Á l d á s ! B é k e s s é g !

Isten hozott a www.Istentisztelet.net fórumánPontos idő: pén. feb. 23, 2018 7:40 am
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 35 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3  Következő
Csodák, jelek, véletlenek 
Szerző Üzenet
Platinum Listatag

Csatlakozott: kedd aug. 21, 2007 1:21 am
Hozzászólások: 251
Tartózkodási hely: Déldunántul
Hozzászólás 
.


-Utóhang a Dávid történetéhez.-

-Sokat gondolkodtam ezen a történeten, amikor olvastam.- Tulajdonképen
"véletlen, balesetnek" is lehetett volna venni.- Megbotlottak az ökrök, és
a kísérő felelős "csak jót akart", amikor szinte ösztönösen kinyujtotta a
kezét, hogy megvédje a ládát a leeséstől...

-De az viszont döbbenetes következmény, hogy azonnal holtan esett
össze.- Ez az főként, amire úgy gondolom fel kell figyelni,- ahogy Dávid
is tette. "Miért történt ez?"

-Következtetése jó volt, hogy Isten ítéleteként vegye.-- És talán a leg-
nagyobb tanulság -legalábbis számomra-, hogy MEGALÁZZA magát...
Ő, a király---az egész nép előtt ! - Nem okol senkit, elismeri saját fele-
lősségét !

-A másik, ami még nagyon megállított.- "Mennyire veszem komolyan
Isten szentségét?" - Tudatában vagyok-e annak, hogy Jézus tanítása:
így imádkozzatok: "Mi Atyánk" egy nagy megtiszteltetés Isten gyermekei
számára.- A Szent és Mindenható Istent - Atyámnak nevezhetem... De
utána rögtön az következik: "aki a mennyekben vagy - szenteltessék meg
a te neved"... - és ez helyreigazít ! - nem egyenrangú parnerek
vagyunk !
-
Isten - ISTEN ! én csak a teremtménye vagyok ! Ezt
hozza a tudomásunkra az a mondat: "aki a mennyekben vagy! " - én pe-
dig a porember itt a földön ! - Nem nyujthatom ki a kezemet, hogy meg-
érintsem, emberi -akármilyen- jószándékból sem,- csak ÖSSZEKUL-
CSOLHATOM. -(Persze, ennek az összekulcsolásnak az alázat a lelki
tartalma)

-Van dicsőítő kézfeltartás, jól ismerjük és sokan gyakorolják is,- ekkor
azonban mindkét kéz felfelé mutat és a lelki tartalma kifejezetten Isten
dicsőítése, az iránta érzett bizalom és öröm, gyermeki megnyilvánulása.

-Mindezt azért mondtam el,- hogy nem "prédikáltam", hanem nagyonis
a lelkemben átélt történetet mondtam el, mint ami segíthet jól megítélni
a jelek és véletlenek közti különbséget.

Szeretettel
Loisz

-

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


vas. jan. 04, 2009 9:50 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: kedd aug. 21, 2007 1:21 am
Hozzászólások: 251
Tartózkodási hely: Déldunántul
Hozzászólás 
.

-Figyelünk-e ? -
(folytatás)

-Dávid tovább keresi, mit és hogy rontott el ? El kezdi kutatni Mózes elő-
írásait a szövetségládáról és szállitásáról,- amit Isten parancsolt neki.-

-Nem ezzel kellett volna kezdeni az elgondolás megvalósítását ? - Nem
vagyunk-e sokszor mi is úgy, hogy az indittatás, ötlet megvalósításának
nekirugaszkodunk, mielőtt elcsendesednénk Isten előtt, és "tervet" készí-
tenénk ?

-Dávid meg is találta Isten utasításait, ahogy Mózes leírta.- Uj parancsot
ad ki, mostmár nem a saját, hanem Isten szerinti végrehajtásra:

----A lévitákat bízza meg a szállítás és őrzés feladatával, akiknek előbb
"meg kellett szentelni magukat" -- Szent, szent, szent az Úr,
a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő."
- ember
nem közelítheti meg büntetlenül a SZENT ISTENT !

