden. Man muss ihn nur wörtlich nehmen, dann ist seine Zeitangabe klar, eindeutig und sehr präzise. Der von Lucas erwähnte Reichscensus ist der Reichscensus des Jahres 8 v.Chr., das zweite Lustrum des Kaisers Augustus. Damit datiert dieser Reichscensus des Jahres 8 v.Chr. den im gleichen Jahr stattfindenden ersten Provincialcensus des Publius Sulpicius Quirinius während dessen ersten Statthalterschaft in der Provincia Syria.

Das Jahr 8 v.Chr. des Reichscensus ist jedenfalls mit Sicherheit ein Jahr der ersten Statthalterschaft des Publius Sulpicius Quirinius in der Provincia Syria.

Augustus berichtet in seinen Res gestae divi Augusti C.8, er habe drei Lustren durchgeführt: 28 v.Chr., 8 v.Chr. und 14 n.Chr. Diese Lustren wurden jeweils mit einem census populi abgeschlossen, d.h. mit der Zählung der in Rom, in Italien und den Provinzen, also im Imperium Romanum (der von Lucas erwähnten Ökumene) wohnenden römischen Bürgern - der Cives Romani.

Von den drei augusteischen Lustren (28 v.Chr., 8 v.Chr. und 14 n.Chr.) fällt das 2.Lustrum des Jahres 8 v.Chr. in die Zeit der 1.Statthalterschaft des Publius Sulpicius Quirinius in der Provincia Syria 11 - 7 v.Chr. und datiert mit dem Consulat des Gaius Censorinus und des Gaius Asinius den 1.Provincialcensus des Publius Sulpicius Qurinius in der Provincia Syria in das Jahr 8 v.Chr.: In diesem Jahr kommen Joseph und Maria von Nazareth in Galilaea nach dem 148 km entfernten Bethlehem in Iudaea, um sich in der für die Familie zuständigen Meldestelle der römischen Behörde zu stellen.

Monumentum Ancyranum - das Jahr 8 v.Chr.
Der in der Vorhalle des Augustus- und Romatempels in Ancyra/Ankara eingemeißelte Tatenbericht des Augustus (res gestae divi Augusti) datiert das zweite augusteische Lustrum in das Consulatsjahr des Gaius Censorinus und des Gaius Asinius im Jahre 8 v.Chr. (8 II 5-8.) tum iterum consulari cum imperio lustrum solus feci C.Censorino et C.Asinio consulibus, capita quo lustro censa sunt civium Romanorum quadragiens centum millia et ducenta triginta tria millia.

Übersetzung: Dann habe ich alleine wiederum mit dem konsularischen Imperium ein Sühneopfer durchführen lassen im Consulatsjahr des Gaius Censorinus und Gaius Asinius. Bei diesem Lustrum wurden 4 233 000 römische Bürger (Cives Romani im Imperium Romanum) gezählt.

Im Jahre 8 v.Chr. verlängert der Senat das Imperium proconsulare (die Befehlsgewalt in den kaiserlichen Provinzen) des Augustus auf weitere 10 Jahre. Im gleichen Jahr wird anlässlich einer notwendigen Justierung des julianischen Kalenders der Monat Sextilius in "Augustus" umbenannt.

Neueinteilung Roms
Im Zusammenhang mit dem im Jahre 8 v.Chr. stattfindenden Reichscensus erfolgt die Neueinteilung Roms in 14 Regionen und 265 Vici sowie die Reorganisation des Compitalcultes. Augustus gibt jedem Vicus ein Compitum Larum zum sakralen Mittelpunkt. Wie jedes Haus seine Vesta (Beschützerin des häuslichen Herdes) so hat jedes Grundstück seinen Lar (Beschützer der Felder). Die Laren (dargestellt als zwei speertragende Jünglinge, mit Hundsfellen bekleidet, von einem Hunde begleitet) werden als gute Geister des Anwesens draußen auf dem Felde in einer Larenkapelle (compitum) verehrt. Die Larenkapelle steht an der Stelle, wo mehrere Grundstücke aneinander stossen, wo die trennenden Grenzwege zusammenlaufen, am Compitum (competere - zusammentreffen).

