Á l d á s ! B é k e s s é g !

Isten hozott a www.Istentisztelet.net fórumánPontos idő: vas. márc. 25, 2018 6:28 am
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 120 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Következő
Pozitív gondolatok a Biblia szellemében. 
Szerző Üzenet
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:

És a házam népe?

„Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!" (Csel 16,31).


Tudom, hogy meg vagyok váltva és örök életem van, mert hiszek a Krisztus Jézusban. Áldott legyen ezért az Ő neve! Bárcsak mindennapi életem valóban bizonyítaná, hogy meg vagyok váltva az önzéstől, a világiasságtól és a gonosz minden formájától.

Itt azonban van még egy ígéret a házam népéről:

Uram, nem akarom ígéretednek csak az egyik felét megragadni, amikor te egész ígéretet kínálsz nekem.
Kérlek, üdvözítsd egész családomat és azokat, akik egészen közel állnak hozzám és nekem annyira kedvesek!
Adj új életet gyermekeimnek és unokáimnak!
Légy kegyelmes mindazokhoz, akik velem együtt laknak vagy dolgoznak!
Te személyesen nekem ígéred, hogy megteszed ezt, ha hiszek az Úr Jézusban; kérlek, cselekedj ígéreted szerint.

Hadd soroljam fel naponta imádságaimban mindazok nevét, akik közel állnak hozzám, testvéreimét, szüleimét, gyermekeimét, barátaimét, rokonaimét, munkatársaimét, és hadd zaklassalak téged, Uram, az értük való könyörgéssel, míg megvalósul az ígéret: "„üdvözül a házad népe".

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


hétf. okt. 22, 2012 1:20 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:

Tisztelet szent félelemmel

„Aki tiszteli a parancsot, elnyeri jutalmát" (Péld 13,13)

Isten Igéje nem rémületet, hanem gyermeki alázatot ébreszt bennünk. Nem a büntetéstől tartunk, hanem félve tiszteljük a parancsolatokat.

A parancsolatok szent félelme az alázat nyugalmához vezet, amely sokkal többet ér számunkra, mint a vakmerő büszkeség.

C. H. Spurgeon

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


csüt. okt. 18, 2012 12:22 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:


Soha ne szégyelljük Őt!

„Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek mennyei Atyám előtt" (Mt 10,32).


Milyen kegyelmes ígéret ez!
Nagy örömmel teszek vallást az én Uramról.
Akármennyi hibám legyen is, Krisztust soha nem szégyellem, és a keresztről szóló tanítást bátran hirdetem.
Uram, nem rejtem magamba a Te igazságodat.

Nagyszerű dolgot helyez itt számomra kilátásba az Ige.
Ezért soha ne szégyelljem, hogy az Úré vagyok.
Soha ne hallgassak gyáván, se ne alkudjak meg félszívvel.
Pirulnom kellene, mert azé vagyok, aki megígérte, hogy kezeskedik az életemért Isten előtt?

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


hétf. okt. 15, 2012 12:55 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:


FÉLELEM ELLEN:
Isten elfogadta az áldozatot

„Ha az Úrnak úgy tetszett volna, hogy megöljön bennünket, nem fogadott volna el a kezünkből égőáldozatot és ételáldozatot, nem láthattuk volna mindezt, és nem hallhattunk volna most ilyent" (Bír 13,23).

Isten tetteit valóban ennyire jól kell értenünk és értelmeznünk.

Mennyei Atyánk elfogadta a golgotai nagy áldozatot és kijelentette, hogy az kedves a számára. Hogyan akarhatna hát most megölni minket? Mire való lett volna az engesztelő áldozat, ha a bűnösnek mégis meg kell halnia? Nem kell meghalnia! Jézus Krisztus áldozatát elfogadta az Atya, és ezzel minden félelmünknek vége kell legyen.

Nem fogunk meghalni, hanem örökké élni, mert megismertük Krisztust, és megláttuk a Szent Szellem világosságánál benne az Atyát. Mivel ebben az életadó felismerésben részünk lehetett, részünk van az örök életben is.

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


pén. szept. 28, 2012 6:09 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:


Teremtéshit

"Az Isten által teremtett világ tudományos vizsgálata nem megrendíti a hitet, hanem megerősíti azt.
A tudománynak nem a hit az ellentéte, hanem a tudatlanság,
a hitnek pedig a hitetlenség.
Nem a tudomány által eddig fel nem tárt résekbe "tömködik bele" a keresztyén tudósok a Bibliát,
hanem a profán kutatások erősítik meg egyre inkább Isten szavának hitelességét."

Dr. Szilágyi Imre Miklós

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


szer. szept. 05, 2012 11:40 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:

A legnehezebben azzal az emberrel boldogulsz, aki önelégülten hivatkozik egy vallásos megtapasztalásra, amit azonban nem valósított meg az életében.
Ha azt mondod, hogy megszentelődtél, mutasd is meg.

O.Chambers


_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


szer. aug. 29, 2012 11:43 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:

Táplálék és nyugalom

„Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet - így szól az én Uram, az Úr" (Ez 34,15).