-A szállítás pedig előírás szerint: "a vállukra vették Isten ládáját" - a meg-
szenteltek kézi erejével történt.- Az új terv szerint átadta Dávid a ládát
a Jordánon túliaknak megőrzésre,- amíg egy "külön" házat nem építtet.
Isten meg is áldotta ezt a megoldást.-

-Óriási tanulsága van számunkra az esemény-sorozatnak ! - Dávidtól
megtanulhatjuk, hogyan kell megállni, felfigyelni, ha tetteink között kudarc
ér.- Hogyan szabad és kell keresni az Isten szerinti megoldást,- amikor Ő
álljt parancsol valamivel.-

-Alázatosan és bűnbánattal, ahogy Dávid tette:
"...ránk tört Istenünk, az Úr, mert nem megfelelő módon töreked-
tünk bánni vele."
(15,13)

-Bár adna az Úr nekünk is ilyen érzékeny LELKIISMERETET (=Istennel
együtt tudás), hogy a jót, amit cselekednünk kell,- törekedjünk a megfe-
lelő módon tenni - az Ő tetszésére.


Loisz

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


vas. jan. 04, 2009 1:35 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: kedd aug. 21, 2007 1:21 am
Hozzászólások: 251
Tartózkodási hely: Déldunántul
Hozzászólás 
.

-Figyelünk-e ? - folytatás

-Hiszen az egész nép egyetért vele, - ezért a megvalósítás apróbb részleteire már nem is figyel oda.

-Az Úr ládáját felteszik egy új szekérre, hogy azon szállítsák, ökrökkel
huzatva.- Az úton azonban egy váratlan esemény történik. - Az ökrök
megbotlanak, a szekér megbillen, és hogy az Úr ládája le ne essék róla,
az irányításért felelős Uzza "kinyujtotta kezét, hogy megfogja a ládát",
--"ezért fellángolt az Úr haragja Uzzá ellen és lesújtott rá,... és meg-
halt az Isten színe előtt."


-"DÁVID PEDIG MEGDÖBBENT ATTÓL, HOGY AZ ÚR ÖSSZETÖRTE
UZZÁT." (11.vers)

-- Az örömünnep tragédiába fulladt.--

Az örömének helyét a halott Uzzá hozzátartozóinak sírása vette át. - És az
egész nép megrettent. - Dávid is megdöbbenve szemléli az ese-
ményeket.- Megdöbbenése valódi volt, ezt igazolja, hogy rögtön keresi
a történtek OKÁT.

-Senkit nem vádol a szállitást végzők közül, magára vállalja a felelőssé-
get,- és az első elgondolását, hogy "hozzuk el magunkhoz" átértékeli.
-"Hogyan merjem magamhoz vinni az Isten ládáját ?"
-
-Isten kezéből veszi a történteket, FIGYELMEZTETÉSKÉNT értékeli és alá-
zatosan keresni kezdi a megoldás helyességét.-

-Nem esik pánikba és nem akarja "visszacsinálni" a dolgot.- Érzi, hogy az
eredeti gondolat jó,- de a kivitelezésbe "hiba csúszott", amit korrigálni
kell. Sőt: meg kell találni az Isten kedvére való megoldást !
-ISTEN LÁDÁJÁNAK KÖZTÜNK A HELYE !, - de hol ? és hogyan vigyük?


(A "szövetség" ládájáról 2.Móz.25,8-22 versében olvashatunk.- Isten meg-
parancsolta Mózesnek, hogy készítsen egy szentélyt - "Tedd a ládába
a bizonyságot, amelyet neked adok!"
-- Egészen pontos utasítást kapott, hogyan készítse el és hogyan szállítsák.)


Folyt.köv.

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


pén. jan. 02, 2009 11:47 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: kedd aug. 21, 2007 1:21 am
Hozzászólások: 251
Tartózkodási hely: Déldunántul
Hozzászólás Jelek
.

-JELEK A BIBLIÁBÓL...

Figyelünk-e ?
(1.Krón.1-14 és 15,13-14)

--a címben feltett kérdést folytatva - jelekre, eseményekre, amelyekkel
az Úr üzenni akar nekünk?

Ez a kérdés természetesen feltételezi, hogy ismerjük az Urat (Ábrahám,
Izsák, Jákób Istenét, Jézus Krisztus Atyját), vele járunk, legalábbis aka-
runk Vele járni, tetszésére cselekedni.

