Á l d á s ! B é k e s s é g !

Isten hozott a www.Istentisztelet.net fórumánPontos idő: vas. márc. 25, 2018 6:17 am
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 492 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5 ... 33  Következő
Hogyan lesz valaki istenhivő 
Szerző Üzenet
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:

Semmi ne rémítsen!

„Te pedig menj a vég felé! Elpihensz majd, de föltámadsz kijelölt sorsodra a végső napon!" (Dán 12,13).

Nem értünk minden próféciát, mégis örömmel, és nem viszolyogva fogadjuk azokat. Atyánk döntései között egy sincs olyan, amelytől gyermekeinek meg kellene ijedniök. Még ha a pusztító utálatosság kerül is uralomra, az igazi hívő akkor sem fog beszennyeződni, sőt megtisztul és megérlelődik a próbák között. Még ha az egész föld lángba borul is, a választottakon a tűznek még a szaga sem lesz érezhető. Ha az elemek felbomlanak és minden összeomlik is a földön, az Úr Isten akkor is megőrzi az övéit.

Kötelességünket nyugodt elszántsággal teljesítve, a küzdelmekkel bátran szembenézve és a szenvedések között béketűréssel haladjunk előre utunkon, ne térjünk le róla, se ne álljunk meg tétován. Nemsokára véget ér; menjünk rajta, amíg a célt el nem értük.

Odaát nyugalom vár ránk. Minden bizonytalan e világon, de életünk alapja biztos. Isten szeretete szilárd: megnyugodhatunk benne, békessége folyamként árad ránk, nem apad el. Örök részünk van a mennyei Kánaánban, és ezt megkapjuk, akármi jöjjön is. Isten méltó osztályrészt ad mindazoknak, akik, mint Dániel, mernek az igazság és a szentség mellett dönteni. Még az oroszlánok vermébe vetve sem veszítjük el biztos örökségünket.

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


pén. júl. 27, 2012 2:33 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:

Leginkább arra kell ügyelnünk, hogy próbatételeink
el ne térítsenek a kötelesség útjáról. Ezt azonban
az Úr soha nem engedi.

Ha megigazítottak vagyunk szemei előtt,
nem hagyja, hogy nyomorúságaink kimozdítsanak
szilárd hitünkből.

Krisztusban igaznak fogad el minket,
és meg is tart minket az igazságban.


C.H.Spurgeon

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


szomb. júl. 14, 2012 11:18 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:

A bizalom jutalma

„Bizonyosan megszabadítalak, nem esel el fegyvertől, és ajándékul kapod életedet, mert bíztál bennem! - így szól az Úr" (Jer 39,18).

Micsoda megtartó ereje van az Istenbe vetett bizalomnak! Jeruzsálem főembereit karddal lemészárolták, a szegény Ebed-Melek azonban megtartatott, mert bízott az Úrban! Ki másban bízhatna az ember, mint Teremtőjében?

Ostobák vagyunk, ha a teremtményt a Teremtő elé helyezzük.
Bárcsak mindenben hit által élhetnénk, akkor az összes veszedelemből megszabadulnánk. Aki az Úrban bízott, még soha nem csalódott és nem is fog.

Az Úr így szólt: „Bizonyosan megszabadítalak!" Figyeljünk a "„bizonyosan" szóra. Minden más bizonytalan lehet, de hogy Istennek gondja van a hívőkre, az biztos. Isten maga visel gondot az övéire. Szárnyainak árnyékában biztonságban vannak, mégha minden oldalról veszély fenyegeti is őket.

El tudjuk fogadni ezt az ígéretet? Ha igen, akkor minden szükségünkben meg fogjuk tapasztalni, hogy az valóban igaz. Sokszor reménykedünk a szabadulásban, mert vannak jó barátaink, mert bízunk saját okosságunkban, vagy mert reményteljes jeleket látunk. Mindezek közül azonban egyik sem ér annyit, még a felét sem annak, mint amikor Istenbe tudjuk vetni bizalmunkat.

Kedves olvasóm, próbálj ezen az úton járni, ha kipróbáltad, meglátod, hogy sohasem fogsz letérni róla. Isten útja reményteljes és biztos.

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


szomb. júl. 14, 2012 1:12 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:

A legfontosabb táplálék

"„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely Isten szájából jön" (Mt 4,4).

