Á l d á s ! B é k e s s é g !

Isten hozott a www.Istentisztelet.net fórumánPontos idő: vas. márc. 25, 2018 6:20 am
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 120 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Következő
Pozitív gondolatok a Biblia szellemében. 
Szerző Üzenet
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:
ISTEN BOCSÁNATA

"Akiben van..., a bűnök bocsánata..." (Ef 1,7).


Őrizkedj attól a kellemes elképzeléstől, hogy Isten mint kedves és szerető Atya, persze, hogy megbocsát nekünk.

Az Újszövetségben sehol nincs helye az ilyen gondolkozásnak.

Isten egyetlen alapon bocsáthat meg nekünk: Krisztus keresztjének borzalmas tragédiája alapján.

Más indokot keresni a bűnbocsánatra öntudatlan istenkáromlás.

Isten csak Krisztus keresztje által bocsáthatja meg a bűnt és helyezhet vissza minket kegyelmébe, más mód nincs rá!

Oswald Chambers


(Lehet, hogy ismétlés,- de az utolsó mondat magyarázata:

"Akiben van..., a bűnök bocsánata..." (Ef 1,7).


Aki kételkedik, vagy nem érti, jól teszi, ha elolvassa Pál ap-nak az Efezusiakhoz írt levele 1 rész 1-7 versét,- de ha az egész részt, akkor még világosabb lesz.)

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


pén. dec. 09, 2011 1:59 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:

"Amilyen boldog a gyöngyhalász, mikor drágagyöngyökre bukkan,
olyan boldog a Megváltó Krisztus,
ha szegény bűnösöket a pusztulásból kiragadhat,
hogy azokat megmentse. "

(C. H. Spurgeon)--Hogyan meri Spurgeon ezt ilyen határozottan állítani ?
Szerintem, saját tapasztalatából.-
-Amikor Isten ránk talál és megmenthet,- olyan BOLDOGSÁG
tölti el a szívünket, amilyent azelőtt soha nem tapasztaltunk.
-Isten boldogsága ez, ami belénk sugároz. :)

Saci

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


csüt. dec. 08, 2011 1:11 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:
AZ IMÁDSÁG PÁRATLAN HATALMA

"Mert azt, amit imádságunkban kérnünk kell, nem tudjuk úgy kérni, amint kell, de maga a Szent Szellem esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal..." (Róm 8,26).


Tudjuk, hogy a Szent Szellem ad nekünk erőt az imádsághoz. Tudjuk, mit jelent a Szent Szellem által imádkozni, de azt már sokszor nem tudjuk, hogy maga a Szent Szellem könyörög bennünk úgy, ahogyan mi ki sem tudnánk mondani. Ha Istentől újjászülettünk és Isten Szent Szelleme bennünk lakik, Ő kimondja helyettünk a kimondhatatlant.

"Ő" - a Szent Szellem bennetek - "Isten akarata szerint esedezik a szentekért" (27. v.) Isten nem azért kutatja át a szívedet, hogy tudatos imádságaidat megismerje, hanem hogy a Szent Szellem imádságát felfedezze benned.

Isten Szelleme a hívőt szentélyül használja fel, hogy benne közbenjárjon.
"A ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma." Amikor Jézus Krisztus megtisztította a templomot, "nem engedte, hogy valaki edényt vigyen a templomon keresztül" (Mk 11,16). Isten Szelleme nem akarja, hogy testedet saját kedved szerint használd. Jézus könyörtelenül kiűzte mindazokat, akik adtak-vettek a templomban és így szólt: "Az én házam imádság háza, ti pedig azt latrok barlangjává tettétek."

Mi felismertük-e már, hogy testünk a Szent Szellem temploma? Ha igen, akkor gondosan meg kell őriznünk az Ő számára mocsoktalanul.
Tudatára kell ébrednünk annak, hogy tudatos életünket - amely csak kicsiny része a személyiségünknek - meg kell őriznünk a Szent Szellem templomaként.


Ő majd figyelemmel kíséri a tudatalatti részt is, amiről mi semmit sem tudunk. De lássunk neki, hogy megőrizzük a tudatos részt, mert azért mi vagyunk a felelősek.

Oswald Chambers "Krisztus mindenekfelett" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


szomb. nov. 12, 2011 9:51 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:
"Fel kell emelkednünk szárnyakon mint a sas; de tudnunk kell leszállni is.

A szent ereje a leszállásban és a lent maradásban van.
"Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít" (Fil 4,13) -
mondta Pál és amire itt gondol, az nagyrészt igen megalázó.

Hatalmadban van, hogy visszautasítsd a megaláztatást és ezt mondd:
"Nem, köszönöm, szívesebben maradok fent a hegy csúcsán Istennel."
El tudom viselni a valóságot Jézus Krisztus jelenlétében,
vagy a kézzelfogható tények kiölik a belé vetett hitemet
és félelembe kergetnek?

Oswald Chambers "Krisztus mindenekfelett" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


hétf. okt. 03, 2011 10:06 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:
ELRENDELT A SZOLGÁLATRA

"És most így szól az Úr,
aki engem anyám méhétől
szolgájává alkotott..."
(Ézs 49,5).