-Hogyan történik ez a hétköznapokban ? - Legjobb, ha Isten Igéjére ha-
gyatkozunk ennek felismerésében is.-

-A megjelölt igeszakaszban arról olvashatunk, hogy Dávid királlyá válasz-
tása és felkenetése után "tanácsot tartott" az őt megválasztó seregek vezetőivel: "Ha jónak tartjátok, és ha Istenünknek, az Úrnak úgy tetszik,... hozzuk el magunkhoz Istenünk ládáját, mert Saul idejében nem
törődtünk vele."-

Egy királyi terv, ami azt mutatja, hogy Dávid szíve Istennel maradt, a már három nap óta tartó királlyá kenetés örömünnepében is. Helyesnek
látszott ez az egész nép előtt is, ezért felvonult Dávid egész Izráellel együtt.

"Az Isten ládáját egy új szekéren vitték el Abinádáb házából és Uzzá meg Ahjó irányították a szekeret. "(7.v.)
Dávid és az egész nép
pedig szent táncot jártak az Isten színe előtt.-

--Felhőtlen öröm és boldogság tölti el Dávid szívét és abban a tudatban van, hogy jót és JÓL cselekszik !

(Folyt.köv.)


Loisz

_________________
"A teljes Irás Istentől ihletett."
2.Tim.3,16


pén. jan. 02, 2009 1:16 am
Profil
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: kedd ápr. 17, 2007 5:34 pm
Hozzászólások: 1793
Tartózkodási hely: Törökbálint
Hozzászólás 
la Mer írta:
Az az igazság, hogy abbahagytam ezt a topikot...
Mert annyi csodát látok, hogy nem győzöm írni őket...
Már lassan kezdek kétségbeesni, ha van olyan nap, amikor nem történik velem valami jel-számba menő dolog...
Akkor kell észbe kapni, hogy azért Isten akkoris van, ha nem mondogatja folyton a fülembe, hogy "vagyok, vagyok, vagyok....."


Már Mózesnek is azt mondta, hogy "vagyok", amikor a nevét kérdezte... :)

_________________
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? (Rm. 14,4.)


vas. júl. 13, 2008 4:15 pm
Profil
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: kedd ápr. 17, 2007 5:34 pm
Hozzászólások: 1793
Tartózkodási hely: Törökbálint
Hozzászólás 
Volt egy Bor vezetéknevű osztálytársam.

Azt mondta egyszer, hogy ha gyermekei születnek, akkor Bor Ivó és Bor Virág lesz a nevük... :D

Ingola

_________________
Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? (Rm. 14,4.)


vas. júl. 13, 2008 4:03 pm
Profil

Csatlakozott: vas. nov. 27, 2005 11:31 pm
Hozzászólások: 1
Hozzászólás 
Sziasztok! Én voltam a vendég is, aki az utóbbi hozzászólást írta, csak elfelejtettem belépni regisztráció után.
A Debreceni Szabadkeresztyén Gyülekezet Küldj el, Jézus! című CD-jén van egy szám, ami hírtelen beugrott. Leírom a szövegét:

ÁRADJ, FOLYÓ!

Isten templomából egy folyó indul el. Egy olyan folyó, ahol nem érdemes csak bokáig érő vízben lenni. Nem érdemes térdig lenni, derékig. Hanem be kell menni a megúszni való vízhez. Akartok ott úszni, Isten népe? Dicsőség legyen Istennek! Az Ő jelenlétében kell lennünk.


Szent templomodból
indul egy folyó,
ki átkel rajta az megváltozik.

Vezess engem Jézus,
vezess át a folyón,
hogy szívem Benned,
csak Benned ragyogjon.

Áradj folyó, Szent Lélek
jöjj és ragadj magaddal!
Gyújts tüzet, ó a szívemben,
amely ég nagy lánggal ég!

Áradj folyó, jöjj és áraszd el lelkem
és gyújtsd meg a Szellem tüzét!
Áradj folyó, jöjj és áraszd el lelkem,
hadd lobogjon az életem!


hétf. nov. 28, 2005 12:27 am
Profil
Hozzászólás 
la Mer írta:
Ja, az álmok, azok jóók :)
...
egy erdõ közepén. Minél feljebb, annál kisebb a patak, és egyszercsak elértem a forrást. Egy köben egy kerek, kb. 1m átmérõjû nyílás és sugárban ömlött ki belõle a Víz. Éreztem, hogy az a víz él. Ahogy így lebegtem felé, egyenesen nekimentem és belenyûltam a kezemmel. Olyan érzés volt, mintha ittam volna belõle.
Másnap reggel meglepetten mértem, hogy 36.6...