Ha Isten úgy akarná, kenyér nélkül is megélhetnénk - hiszen Jézus is így élt negyven napon át -, de Igéje nélkül nem tudnánk élni.

Az Ige által teremtettünk, csak az Ige tarthatja meg életünket, mert Isten mindeneket hatalmas szavával tart fenn.

A kenyér csak másodlagos; életünk elsőrendű forrása maga az Úr.

Az Úr Igéjét soha nem nélkülözhetjük.

Csak az Ige által tudunk ellenállni az ördögnek. Ha ezt elveszik tőlünk, ellenségünk hamarosan hatalmába kerít minket, mert elgyengülünk

Lelkünk táplálékra áhítozik, és nincs más tápláléka, mint csak az Úr Igéje. A világ valamennyi könyve és prédikátora sem tud elegendő táplálékot nyújtani megújult szellemünknek, csak az Úr szájából származó Ige elégítheti ki azt, aki egyszer már befogadta Krisztust.


C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


csüt. júl. 05, 2012 1:19 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:

Felhívás imádságra

„Kiálts hozzám, én válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz!" (Jer 33,3).


Isten imádságra biztat minket.

Sokak szerint az imádság pusztán kegyes gyakorlat, amelynek semmi hatása sincs, csak az imádkozót befolyásolja. Mi ezt jobban tudjuk. Tapasztalataink ezerszer meghazudtolják ezt a hitetlen állítást.

Íme, az Úr, az élő Isten itt kifejezetten ígéri, hogy választ ad szolgája imádságára. Ezért kiáltsunk hozzá újra meg újra, és ne kételkedjünk, hogy meghallgat és felel nekünk.

Ő, aki a fülek teremtője, ne hallana? Ő, aki a szülőkbe oltotta a gyermekeik iránti szeretetet, ne hallgatná meg tulajdon gyermekeinek a kiáltását?

Isten felel szorongatott népe kiáltására.

Csodálatos dolgokat tartogat számukra. Amit soha nem láttak, amiről nem hallottak és még csak álmodni sem mertek volna, azt teszi meg értük.

Új áldásokat is ad a számukra, ha szükséges. Felkutatja a tengert és a szárazföldet, hogy táplálhassa őket. Segítségükre küldi a menny összes angyalát is, ha szorongattatásuk ezt szükségessé teszi.

Ámulatba ejt minket kegyelmével és úgy érezzük, olyat tesz, amire még sohasem volt példa. Tőlünk mindössze azt kéri, hogy kiáltsunk Hozzá. Ennél kevesebbet nem kérhet.

Ezért ne habozzunk, hanem engedelmeskedjünk Neki, és örömmel vigyük imádságainkat és könyörgéseinket az Úr elé.

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


pén. jún. 29, 2012 4:14 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:


Ő velünk van, mi Ővele


„Az Úr félelme gyarapítja a napokat, de a bűnösök esztendei megrövidülnek" (Péld 10,27).

Ebben nem lehet kétségünk. Az Úr félelme erényes szokásokat éleszt bennünk, és megakadályozza, hogy a bűn és az erkölcstelenség következtében elfecséreljük az életerőnket.

A Krisztusba vetett hitből fakadó szent békesség nagy segítségünkre van, ha komoly betegségből gyógyulunk. Minden orvos rül, ha látja, hogy betege nyugodt és derűs.

Az aggodalmaskodás megöl, az Istenbe vetett bizalom viszont felér a legjobb orvossággal.


Így mindenünk megvan, ami a hosszú élet biztosítéka, és ha valóban ez szolgálja javunkat, úgy késő öregségünkben szállunk majd sírba, mint a megérett gabona. Ezért ne gyötörjön a halálfélelem, ha a kisujjunkat megvágjuk, hanem számítsunk arra, hogy még hosszú ideig lehetünk az Úr munkásai.

Ha pedig mégis rövidesen elszólít az Úr? Ebben sincs semmi rémítő, sőt, minden okunk megvan az örömre, mert „akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk" (Róm 14,8). Amíg élünk, Krisztus velünk van; ha meghalunk, mi leszünk Ővele.

