Á l d á s ! B é k e s s é g !

Isten hozott a www.Istentisztelet.net fórumánPontos idő: pén. feb. 23, 2018 7:39 am
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 74 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5  Következő
Bibliaidézetek 
Szerző Üzenet
Platinum Listatag

Csatlakozott: kedd aug. 21, 2007 1:21 am
Hozzászólások: 251
Tartózkodási hely: Déldunántul
Hozzászólás 
.

-CSENDES PERCEK- Siklós József

Az első szó reggel Tiéd legyen,
mielőtt bárki szólna.
Előkerül az öreg Biblia,
mennyei világodnak rádiója.

Kanyarognak fekete sorok
s felragyog bennük fénylő üzenet.
Uram, hozzám szólsz s szívem közepébe
mint röntgensugár, hatol be szemed.

Hogy általában mindent tud az Isten:
gyermek-hittankönyvben benne van.
Térdem remeg, beleborzong a lelkem:
"Ennyire mindent? Ilyen pontosan?"

Elvesztem hát ! Ez elviselhetetlen,
vesébe látó isteni tekintet...
"De minden bűntől -- hirdeti a Könyv -
Jézus vére megtisztított minket !"


És térdrehullva imádkozhatom,
bűnvallás, kérés mind felszínre törhet,
és hála, hála mindig, mindenért!
--Megnyittatik a zörgetőnek...

Pár perc pereg le mozdulatlanul.
"Csodálván mondom, micsoda az ember..."
Bejárja örökkévalóság tájait,
találkozik a Végtelennel:
bűnös szíve --a Kegyelemmel...

1947

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


szer. dec. 17, 2008 1:27 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: kedd aug. 21, 2007 1:21 am
Hozzászólások: 251
Tartózkodási hely: Déldunántul
Hozzászólás 
,

"...nem lesz többé idő..." Jelenések 10,6

(ennek az Igének itt e földön való beteljesedése)

"Nem a mérhető idő fogy el, hanem a megtérésre használható idő.

Amiképpen nem tudjuk azt, hogy az alvilág kulcsa fordulása által mikor
szabadulnak el az alvilág démoni erői, azonképpen azt sem tudjuk előre,
hogy mikor záratik be a "kegyelem ajtaja", mikor "nem lesz többé idő"
a megtérésre, a kegyelem királyi székének megtalálására.

-Hitünk szerint "ma még lehet, ma még szabad". Ezért kell magunknak
is minden napon Krisztus áldozatának érdemében elrejtőzni és másokat
is odahívni."

Dr.Fekete István

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


kedd nov. 25, 2008 12:33 am
Profil
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: kedd ápr. 17, 2007 5:34 pm
Hozzászólások: 1793
Tartózkodási hely: Törökbálint
Hozzászólás 
"Akkor Péter, Szent Lélekkel megtelve, monda nékik: Népnek fejedelmei és Izráelnek vénei!
Ha e mai napon mi egy nyavalyás emberrel való jótétemény felől hallgattatunk ki, mi által gyógyult meg ez:
Legyen tudtotokra mindnyájatoknak és a Izráel egész népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, a kit ti megfeszítettetek, kit Isten feltámasztott halottaiból, az által áll ez ti előttetek épségben.
Ez ama kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegeletnek fejévé.
És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.
Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásában való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak vala; meg is ismerék őket, hogy Jézussal voltak vala.
Mikor azonban látták, hogy a mely ember meggyógyult vala, ő velök együtt ott áll, semmit nem bírtak ellenök szólni.
Mikor pedig őket a gyûlésből kiküldötték, tanácskoztak maguk közt, mondván:
Mit cselekedjünk ez emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csoda lőn általok, mindazoknak, kik Jeruzsálemben laknak, tudtokra van, és el nem tagadhatjuk.
De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegetéssel fenyegessük meg őket, hogy többé egy embernek se szóljanak ebben a névben."
(Csel. 4,8-17)

Hihetetlen. Egészen pontosan úgy kártyáztak az akkori politikusok, mint a maiak. "El nem tagadhatjuk"... Szóval a hazudozás már abban az időben is egy megszokott, bevett módszer volt...

