Á l d á s ! B é k e s s é g !

Isten hozott a www.Istentisztelet.net fórumánPontos idő: pén. márc. 23, 2018 5:54 am
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 492 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 33  Következő
Hogyan lesz valaki istenhivő 
Szerző Üzenet
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:
Ki lehet-e esni a kegyelemből ?

"Kegyelemből van üdvösségetek a hit által és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez." Ef 2,8

LUTHER :
Isten üdvösségemet kivette az én szabad akaratomból, és tulajdon szabad akaratába helyezte,... s úgy látta jónak, hogy kegyelmével és irgalmasságával tartson meg,- így teljesen biztos és nyugodt vagyok, hogy hű az Isten és nem hazudik! "

--Tehát a Biblia szerint: kiesni nem lehet abban az értelemben, hogy Isten kiejtene a kegyelméből,- vagy visszavenné ajándékát.

De: visszaesni a kegyelem előtti állapotba, lehet.

"Akik, törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek." Gal 5,4

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


csüt. feb. 23, 2012 12:20 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:

Ezután jobb lesz

"Megaláztalak ugyan, de többé nem alázlak meg" (Náh 1,12).

A szenvedésnek van hatása! Isten küldi és Ő vet neki véget. Talán sóhajtva mondod: "Mikor lesz már vége?" De ne feledd, hogy minden bajunk teljesen megszűnik, ha egyszer véget ér a gyötrelmes földi élet. Ezért várj csendben, viseld türelmesen az Úr akaratát, amíg újra eljön.

Amíg így vársz, meglátod, mennyei Atyánk "összetöri a ránk nehezedő igát" (1,13), ha az már betöltötte rendeltetését. Ha kiverte belőlönk ostobaságainkat, nem ostoroz tovább. Ha pedig próbatétel végett küldte a szenvedést, hogy azáltal is Őt dicsőítsük, befejeződik a próba, amint az Úr dicsőségéről szóló bizonyságtételre fakaszt bennünket. Ezért ne is akarjuk, hogy vége legyen a szenvedésnek addig, amíg meg nem adtuk Istennek azt a dicsőséget, amely Őt illeti.

Talán már ma "nagy csendesség" lesz a részünk. Ki tudja, milyen hamar elcsitul a dühöngő vihar, és a sima tenger szelíd hullámain játszadoznak a tengeri madarak? A hosszas megpróbáltatás után a cséphadarót a szögre akasztják, a gabona pihen a csűrben. Lehet, hogy nemsokára éppen olyan boldogok leszünk, amilyen szomorúak most vagyunk.

Az Úr könnyen nappalra válthatja az éjszakát. Aki a felhőket küldi, el is tudja oszlatni azokat. Ezért legyünk jó reménységgel: jobb idők következnek. Énekeljünk hát már előre egy boldog halleluját!

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


vas. feb. 19, 2012 11:48 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:

NAPI ÁHÍTAT

ISTEN ERŐSSÉ TUD TENNI TÉGED !

"Ti azonban legyetek erősek, ne lankadjatok el, mert tetteiteknek meglesz a jutalma!" (2Krón 15,7).

Isten nagy dolgokat tett népéért, Júdáért, de mégis erőtlen emberek maradtak: ingadozva járták az Úr útját, szívükben haboztak. Szükségük volt az intésre, hogy az Úr velük lesz, amíg ők az Úrral lesznek, de ha elhagyják Őt, Ő is elhagyja őket. Emlékeztetni kellett őket a testvér- nép, Izráel sorsára is, mire vezetett Isten elleni lázadásuk, és milyen kegyelmes volt hozzájuk az Úr, amikor megbánást mutattak. Az Úr szándéka az volt, hogy megerősítse Júdát Isten útján és az igazságban. Erre van szükségünk nekünk is. Megérdemli Isten, hogy teljes erőnkből és tehetségünkből szolgáljunk neki.

Ha Isten szolgálata és valamit, akkor mindent megér. Legnagyobb jutalmunkat az Úr munkájának végzésében fogjuk találni, ha azt szorgalmasan végezzük.
Fáradozásunk nem hiábavaló az Úrban, ezt tudjuk.
A fél szívvel végzett munka nem hoz jutalmat, de ha egész lelkünket az Úr ügyének szolgálatába állítjuk, kivirágzik az életünk. E sorok szerzője egy félelmetesen viharos időszakban kapta biztatásul ezt az igeverset, és megértette belőle, hogy teljes erővel tovább kell "vitorláznia", mert hajója bizonságban és drága rakománnyal fogja elérni a kikötőt.

