Á l d á s ! B é k e s s é g !

Isten hozott a www.Istentisztelet.net fórumánPontos idő: pén. feb. 23, 2018 7:39 am
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 122 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Következő
Ki érti ezt? - Bibliamagyarázatok 
Szerző Üzenet
Arany Listatag

Csatlakozott: hétf. szept. 24, 2007 4:15 pm
Hozzászólások: 138
Hozzászólás 
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felettAZ Ő FELTÁMADÁSÁNAK RENDELTETÉSE


"Avagy nem ezeket kellett-e szenvednie a Krisztusnak és úgy menni be az ő dicsőségébe?" (Lk 24,26)

Urunk keresztje a kapu az Ő életébe: feltámadása azt jelenti, hogy most már hatalma van átadni nekem az Ő életét. Ha újjászülettem felülről, a feltámadott Úrtól elnyerem az Ő igazi életét. Urunk feltámadásának az a rendeltetése, hogy "sok fiat vezet dicsőségre" (Zsid 2,10). Rendeltetésének betöltése adja neki azt a jogot, hogy minket Isten fiaivá tegyen. Sohasem vagyunk olyan kapcsolatban Istennel, mint Isten Fia, de a Fiú bevisz minket a fiúság helyzetébe. Amikor az Úr a halálból feltámadt, teljesen új életre támadt fel, olyan életre, amelyben testté létele előtt nem élt. Olyan életre támadt fel, amely nem is létezett azelőtt. Az Ő feltámadása azt jelenti nekünk, hogy minket is az Ő feltámadt életébe emel be, nem hagy meg régi életünkben. Jön egy nap, amikor majd a mi testünk is hasonlóvá lesz az Ő dicsőséges testéhez, de már most megismerhetjük az Ő feltámadásának erejét és járhatunk új életben. "Hogy megismerjem Őt és az Ő feltámadásának erejét" (Fil 3,10). "...amiként te hatalmat adtál neki minden testen, hogy örök életet adjon mindazoknak, akiket néki adtál" (Jn 17,2). Az örök élet tapasztalati elnevezése: "Szent Szellem", aki itt és most az emberekben munkálkodik. A Szent Szellem az az isteni személy, aki növekvő hatalommal tapasztalattá teszi nekünk a váltságot. Hála legyen Istennek azért a dicső és felséges valóságért, hogy a Szent Szellem ki tudja formálni bennünk Jézus Krisztus igazi természetét, ha engedünk neki.


kedd ápr. 08, 2008 7:44 am
Profil
Arany Listatag

Csatlakozott: hétf. szept. 24, 2007 4:15 pm
Hozzászólások: 138
Hozzászólás 
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett
MIÉRT NEM BESZÉL NYÍLTAN


"Megparancsolta nekik, hogy senkinek ne beszéljék el, amit láttak, csak amikor az Ember Fia a halálból feltámad" (Mk 9,9).

Ne beszélj semmit róla, amíg az Ember Fia benned fel nem támadt! Amíg a feltámadott Krisztus nem uralkodik annyira az életedben, hogy megérted, amit a történelmi Krisztus tanít. Amikor belsőleg megfelelő állapotba jutottál, Jézus szava olyan érthetővé lesz, hogy csodálkozol, miért nem értetted meg azelőtt. Nem érthetted meg előbb, mert nem voltál még abban az állapotban, hogy elviselhetted volna. Urunk nem titkolja el ezeket a dolgokat; de nem tudjuk elviselni addig, míg szellemi életünk megfelelő érettségre el nem jut. "Még sok mondanivalóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok." Közösségbe kell jutnunk az Ő feltámadt életével, mielőtt egyetlen szavát is elhordozhatnánk. Tudunk-e valamit arról, hogy Jézus feltámadt életének részeseivé lettünk? Ezt az a tény bizonyítja, hogy szavát kezdjük megérteni. Isten semmit sem jelenthet ki nekünk, ha az Ő Szelleme nincs bennünk. Egyetlen makacs állásfoglalás megakadályozza Istent abban, hogy valamit is kijelentsen nekünk. Ha valamelyik tantétel felől megcsontosodtak a nézeteink, Isten világossága nem fér hozzánk többé azon a vonalon. Ez a tompa állapot feloldódik abban a pillanatban, mihelyt az Ő feltámadt élete munkálkodni kezd bennünk. "Senkinek se beszéljék el ..." Olyan sokan elmondják, amit a megdicsőülés hegyén láttak. Valamiről látást kaptak és bizonyságot tesznek róla, de életük nincs összhangban azzal, az Ember Fia még nem támadt fel bennük. - Mikor ölt majd testet benned és bennem?