Szia, La Mer!

Tavaly nyáron voltam egy keresztény táborban. Sokat jelentett nekem, azért is, mert itt merítkeztem be. Isten megújított engem ebben a táborban.
Hazafele a vonaton kicsit elszundikáltam. Békességet éreztem, nagy békességet és elémtárult egy kép: egy erdőszerűség, ahol kellemes hűvös van - ez az a hely, ahonnan már nem lehet térben továbbmenni, mintha itt lenne vége a világnak térben vagy ilyesmi. A tér legvégén víz csobogott, az erdőben természetesen. Egy leírhatatlan békesség uralkodott ezen a helyen.
A tábor után otthon írtam egy zeneszámot (szoktam zenéket irogatni). A zene valahogy felidézte bennem ezt az élményt, ezért a Rivers of Living Water (Élő víz forrása) címet adtam neki. Kb. egy évre rá elővettem ezt a zenét s a következő verset írtam hozzá, a vonatos álmom "emlékére":

ÉLŐ VÍZ FORRÁSA

Uram, Te vagy az élő víz forrása!

Ahova soha nem jut el élő ember,
Ahova soha nem jut el a tudomány,
Ami túl van a látható világon,
Ahol béke és nyugalom honol,
Ahol nincs vakító fény, nincs süketítő lárma, nincs fájdalom,
csak béke és nyugalom,
ott ered egy forrás.
Egy forrás, melyhez nincs hasonló más.
Egy forrás, melynek vize minden víznél tisztább.
Egy forrás, melynek vizénél nincs hűsítőbb.
Egy forrás, melynek vize az Élő Víz.
Víz, mely gyógyít, víz, mely vígasztal, ha sírsz,
Víz, mely oltja minden szomjad.
Az Élő Víz.

Uram, te vagy az Élő Víz forrása!

Jézus mondja: Aki azt a vizet issza, amit én adok, soha többé nem lesz szomjas. Mert a víz, amit én adok, forrássá lesz benne. Ebből a forrásból pedig olyan víz folyik, amely örök életet ad. (Jn. 4.14.)

Ennyi a vers. A Bibliából a végére hozzáírtam egy igét, mint látod. Köszi az Ésaiás igét, amit írtál, ezt is utánaírom! (Verseim után általában odaírok néhány igét, ha találok.)
Egyébként a La Mer azt jelenti, tenger.


vas. nov. 27, 2005 11:53 pm
Platinum Listatag
Avatar

Csatlakozott: szer. szept. 14, 2005 11:10 pm
Hozzászólások: 276
Tartózkodási hely: Magyarország, Budapest
Hozzászólás 
Tényleg, az a baj, hogy a végén egy betévedt idegen azt fogja hinni, hogy vagy egymást túllicitáló unatkozó emberek vagyunk, vagy szellemileg hikomatok... :D - de nekem tetszik!

...egyszer - még nagyon rég - álmodtam Krisztussal. A konyhába voltam, ettem, valami húst (talán párizsi volt - bár az aligha nevezhető húsnak). Fura érzés fogott el, miközben elkezdtem készíteni egy vajjal megkent kenyeret, melyre piros húst raktam; tudtam, hogy nem magamnak készítem, s tudtam, hogy a szobában ott van... valaki, Ő.
Sötét volt, egy gyertya égett előtte, ült a földön és békéssen nézett maga elé... előtte volt az étel amit még oda sem adtam neki, felnézett rám és mosolygott... ritka fura érzés lett urrá rajtam...

(lehet, hogy volt még tovább, de csak ennyire emlékszem... már rég volt.)
Itt most nincs csattanó, csak annyi, hogy akkor még nem "foglalkoztam" erőteljessen a vallással, ezért volt igen furcs.. tele ezekkel a szimbolumokkal...
na mindegy, csak ennyit akartam..


pén. nov. 11, 2005 2:10 am
Profil E-mail küldése
Platinum Listatag
Avatar

Csatlakozott: kedd szept. 13, 2005 2:25 pm
Hozzászólások: 222
Tartózkodási hely: USA, Illinois, Chicago
Hozzászólás 
varjú írta:
...megnyugtatlak, hogy nekem is vannak olyan tapasztalataim, amelyeknek nincsen ésszerű magyarázata, érthetetlenek, illetve olyanok, amelyekre azt szokás mondani: véletlen.