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


szomb. feb. 18, 2012 9:30 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:
Gyermekeink már biztonságban vannak?

"...vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárazra.
Szellememet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra" (Ézs 44,3).

Gyermekeinkben természet szerint nincs még Isten Szelleme, amint azt tapasztaljuk is. Sok mindent látunk bennük, ami aggodalomba ejt jövőjük felől, és ez szorongó imádságra késztet. Ha fiúnk rossz útra tér, komolyan könyörgünk érte, hogy ne hagyja őt Isten elveszni, vezesse a helyes útra. Jobban szeretnénk, ha lányunk is inkább alázatos szívű hívő lenne, mint divatos kis királynő.

Ez az igevers bátorítson komoly reménységre bennünket, hiszen bátorítás az előtte levő vers is: "Ne félj szolgám, Jákób", és ez oszlassa el félelmünket.

Az Úr az Ő Szellemét ígéri, bőséggel és erővel árasztja ránk, és nyomában valóságos és örökkévaló áldás terem. Ezen isteni áradat nyomán fejlődnek gyermekeink, míg "Egyik ezt mondja majd: én az Úré vagyok! A másik Jákób nevére hivatkozik" (44,5).

Olyan ígéret ez, melyet számon kell kérnünk az Úrtól. Időről időre határozottan könyörögnünk kell gyermekeinkért. Mi nem tudunk új szívet adni nekik, de a Szent Szellem igen, és Ő szívesen meghallgatja ezt a kérésünket.


A mennyei Atya örömest veszi az apák és anyák imáját. Vannak még szeretteink a bárkán kívül? Ne nyugodjunk addig, amíg velünk együtt nincsenek biztonságban, az Úr tulajdon kezében.

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


szomb. feb. 11, 2012 11:15 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:


Visszatérés a pártütésből

"Ha megtérsz a Mindenhatóhoz, felépülsz .. ." (Jób 22,23).

Elifáz ebben a versben nagy igazságot mondott ki, sok ihletett Ige összefoglalását.
Kedves olvasóm, letaglózott a bűn?
Rommá lett az életed?
Ellened fordult az Úr, úgyhogy anyagilag csődbe jutottál, szellemileg letörtél?
Vajon nem tulajdon ostobaságod juttatott-e romlásra?
Ha így van, akkor első dolgod az legyen, hogy visszatérj az Úrhoz.
Mélységes bűnbánattal és őszinte hittel térj vissza lázadásodból.
Ezt meg kell tenned, hiszen te fordultál el attól, aki szolgájának vallottad magadat.
Ez az egyedüli bölcs dolog, amit csak tehetsz, mert amíg ellene harcolsz, nem virágozhat ki az életed.
Ezt a lépést sürgetően szükséges megtenned, mert amivel Isten eddig fenyített, az semmi ahhoz képest, amivel még fegyelmezhet, hiszen Ő a Mindenható.

Nézd, micsoda biztató ígéret ez: "Felépülsz!"
Csak a Mindenható tudja felállítani a ledőlt oszlopokat, helyreállítani a düledező falakat romos életedben.
Ő viszont nemcsak képes erre, hanem meg is fogja tenni mindezt, ha megtérsz hozzá.
Ne késlekedj!
Megnyomorodott lelked teljesen csődbe jut, ha tovább is lázadsz, míg a szívből jövő bűnvallás megkönnyebbít, az alázatos hit pedig megvigasztal. Tedd meg ezt, és meglátod, minden rendbe fog jönni.

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


szer. feb. 08, 2012 12:09 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:
MENNYEI TESTŐRSÉG

"Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhová mégy ..." (1Móz 28,15).

Vándorutunkban kísérőkre van szükségünk?
Legjobb kísérőnk Isten jelenléte és oltalma.
Bárhol járunk is, mindenütt szükségünk van Isten jelenlétére és oltalmára, és ezt meg is kapjuk, ha az Ő szolgálatában járunk, nem pedig csak saját kedvtelésünk szerint.

Még ha más vidékre kell is költöznünk Isten akaratából, ne szomorkodjunk miatta! Hiszen a hívő ember vándor és idegen, bárhol is él ezen a földön, mert bárhová kerül, igazi otthona mindenhol az Úrban van, mint ahogy minden nemzedékben így volt ez a hívők számára.