Áldott, kegyelemben gazdag hetet kívánok mindenkinek!

Szeretettel:Glória


hétf. ápr. 07, 2008 8:03 am
Profil
Arany Listatag

Csatlakozott: hétf. szept. 24, 2007 4:15 pm
Hozzászólások: 138
Hozzászólás 
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felettISTEN ÉS A BŰN ÖSSZECSAPÁSA


"Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára" (1Pt 2,24).

Jézus keresztje Istennek a bűn felett mondott ítéletét hirdeti. Semmiképpen se tűrd meg Krisztus keresztjével kapcsolatban a vértanúság gondolatát. A kereszt nagyszerű győzelem volt, amely a poklot alapjáig megrendítette. Nincs semmi biztosabb sem az időben, sem az örökkévalóságban, mint amit Jézus Krisztus véghezvitt a kereszten: helyes kapcsolatba hozta az emberi nemzetséget Istennel. Az emberi élet alapjává a megváltást tette. Minden embernek utat nyitott, hogy belépjen az Istennel való közösségbe. A kereszt nem véletlenül jutott Jézusnak: Ő azért jött. Ő az a "Bárány, aki megöletett e világ alapjának felvettetése előtt". Testté lételének (Jn 1,14) egyetlen értelme és célja a kereszt. Őrizkedj attól, hogy a "testben megjelent" Istent elválaszd a "bűnné lett" Isten Fiától. Már testté létele is a megváltás céljából történt. Isten azért lett testté, hogy elvegye a bűnt. A kereszt az idő és az örökkévalóság középpontja, s mindkettő talányát megoldja. A kereszt nem egy ember keresztje, hanem Isten keresztje, és Isten keresztje soha nem válhat emberi tapasztalattá. A kereszt Isten természetének kiábrázolása, kapu, amelyen át minden ember közösségbe juthat Istennel. Amikor eljutottunk a keresztig, nem tudunk keresztüllépni rajta; ott maradunk abban az életben, amelynek a kereszt a kapuja. A megváltás középpontja Jézus keresztje és ezért olyan könnyű elnyerni az üdvösséget, mert Istennek nagyon sokba került. A kereszt az a hely, ahol egy hatalmas csapással Isten egyesül a bűnös emberrel, úgyhogy feltárul az életbe vezető út - a csapás pedig Isten szívét éri.


vas. ápr. 06, 2008 9:42 am
Profil
Arany Listatag

Csatlakozott: hétf. szept. 24, 2007 4:15 pm
Hozzászólások: 138
Hozzászólás 
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felettAZ Ő HALÁLTUSÁJA ÉS A MI TANÍTVÁNYSÁGUNK


"Akkor elment Jézus velük egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak és mondta tanítványainak: ...maradjatok itt és vigyázzatok énvelem" (Mt 26,36-38).

Sohasem mérhetjük fel a Gecsemánéban lejátszódott halálos küzdelem mélységeit, de legalább ne értsük félre. Isten és ember halálos harca ez egy személyben szemtől szemben a bűnnel. Semmit sem ismerünk a Gecsemánéból személyes tapasztalás útján. Gecsemáné és Golgota egyedülállóak: nekünk az életre nyitnak kaput. Nem a kereszthaláltól félt Jézus a Gecsemánéban: a legnyomatékosabban hangsúlyozta, hogy meghalni jött erre a világra. A Gecsemánéban attól félt, hogy mint ember Fia nem tudja befejezni művét. Mint Isten Fia befejezhette - a Sátán nem nyúlhatott hozzá -, de a Sátán támadása arra irányult, hogy csak mint elszigetelt valaki jusson át a halálon. Ez azt jelentette volna, hogy nem lehetett volna Megváltó. Olvasd el ennek a harcnak a leírását a kísértés történetének fényében: "Akkor eltávozott tőle az ördög egy időre" (Lk 4,13). Gecsemánéban a Sátán visszatért, de újra vereséget szenvedett. Gecsemánéban a Sátán végső támadást indított Urunk ellen, mint ember Fia ellen. A Gecsemáné halálos harca Isten Fiának haláltusája világmegváltói rendeltetésének betöltésére. Azért leplezi le, hogy világosan lássuk, mekkora árat fizetett Ő azért, hogy mi Isten fiaivá lehessünk. Az Ő halálküzdelme teszi lehetővé a mi megváltatásunkat. Krisztus keresztje az ember Fiának diadala. Nemcsak annak a jele, hogy győzött az Úr, hanem hogy az emberi nemzetség megmentése érdekében győzött. Most már minden emberi lény odajuthat Isten színe elé, azért, mert az ember Fia megvívta a haláltusát.


