Á l d á s ! B é k e s s é g !

Isten hozott a www.Istentisztelet.net fórumánPontos idő: pén. márc. 23, 2018 6:11 am
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 120 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Következő
Pozitív gondolatok a Biblia szellemében. 
Szerző Üzenet
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:

ALÁBB KELL SZÁLLNOD AZ Ő CÉLJAIRA

"Neki növekednie kell, nekem pedig alábbszállanom" (Jn 3,30).

Ha szükségletté (nélkülözhetetlenné) lettél egy léleknek, kiléptél Isten rendjéből.

Mint munkásnak az a nagy felelősséged, hogy "a Vőlegény barátja" légy.

Amikor észreveszed, hogy egy lélek felismerte Jézus Krisztusnak rá vonatkozó igényét, akkor tudod, hogy helyesen irányítottad. Ahelyett, hogy kinyújtanád kezed a szülési fájdalmak megelőzésére, imádkozz, hogy tízszeresére fokozódjanak, amíg nincs már se a földön, se a pokolban olyan erő, ami ezt a lelket távol tarthatná Jézus Krisztustól.

Újra meg újra "műkedvelő" gondviselést játszunk. Közbelépünk és elébe vágunk Istennek így szólva: "Ennek vagy annak nem kell így lennie!" - Ahelyett, hogy a Vőlegény barátja maradnál, együttérzéseddel útját állod és az a lélek egy szép napon majd kijelenti: "Ez a tolvaj ellopta Jézus Krisztustól a szeretetemet, és én elvesztettem a látásomat felőle." -

Őrizkedj attól, hogy valakivel együtt egy méltatlan vagy igazságtalan dolognak örülj, de örülj az igazságnak. "A Vőlegény barátja... örvendezve örül a Vőlegény szavának. Ez az én örömem immár betelt. Neki növekednie kell, nekem pedig alábbszállanom."

Örömmel mondja ezt János, nem szomorúan. - Végül mégis meglátják majd a Vőlegényt! János azt mondja: ez az ő öröme. Itt a munkás teljesen eltűnik, nem is gondol rá többé senki.

Figyelj, ahogy csak tudsz, míg egy másik ember életében meg nem hallod a Vőlegény hangját. Ne törődj azzal, hagy ez mennyi zavart, nyugtalanságot, talán a testi egészség megrendülését is magával hozza annak az életében.

Isten örömével örülj, ha az végre eljutott odáig, hogy meghallja az Ő szavát. Azt is gyakran láthatod, hogy Jézus Krisztus zátonyra futtat egy életet, mielőtt megmentené (Mt 10,34).

Oswald Chambers "Krisztus mindenekfelett" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


vas. márc. 25, 2012 2:31 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:
AZ ÉGŐ SZÍV

"Vajon nem gerjedezett-e a mi szívünk?" (Lk 24,32)

Fel kell fedeznünk azt a titkot, hogyan maradhat a szívünk égő szív.

Jézus hirtelen megjelenik, a tűz lángra lobban, csodálatos látásaink vannak, de még meg kell tanulnunk a mindenen áthatoló égő szív megőrzésének titkát.
Az unalmas, sivár, komor hétköznap a maga megszokott kötelezettségeivel és embereivel mindig újra kioltja az égő szívet, míg meg nem tanuljuk a Jézusban maradás titkát.

Keresztyén életünk sok belső nyomorúságának nagy része nem a bűnre vezethető vissza, hanem arra, hogy nem ismerjük saját természetünk törvényeit.

Például, hogy egy indulatnak szabad folyást engedjünk-e vagy sem, azt egyedül azon mérhetjük le, hogy megnézzük, mi lesz a következménye. Vond le a helyes következtetést és ha az eredmény olyan, amit Isten elítélne, ne engedj utat neki.

Ha azonban azt az indulatot, amit Isten Szelleme lobbantott lángra, nem engeded érvényesülni az életedben, akkor majd alacsonyabb színvonalon jelentkezik a hatása. Ilyen módon lesz az ember érzelgőssé.

Minél nemesebb, magasztosabb egy érzelem, annál mélyebbre aljasodik le, ha nem bontakozhat ki a neki szánt színvonalon.

Ha Isten Szelleme felkavart téged, akkor engedelmeskedj a tőled telhető legteljesebb mértékben, ne törődj a következményekkel!