Na akkor itt van egy kis "véletlen", a Kabucsnyik. Keresztnevét soha nem hallottam mert mindenki csak így hívta.
A Motorolánál dolgoztam 1968-tól 1975-ig, mint kutatómárnök, a kutatóosztályon. Ez az emberfajta nem dolgozik fegyelmezetten. Illetve nem is várják el tőle, addig amíg szellemileg termékeny és a vállalatnak hasznot hoz. Nekem akkorában éppen az volt a faksznim, hogy éjjel szerettem dolgozni, úgy délután 4-től reggel 3-ig a nagy csendben. Persze nem egész éven át, csak akkor amikor érdekes/nehéz projektem volt. Sokszor ebben az órjási épületben, ahol nappal 2500 ember dolgozott csak én dolgoztam egyedül, meg persze az éjjeli őrök, akikkel természetesen közelebbről is megismertük egymást. Ilyen éjjeli őr volt a Kabucsnyik is. Körbe kellett járniuk az épületen belűl előírt útvonalat, ahol állomások voltak, a falon egy kulcs amivel tekertek egyet a náluk levő papírtekercses órán, igazolva ezzel hogy a kulcshelyeket tényleg végigjárták. A mi osztályunk bejáratánál is volt egy ilyen falikulcs. Nekik nem is kellet bejönni az osztályra, csak végigmenni a külső folyosón. Néha, ha látták a tejüveg ablakon át, hogy ég a villany, akkor a mi belsőfolyosónkon mentek végig a kijárati ajtóig, hogy megkérdezzék jól vagyok-e és minden rendben van ? Ha nem is jöttek mindég be, a léptükről is megismertem őket, ahogy kívűl végigsétáltak. Különösen a Kabucsnikot. 50-55 körüli ember volt. Azt hiszem valami gutaütésből gyógyulhatott ki mert a baloldali szeme kicsit kancsal volt, baloldali szájaszélét kicsit húzta beszéd közben és a bal lábát is. Ráadásul vasaltsarku csizmát hordott rendszeresen, és a sántítással együtt határozottan jellegzetes, könnyen felismerhető jelenslg volt. Mint új őr, az első napján nagyon megijesztettük egymást. Én egy messzebbi folyosón mentem a kávé-automatához amikor egy mellékajtóban egymásba szaladtunk. Ő azt hitte egyedül van az épületben, én meg soha nem láttam ezt a notredámi toronyőrt. Azért valahogy kimagyarázkodtunk egymásnak. Aztán összebarátkoztunk késöbb, de elhatározta, hogy tovább ijesztget. Tipikusan, amikor ő volt szolgálatban, lehetett hallani a kulcs-zajokat, aztán nem kint ment végig, hanem a mi belső folyosónkon, ahol végig kellet mennie vagy 16 iroda mellet, 8 jobbra, 8 balra, amig elért az enyémhez, ahol mindég nyitva volt az ajtó. Azt hitte nem tudom, hogy jön, aztán oldalról mindég bedugta fejét az ajtón, mire föl én mindég udvariasan megijedtem, megkérdezte "Are you all right sir ?" (Jól van uram ?). Ez így ment több hónapon át. Néha kicsit elbeszélgettünk.