Mindenkinek nagyon áldott hétvégét kívánok!

Szeretettel: Glória :)


szomb. ápr. 05, 2008 8:56 am
Profil
Arany Listatag

Csatlakozott: hétf. szept. 24, 2007 4:15 pm
Hozzászólások: 138
Hozzászólás 
Oswald Chambers
Krisztus mindenek felett


A BIZALMATLANSÁG HATÁRAI


"Íme eljön az óra... hogy eloszoljatok" (Jn 16,32).

Jézus itt nem feddi tanítványait. Hitük valódi volt, de meg volt zavarva; a valóság tényei közepette nem működött. A tanítványok "szétszóródtak" ki-ki saját érdekeihez. Fogékonyak voltak olyan dolgok iránt, amelyeknek semmi közük sincs Jézus Krisztushoz. Miután a megszentelődésben teljesen összekapcsolódtunk Istennel, hitünknek meg kell valósulnia hétköznapi életünk minden helyzetében és körülményeiben. Szét kell szóródnunk, nem a munkába, hanem a belső pusztaságba, hogy ott megismerjük, mit jelent belsőleg elhalni Isten áldásaival szemben. Készen vagyunk erre is? Nem mintha mi választanánk ezt az állapotot, de Isten irányítja úgy a körülményeinket, hogy ide jutunk. Míg át nem éltük ezt a megtapasztalást, hitünk érzésekkel és áldásokkal van kipárnázva. De amikor eljutottunk idáig, akkor már mindegy, hová állít bennünket Isten, vagy hogy miből származik belső vigasztalanságunk - már magasztalni tudjuk Istent, hogy mindent jól cselekedett. Ez az a hit, amit a valóság formál ki. "...és engem egyedül hagytok." Magára hagytuk-e Jézust, amikor gondviselése szétszórt minket? Azért hagytuk-e magára, mert nem ismertük fel Istent életkörülményeinkben? Isten fenséges akarata, hogy időnként sötétségbe jussunk. Kész vagyunk-e megengedni Istennek, hogy tetszése szerint cselekedjék velünk; felkészültünk-e arra, hagy bizonyos áldásaitól megfosztva maradjunk? Amíg Jézus Krisztus igazán Urunkká nem lesz, saját céljainknak szolgálunk. Hitünk valódi, de még nem állhatatos. Isten sohasem siet; ha várunk, rá fog mutatni arra, hogy nem Őt magát kívánjuk, hanem csak az áldásait. Ez az Istenben való életnek csak a kezdő foka. "Bízzatok, én meggyőztem a világot!" Szellemi bátorságra van szükségünk.


Áldott, szép napot mindenkinek!

Glória :)


pén. ápr. 04, 2008 7:46 am
Profil
Arany Listatag

Csatlakozott: hétf. szept. 24, 2007 4:15 pm
Hozzászólások: 138
Hozzászólás 
Charles H. Spurgeon
Isten ígéreteinek tárháza