Lehet, hogy a világ vezető embereinél nincs „protekciónk", de ha az Úr azt ígéri: „megőrizlek téged", akkor nem árt nekünk valóban semmi veszedelem. Ez az ígéret áldott "útlevél" minden utazó számára, mennyei testőrség minden zarándok mellett.

Jákób, akinek az Isten ezt az ígéretet adta, még soha nem volt távol hazulról. Anyás gyermek volt, nem kalandos természetű, mint a bátyja. Mégis mennie kellett egyszer, és Isten vele ment. Kicsiny motyóját vitte csupán, és nem volt kísérője.
De nem utazott soha fejedelem nemesebb testőrséggel, mint ő.
Mikor szabad mezőn aludt, angyalok vigyáztak rá és Isten beszélgetett vele. Ha az Úr indít útnak minket, mondjuk az Úr Jézussal: „Ébredjetek, menjünk!" (Mt 26,46).

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


szer. feb. 01, 2012 12:44 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:


FELEL AZ ŐSZINTE BŰNVALLÁSRA

"Ő pedig énekben mondja el az embereknek: Vétkeztem, mert görbévé tettem az egyenest, de Isten nem eszerint fizetett meg nekem. Megváltott engem, hogy ne jussak a sírba, és életem a világosságban gyönyörködjék" (Jób 33,27-28).

Ez az igazság szava, egy istenfélő ember bizonyságtétele, és így egyenértékű egy ígérettel. Amit az Úr tett és most tesz, azt tenni fogja, amíg a világ áll. Az Úr keblére ölel bárkit, aki őszinte bűnvallással közelít hozzá, sőt állandóan keresi azokat, akik vétkeik miatt szorult helyzetben vannak.

El merjük mi is mondani Jób vallomását? Nem vétkeztünk-e mindnyájan személy szerint, hogy el kellene mondanunk: "Vétkeztem"? Vétkeztem, szándékosan elferdítettem az igazságot? Vétkeztem és rájöttem, hogy semmi hasznom nem lett belőle, sőt, az örök kárhozat fenyeget? Ha így van, siessünk ezzel az őszinte vallomással Istenhez! Ő nem kér ennél többet, de mi ennél kevesebbet nem tehetünk.

Hivatkozzunk ígéretére Jézus Krisztus nevében. Ő megszabadít bennünket a pokol előttünk feltáruló szándékától, életet és világosságot ajándékoz nekünk. Miért esnénk kétségbe? Miért kételkednénk? Az Úr nem gúnyolja ki az alázatos lelkeket, Ő komolyan veszi azt, amit mondott. A vétkeseknek bűnbocsánatot ígér. Akik halált érdemelnek, bocsánatot nyerhetnek nála.

Uram, én megvallom bűnömet, és kérem, bocsáss meg nekem!

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


csüt. jan. 26, 2012 12:23 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Kedves Károly!

Mivel előttünk már századokon át vitatták,- gondolom mi sem fogjuk megoldani véglegesen a kérdést.- Nekem úgy tűnik, hogy a szerint változik egy-egy bibliai ige értelmezése,- amilyen hatással tud lenni az olvasóra.-

Ezért, hosszan nem fejtegetem,- csak felsorolok pár igehelyet, ami a hármasságot erősíti, - legalább is bennem. Nemcsak a hitemmel, de a logikai értelmemmel is azt látom, hogy az ember: test,lélek,szellem. (Pld. az irodalom, a klf. tudomány - mind szellemi terméke az embernek)

-A teremtés történetében (1 Móz 1,26) nem egyes, hanem többes számban beszél Isten: "Teremtsünk embert a magunk képére és hasonlatosságára." (Jelen volt a Szentháromság)
Az ember nem testi megjelenésében, hanem a fenti hármasságban hasonlít Istenre, illetve a Szentháromságra. Szellemünk a Szentlélekkel/Szent Szellemmel áll közvetlen kapcsolatban.

-Lelkünkről ezt mondja Jézus: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és én megnyugtatom a ti lelketeket." (Mt 11,28-29)
Az akaratában, érzelmeiben és indulataiban csapongó lelkünknek Jézus békességére és megnyugtató szeretetére van szüksége.