Az életet legbiztosabban az hosszabbítja meg, ha örülünk az életnek, és életünk során nem vesztegetjük időnket, hanem minden óránkat a legmagasabb célok érdekében használjuk fel. Így legyen a mai napon is.

Spurgeon


_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


szer. jún. 27, 2012 1:22 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:

NE GONDOLKOZZ TOVÁBB, INDULJ EL!

"És Péter... járt a vízen és Jézushoz ment. De látva az erős szelet, megrémült"
(Mt 14,29-30).

A szél tényleg viharos volt, a hullámok valóban magasra csaptak, de Péter eleinte nem látta ezt. Nem számolt velük, egyszerűen csak megismerte az Urat és kilépve a hajóból, járt a vízen.

Amint elkezdett a valóság tényeivel számolni, azonnal süllyedni kezdett. Miért ne tudta volna az Úr arra is képessé tenni, hogy járjon a víz alatt éppúgy, mint a víz színén? Sem az egyik, sem a másik nem volt lehetséges az Úr Jézus megismerése nélkül.

A nehézségeken keresztül mi is Isten felé lépkedünk talán, de azután magunkra nézünk és süllyedni kezdünk. Ha felismerted Uradat, nem a te dolgod többé, merre irányítja életed körülményeit.

A dolgok valóban itt vannak, de ha rájuk nézel, azonnal legyőznek. Nem tudod felismerni Jézust és Ő megfedd: "Miért kételkedsz?" (31. v.) Hagyd a körülményeket, ahogy vannak, maradj meg Jézus megismerésében és bízd rá magad teljesen!

Ha csak egy másodpercig is meginogsz, miután Isten szólt, akkor mindennek vége. Ne mondd ezt soha: "Kétlem, hogy Ő szólt volna." Légy nyomban vakmerő, vess mindent Őreá.

Nem tudhatod, mikor hangzik fel a szava, de ha az, az elképzelhető leghalkabban szól is, bátran add át magad neki. Csak az átadás által ismerheted meg Őt! Tégy kockára mindent, hogy tisztábban halljad az Ő hangját.

Oswald Chambers "Krisztus mindenekfelett" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


kedd jún. 19, 2012 12:40 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:

JÚNIUS 16.

Isten gyermekei szeretik az Urat

Feletted való jóm nincsen.
(Zsoltár 16, 2)

Az embernek meg kell tapasztalnia, milyen túláradó lesz a szíve, amikor Isten szeretetét a maga teljességében megérezheti. Szeretetének napja elõtt minden fény elhalványul. Péter igazán õszinte volt, amikor így kiáltott fel: „Uram, hová mehetnénk? Örök életnek beszédei vannak nálad!" És akkor is becsületes volt, amikor azt bizonygatta: „... még a börtönbe és a halálba is elmegyek veled!" De azután az élethez való ragaszkodás mégis felülmúlta a szeretetet. Félelembõl tagadta meg Jézust, pedig szíve legmélyén Õ volt számára a legdrágább. Ezért volt utána olyan vigasztalhatatlan és sírt keservesen.

Mindig különbséget kell tennünk a között, ami a lélek legmélyén van és ami esetenként felszínre kerül.

A szív alapvetõ magatartása a döntõ,
azonban kétségtelenül egyre inkább ténnyé és élõ valósággá kell válnia annak, ami legbelsõbb érzésem; ti. annak, hogy számomra valóban Jézus az egyetlen és minden.

Ezt szolgálják a különféle próbák, amelyek jönnek: veszteségek és csalódások, csapások és halálos sebek. Akinek nincs teljes és igazi kapcsolata az Úrral, az elbukik.

Jób nem szakadt el soha egészen Istenétõl. Nem tudott volna nélküle létezni, de keserû érzések és letörtség támadt benne, olyan szavakat ejtett, amiért utána porban és hamuban bûnbánatot tartott. -

Ilyen az emberi szív. A kegyelem óráiban bizony sokszor csordultig telve van azzal az érzéssel: „Keresztfán én üdvösségem" - Õt szeretem legjobban. És azután ismét olyan vigasztalan és lesújtott, mintha minden elveszett volna. Vajon miért? Hát nem Õ a mi legfõbb jónk, akihez mérten minden más csak kár és szemét? Helyes ez így? Még mindig sokkal jobban ragaszkodsz a múló dolgokhoz és drágább számodra az életed, mint ahogy elképzelted.