Érzékeny a figyelmeztetésre
"Mivel meglágyult a szíved, és megaláztad magad az Úr előtt, amikor meghallottad, hogy mit jelentettem ki erről a helyről és lakóiról, hogy milyen pusztulás és átok vár rájuk, megszaggattad ruhádat, és sírtál előttem, ezért én is meghallgatlak! - Így szól az Úr"
(2Kir 22,19)
Sokan nem törődnek az intéssel, és elvesznek. Boldog az, aki féli az Úr szavát. Jósiás ezt tette, ezért Isten megkímélte ama pusztulás látványától, amely Júdára várt rettenetes bűnei miatt. Ilyen megtört szívű vagy te is? És ilyen alázatos? Ha igen, akkor téged is megkímél az Úr ama gonosz napon. Isten megjegyzi mindazokat, akik sóhajtoznak és sírnak koruk bűnei miatt. A pusztulás majd megálljt parancsol, amíg választottai mind menedékbe nem jutnak. Megtalálja őket, mert ismertetőjelük, hogy Istent és az Ő Igéjét őszintén félik. Vészterhes időkben élsz? Látod, hogy a babonaság és a hitetlenség mily nagy mértékben terjed, és félsz a romlott nemzetre elkövetkező rettenetes büntetéstől? Ha így van, bátorítson fel az ígéret folytatása: "... békességgel kerülsz sírodba, és nem látod meg azt a nagy veszedelmet, amelyet erre a helyre hozok" (22,20). Vagy ami még jobb, eljön maga az Úr, és akkor egyszer s mindenkorra vége a szomorúság korszakának.


csüt. ápr. 03, 2008 7:24 am
Profil
Arany Listatag

Csatlakozott: hétf. szept. 24, 2007 4:15 pm
Hozzászólások: 138
Hozzászólás 
Oswald Chambers:
Krisztus mindenek felettMINDENT FELÜLMÚLÓ DICSŐSÉG"Az Úr küldött engem..., hogy szemeid megnyíljanak" (Csel 9,17).

Amikor Pál visszanyerte szeme világát, szellemi látást is kapott Jézus Krisztus személyéről. Egész hátralevő életében és igehirdetésében nem akart tudni másról, mint Jézus Krisztusról: "Elhatároztam, hogy egyébről ne tudjak köztetek, mint Jézus Krisztusról, mégpedig a megfeszítettről" (1Kor 2,2). Pál szívét és gondolkozását soha többé nem vonzotta más, csak Jézus Krisztus. Meg kell tanulnunk, hogy minden ízében épségben tartsuk a Jézus Krisztus meglátása által kapott jellemvonásunkat. A szellemi ember maradandó jellemvonása, hogy önmaga elé állítja Jézus Krisztust, másoknak pedig értésére adja Isten céljait. Életének minden szenvedélye Jézus Krisztusra van összpontosítva. Valahányszor erre az ismertetőjelre bukkansz egy ember életében, megérzed, hogy az Isten szíve szerint való ember. Ne engedd, hogy bármi is elfordítson téged Jézus Krisztus belső szemlélésétől! Ez a próbája annak, hogy szellemi ember vagy-e, vagy sem. Nem szelleminek lenni azt jelenti, hogy más dolgok hatnak rád növekvő vonzóerővel. Mióta Jézust megláttam Veszni hagytam minden mást. Lelkem szomjasan csodálja a Bárányt a Golgotán!


szer. ápr. 02, 2008 7:22 am
Profil
Arany Listatag

Csatlakozott: hétf. szept. 24, 2007 4:15 pm
Hozzászólások: 138
Hozzászólás 
Charles H. Spurgeon:
Isten ígéreteinek tárházaA királyi út

"... csak az Úr népe járhat rajta, bolondok nem tévednek rá"
(Ézs 35,8)
A megszentelődés útja olyan egyenes és világos, hogy még a legegyszerűbb elme sem tévedhet el rajta, ha állhatatosan követi. A világ bölcsei furfangosak és köpönyegforgatók, mégis óriási baklövéseket követnek el, és többnyire elvétik céljukat. A világ bölcsessége valami nagyon szegényes és rövidlátó dolog, ha az ember ezt követi, bizony sötét hegyeken kell átmennie. A kegyelem által megvilágosított ember nem tud jobbat, minthogy az Úr parancsait teljesítse; ez megtartja őt a királyi úton és a Király védelme alatt.

Soha ne próbáld magadat csalárd módon kimenteni valamely nehéz helyzetből. Maradja keskeny úton, az igazság és őszinteség útján, és meglátod, ez vezet számodra a lehető legjobb megoldáshoz. Életünkben ne legyenek vargabetűk, se ügyes kibúvók. Legyünk igazak, és ne tartsunk semmitől. Kövessük mindenben Krisztust, és ne féljünk ennek következményeitől. Mert ha valami nagy bajt el tudnánk kerülni, de csak csalárd úton, akkor azzal, hogy megpróbálkoztunk a hamissággal, sokkal nagyobb bajt hoznánk magunkra, mint amekkora a baj, ami elől menekültünk. Számunkra mindig Isten útja a legjobb. Ezt kövesd, mégha az emberek bolondnak is tartanak érte, mert így leszel igazán bölcs!