-Pál apostol a Ró 7-ben szinte megrendítően írja le saját belső emberének harcát saját testével.
(Tehát meghatározó a: szellem, lélek és a test)

-Károli két kulcs-helyen meghagyta a lélek és szellem közötti - az Isten szelleme által tett- különbséget:
"Lőn az első ember, Ádám élő lélek; az utolsó Ádám megelevenítő szellem." 1 Kor.15-45

-Maga Jézus így definiálja az embert egy farizeus kérdésére a nagy parancsolatról:
"Jézus így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből." Mt 22,37


Üdv
Saci

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


hétf. jan. 23, 2012 12:24 pm
Profil
Kiemelt Listatag

Csatlakozott: hétf. jún. 23, 2008 7:21 pm
Hozzászólások: 14
Tartózkodási hely: Tata
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Saci írta:
Az általad jelzett ige így szól:
2Kor 7,2
Fogadjatok be minket: senkit nem bántottunk, senkit nem károsítottunk meg, senkit nem csaltunk meg.

-Hogy jön ez a témához ? - Talán az 1. verset akartad idézni ?
2Kor 7,1
"Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket."

-Itt szerepel a test és lélek,- amiről szó van. -

Pál ap. az 1.Tesz 5,23-ban viszont így utal hármasságunkra:
1Thessz 5,23
"Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk, Jézus Krisztus eljövetelére."

Üdv
Saci


Kedves Saci!

Bocsánatot kérek,elírtam.Nem 2 Kor 7,2 ,hanem 2 Kor 7.1.

Viszont tartom továbbra is azt a meggyőződésemet,hogy az ember testből és lélekből áll.
Engedj meg ezzel kapcsolatban néhány gondolatot Pálhegyi Ferenc pszichológustól:„Hány részből áll az ember? A teremtés történetében ezt olvassuk: ’Megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlénnyé.’ (1Móz 2, 7) A biológiai halált pedig a Biblia így írja le: ’A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta’. (Préd 12,7) Gondolom, kettőig mindenki tud számolni.
Az egyetlen bibliai hely az 1Thessz 5, 23, amelyből arra lehet gondolni, hogy az író arra a három alkotórészre utal, amit a test - lélek - szellem hármassággal szoktak emlegetni ’szellemes’ testvéreink. Itt ui. egymás mellett szerepel a görögben a pszüché és a pneuma. Vajon szabad-e ebből arra következtetni, hogy az embert három elem alkotja? Hiszen a Márk 12,38 és a Lk 10,27 szerint négy alkotórészünkből kellene fakadnia az Úr iránti szeretetünknek. Pál szerint pedig csak egyet, mégpedig a testünket (!!!)kellene odaszánnunk élő áldozatul az Istennek (Róma 12, 1-2). Én azt hiszem, hogy Pál itt is, mint a többi levelében, az egy és oszthatatlan, tejes emberre gondol. A ’föld pora’ (a test) és ’Isten lehelete’ (a lélek) egyesülése által lett az ember élőlénnyé (1Móz 2, 7).
Ettől kezdve egyik sem működik önállóan. A keresztyének a Biblia alapján nem a lélek
halhatatlanságában reménykednek, hanem a test feltámadásában; abban, hogy ’az utolsó napon’ a lélek új,dicsőséges testbe költözik. A test nélküli lélek eszméje nem a Bibliából, hanem Pláton filozófiájából származik, amely sajnos már az első századokban megfertőzte a keresztyén gondolkodást.
Jó, ha tudjuk azt is, hogy az Újszövetség néha szinonimaként használja a pneuma illetve a pszüché szavakat. (Egyébként a krumpli és a burgonya sem két különböző növény.) A pszüché szó olyan helyen is megjelenik, ahol a platonista gondolkodás szerint a pneumát várnánk. ’Szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani pszüchéteket’ – írja Jakab (1, 21). ’Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, mert a pszüchét meg nem ölhetik’ – mondja Jézus (Mt 10, 28).Végül vegyük szemügyre ezt a két egymásra csúsztatott ellipszist! Egyik a pneumát, másik a szómát (a testet) jelképezi. Köztük létrejön egy harmadik terület is.
Eszerint az ember két részből áll, de háromféleképpen működhet. Másképpen: szubsztanciálisan
dichotom, funkcionálisan trichotom lény. De a valóságban a két alkotó rész teljesen elfedi egymást:minden testi működésnek van lelki vetülete és fordítva”

Üdv:Károly


szomb. jan. 21, 2012 8:58 am
Profil E-mail küldése
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:

VALLÁST TÉVŐ SZÁJ, HÍVŐ SZÍV

"Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed,
hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz" (Róma 10,9).