Ingola

_________________
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? (Rm. 14,4.)


vas. nov. 23, 2008 5:20 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: kedd aug. 21, 2007 1:21 am
Hozzászólások: 251
Tartózkodási hely: Déldunántul
Hozzászólás 
.

-"...ti ne hívassátok magatokat mesternek,
mert egy a ti Mesteretek,

ti pedig mindnyájan testvérek vagytok."

Máté 23,8

-"Aki pedig a legnagyobb közöttetek,
az legyen szolgátok !
mert aki felmagasztalja magát,
megaláztatik,
és aki megalázza magát,
felmagasztaltatik."
Máté 23,11-12

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


csüt. nov. 20, 2008 1:19 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: kedd aug. 21, 2007 1:21 am
Hozzászólások: 251
Tartózkodási hely: Déldunántul
Hozzászólás 
.

-MEGTÉRÉS-

"Térj meg Istenedhez, az Úrhoz,
mert bűnöd miatt buktál el !

Ezeket a szavakat
vigyétek magatokkal,
amikor megtértek az Úrhoz,
ezt mondjátok neki:

Bocsáss meg minden bűnt
és fogadd szívesen
ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked!
Nem nevezzük többé Istenünknek
kezünk csinálmányát.Kigyógyítom őket a hűtlenségből,
szívből szeretni fogom őket,
mert elfordult róluk haragom.
Újra Isten oltalmában fognak élni.Aki bölcs, belátja ezeket,
aki értelmes, az megérti.
Mert egyenesek az Úr útjai,
az igazak járnak rajtuk."

Hóseás 14,2-10

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


vas. nov. 16, 2008 11:55 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: kedd aug. 21, 2007 1:21 am
Hozzászólások: 251
Tartózkodási hely: Déldunántul
Hozzászólás 
.

Jézus mondja: (ti emberek) "...egymástól fogadtok el dicsőséget..."
Ján 5,44

Jézus mondja: "...nem a magam akaratát keresem, hanem annak akara-
tát, aki elküldött engem." Ján 5,30-"Jézus az emberek tekintetét az Atyára irányítja, így dicsőíti Istent."

Ordass Lajos püspök

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


szomb. nov. 15, 2008 10:56 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: kedd aug. 21, 2007 1:21 am
Hozzászólások: 251
Tartózkodási hely: Déldunántul
Hozzászólás 
.

-ISTENBIZONYÍTÉK- JÉZUS KRISZTUSBAN.

"Mert amiként az Atyának élete (dzoé) van Önmagában, akként adta
a Fiúnak is, hogy élete (dzoé) legyen Önmagában." János 5,26


(dzoé=örökélet)

"Az Ige testté lett, itt élt közöttünk, és láttuk az Ő dicsőségét, mint
az Atya egyszülöttjének dicsőségét..." János 1,14


"Isten tehát a názáreti Jézus Krisztusban van előttünk.
-És az ember-Jézusban az Isten van előttünk." Cseri Kálmán

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


hétf. nov. 10, 2008 2:28 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: kedd aug. 21, 2007 1:21 am
Hozzászólások: 251
Tartózkodási hely: Déldunántul
Hozzászólás 
.
--"KÜRIOS CHRISTOS"--

"Adjatok hálát az Atyának,
aki alkalmassá tett titeket arra,
hogy a szentek örökségében,
a VILÁGOSSÁGBAN részesüljetek.

Ő szabadított meg minket
a SÖTÉTSÉG hatalmából,
és Ő vitt át minket
szeretett Fiának országába,
akiben van megváltásunk
és bűneink bocsánata."


Mert benne teremtetett minden
a mennyen és a földön,
a láthatók és a láthatatlanok...
minden általa és reá nézve
teremtetett."

Kolossé 1,12-14,16.

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


vas. nov. 02, 2008 9:45 pm
Profil
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: kedd ápr. 17, 2007 5:34 pm
Hozzászólások: 1793
Tartózkodási hely: Törökbálint
Hozzászólás 
"Ninive pedig nagy városa vala Istennek, három napi járó föld." (Jónás 3,3b)

Megütötte a fülemet a birtokos szerkezet. Isten városa...