Uram, vezesd szolgádat az egyenes úton és őrizd meg az ellenségtől!


kedd ápr. 01, 2008 7:26 am
Profil
Arany Listatag

Csatlakozott: hétf. szept. 24, 2007 4:15 pm
Hozzászólások: 138
Hozzászólás 
Charles H. Spurgeon:
Isten ígéreteinek tárháza


Lélekjelenlét
"Nem kell félned a hirtelen fölrettenéstől, sem attól, hogy viharként rád törnek a bűnösök. Mert az Úrban bizakodhatsz, és ő megőrzi lábad a csapdától"
(Péld 3,25-26)
Mikor Isten ítél, nem az övéit akarja megijeszteni. Nem azért ítél, hogy ártson az igazaknak, hanem éppen azért, hogy megvédje őket.

Azt akarja, hogy népe bátor legyen. Akiket Isten jelenléte örömmel tölt el, tanúsítsanak lélekjelenlétet. Mivel az Úr maga is hirtelen jelenik majd meg, nem szabad meglepődnünk semmi váratlan történésen. Isten szeretetének felséges ajándéka, hogy a váratlanul támadt baj közepette is tudunk nyugodtak maradni.

Az Úr választottainak legyen ítélőképességük, és lássák meg, hogy nem a gonosz támadása jelenti az igazi szerencsétlenséget a világ számára, hanem egyedül csak a bűn. A reá következő büntetés olyan, mint a tartósító só, amely megóv a bomlástól. Sokkal inkább féljünk a bűntől, amely a kárhozatra visz, mint a pokoltól, amely a bűn következménye.

Ezért legyen az Úr népe szellemében nyugodt, csöndes. Bár a Sátán és cimborái rendkívül ravaszak, akik Istennel járnak, nem esnek rejtett csapdáikba. Menj hát, hívő testvérem és bízzál az Úrban!Mindenkinek áldott hetet kívánok!
Glória :)


hétf. márc. 31, 2008 7:12 am
Profil
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: kedd ápr. 17, 2007 5:34 pm
Hozzászólások: 1793
Tartózkodási hely: Törökbálint
Hozzászólás 
Ez időben szólott az Úr Ésaiás, Ámos fia által, mondván: Menj és oldd le a gyászruhát derekadról, és sarudat vond le lábadról! És úgy cselekedett, járván ruha és saru nélkül.
És mondá az Úr: A mint szolgám Ésaiás ruha és saru nélkül jár három esztendeig jegyül és jelenségül Egyiptomra és Szerecsenországra nézve:
Úgy viszi el Assiria királya Egyiptom foglyait és Szerecsenország rabjait, ifjakat és véneket, ruha és saru nélkül és mezítelen alfellel, Egyiptomnak gyalázatára; (És. 20:2-4.)

A Palesztína déli részén levő kisebb államok megpróbáltak elszakadni Asszíriától. A lázadást Asdód filiszteus város vezette, Egyiptom segítségében bízva. Judát is be akarják vonni a lázadásba. A tapasztalatlan Hizkijjá király hajlott is a csábításra. Sargon asszír király a lázadók leverésére hadvezérét küldte, aki 711-ben el is foglalta Asdódot. A hódításról szóló dicsekvő beszámoló fenn is maradt. A lázadó asdódi király Egyiptomba menekült, de Egyiptom kiszolgáltatta őt a győzteseknek.
Ésaiás próféta már három évvel ezek előtt az események előtt azt a parancsot kapta, hogy vegye le "zsákruháját", a prófétai öltözetet, és csak alsóruhában járjon. Nem szükséges feltételezni, hogy a próféta meztelenül járt. De ruhája feltűnő, szokatlan volt: a hadifogjok ruhájára emlékeztetett. Ezeket megfosztották ruhájuktól, és meg is szégyenítették. (A felsőruha elvétele a hidegnek is kiszolgáltatta őket.)
Ezen a módon hírdette a próféta Egyiptom bukását. Majd meglátják a szövetségesek, hogy kár volt Egyitomban bízni! A próféta természetesen nem a szovetségesekre tekint elsősorban, hanem Judára. Talán éppen Ésaiás erőfesztéséeinek köszönhtető, hogy Hizkijjá király még idejében kilépett az összeesküvésből, és ellene már nem vonult fel a az asszír hadsereg.