A szánkkal vallást kell tennünk. Megtettem ezt már?
Tettem már vallást az Úr Jézusról, mint Megváltómról, akit Isten feltámasztott a halálból, és Isten akarata szerint tettem ezt?

Feleljünk őszintén erre a kérdésre!

Ugyanígy szükségünk van szívből jövő hitre is. Hiszek őszintén a feltámadott Krisztusban? Bízom benne, mint megváltásom egyedüli reménységében? Szívből bízom benne?

Felelnem kell Istennek erre a kérdésére is.

Ha valóban elmondhatom, hogy vallást teszek Krisztusról és hiszek benne, akkor megváltott vagyok.

Az igevers nem azt mondja: "lehet" vagy "talán", hanem hogy megváltott voltom teljesen nyilvánvaló és olyan világos, mint az égen a nap: "Akkor üdvözülsz". Mint hívő és hitvalló, birtokba vehetem ezt az ígéretet, és védelmemre felhozhatom Isten előtt most és egész életemen át, halálom órájában, és az ítélet napján is.


Meg vagyok váltva a bűn terhétől, a bűn hatalmától, a bűnért járó büntetés alól, s végül magától a bűnös léttől.

Isten mondta: "Üdvözülsz" - és én hiszek ebben.

Meg vagyok váltva.
Dicsőség legyen Istennek mindörökké !


C.H.Spurgeon - Isten ígéreteinek tárháza

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


szomb. jan. 21, 2012 12:32 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Kedves Károly!

Az általad jelzett ige így szól:
2Kor 7,2
Fogadjatok be minket: senkit nem bántottunk, senkit nem károsítottunk meg, senkit nem csaltunk meg.

-Hogy jön ez a témához ? - Talán az 1. verset akartad idézni ?
2Kor 7,1
"Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket."

-Itt szerepel a test és lélek,- amiről szó van. -

Pál ap. az 1.Tesz 5,23-ban viszont így utal hármasságunkra:
1Thessz 5,23
"Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk, Jézus Krisztus eljövetelére."

Üdv
Saci

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


szer. jan. 18, 2012 10:24 pm
Profil
Kiemelt Listatag

Csatlakozott: hétf. jún. 23, 2008 7:21 pm
Hozzászólások: 14
Tartózkodási hely: Tata
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Saci írta:

-A magam részéről azzal a tanítással értek egyet, mely szerint alapban az ember: hármasság. Test, lélek, szellem. (Trichotómia elve) Soma, psziché, pneuma fordítása szerint.


Kedves Saci!

Köszönöm hogy elolvastad Sipos Ete Álmos írását.Előfordulhat,hogy esetleg másképpen fogalmaztam meg a saját látásomat ezzel a témával kapcsolatban,de lényegében mégis egyet értek vele.

Azzal viszont már nem értek egyet,hogy a testnek hármas összetevője van.Test, lélek, szellem.
Évekig én is ezt a nézetet vallottam.Ezt egyébként leginkább Watchman Nee tanította.
Szeretnék idézni most Roland Antholzer könyvéből,ami megváltoztatta nézetemet a Trichotómia elvével kapcsolatban:”A bűnös testet(ó embert)ez a tan a lélekkel és a fizikai testtel azonosítja,miközben az ember szelleme szerintük Isten tiszta lakóhelyét képezi.A Szentírás ellenben világosan beszél arról,hogy a bűn az egész embert érinti,annak egész szellemét is(2Kor 7,2)”

Üdv:Károly


szer. jan. 18, 2012 9:07 am
Profil E-mail küldése
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Károly írta:
Kedves Saci!

Engedd meg hogy mostani válaszomat egy előadás keretében adjam meg.Sipos Ete Álmos református lelkipásztor a megtérés és újjászületés jelentéséről,és azok egymáshoz való viszonyukról ír.

http://www.bibliaszov.hu/letolt/eba_konyvek/SEA_Megteres_ujjaszuletes.pdfKedves Károly!