http://www.hetek.hu/index.php?cikk=53932
Idők és számítások az ezredforduló küszöbén
Jézus lekésett születésnapja
Dr. Grüll Tibor ókortörténész
A Jézus születésével és gyermekkorával kapcsolatban legtöbb információval szolgáló Lukács evangéliuma a születés időpontját Augustus császár (i. e. 27-i. sz. 14) népszámlálási rendeletének idejére teszi, amikor Publius Sulpicius Quirinus volt a szíriai helytartó. A Jézus születése utáni betlehemi gyermekgyilkosságokat Nagy Heródes (i. e. 37-4) rendelte el. Ebből egyszerű logikával kikövetkeztethető, hogy Jézusnak valamikor Augustus trónra lépése és Heródes halála (i. e. 27-4) között kellett születnie. De szűkítsük tovább a kört. Augustus kőbe vésett önéletrajza, a híres Ankarai emlékmű szerint a császár három nagy népszámlálást tartott a birodalomban: i. e. 28-ban, i. e. 8-ban és i. sz. 14-ben, halála évében. Vagyis az egyetlen szóba jöhető évszám: i. e. 8.

http://www.ujexodus.hu/index.php?cikk=196
A birodalom egységének megszilárdítása érdekében Augustus többször is népszámlálást rendelt el, melynek során számba vettek minden személyt és minden tulajdont. Minden bizonnyal az i. e. 8-ban lezajlott népszámlálás volt az, amely miatt József és Mária Betlehembe kényszerültek menni, s amelynek során a Messiás megszületett.


[*2] http://www.vatican.va/holy_father/john_ ... ay_hu.html
A Szentatya, II. János Pál pápa
üzenete a XX. Ifjúsági Világtalálkozóra
(Köln, 2005. augusztus)
6. „Más úton tértek vissza hazájukba" (Mt 2,12). Az evangélium úgy írja, hogy a bölcsek a Krisztussal való találkozás után „más úton" tértek haza. Az útirány megváltoztatása jelképezheti a megtérést, amelyre mindenki meghívást kap, aki Jézussal találkozik, hogy olyan imádóvá váljon, amilyet Ő kíván (vö. Jn 4,23-24). Ez azzal jár együtt, hogy az Ő követőiként - ahogy Pál apostol írja - „élő, szent, Istennek tetsző áldozattá" válunk. Az apostol hozzáteszi, hogy ne vegyük át a világ gondolkodásmódját, hanem változzunk meg szellemünk megújulásával, hogy felismerjük, „mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves neki, és mi a tökéletes" (vö. Róm 12,1-2).
Castel Gandolfo, 2004. augusztus 6.
II. János Pál


[*3] János evangélium
6,32 Jézus pedig így válaszolt nekik: "Bizony, bizony, mondom néktek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én Atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret.
6,33 Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak."
6,34 Erre ezt mondták neki: "Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret!"
6,35 Jézus az élet kenyere
Jézus azt mondta nekik: "Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg, és aki énbennem hisz, nem szomjazik meg soha.
6,41 A zsidók ekkor zúgolódni kezdtek ellene, mert ezt mondta: "Én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott le" -
6,48 Én vagyok az élet kenyere.
6,49 Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak.
6,50 De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon:
6,51 Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem."


[*4]
http://lexikon.katolikus.hu/LINKEK/LINK ... ETEGA.HTML
A Magyar Katolikus Lexikon
betlehemi gyermekgyilkosság: az aprószentek legyilkolása. - A 2 éves kor meghatározásában nyilvánvalóan a betlehemi csillag feltűnésének ideje segített
BL:152. - Kirschbaum II:509.


[*5]
http://lexikon.katolikus.hu/
aprószentek: azok a 2 év alatti fiúgyermekek, akiket Nagy Heródes öletett meg Betlehemben a napkeleti bölcsek látogatása után. Máté evang-ában olvashatjuk a tört-et (2,1--1Cool, amely teljesen összhangban áll Heródes egyéb véres tetteivel. Hatalmi féltékenységből feleségének és fiainak sem kegyelmezett, s ezért akarta mindenképpen megöletni az újszülött zsidó királyt is.
-- Ikgr. Ábrázolásuk az 5. sz-tól ismert. A jelenetnek 3 összetevője van: Heródes parancsot ad a gyilkosságra (Róma, S. Maria Maggiore, mozaik, 432--40); a katonák megölik a gyermekeket; az anyák menteni próbálják v. siratják őket (Duccio, Siéna, 1300 k.; Giotto, Padova, 1305; Fra Angelico, Firenze, San Marco, 1430 k.). A késő kk-ban drámai erővel ábrázolták a tört-et (L. Cranach, 1515.), a barokk fest-ben a végsőkig részletezték kegyetlenségét (G. Reni, Bologna, 1610 k.; Rubens, 1635.). --