(Jubileumi Kommentár)

(Azért, ha belegondoltok, ez nagyon kemény... Szólt az Úr, és én attól fogva egy szál gatyában (vagy bugyiban), mezítláb járok és prófétálok három éven keresztül...)

_________________
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? (Rm. 14,4.)


vas. márc. 30, 2008 1:31 pm
Profil
Arany Listatag

Csatlakozott: hétf. szept. 24, 2007 4:15 pm
Hozzászólások: 138
Hozzászólás 
SZENTSÉG VAGY MEGKEMÉNYEDÉS ISTENNEL SZEMBEN


"Álmélkodott, hogy nincsen közbenjáró" (Ézs 59,16).

Sokan azért hagyjuk abba az imádkozást és keményedünk meg Istennel szemben, mert csupán érzelmileg vagyunk érdekelve az imádkozásban. Jól hangzik, ha elmondjuk, hogy imádkozunk; könyveket olvasunk az imádságról, amelyek megmondják, hogy az imádságnak jótékony, áldott hatása van, lelkünk megnyugszik, szellemünk felemelkedik, amikor imádkozunk; de Ézsaiás szavai arra mutatnak, hogy Istent ámulatba ejtik az ilyen gondolatok az imádságról. Az imádatnak és a közbenjáró imádságnak kéz a kézben kell haladnia; egyik sem lehetséges a másik nélkül. Másokért imádkozni azt jelenti: figyelni, hogy Krisztus állásfoglalását felismerjük azzal szemben, akiért imádkozunk. Ahelyett, hogy imádnánk Istent, gyakran csak megállapításokat tákolunk össze arról, miként hat az imádság. Magasztaljuk Istent, vagy vitába szállunk vele? "Nem látom, hogyan hajtod ezt végre." Ez biztos jele annak, hogy nem imádjuk Őt. Amikor elveszítjük Istent a szemünk elől, akkor kemények és dogmatikusak leszünk. Önfejűen árasztjuk el trónját kéréseinkkel, és szinte diktáljuk neki, hogy mit tegyen. Nem imádjuk Istent, nem törekszünk arra, hogy Krisztus gondolkozása kiformálódjék a szívünkben. Ha Istennel szemben megkeményedünk, akkor az emberek iránt is kemények leszünk. Úgy imádjuk-e Istent, hogy magunkat összeszedve Őt megragadjuk és így felfoghatjuk az Ő gondolatait azokról, akikért imádkozunk? Szent, szinte rokoni kapcsolatban élünk Istennel, vagy kemények és dogmatikusak vagyunk? "De hiszen úgy sincs senki, aki igazán közbenjár másokért!" Akkor légy te magad az az egyetlen, aki imádja Istent és szent közösségben él vele! Kezdd el a közbenjáró imádság igazi munkáját és gondold meg, hogy ez olyan munka, amelyhez minden erőre szükség van; de ez a munka nem ejt tőrbe. Az evangélium hirdetése tőrbe ejthet, de a közbenjáró imádság soha.


vas. márc. 30, 2008 7:50 am
Profil
Arany Listatag

Csatlakozott: hétf. szept. 24, 2007 4:15 pm
Hozzászólások: 138
Hozzászólás 
Kedves Ingola!

Minden soroddal egyetértek. Én szorgalmasan továbbítom a napi igét, persze előtte átolvasom. Lehet, hogy nem teljesen érthető mindenki számára, de így már biztosan, köszönöm, hogy reagáltál rá. Remélem, hogy neked kedves Ingola, és mások számára is áldás a napi ige!
Én is kívánok neked áldott vasárnapot!

Testvéri szeretettel:Glória :)


vas. márc. 30, 2008 7:49 am
Profil
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: kedd ápr. 17, 2007 5:34 pm
Hozzászólások: 1793
Tartózkodási hely: Törökbálint
Hozzászólás 
Kedves Glória!