Aztán egyszer hallom a jellegzetes hangokat. Kulcszaj, sántító vasaltcsizma. Éjjel 2-óra van. Jön végig a belső folyosón, a hangról hallom, hogy már éppen dugná be a fejét az ajtófélfánál. Hát nem dugja. Várok gondolom ez egy új figura. Ő is vár de néha megzörren nála egy két kulcs. De jópofa! Aztán megelégeltem, hogy mit hülyéskedik itt. Odamentem az ajtóhoz nagy suttyomban, s gondoltam majd én ijesztem meg az ajtófélfánál. Én ijedtem meg, mert a túloldalon nem volt senki. Végig akartam menni a folyosón és bekukucskálni az üres irodákba, de hirtelen olyan északisarki hideg csapott meg, hogy majd meg dermedtem. Pedig csak augusztus vége volt. Pánikban, felkaptam a zakóm és irány le az 5.-ik emeletről. Gondoltam, majd lent az őrpultnál megvárom a Kabucsnyikot hogy engedjen ki, mert amikor ők körbejárnak nincs senki a pultnál , és a főkapu is zárva van. Legnagyobb megrökönyödésemre egy másik őr, egy fiatalember, ül ott. Őt is ismertem már régóta. Fel lehettem kicsit dúlva, mert kérdezi: mi bajod van. Mondom valaki van az 5-ik emeleten, aszt hittem a Kabucsnyik. Azt mondja lehetetlen mert ma a Kabucsnyik szabadnapos. Akkor engedj ki gyorsan, és nézz utána ki van fenn. Ahogy indulok a parkolóba, még látom, hogy lódul neki fölfelé a mozgólépcsőn is felfelé szaladva.
Hazaérve, ettem valamit, és lepihentem. Gondoltam túl sokat dolgoztam és kimerült az agyam. Aludtam egyet. Reggel marhaságnak könyvelve el az egészet.

Másnap megyek be dolgozni. úgy délután 4-óra körül. Ugyanaz a fiatalember az ügyeletes mint tegnap. Csak köszönést intve neki, már indultam is volna fölfelé. Utánamszól, hogy Emery, gyere ide egy kicsit. Kérdem, mi van? Azt mondja, hogy az őrségi irodában tudta meg délfelé, hogy a Kabucsnyik szabadnapján, tegnap, kiment szórakozni, kicsit túl sokat ivott és kb. éjjel 1/2-2 -kor szivszélhűdésben szörnyethalt. Na, gondoltam, fenegyerek ez az öreg, ilyen apróság nem zavarja meg. Lám, bejött azért dolgozni !!! Én meg haza mentem már este 10-kor. Aztán csak nappal dolgoztam egy jó pár hónapig.

Jóéjszakát ! :shock: Imre


csüt. nov. 10, 2005 3:37 am
Profil E-mail küldése
Platinum Listatag
Avatar

Csatlakozott: szer. szept. 14, 2005 11:10 pm
Hozzászólások: 276
Tartózkodási hely: Magyarország, Budapest
Hozzászólás 
Ákos elég erőssen meghatározó jelenség a megmagyarázhatatlan események sorozataiban... :shock:


csüt. nov. 10, 2005 12:27 am
Profil E-mail küldése
Gyémánt Listatag

Csatlakozott: pén. szept. 16, 2005 12:59 pm
Hozzászólások: 1384
Tartózkodási hely: Kispest
Hozzászólás 
Kedves la Mer, mielőtt elkönyvelnél magadban olyannak, mint aki mindennel kapcsolatban szkeptikus, aminek nincs nyoma a Szentírásban, megnyugtatlak, hogy nekem is vannak olyan tapasztalataim, amelyeknek nincsen ésszerű magyarázata, érthetetlenek, illetve olyanok, amelyekre azt szokás mondani: véletlen.


szer. nov. 09, 2005 9:50 pm
Profil E-mail küldése
Platinum Listatag
Avatar

Csatlakozott: szer. szept. 14, 2005 11:10 pm
Hozzászólások: 276
Tartózkodási hely: Magyarország, Budapest
Hozzászólás 
Egy jóbarátommal néztük a Passió című filmet; neki el kellett mennie mi előtt vége lett volna a filmnek, így leállítottam, abban a pillanatban amikor azt mondta Mária "valaki állítsa meg".
spooky


kedd nov. 08, 2005 1:30 am
Profil E-mail küldése
Platinum Listatag
Avatar

Csatlakozott: szer. szept. 14, 2005 11:10 pm
Hozzászólások: 276
Tartózkodási hely: Magyarország, Budapest
Hozzászólás 
Soha nem hittem el azt, hogy valakinek látomása legyen... halucináció, álom, nagyotmondás...
elég rossz érzés látni azt ami nincs is ott, és tudod hogy nem lehet ott velem már megtörtént egyszer


kedd nov. 08, 2005 1:26 am
Profil E-mail küldése
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 35 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3  Következő


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 3 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forum/DivisionCore.
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség

eXTReMe Tracker