Nem maradhatunk a megdicsőülés hegyén, hanem engedelmeskednünk kell az ott nyert világosságnak: tettekben kell a látást megvalósítanunk.

Amikor Isten látást ad valamiről, akkor vidd véghez! Ne bátortalanítson el, hogy mibe kerül!

Oswald Chambers "Krisztus mindenekfelett" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


csüt. márc. 22, 2012 10:48 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:


Kié a harc?

"És megtudja az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr. Mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket" (1Sám 17,47).

Ha bizonyosan tudjuk egy harcról, hogy az a harc az Úré, akkor egészen bizonyosak lehetünk a győzelemben, mégpedig az olyan győzelemben, amely a legjobban tesz bizonyságot Isten hatalmáról. Az emberek megfeledkeznek az Úrról, még a hívők gyülekezetében is. .

Ha valóban az igazságért küzdünk, ne várjunk, amíg tehetségünk, pénzünk vagy egyéb látható eszközeink lesznek a küzdelemhez, hanem a magunk találta lapos kövecskével és egyszerű parittyánkkal szálljunk szembe az ellenséggel.

Ha a küzdelem csak a miénk lenne, nem lehetne okunk a bizakodásra, de ha az Úr Jézus Krisztus ügyéért harcolunk és egyedül az Ő erejében bízunk, ugyan, ki állhatna ellent nekünk? Ezért szálljunk szembe habozás nélkül a "filiszteussal". A Seregek Ura velünk van, ki állhatna ellent nekünk?

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


szomb. márc. 17, 2012 6:57 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:
Áldás a házra

"... az igazak lakóhelyét megáldja" (Péld 3,33).

Aki igaz ember és féli az Urat, annak még a háza teteje is Isten védelme alatt áll.
Otthona a szeretet lakhelye, a szent élet iskolája, és mennyei világosság sugárzik benne.
Főhelyen van benne a családi oltár, ahol naponta tisztelik az Urat. Ezért az Úr megáldja lakhelyét.
Lehet szerény kunyhó vagy tágas udvarház; az Úr áldása nem az otthon nagyságától, hanem lakóinak magatartásától függ.

Az a ház a legáldottabb, amelynek gazdája és gazdaasszonya istenfélő ember, de egy fiú vagy leány, vagy akár egy szolgáló is áldást hozhat egy egész házra.
Az Úr gyakran egy egész háznépet megáld és felvirágoztat annak egy vagy két tagjáért, akik "igazak" az Ő szemében, mert kegyelme már megigazította őket.
Szeretteim, fogadjuk be az Úr Jézust állandó vendégünknek, mint a betániai testvérek és akkor igazán áldottak leszünk.

Ügyeljünk arra, hogy minden dolgunkban igazak legyünk - mindennapi munkánkban, mások megítélésében, szomszédainkkal való bánásmódunkban, egész életvitelünkben és magatartásunkban.
Mert az igaz Isten a hamis életet nem tudja megáldani.

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


hétf. márc. 05, 2012 4:37 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:
Meg nem rendült bizalom

"Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban" (Zsolt 112,7).

A bizonytalanság rettenetes dolog. Ha nem kapunk hírt hazulról, hajlamosak vagyunk az aggódásra, és nem fogadjuk el, hogy "ha nincs hír, az jó hír".

Ennek a szomorú állapotnak a gyógyszere a hit.

Az Úr Szelleme által lelkünkbe szent derűt ad, és eloszlatja a jelenre és a jövendőre vonatkozó minden félelmünket.

Arra az Úrban való bizakodásra kell (szorgalmasan) törekednünk, amiről a zsoltáros beszél. Az Úrnak nem egyik vagy másik ígéretében kell bíznunk csupán, hanem Isten rendíthetetlen hűségében olyan bizalommal, amely meg van róla győződve, hogy Isten nem tesz velünk semmi rosszat, sem azt nem engedi, hogy bárki más ártson nekünk.

Ez a szüntelen bizalom legyőzi az életünk ismert és ismeretlen nehézségeit.
Hozzon a holnap bármit, Isten az Ura a holnapi napnak is.
Történjék velünk akármi, (amit még nem is sejtünk) a mi Urunk az ismert és ismeretlen dolgoknak egyaránt Istene. Elszántan bízunk az Úrban, jöjjön akármi. Még ha a legrosszabb dolog történne is, Istenünk akkor is a legnagyobb és a legjobb. Ezért nem félünk, még ha meg is ijedünk, mikor bekopog a postás, vagy ha éjszaka távirattal riasztanak fel álmunkból.