Köszönjük szépen ezeket a letisztult üzeneteket, amelyeket naponta továbbítasz nekünk. :)

Glória írta:
"Ötször vagy hatszor kellett volna lőnöd, akkor megverted volna a szíriabelieket a megsemmisülésig. "
(2 Királyok 13, 19)


Az idézett igében kivastagítottam egy betűt, amely magyarázatul szolgál arra, hogy miért nem tesszük meg az utolsó lépéseket is azon az úton, amelyen egyébként jó irányban indultunk el.

Az egyes szám második személy ugyanis azt sugallja, hogy Joás cselekedete szerepet játszott a Szíriaiak elleni győzelemben. Pedig nem Joás diadalmaskodott a nyertes csatákban, hanem az Úr. És szerintem ennél a nyilazásnál is azon van a hangsúly, hogy Joás nem tette pontosan azt, amit kért tőle az Úr Elizeuson keresztül, hanem ismét eltért attól. (Mint ahogyan korábban sem az Urat követte.)

És a bűneinket sem mi győzzük le, hanem a Jóisten. Ő minden alkalommal legyőzi (Jézusban legyőzte), csak mi esünk vissza újból és újból.

Ez nem jó dolog, de szerencsére ott az úrvacsora. Szerintem Jézus már akkor este tudta, hogy ezt ismételnünk fog kelleni. (Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, a míg eljövend. I. Kor. 11:25.)

Egyébként maga az úrvacsora is jó példa erre a kérdésre. Talán attól leszek bűntelen, hogy eszem egy falat kenyeret és iszom egy korty bort? Nem erről van szó. Hanem arról, hogy Jézus úgy rendelte, hogy ha igaz bűnbánatot tartok, és azt illő módon megpecsételem a szövetség jegyeivel, akkor eltörli a bűneimet. És ezzel nem vitatkozni kell, hanem megtenni, egészen pontosan úgy, ahogyan Ő rendelte.

Legyen szép napod, kedves Glória! :)

_________________
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? (Rm. 14,4.)


A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára ingola vas. márc. 30, 2008 12:33 pm-kor.szomb. márc. 29, 2008 9:15 am
Profil
Arany Listatag

Csatlakozott: hétf. szept. 24, 2007 4:15 pm
Hozzászólások: 138
Hozzászólás 
A célra törő hit


"Ötször vagy hatszor kellett volna lőnöd, akkor megverted volna a szíriabelieket a megsemmisülésig. "
(2 Királyok 13, 19)


Gyakran nagy hiba, hogy hitünkből hiányzik a buzgóság és a tettrekészség. Igaz ugyan, hogy felülről megadatott a győzelem, de ennek kiaknázásában nem megyünk el végig, hanem félúton elakadunk. Nem semmisül meg teljesen az ellenség. - Miután Jóás király a győzelem nyilát kilőtte, Elizeus próféta azt parancsolta neki, hogy a megmaradt nyilakat lőjje a földbe. Ez itt az alapvető gondolat, hogy az ellenség már elterült, de teljesen ártalmatlanná kell még tenni. Jóás mindössze három nyilat lőtt a földbe s azután abbahagyta. Elizeus szent haragra gerjedt a király hanyagsága miatt. Milyen gyakran megismétlődik ez a lazaság! Izrael népének is kezébe adta Isten Kánaán népeit és Józsué vezetése alatt le is győzték azokat. De a lendületes kezdet után a nép abbahagyta a harcot. Ahelyett, hogy felszámolta volna ezeket a népeket, hagyta, hogy maradványaik letelepedjenek, sőt szövetséget kötött velük. Később ezek a kánaániták vesztükre lettek és bevonták Izraelt a maguk bálványimádó és romlott életmódjukba.