Isten pásztori gondviselése alatt a hívők mindent megkapnak, amire csak szükségük van. Nem felfuvalkodott emberi gondolatok híg keverékével táplálja őket az Úr, hanem az isteni kijelentés megbízható, alapos igazságával.

A lélek valódi tápláléka a Szentírás, amelynek megértésére a Szent Szellem nyitja meg a szívünket. Sőt, maga Krisztus „az élet kenyere" (Jn 6,35) a hívők számára. Nagy Pásztorunk itt azt ígéri, hogy Ő maga adja nekünk ezt a szent táplálékot. Ha egy vasárnap földi pásztorunk talán üres kézzel prédikál, mennyei Urunknak sohasem üres a keze.

Ha szellemünk mennyei igazsággal telítődik, megnyugszunk. Akiket az Úr táplál, azoknak nagy békességük van. A kutyák nem zavarják fel, a farkasok nem falják fel őket, nem hajszolódnak nyugtalanul ide-oda. Az Úr keres számukra pihenőhelyet, hogy a felvett táplálék meggyökerezhessen bennük.

A kegyelem Igéje nemcsak megtart, hanem meg is vigasztal minket. Megtaláljuk benne mindazt, ami növekedésünkhöz és megnyugvásunkhoz szükséges. Ha az igehirdetők talán nem tudják elcsendesíteni szomjúságunkat, keressük az Úrnál a megnyugvást!

Az Úr indítson bennünket ma is arra, hogy az Ige legelőjén táplálkozzunk és így nyugodjunk meg! Bárcsak ne az ostobaság és az aggodalom, hanem az imádság és az elmélyült békesség jellemezné napunkat!

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


kedd aug. 28, 2012 12:39 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:

Isten az emberi bölcsesség felett

„Mert meg van írva: "Elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem." (1Kor 1,19).


Ez az igehely fenyegetés a világ bölcseinek, az egyszerű hívőnek azonban ígéret.
Az ősi evangélium még ma is áll, és állni is fog, mert az Úr él! Ha az evangéliumot meg lehetne semmisíteni, akkor az már réges-rég megtörtént volna.

Ha az Úr egyszer a filozófiára és a modern gondolkodásra teszi a kezét, alapos munkát fog végezni. Leleplezi a fényes külső mögött a nagy semmit, elpusztítja az egészet gyökerestől.

C. H. Spurgeon


_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


szomb. aug. 25, 2012 4:26 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:

A SZELLEMET MEG NE OLTSÁTOK

"A Szent Szellemet meg ne oltsátok..." (1Tesz 5,19).


A Szellem szava olyan szelíd, mint a szellő.
Olyan szelíd, hogy meg se hallod, ha nem élsz
tökéletes közösségben Istennel.

A Szent Szellem többnyire gyengéden szól ránk
és ha nem elég finom a felfogóképességed,
hogy meghalld a hangját, akkor megoltod
és szellemi életed ezáltal kárt szenved.

Az Ő intései szelíd, halk hangok, olyan csendesek,
hogy más senki nem veszi észre őket, csak a szent.

Oswald Chambers "Krisztus mindenekfelett" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


kedd aug. 14, 2012 12:05 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:

A szövetség a gyermekekre is érvényes

„Szövetségre lépek veled, sőt utódaiddal is, örök szövetségre minden nemzedékükkel. Mert Istened leszek, és utódaidnak is" (1Móz 17,7).


Istenem, Te szövetséget kötöttél velem, szolgáddal, az én Uram, Krisztus Jézus által. Most arra kérlek, add, hogy gyermekeim is legyenek annak részesei.

Engedd hinnem, hogy ez az ígéret nekem éppúgy szól, mint Ábrahámnak.

Tudom, hogy gyermekeim bűnben születtek, mint minden más ember. Ezért nem is a vér szerinti összetartozás alapján kérem ezt, mert tudom, hogy „ami hústesttől született, hústest az" és semmi más, hanem arra kérlek, Uram, szüld újjá és vedd fel őket a kegyelem szövetségébe, a Szent Szellem által.

Könyörgök továbbá minden leszármazottamért a jövő nemzedékein át. Légy az ő Istenük, ahogy nekem Istenem vagy. Legnagyobb tisztességem, hogy szolgálni engedtél; add, hogy utódaim is téged szolgáljanak. Ó, atyáink Istene, légy gyermekeink Istene is.

Uram, aki kiválasztottál engem az én családomban, kérlek, emlékezzél meg azokról a családokról, akik még nem nyertek áldást. Légy néped minden családjának az Istene. Kérlek. hogy a tieidet, akik félik a Te nevedet, ne próbáld azzal, hogy istentelen és gonosz gyermekeik lesznek. Fiadért, Krisztusért hallgasd meg könyörgésemet. Ámen.

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


csüt. aug. 02, 2012 1:17 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:

Hajolj meg, és Ő felemel

„Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején" (1Pt 5,6).