Él az Úr, mitől féljenek (az Ő) gyermekei?

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


kedd feb. 28, 2012 12:41 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:
Kiválasztva a szolgálatra

"Titeket pedig az Úr papjainak neveznek" (Ézs 61,6).

Ez az ígéret így, szó szerint Izráelnek szólt, de szellemi értelemben minden hívőre vonatkozik. Ha kiváltságainkhoz méltóan élünk, akkor utunkat világosan és félreérthetetlenül Isten fénye ragyogja be, és az emberek meglátják rajtunk, hogy Isten kiválasztottai vagyunk a szent szolgálatra, és az Úr papjainak neveznek bennünket. Bár ugyanúgy végezzük hivatásunkat, mint mások, mégis egyedül és kizárólagosan az Úr szolgái vagyunk. Krisztus által az élő lstennek végezzük szüntelenül az imádság, a magasztalás, a bizonyságtétel és az önátadás szolgálatát.

Mi teljesen annak a szolgálatnak akarjuk szentelni magunkat, amely azokhoz illő, akik, miként Jézus Krisztus, örökkévaló papságra rendeltettek.

Fogadjuk el ezt a megtisztelő ígéretet, amely egyben szent kötelesség teljesítésére szólít minket, öltözzük fel a szentség ruháját, és szolgáljuk így az Urat egész nap.

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


szomb. feb. 25, 2012 11:20 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:

Isten válaszol

"Teljesíti az istenfélők kívánságát, meghallja kiáltásukat és megsegíti őket" (Zsolt 145,19).

Isten Szelleme oltotta belénk a kívánságot, ezért teljesíti is azt. Bennünk lévő élete indít a kiáltásra, ezért meghallgatja azt. Az Őt félők a legszentebb befolyás alatt vannak, ezért legfőbb kívánságuk, hogy Istent dicsőítsék és Benne mindörökké örvendezzenek. Miként a Biblia nagy hívő alakjai, ők is telve vannak kívánsággal, és az Úr valóra váltja vágyaikat.

A szent kívánságok olyanok, mint a zsenge vetés, amelyet a mennyei gazda gondoz, míg gabonát nem terem a kalász. Az istenfélő emberek vágynak arra, hogy szentek, hasznosak legyenek, áldás felebarátaik számára, és így szolgálhassák Uruk dicsőségét.

Vágynak megélhetésükhöz a legszükségesebbre, szükségükben segítségre, a terhek alatt erőre, a nehéz helyzetekben vezetésre, a bajban szabadulásra.

Olykor ezen kívánságuk annyira erős, és ügyük oly sürgető, hogy felkiáltanak gyötrelmükben, mint a kisgyermekek fájdalmukban, és akkor az Úr megértően lehajol hozzájuk, és ígérete szerint megadja azt, amire szükségük van - "megsegíti őket".

Igen, ha féljük Istent, semmi mástól nem kell tartanunk. Ha az Úrhoz kiáltunk, szabadulásunkra biztosan számíthatunk.

Kedves olvasó, helyezd ezt az igeverset a nyelvedre, és tartsd egész nap a szádban, olyan édes lesz számodra, mint a manna.

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


vas. feb. 19, 2012 12:37 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:

– A Lélek hangja pedig gyakran ez: „Légy késedelmes a szólásra, mert e készség hiánya sok-sok harag forrása.

„Hallgatni arany”, „Sok beszédnek sok az alja” – figyelmeztet bennünket a közmondás is.

„Mintha nem is két fülünk és egy szánk lenne, hanem két szánk és egy fülünk! Mindenki mondja a magáét, a másikat félbeszakítva, végig sem hallgatva.” (Gyökössy)

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


csüt. feb. 09, 2012 7:32 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:

ISTEN BOCSÁNATA

"Akiben van..., a bűnök bocsánata..." (Ef 1,7).

Őrizkedj attól a kellemes elképzeléstől, hogy Isten mint kedves és szerető Atya, persze, hogy megbocsát nekünk.