Köszönöm az ajánlott előadást.- Természetesen figyelmesen elolvastam. Sok mindennel egyetértek részleteiben,- de az én értelmezésemben az előadás alapja, hogy az ember: test és lélek.
(Dualisztikus antropológia híve)- Erre építi fel bibliai meglátásait.-

-A magam részéről azzal a tanítással értek egyet, mely szerint alapban az ember: hármasság. Test, lélek, szellem. (Trichotómia elve) Soma, psziché, pneuma fordítása szerint.

-Mivel Sipos Ete Álmos tanításával nem kívánok vitatkozni,- ezért nem megyek bele a részletezésbe, és ellentmondásaiba.-

-Nem tudom, Te mennyire olvastad át,- de korábbi leveledben írtakkal sem egyezik mindenben.-
Minden esetre nagyon értékes előadás és sok világosságot ad a témában.

Üdv
Saci

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


kedd jan. 17, 2012 1:25 am
Profil
Kiemelt Listatag

Csatlakozott: hétf. jún. 23, 2008 7:21 pm
Hozzászólások: 14
Tartózkodási hely: Tata
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Kedves Saci!

Engedd meg hogy mostani válaszomat egy előadás keretében adjam meg.Sipos Ete Álmos református lelkipásztor a megtérés és újjászületés jelentéséről,és azok egymáshoz való viszonyukról ír.

http://www.bibliaszov.hu/letolt/eba_konyvek/SEA_Megteres_ujjaszuletes.pdf


vas. jan. 15, 2012 3:52 pm
Profil E-mail küldése
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
--Kedves Károly!

Valóban nagyon jól részletezted és összefoglaltad életünk ezen legnagyobb jelentőségű történését,- amikor találkozunk Jézus Krisztussal,- mert igéjében megszólít és érezzük, ez nekünk szól !

-Rákérdeznék azonban valamire. Írod:
>"A megtérést vagy újjászületést ha egy szóval jellemeznénk,akkor ez lenne:uralom átadás."

-Azért ez három nagy jelentőségű kifejezés: megtérés, újjászületés, uralom átadás,- és Te egybe foglalod mindhármat, hozzátéve, hogy ez egyszeri történés lenne.

Ha megkeressük mindegyiknek a tartalmát, 3 különféle választ kapunk.

-Mi a megtérés ? - Tudtommal az ige által megérintett és már bűnbánattal tele szív odafordulása Istenhez.- Teljes elfordulás attól, amiben idáig jártam, Isten ellenségeként. - Ki akarok békülni Istennel.
(Pálfordulás.-)
--De ez még nem újjászületés.- Az újjászületés már Isten teremtése.
"Aki Krisztusban van, új teremtés az." Isten nem foltozgatja, javítgatja a régi szívünket, amely romlott és csalárd.- Hanem új szívet ad.

-A teljes uralom-átadás pedig nem csak egy kijelentés. "Átadom", hanem a gyakorlati életünk kőkemény hitharca, - mert az akaratunk átadásáról van szó.- Ez pedig az Én halálba adása, mert mi tele vagyunk a saját AKARATUNKKAL. Az Én megtagadása pedig esetről-esetre újbóli harcot válthat ki, míg alárendeljük akaratunkat ISTEN AKARATÁNAK.

--Megtörténhet mindhárom egyszerre, egy pillanat alatt ?
--És melyik van előbb, a megtérés, vagy az újjászületés,- mert nagy teológusok vitatják ezt is.- Azon az alapon, hogy az újjászületés teljesen hasonlatos a hús-vér ember születéséhez. - Ott pedig a fogantatással kezdődik az új. Mivel az is már Isten munkája, a megtérést is már a Szentlélek munkálkodásának tekintik.

Bocsi, ha bonyolult vagyok, - de több könyvet olvastam e tárgyban és ott találtam ezeket a megkülönböztetéseket.- Volt, aki az újjászületéshez csatolja a fogantatást, így az megelőzné a megtérést... :shock:

--Az egyszeri teljes történésre hivatkozási alap Pál ap. megtérése.- De hát az olyan különleges eset, ami nem minden napos. - Nála valóban egyszerre történt mindhárom ! - De a leveleiben találunk utalásokat, hogy "harcold meg a hit szép harcát", tehát még Timotheust is figyelmezteti a folyamatos harcra.

Üdv
Saci

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


vas. jan. 15, 2012 5:28 am
Profil
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 492 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 33  Következő


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forum/DivisionCore.
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség

eXTReMe Tracker