Milyen fontos tehát, hogy a nekünk ajándékozott győzelmet a végsőkig kiaknázzuk. Ha nem számoljuk fel az ellenséget, az később ismét felülkerekedik. Ha ezzel vagy azzal a bűnünkkel továbbra is titkos kapcsolatban és szövetségben maradunk, hamarosan a rövidebbet húzzuk. Szakadj el teljesen és ragaszkodj Krisztushoz! Anániás és Szafira is megtűrték még a kapzsiság maradványait szívükben és nem szolgáltatták ki maradéktalanul Krisztusnak. Micsoda szörnyű következményei lettek ennek. - Jakab apostol is erre szólít fel minket: "Vessetek el - még pontosabban: vessetek el maradéktalanul - minden undokságot és gonoszságot!" Nem tudjuk elég maradéktalanul felszámolni a bűnöket. Pedig minden hanyagság a lelki életünkben előbb-utóbb megbosszulja magát. Még gonoszabb helyzet is keletkezhet, mint előzőleg volt. Igaza lesz ennek az ítéletes Igének: "jobb lett volna rájuk nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, mint hogy azt megismerve, elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól." Elizeus próféta szent haragra gerjed amiatt, hogy Jóás idő előtt abbahagyta, amit elkezdett. Az Úr Jézust is nyilván szomorítja, amikor látja, hogy az ő nagy és diadalmas kegyelmét nem használjuk fel sokkal jobban.


Istentől áldott hétvégét mindenkinek!

Szeretettel: Glória :)


szomb. márc. 29, 2008 7:25 am
Profil
Arany Listatag

Csatlakozott: hétf. szept. 24, 2007 4:15 pm
Hozzászólások: 138
Hozzászólás 
A hit előretekintése


"És monda Elizeus (Jóás királynak): végy kézívet és nyilakat, nyisd ki az ablakot és lőjj. És lőtt. Ekkor monda: az Úrnak győzedelmes nyila ez a szíriabeliek ellen. "
(2 Királyok 13, 15-17)


Elizeus próféta halálos ágyán volt. Jóás király lement hozzá és arcra borulva sírva fakadt: atyánkat veszítjük el, olyan férfi távozik tőlünk, aki Izrael számára harciszekerekkel és lovagokkal ért fel. - Egy hűséges imádkozó sokszor egy egész hadsereggel ér fel. Persze Jóás sokkal jobban ragaszkodott a próféta személyéhez, mint az Úrhoz magához. Isten emberét azonban a királynak ez a fájdalma nem befolyásolta. Nem hatódott meg tőle. Szívében szikrája sem volt az önszeretetnek és sajnálkozásnak. Izrael népének a sorsa foglalkoztatta őt, akiket akkoriban a szíriaiak erősen szorongattak. A haldokló Elizeus még egyszer lehetővé tette népe számára az ellenség felett való győzelmet. Megparancsolta a királynak, hogy vegyen kézívet és nyilakat s miközben az Úrhoz fohászkodott, kezét a király kezére téve megparancsolta, hogy a kelet felé kinyitott ablakon keresztül lőjjön ki. Az a nyílvessző, mely áthasított a levegőn, az Úr győzelmének és üdvösségének a nyila volt. A haldokló prófétának ebben a csendes órájában, ott, abban a kis szobában eldőlt a szír háború és győzelem kérdése.

Ugyanez történt a kereszten is, abban a pillanatban, mikor Jézus így kiáltott: "Elvégeztetett!" Ott akkor véglegesen eldőlt a győzelem kérdése, de senkinek még csak sejtelme sem volt róla. A szíriaiak is, mielőtt még Izrael egyáltalán táborba szállt volna, már levert ellenség számba mentek. Ugyenez történt Kánaán népeivel is, akik felett kimondatott a megsemmisítésükről szóló ítélet, mielőtt még Izrael népe Kánaánba benyomult volna. Gedeonnak ismételten azt mondja az Úr: "kezeidbe adom Midiánt".

Hinni annyit jelent, mint a Jézusban tökéletesen elvégzett üdvösséget, győzelmet gondolkodás nélkül elfogadni. Némelyik ember így panaszkodik: rajtam úgy sem lehet segíteni, elveszett ember vagyok! Honnan jön az ilyen panasz? Hitetlenségből. A győzelem számodra is már régen eldöntött kérdés. Készen áll a segítség. Ha valóban szabadulni vágyol a bűn hatalmából, akkor tudd meg, hogy üdvösséged elvégezett tény! Tombolhat még az ellenség ellened, ahogy csak akar, már elveszítette a csatát. A Megváltó önmagára vállalta azt a bűnt, amivel még téged vádolni próbál, bűneid láncait már széttépte. Higgy és a győzelem a tied!

Áldott, szép napot minden kedves Testvéremnek!
Glória :)


pén. márc. 28, 2008 8:16 am
Profil
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 122 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Következő


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 4 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forum/DivisionCore.
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség

eXTReMe Tracker