Ez az Ige olyan, mint egy ígéret: ha megalázzuk magunkat, Isten felemel. Az alázatosság megbecsüléshez vezet: az alázat a felemeltetéshez vezető út. Isten keze, amely megaláz minket, egyben várja is, hogy mikor emelhet fel, mikor vagyunk már elég erősek ahhoz, hogy áldását elviselhessük.

A győzelem ára a meghajlás.

Sokan hajlonganak az emberek előtt, mégsem kapják meg a remélt előnyöket. Aki azonban Isten keze alatt alázza meg magát, azt az örökkön örökké kegyelmes Úr meggazdagítja, felemeli, megsegíti és megvigasztalja. Mert az Úr a gőgösöket megszégyeníti, de az alázatosokat felemeli.

Ki kell viszont várni, amíg eljön a felemeltetés ideje.

Alázzuk meg most mindjárt magunkat, és tegyük ezt mindig újra és újra, akár rajtunk van éppen az Úr próbáló keze, akár nincs. Ha az Úr hatalmas keze lesújt ránk, ne akarjunk mást tenni, mint hogy ezt teljes alázattal elfogadjuk.

Az Úrtól való felmagasztaltatás azonban majd csak „annak idején" jön el, és egyedül Isten tudja, mikor jön el az arra legalkalmasabb idő. Miért kiáltozunk türelmetlenül az áldás után? Talán idő előtt akarjuk a tisztességet? Nem arcátlanság ez? Bizonyára még nem váltunk igazán alázatosakká, mert különben tisztelettel és csendben várnánk Isten áldására. Tegyük hát ezt, és a többit bízzuk Istenre!

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


vas. júl. 29, 2012 2:26 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:

A sírók vigasztalása

„Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak" (Mt 5,4).

A siralom völgyén át kell eljutnunk a Sionra. Azt hihetnénk, hogy a sírás és az áldás két ellentétes dolog, végtelenül bölcs Megváltónk azonban összekapcsolja a kettőt ebben a boldogmondásban. Amit pedig Isten egybeszerkesztett, ember azt el ne válassza.

Aki sírni tud a bűn fölött - a saját bűnei és másokéi fölött -, az az Úr pecsétjét viseli, amelyet híveire tett. Amikor a kegyelem Szelleme kiárad Dávid házára vagy bármely más házra, akkor sírás van abban a házban, mert a szent sírásból fakad mindig a legnagyobb áldás. A sírók nemcsak valamikor a távoli jövendőben lesznek boldogok, hanem Jézus Krisztus szavai szerint már most is azok.

A bűneik felett síró embereket a Szent Szellem megvigasztalja, Krisztus értük kiontott vérével és a Szellem megtisztító erejével vigasztalja meg őket.

Megvigasztaltatnak koruk és társadalmuk bűnei fölött érzett bánatukban is, mert bizonyosságot nyernek, hogy Isten meg fogja dicsőíteni magát, akármennyire is lázad ellene ez a világ. Megvigasztalja őket az a reménység is, hogy nemsokára teljesen megszabadulnak majd természeti emberüktől, és mindörökké az Úr dicsőséges jelenlétében élhetnek.

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


vas. júl. 15, 2012 5:37 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:

Vessed rá a terhedet!

„Vesd az ÚRra terhedet, és Ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz" (Zsolt 55,23).

Nehéz a terhed? Vessed a Mindenhatóra!

Míg magad hordod, leroskadsz alatta, de ha az Úr átveszi tőled,
Ő viszi helyetted, nem lesz már teher a számodra.

Ha viszont továbbra is neked kell viselned, erőssé tesz, hogy elhordozhasd. Rajtad lesz a teher ugyan, de a gondja már nem a tied lesz.

Sőt, áldássá lesz a teher rajtad.

Avasd bele az Urat az ügyeidbe, és akkor nem görnyedsz meg a teher alatt, akármilyen roskasztó legyen is az.

C. H. Spurgeon

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


szomb. júl. 14, 2012 10:37 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:

A borús napokkal se számolj előre.

Mi baj érhet egy borús napon, ha Jézus Krisztusban bízol? Az Úr Jézus mondja:
"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek" (Jn 14,1).
(Szó szerint: "Ne engedd nyugtalankodni...".)

Isten nem őrzi meg szívedet a nyugtalanság lehetőségétől.

A parancs így szól: "Ne engedd..."
Dobd ki magadból az aggodalmaskodást naponta akár százegyszer is, míg meg nem szokod, hogy Istennel számolj, Őrá nézve készítsd terveidet.

Oswald Chambers


_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


pén. júl. 06, 2012 11:17 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Pozitív gondolatok a Biblia szellemében.
Idézet:

"Jézus így szól: "Folytasd csak hűségesen, amivel megbíztalak, és én megőrzöm az életedet. Ha magad próbálod védeni magadat, kimozdulsz az én oltalmamból."

O.Chambers

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


pén. jún. 29, 2012 12:47 am
Profil
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 120 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Következő


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forum/DivisionCore.
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség

eXTReMe Tracker