Az Újszövetségben sehol nincs helye az ilyen gondolkozásnak.

Isten egyetlen alapon bocsáthat meg nekünk: Krisztus keresztjének borzalmas tragédiája alapján.

Más indokot keresni a bűnbocsánatra öntudatlan istenkáromlás.

Isten csak Krisztus keresztje által bocsáthatja meg a bűnt és helyezhet vissza minket kegyelmébe, más mód nincs rá!

Oswald Chambers

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


szomb. feb. 04, 2012 12:26 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:

ISTEN LEGYŐZI A FÉLELMET

Nem fog a varázslás Jákóbon, sem az igézet Izráelen" (4Móz 23,23).

Ez az Ige gyökerestől ki kellene irtson minden ostoba, babonás félelmet! Még ha lenne is valami igazság a varázslásban és a babonákban, mindez nem árthat az Úr népének! Akiket Isten megáld, azokat nem lehet megátkozni.

A hitetlenek, mint Bálám is, szőhetnek cselt Isten népe ellen, de minden csalafintaságuk kudarcot vall. Puskaporuk átázik, kardjuk kicsorbul. Összegyülekeznek, de hiába, mert az Úr nincs velük. Csöndben nézhetjük, míg hálójukat szövik, mert úgysem fognak meg bennünket.
Milyen áldás ez! Mennyire megnyugtatja a szívet! A komolyan imádkozók küzdenek Istennel, de velük senki sem küzdhet, őket senki sem győzheti le. Isten gyermekeinek erőt ad az Úr a győzelemhez, de rajtuk senki sem vehet erőt.

Nem kell félnünk magától az ördögtől sem, és semmiféle titokzatos ellenféltől, mert csalárdak szavai, sötétek és kifürkészhetetlenek tervei. Mindezek nem árthatnak annak, aki az élő Istenben bízik. Ezért mi dacolunk az ördöggel és valamennyi légiójával.

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


pén. jan. 27, 2012 11:11 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:


TÖKÉLETES ÁLDOZAT

"Tegye kezét az áldozat fejére, hogy kegyelmet és engesztelést nyerjen" (3 Móz 1,4).

Ha egy tulok engesztelő áldozattá lehetett az azt feláldozó bűnös helyett, aki rávetette a kezét és ezzel a bűneit is az áldozati állatra, mennyivel inkább engesztelő áldozat Krisztus érettünk, ha áldozatát hittel elfogadjuk.

Hitem ráveti kezét

ó Krisztus, drága fődre,

vezeklőn állok eléd,

bűneimet kiöntve.

Ha egy tulkot elfogadott Isten az áldozótól engesztelésül, mennyivel inkább engesztelés Krisztus minden vétkünkért.
Egyesek vitatják az engesztelő áldozat nagy igazságát, pedig nekünk ez a reménységünk, örömünk, dicsekvésünk és mindenünk.

Isten elfogadta Jézus Krisztus áldozatát engesztelésül miérettünk, és szeretett Fiában minket is elfogad és "megajándékoz kegyelmével" (Ef 1,6).

Ezért tedd rá most mindjárt hited kezét Krisztus tökéletes áldozatára, hogy azt így magadénak vallva, élvezhesd Isten kegyelmét.

Ha egyszer már megtetted, tedd meg újra.

Ha pedig még nem tetted volna, tedd rá most a kezedet haladék nélkül. Az Úr Jézus a tiéd lehet már most, ha akarod. Bízzál benne erősen, és kétség nélkül a tiéd lesz Ő. Így kiengesztelődtél Istennel, bűneid eltöröltettek és az Úré vagy.

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


kedd jan. 24, 2012 5:08 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:
Még a leghalkabb hívást is...

"De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét" (Jóel 3,5).

Miért nem hívom segítségül az Úr nevét? Miért futok egyik vagy másik szomszédomhoz, amikor Isten olyan közel van, és leghalkabb hívásomat is meghallja? Miért ülök le, töprengek megoldásokon és szövök terveket? Miért nem teszem magamat és terheimet közvetlenül az Úr kezébe? A legrövidebb út az egyenes út, miért nem futok egyenesen az élő Istenhez? Hiába keresgélek szabadulást mindenfelé, azt csak Istennél találhatom meg. Hatalmas ígérete bizonyossá kell tegyen efelől.