A kegyelem óráiban mindeneknek fölébe kerültél. Ilyenkor az ember túlértékeli önmagát. De azután jönnek a sötét órák és az ilyen próbákban tûnik ki, hogy valójában milyen az ember. Újra bűnbánaton kell keresztülmenni.

Sok nyomorúságon, megaláztatáson át jutunk el odáig, hogy örömben és fájdalomban, hivatásunkban és emberekkel való kapcsolatunkban Õ lesz a mindenek felett kiemelkedõ örömünk kiapadhatatlan forrása, akiben a lélek minden idõben gyönyörûséget talál. Ekkor nem feledkezik meg többé róla az örömben, és a szenvedésben sem szakad el tõle.

Carl Eichhorn_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


vas. jún. 17, 2012 12:21 am
Profil
Kiemelt Listatag

Csatlakozott: hétf. jún. 23, 2008 7:21 pm
Hozzászólások: 14
Tartózkodási hely: Tata
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Saci írta:
K ö sz ö n ö m ! :)


Szívesen! :)


szomb. jún. 16, 2012 7:38 pm
Profil E-mail küldése
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:

Az áldott otthon áldás lesz másoknak is.

„Áldjon meg téged a Sionról az Úr, hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át" (Zsolt 128,5).

Ez az ígéret az istenfélő embernek szól, aki buzgó igyekezettel jár a szentség útján. Az ilyen ember otthonát megáldja az Úr: felesége és gyermekei nagy boldogság forrása. A gyülekezetben is arra törekszik, hogy az Úr ügye ott is virágozzék, mert éppúgy gondja van az Úr házára, mint a magáéra. Ha az Úr építi háznépünket, illő, hogy mi is igyekezzünk az Úr házát építeni. Javaink csak akkor értékesek igazán, ha a kiválasztottak gyülekezetének építését szolgáljuk velük.

Áldás lesz életeden, ha felmégy a gyülekezetbe, a Sionra. Ott tanít, megelevenít, megvigasztal az Úr, ott száll fel az imádság és az áldás. Ott hangzik a bizonyságtétel a Nagy Áldozatról. Megáld téged az Úr a Sionról.

De ez nemcsak neked válik hasznodra; maga a gyülekezet is így virágzik. Sokasodnak a hívők, és szent munkájukat siker koronázza. Vannak olyan áldott emberek, akiknek egész élete folyamán megvalósul ez az ígéret. Sajnos, amikor meghalnak, Krisztus ügye gyakran kárt szenved. Igyekezzünk hát, hogy mi is hasznosan munkálkodjunk Isten gyülekezetében, és boldognak láthassuk Jeruzsálemet egész életünkben.

Uram, légy hozzam irgalmas, hogy ilyen áldott ember lehessek.

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


szomb. jún. 16, 2012 1:51 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:
HA ELJUTUNK ODÁIG

Ahol természetadta hajlamaink meghalnak és megszentelten, átadottan élünk.


"Kövessetek engem!" (Mk 1,17)

A Jézushoz jutás egyik legnagyobb akadálya a hajlamunk adta mentegetődzés.
Természetes hajlamainkból korlátokat állítunk magunk elé.
Ha mégis Jézushoz megyünk, akkor az első, amire rájövünk, hogy Jézus figyelembe sem veszi természetes hajlamainkat.

Azt képzeljük, hogy tehetségünket Istennek szentelhetjük. De hogyan szentelhetnéd Istennek azt, ami nem a tied? Csak egyet szentelhetsz oda neki: a magadhoz való jogodat (Róm 12,1).

Ha át akarod adni Istennek a magadhoz való jogodat, akkor Isten szent kísérletet visz végbe rajtad. Isten kísérletei mindig sikerülnek.

A szent igazi jellemzője a belső eredetiség, amely abból fakad, hogy átadta magát Jézus Krisztusnak. A szent életéből szüntelenül buzog a rendkívüli életnek csodálatos forrása; Isten Szelleme mindig friss vízforrás benne.