Csak ezért jött létre az emberi nemzetség,
hogy Istent dicsőítse és örökre benne örüljön,
de a bűn az emberiséget más vágányra kapcsolta át.

Ezzel azonban semmit se változott Isten célja,
és amikor újonnan születünk, minket is belevon
nagy tervének a megvalósításába:

"Isten önmagának teremtett." "Ő alkotott engem."

Isten kiválasztásának ez a megvalósulása a
legörömteljesebb valóság a földön.

Megkapjuk Isten szeretetét, Isten igazi természetét.
A Mindenható Isten természetét János 3,16 fejezi ki:
"Úgy szerette Isten a világot..."
Tartsuk nyitva lelkünket Isten teremtő céljai előtt,
ne keverjük össze saját céljainkkal.

Ő úgyis félretolja ezeket, bármennyire fáj is nekünk.

A szolgáló testvér azért van teremtve, hogy
Istennek olyan szolgája legyen, akiben
Ő megdicsőül.

Szolgáitól feltétlen egyenességet kíván, mert
Isten természetét oltotta beléjük.

Vigyázz, ne felejtsd el, mi Isten célja veled!

Oswald Chambers "Krisztus mindenekfelett" c.

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


csüt. szept. 22, 2011 8:51 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:
MEGMARADSZ-E JÉZUS MELLETT?

"Ti vagytok, akik megmaradtatok velem az én kísértéseimben" (Lk 22,28).


Való igaz, hogy Jézus Krisztus velünk van kísértéseinkben;
de vajon mi vele megyünk-e az Ő kísértéseibe?
Jézus kísértései egész életén át tartottak, így végigkísérik
Isten Fiának bennem lévő életét is.
Abban az életben, amelyet most élek, Jézus Krisztussal járok-e?

Azt képzeljük, hogy védekeznünk kellene néhány olyan dolog ellen,
amit Isten enged meg az életünkben.
Soha!
Isten irányítja életkörülményeinket;
és bármilyenek is azok,
nekünk csak arra kell ügyelnünk,
hogy "megmaradjunk Vele az Ő kísértéseiben".


Oswald Chambers "Krisztus mindenekfelett" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


hétf. szept. 19, 2011 11:12 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:
A TANÍTVÁNY FEGYVERZETE

"Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat,
nektek is meg kell mosnotok egymás lábát" (Jn 13,14).


A Mindenható Istennek kell testet öltenie bennünk ahhoz,
hogy legközepesebb kötelességünket úgy végezzük,
amint végeznünk kellene.

"Példát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem veletek,
ti is úgy cselekedjetek" (15).


Figyeld meg, milyen fajta emberekkel vesz körül Isten és
megalázkodva ismered fel, hogy ezen az úton mutatja
meg neked, hogy te milyen fajta ember vagy az Ő szemében.

"Most mutasd be ennek az embernek pontosan ugyanazt,
amire én rávezettelek!" -
mondja az Úr.

Oswald Chambers "Krisztus mindenekfelett" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


vas. szept. 11, 2011 11:26 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:
Az erős szív

"Reménykedj, az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban!" (Zsolt 27,14).


Szüntelenül reménykedjél! Az Úrban reménykedjél! Érdemes reménykedni benne. Soha nem hagyja cserben azt, aki Őbenne bízik.

Ne csüggedj el a reménykedésben! Számíts nagy szabadulásra és légy készen, hogy Istent dicsérd érte.

Az Ige biztat, hogy "légy erős és bátor szívű", mert erre van leginkább szükséged, amíg várnod kell. Ha a szíved egészséges és erős, minden rendben lesz. A szívnek nyugalomra és derűre van szüksége, és ezt akkor kapja meg, ha erőt nyer. Az erős szív megnyugszik, tud örvendezni és így erőt ad az egész embernek.

Senki sem képes az életnek ezt a titkos mozgatóját, a szívet megerősíteni, egyedül Isten, aki teremtette, Ő erősítheti meg. Isten maga az erő, így adhat erőt mindazoknak, akiknek erre szükségük van. Ezért légy bátor, az Úr kiárasztja rád erejét, nyugodt leszel a viharban és örvendezel a szomorúságban. Én, aki ezeket a sorokat leírtam, Dáviddal együtt bátorítalak,hogy "reménykedj az Úrban!" Hosszú és mély tapasztalat tanított meg arra, hogy az a jó a számomra, ha az Úrban reménykedem.

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


szer. szept. 07, 2011 12:05 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:
"Aki hisz énbennem...,
élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből" (Jn 7,38).


Jézus nem mondta, hogy aki hisz benne, az meg fogja tapasztalni
Isten teljességének az áldását, hanem -
"aki hisz bennem, abból kiárad másokra mindaz, amit tőlem kap".

Urunk tanítása mindig ellentétben van az önérvényesítéssel.
Az Ő célja nem az ember fejlődése, hanem az,
hogy magához hasonlóvá tegye az embert;
és Isten Fiára az jellemző, hogy ezért odaadta önmagát.