Fölösleges kérdeznem, hogy segítségül hívhatom-e Őt vagy sem, hiszen a "mindenki" szó tág kaput nyit. A "mindenki" engem is jelent, mert mindenkit jelent, aki csak segítségül hívja az Úr nevét. Ezért követni akarom az Úr vezetését, és segítségül hívom Őt most mindjárt, Őt, aki ezt a hatalmas ígéretet tette.

Nagy szükségben vagyok, és nem látom a kiutat, de éppen ezért megyek Hozzá. Aki az ígéretet tette, megtalálja majd a módját, hogyan teljesítse azt. Az én dolgom az, hogy engedelmeskedjem parancsainak, nem pedig hogy tanácsokat adjak neki. Szolgája vagyok, nem ügyvédje. Hozzá kiáltok, és Ő meghallgat engem.

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


kedd jan. 17, 2012 2:48 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:
A szív és az élet tisztasága

"Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent" (Mt 5,8).

Tisztaságra, főként szívünk tisztaságára kell törekednünk. Ha belülről a Szent Szellem és az Ige tisztít meg bennünket, akkor a megszentelődés és az engedelmesség által kívülről is tiszták leszünk. Szoros kapcsolat van a szív hajlandósága és a megtérés között: ha azt szeretjük, ami rossz, nem érthetjük meg a jót. Ha a szívünk szennyes, szemünk is homályos lesz. Hogyan láthatnák meg a Szent Istent azok, akik a tisztátalan dolgokat szeretik?

Mekkora kiváltság, hogy már itt is megláthatjuk Istent! Ha csak egy pillantást is vethetünk rá, az már a mennyország a földön! A tiszta szívűek Krisztus Jézusban látják az Atyát. Látjuk Őt, igazságát, szeretetét, szándékát, felségét, szövetségét, valóban Őt magát látjuk a Krisztusban. De mindezt csak olyan mértékben fogjuk fel, amilyen mértékben távol tartjuk a bűnt szívünktől.

Csak akik igazán kegyesen akarnak élni, azok mondhatják: "Szemem állandóan az Úrra néz" (Zsolt 25,15). Mózes kívánsága: "Mutasd meg nekem dicsőségedet!" (2Móz 33,18) csak akkor teljesedhet be a mi életünkben is, ha megtisztítjuk magunkat minden vétektől. Akkor "olyannak fogjuk látni Őt, amilyen valójában. Ezért akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát" (1Jn 3,3). Az Atyánkkal megtapasztalt közösség gyönyörűsége és a mennyei színről- színre látás reménysége sarkalljon bennünket arra, hogy tartsuk tisztán a szívünket és az életünket. Urunk, adj nekünk tiszta szívet, hogy megláthassunk téged!

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


hétf. jan. 09, 2012 12:41 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
MINDEN NAP !- Túrmezei Erzsébet

- 2012-re ! -

Jóságod és kegyelmed követnek engem
életem minden napján. Zsolt 23,6

Minden reggel meg-megújul,
Nagy a Te hűséged ! Jer Sir 3

Íme, én veletek vagyok minden nap
a világ végezetéig. Máté 28,20


365 !
Hívom is, várom is.
Mert minden új napon
világít útamon
ígéret három is.

-365!
Bármi vár, bármi ér,
jóság és kegyelem
jön velem, jár velem,
minden nap elkísér.

-365!
Új hűség, kegyelem
vár reám és fogad,
fényli be napomat
minden új reggelen.

-365!
Félre gond, félelem!
Mindig lesz támaszom.
Hisz minden új napon
Jézus jár énvelem.

365 !
Vallom is, áldom is.
Nevében kezdem el.
Igéret énekel
szívemben három is.A fenti IGÉRETEKKEL ÁLDOTT,
BOLDOG ÚJ ÉVET kívánok MINDENKINEK !

Szeretettel
Saci

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


vas. jan. 01, 2012 12:39 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Kedves Mindenki !

Gyönyörködjetek ebben a csodás videóban,- Isten teremtett világa szépségeiben !

Szeretettel
Saci

http://igemorzsa.hu/media/pps.fajl/term ... =./004.pps

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


vas. dec. 25, 2011 11:43 pm
Profil
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 120 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Következő


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forum/DivisionCore.
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség

eXTReMe Tracker