[*6] Távlatok- A Magyar Jezsuiták Folyóirata(1999)(249.old.) A misztériumvallások meghaló és feltámadó istenségeinek halála=természet ciklusainak szimbóluma! A halála és a feltámadása egy és ugyanazon dolog. Szinte minden vallás szoros kapcsolatot lát a halál és a bűn között. Jézus halálában a bűn teljes ereje összpontosul!


[*7] http://www.kalenderlexikon.de/anzeigen. ... rag=Ostern
Da Jesus am Vorabend von Passah gekreuzigt wurde und am dritten Tage von den Toten auferstand, wurde das Osterfest der Christen jüdischer Herkunft unmittelbar nach dem Passahfest gefeiert, das nach ihrem babylonischen Mondkalender mit der Vollmondnacht übereinstimmte (den 14. Tag im Monat Nisan, dem ersten Monat des Jahres).
--Jézus a Peszáh előtti este lett keresztrefeszítve és a harmadik nap feltámadt halottaiból, a keresztény húsvét ünnepe zsidó eredetű, közvetlenül a Peszáh ünnep után ünnepelték, ami a babilóniai holdnaptárukban a Teliholddal esik egybe (a Niszán 14. az év első hónapja).--


[*8] http://www.vatican.va/news_services/lit ... on_12.html
http://www.oecumene.radiovaticana.org/t ... p?id=31503
http://www.kath.net/detail.php?id=10062
Radio Vatikan
26/03/2005 10.58.03
Roms Kreuzweg 2005, von Kard. Ratzinger
ZWÖLFTE STATION
Jesus stirbt am Kreuze
Das Kreuz Jesu ist ein kosmisches Ereignis. Die Welt wird dunkel, wo Gottes Sohn dem Tod preisgegeben ist. Die Erde erbebt.
--A római keresztút 2005, Ratzinger bíboros (azóta XVI. Benedek pápa)
XII. állomás
Jézus meghal a kereszten
Jézus keresztje egy kozmikus esemény A világ elsötétül, amikor Isten fia ki lett a halálnak szolgáltatva. A föld megremeg.--


[*9] http://religion.orf.at/tv/news/ne01225_bischoefe_fr.htm
Schönborn: Geburt Jesu überwindet Dunkel des Stolzes.
Neben der Krippe stehe von Anfang an das Kreuz, so Schönborn. Das neugeborene Kind in der Krippe sei eine Vorwegnahme des Kreuzes.
--Schönborn (Christoph Schönborn bíboros, Bécs érseke és az Osztrák Püspöki Konferencia elnöke): Jézus születése áthidalta a büszkeség sötétségét.
A jászol mellett kezdettől fogva ott áll a kereszt, így Schönborn. A jászolban lévő újszülött gyermek egy megelőzése a keresztnek.--


[*10] Seligmann Kurt: Mágia és Okkultizmus az európai gondolkodásban.(1987)
(129.old.) Szt.Ferenc isteni szeretetének csodájáról kijelentette, hogy ezt a csillagok kedvező állása idézte elő. Hasonló állítások bajt hoztak a csillagjós Lecco d' Ascolira, aki máglyán halt meg Firenzében, mert azt a következtetést vonta le Krisztus (Jézus!) horoszkópjából, hogy eleve elrendeltetett adott időben kellett meghalnia a kereszten!