Ha hiszünk Jézusban, nem az számít, hogy ezzel mit nyerünk,
hanem
amit Ő áraszt ki rajtunk keresztül.
O.Chambers_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


pén. szept. 02, 2011 1:09 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:


AZ ÉN ÖRÖMEM... A TI ÖRÖMETEK

"...hogy megmaradjon bennetek az én örömem és a ti örömetek teljes legyen" (Jn 15,11).


Mi volt Jézus öröme? Az Ő öröme az volt, hogy teljesen átadta és odaszentelte magát az Atyának. Az volt az öröme, hogy véghezvigye, amiért az Atya elküldte.
"Hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem..." (Zsolt 40,9).

Jézus imádkozott azért, hogy örömünk egyre teljesebb legyen, míg nem lesz azonos az övével. Megengedtem-e Jézus Krisztusnak, hogy bevezessen engem az Ő örömébe?


Légy igazi kapcsolatban Istennel; legyen örömed ebben és akkor
"élő víznek folyamai ömlenek a bensődből" (Jn 7,38).
Légy Jézus Krisztus kútja, akin át Ő élő vizet áraszthat.

Ne légy öntudatos, se szenteskedő, éld a Krisztusban elrejtett életet. Az az élet, amely helyes viszonyban van Istennel, olyan természetes, mint a lélegzés. A legtöbb áldást azoknak az életéből kaptad, akik nem voltak ennek tudatában.

Oswald Chambers "Krisztus mindenekfelett" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


szer. aug. 31, 2011 9:41 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:
Isten kiválasztásának eszköze a nyomorúság,
nem a bőség és a jólét.
Szépségünk eltorzul, erőnk felemésztődik,
dicsőségünk megolvad, de csak itt nyilatkoztatja ki
az örökkévaló Szeretet számunkra titkait,
és itt jelenti ki Isten, hogy választottai vagyunk.

C.H.Spurgeon

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


szomb. aug. 27, 2011 9:29 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:
Táplálék és nyugalom

"Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet
- így szól az én Uram, az Úr" (Ez 34,15).


Isten pásztori gondviselése alatt a hívők mindent megkapnak,
amire csak szükségük van.
Nem felfuvalkodott emberi gondolatok híg keverékével táplálja őket
az Úr, hanem az isteni kijelentés megbízható, alapos igazságával.

A lélek valódi tápláléka a Szentírás, amelynek megértésére a Szent
Szellem nyitja meg a szívünket.

Sőt, maga Krisztus "az élet kenyere" (Jn 6,35) a hívők számára.

Ha szellemünk mennyei igazsággal telítődik, megnyugszunk.
Akiket az Úr táplál, azoknak nagy békességük van.
A kegyelem Igéje nemcsak megtart, hanem meg is vigasztal minket.
Megtaláljuk benne mindazt, ami növekedésünkhöz és
megnyugvásunkhoz szükséges.

Bárcsak ne az ostobaság és az aggodalom, hanem az imádság
és az elmélyült békesség jellemezné napunkat!

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


csüt. aug. 25, 2011 2:53 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:
Az új élet tudatos bűnbánatban
és öntudatlan szentségben mutatkozik meg.


O.Chambers


_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


kedd aug. 16, 2011 12:57 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:

A SZENT SZENTSÉGE

"Azért akik az Isten akaratából szenvednek is,
ajánlják neki lelküket, mint hű teremtőnek,
jót cselekedvén" (1Pt 4,19).


Ha a szenvedést választom, ez azt jelenti, hogy rossz nyomon járok;
de ha Isten akaratát választom akkor is, ha szenvedést jelent,
ez már egészen más.
Az egészséges lelkű szent soha nem választja a szenvedést, hanem
Isten akaratát választja, éppúgy mint Jézus tette, akár
szenvedést hoz, akár nem.
Egy szent sem mer beleavatkozni egy másik szent életébe
a szenvedés fegyelmezésébe.

Ezért mondja Jézus, hogy az önsajnálkozás az ördögtől van (Mt 16,23).


O.Chambers

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


csüt. aug. 11, 2011 9:45 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:

AZ ATYA MEGHALLGATJA AZ IMÁT

"Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem" (Jn 11,41).


Amikor Isten Fia imádkozik, csak egyetlen egynek van tudatában,
és ez az egy az Ő Atyja.

Isten mindig meghallja Fia imádságait, és ha Isten Fia kiformálódott
bennem, az Atya mindig meghallja az én imádságaimat is.

Tehát egyedül arra kell törekednem, hogy Isten Fia kiábrázolódjék
az én halandó testemben.
"A ti testetek a Szent Szellem temploma", tehát Isten Fiának
Betleheme.

- Isten Fiának az ajándéka az, hogy fel tudd fogni a
természetfeletti dolgokat.
Ne ültesd trónra az emberi észt!
A Fiú jelenti ki az Atyát, a józan ész sohasem fogja felismerni
az Atyát és nem is akarja.
Az emberi értelem nem tiszteli az Atyát, hacsak
Isten Fiának belső élete át nem formálta már.


O.Chambers

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


kedd aug. 09, 2011 11:53 pm
Profil
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 120 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Következő


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forum/DivisionCore.
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség

eXTReMe Tracker