A szent tisztában van azzal, hogy Isten rendezi el a körülményeket, ennek következtében nem siránkozik, hanem aggodalmaskodás nélkül átadja magát Jézusnak. Tapasztalatodból azonban ne csinálj alapelvet; hadd bánjon Isten olyan személyesen és eredeti módon másokkal is, mint veled.

Ha átadod magad Jézusnak és mész, amikor hív, Ő szüntelenül mondja majd másoknak is - rajtad keresztül: "Jöjj"; és ha kimégy az életbe, Krisztus "jöjj" szavát fogod visszhangozni. Minden lélekkel ez történik, aki átadta magát és Jézushoz ment.

Odamentem-e én is? Odamegyek-e most?

Oswald Chambers "Krisztus mindenekfelett" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


csüt. jún. 14, 2012 12:07 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Károly írta:
Saci írta:
Károly írta:
Ha erre
kattintva nem indul el a felvétel,akkor majd feltöltöm egy másik lejátszó oldalra.


--Nekem nem nyilt meg,- talán feltölthetnéd egy másik oldalra. :)


Sajnos nem találtam olyan oldalt,amin online hallgathatnád,meg szerintem ott sem nyílna meg,mert valószínű hiányzik valamilyen programod hozzá.

Viszont letudod tölteni innen a gépedre:

http://www2.zshare.ma/files/6/9xrpkp2noxpmp4/Mi_v__laszt_el_minket_a_karizmatikusokt__l.mp3
K ö sz ö n ö m ! :)

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


csüt. jún. 14, 2012 12:03 am
Profil
Kiemelt Listatag

Csatlakozott: hétf. jún. 23, 2008 7:21 pm
Hozzászólások: 14
Tartózkodási hely: Tata
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Saci írta:
Károly írta:
Ha erre
kattintva nem indul el a felvétel,akkor majd feltöltöm egy másik lejátszó oldalra.


--Nekem nem nyilt meg,- talán feltölthetnéd egy másik oldalra. :)


Sajnos nem találtam olyan oldalt,amin online hallgathatnád,meg szerintem ott sem nyílna meg,mert valószínű hiányzik valamilyen programod hozzá.

Viszont letudod tölteni innen a gépedre:

http://www2.zshare.ma/files/6/9xrpkp2noxpmp4/Mi_v__laszt_el_minket_a_karizmatikusokt__l.mp3


szer. jún. 13, 2012 1:11 pm
Profil E-mail küldése
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:

"Isten ingyen bűnbocsánata arra indít,
hogy soha többé meg ne szomorítsuk Őt
engedetlenségünkkel."

C.H.Spurgeon


_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


vas. jún. 10, 2012 11:50 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:
Kérjünk bölcsességet!

„Ha pedig valaki nem elég bölcs, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja" (Jak 1,5).

„Ha valaki nem elég bölcs." Fölösleges is a „ha", mert én biztosan tudom, hogy nem vagyok bölcs. Mit tudok én? Hogyan tudom irányítani a magam útját? Hogyan tudok másokat irányítani?

Uram, merő balgaság vagyok, és nincs bennem semmi bölcsesség.

Azt mondod: "„kérjen Istentől". -
Uram, én most kérek. Itt, a Te lábadnál kérek bölcsességet a mai nap bonyolult és egyszerű ügyeihez, mert tudom, hogyha Te nem őriznél, még a legegyszerűbb dolgokban is nagy ostobaságokat követnék el.

Köszönöm Neked, hogy nem kell mást tennem, csak kérnem.

Milyen nagy kegyelem, hogy csak hittel kell imádkoznom, és Te megadod a bölcsességet. Ebből az ígéretből láthatom, hogy milyen készséggel és szeretettel nevelsz engem, nem úgy, mint egy haragos tanár. Ingyen adod a bölcsességet - egy ostobának, akiben nincs semmi bölcsesség.

Ó Uram, köszönöm neked ezt a biztos és határozott ígéretet: „Meg is kapja". Hiszem, hogy így lesz. A mai napon megismerteted gyermekeddel azt az elrejtett bölcsességet, amelyhez a test szerinti bölcsek soha nem juthatnak hozzá. „Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz" (Zsolt 73,24)

C.H.Spurgeon


_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


pén. jún. 08, 2012 4:28 pm
Profil
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 492 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5 ... 33  Következő


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forum/DivisionCore.
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség

eXTReMe Tracker