[*11] http://de.wikipedia.org/wiki/Aprilscherz
Der 1. April gilt, je nach Überlieferung, als Geburts- bzw. Todestag des Judas Ischariot, der Jesus Christus verraten hatte. Zudem sei der 1. April angeblich der Tag des Einzugs Luzifers in die Hölle und daher ein Unglückstag...
--A hagyomány szerint április 1., Júdás születése és halála napjának számít, aki Jézus Krisztust elárulta. Ezenfelül állítólag április 1. Lucifer bevonulásának a napja a pokolba és ezért egy szerencsétlen napnak számít...--

http://www.napfenyes.hu/index.php?p=calendar
április 1. - Júdás felakasztásának napja


[*12] Márk evangélium
11,1 Jézus bevonul Jeruzsálembe Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, Bétfagéhoz és Betániához, az Olajfák hegyénél, elküldött tanítványai közül kettőt,
11,2 és így szólt hozzájuk: "Menjetek az előttetek levő faluba, és mindjárt, amint beértek, találtok egy szamárcsikót megkötve, amelyen még nem ült soha senki: oldjátok el, és hozzátok ide.
11,3 Ha pedig valaki megkérdezi tőletek: Miért teszitek ezt? - mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi."
11,7 Elvitték tehát Jézushoz a szamárcsikót, ráterítették felsőruhájukat, ő pedig felült rá.


[*13}
Kép
http://www.graz-seckau.at/pfarre/graz-g ... 9702-3.jpg
http://www.graz-seckau.at/pfarre/graz-g ... bl9702.htm


[*14] Ponori Thewrewk Aurél: Csillagok a Bibliában(1993)(294.old.) Tudjuk, hogy Nagy Herodes a templom építését uralkodása 18. évében kezdte meg.

http://www.katolikus.hu/news/20000318.html
http://www.communio.hu/plebania/dolgozo ... nbojt3.htm
A templomot, amelyet most Jézus megtisztít, Heródes uralkodásának 18. évében kezdte építeni, avagy pontosabban felújítani.


[*15] http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/He ... o%DFe.html
http://infos.aus-germanien.de/Herodes_der_Gro%C3%9Fe
http://de.wikipedia.org/wiki/Herodes_der_Gro%C3%9Fe
http://www.xn--enzyklopdie-s8a.de/Herod ... 3%9fe.html
Herodes der Große (* um 73 v. Chr., † im März 4 v. Chr. in Jerusalem).
40 v. Chr. Herodes flieht aus Jerusalem und fährt anschließend das erste Mal nach Rom. Dort wird er zum König ernannt.
--Nagy Heródes (Kr.e.73 - Kr.e.4. március Jeruzsálemben).
Heródes elmenekül Kr.e. 40-ben Jeruzsálemből és ezt követően első alkalommal Rómába utazik. Ott királlyá lesz kinevezve..--

Babits Antal: Bibliai nevek és fogalmak(1988)(269. old.) Nagy Heródes Kr.e. 40-4


[*16] Die Bibel - Einheitsübersetzung (1998 Stuttgart ISBN 3-460-33007-4))(S.1184) Johannes 2,13-22: Die Tempelreinigung wird im Johannes Evangelium schon am Anfang des Wirkens Jesu erzählt. Es ist aber dasselbe Ereignis, das die Synoptiker in die letzten Tage Jesu legen.
--A Biblia - egységes fordítás (1184. old.) János 2,13-22: A templom megtisztítása a János evangéliumban már Jézus működése elején el lesz mesélve. Ez azonban ugyanaz az esemény, amit a szinoptikusok (Máté, Márk, Lukács) Jézus utolsó napjaira tesznek.--

Máté evangélium
Jézus megtisztítja a templomot (Mk 11,15-19; Lk 19,45-48; Jn 2,13-22)
21,12 Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította,
21,13 és ezt mondta nekik: "Meg van írva: Az én házamat imádság házának nevezik: ti pedig rablók barlangjává teszitek."

Márk evangélium
11,15 Jézus megtisztítja a templomot
Azután Jeruzsálembe értek. Bemenve a templomba, Jézus kezdte kiűzni azokat, akik árusítottak és vásároltak a templomban, felborította a pénzváltók asztalait, a galambárusok székeit,
11,16 és nem engedte, hogy valaki edényt vigyen át a templomon.
11,17 Azután így tanította őket: "Nincs-e megírva: Az én házam imádság háza lesz minden nép számára? Ti pedig rablók barlangjává tettétek."

Lukács evangélium
19,45 Jézus megtisztítja a templomot
Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat,
19,46 ezt mondva nekik: "Meg van írva: És az én házam imádság háza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek."

_________________
_______________________
A józan ész és a KÖZJÓ kísérjen utadon!


vas. júl. 01, 2007 12:06 pm
Profil E-mail küldése Honlap
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 107 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 4, 5, 6, 7, 8


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forum/DivisionCore.
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség

eXTReMe Tracker