Most olyan érzésem van, hogy én is egy lekicsinyített Ninive vagyok. Isten városa, rakva gonoszsággal. Azért küld nekem Jónásokat, Illéseket, Jézust, Pált.
(Meg hollócsillagot...)

És a böjtölés helyett ad úrvacsorát... Múlkor is milyen jó volt vennem. :-))

Ingola

_________________
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? (Rm. 14,4.)


vas. okt. 26, 2008 5:17 pm
Profil
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: kedd ápr. 17, 2007 5:34 pm
Hozzászólások: 1793
Tartózkodási hely: Törökbálint
Hozzászólás 
De hajózásuk közben elszenderedék; és szélvész csapott le a tóra, és megmerülének, és veszedelemben valának.
És hozzá menvén, felkölték őt mondván: Mester, Mester, elveszünk! Ő pedig felserkenvén, megdorgálá a szelet és a víznek habjait; és megszűnének, és lőn csendesség.
És monda nékik: Hol van a ti hitetek? És félelemmel csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Ugyan ki ez, hogy a szeleknek is, a víznek is parancsol, és engednek néki?
(Lk. 8,23-25.)

A lényeg az utolsó három szó: "és engednek néki"...
Mert parancsolgatni mindnyájan tudunk. Csak az a fránya szél nem akar lecsendesedni a szavunkra. :wink:

_________________
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? (Rm. 14,4.)


csüt. aug. 21, 2008 8:03 am
Profil
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: kedd ápr. 17, 2007 5:34 pm
Hozzászólások: 1793
Tartózkodási hely: Törökbálint
Hozzászólás 
Kigyógyítom őket hűtlenségökből; szeretem őket ingyen kegyelemből, mert elfordult tőlök az én haragom.
Olyanná leszek Izráelnek, mint a harmat. Virágozni fog, mint a liliom, és gyökeret ver, mint a Libánon.
Kiterjednek az ő ágai, és olyan lesz az ő ékessége, mint az olajfáé, illata pedig, mint a Libánoné.
Visszatérnek az ő árnyékában lakók, és felelevednek, mint a búzamag, és virágoznak, mint a szőlőtő; híre olyan lesz, mint Libánon boráé.
Efraim így szól: Mi közöm nékem többé a bálványokhoz?! Én meghallgatom és figyelek reá. Olyan vagyok, mint a zöldelő cziprusfa! Tőlem származik a te gyümölcsöd!
(Hós. 14:7-9)

_________________
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? (Rm. 14,4.)


szer. júl. 16, 2008 8:16 am
Profil
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: kedd ápr. 17, 2007 5:34 pm
Hozzászólások: 1793
Tartózkodási hely: Törökbálint
Hozzászólás 
Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan:
Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. (Zsolt. 82,6-7.)

_________________
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? (Rm. 14,4.)


szomb. jan. 12, 2008 2:57 pm
Profil
Arany Listatag

Csatlakozott: hétf. szept. 24, 2007 4:15 pm
Hozzászólások: 138
Hozzászólás 
"Egymás terhét hordozzátok és úgy töltsétek be Krisztus törvényét." (Galata 6:2)
:)


szer. jan. 09, 2008 7:51 am
Profil
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: kedd ápr. 17, 2007 5:34 pm
Hozzászólások: 1793
Tartózkodási hely: Törökbálint
Hozzászólás 
Vajha elszenvednétek tőlem egy kevés balgatagságot! Sőt szenvedjetek el engem is. (II. Kor. 11,1.)

_________________
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? (Rm. 14,4.)


kedd jan. 08, 2008 7:01 pm
Profil
Arany Listatag

Csatlakozott: hétf. szept. 24, 2007 4:15 pm
Hozzászólások: 138
Hozzászólás 
"Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjének vacsorájára!" Jel 19,9 :)


hétf. jan. 07, 2008 4:18 pm
Profil
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 74 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5  Következő


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 4 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forum/DivisionCore.
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség

eXTReMe Tracker