Á l d á s ! B é k e s s é g !

Isten hozott a www.Istentisztelet.net fórumánPontos idő: hétf. márc. 19, 2018 11:46 am
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 492 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3, 4, 5 ... 33  Következő
Hogyan lesz valaki istenhivő 
Szerző Üzenet
Kiemelt Listatag

Csatlakozott: hétf. jún. 23, 2008 7:21 pm
Hozzászólások: 14
Tartózkodási hely: Tata
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
A keresztyén ember életében nagyon lényeges, hogy miként gondolkodik és vélekedik a megigazulásról. Sajnos keveset esik erről szó, pedig ez hitünk alapja. A Biblikus megigazulásról szóló helyes tanítás, gondolkodás és az abban való hit, felszabadítja a hívő embert többek között attól is, hogy "kegyességi stresszben"éljen.(A hívő ember tudja és hiszi, hogy újjászületett, minden bűne megbocsáttatott és üdvössége van. Ezért nagyon hálás Istennek, és igyekszik Ő neki tetsző engedelmes életet élni. De mivel folyton szembesül gyengeségeivel és bukásaival, ezért még inkább igyekezni fog. Itt pedig nagy a veszélye, hogy kialakuljon egy görcsös, erőlködő és képmutató hívő élet, pedig igazán arra lenne szüksége, hogy helyesen gondolkozzon és higgyen a megigazulásáról.)
Mert a megigazulásról való Biblikus tanítás kizár minden vallásos cselekedetet és
érdemet amit az embernek kellene teljesítenie.

A Heidelbergi Káté nagyon világosan és egyértelműen beszél a megigazulásunkról:
"Isten előtt hogyan lettél megigazulttá?
Egyedül a Jézus Krisztusba vetett igaz hit által. Oly módon, hogy bár lelkiismeretem vádolva mondja: hogy súlyosan vétkeztem Istennek összes parancsolatai ellen és egyet sem tartottam meg azok közül, sőt még most is hajlandó vagyok minden gonoszra, mindazáltal Isten, minden érdemem nélkül, pusztán kegyelemből, nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztus tökéletes elégtételét, igazságát és szentségét. Úgy, mintha sohasem lett volna bűnöm s nem is vétkeztem volna. Sőt, mintha én is mindenben éppen olyan engedelmes lettem volna, mint ahogy Krisztus engedelmes volt érettem. De csak annyiban, amennyiben hívő szívvel elfogadom e jótéteményt. "

Itt tehát egy jog viszonyról, jog állásról van szó. Súlyosan vétkeztem, de Isten mégis megbocsát nekem, Jézus Krisztus helyettes váltsághaláláért. Bár ezek után is hajlandó vagyok a bűnre, Isten viszont nem e szerint ítél meg, és nem az én igazságomat nézi, hanem Jézus Krisztus engedelmességét, igazságát és szentségét amelyet nekem tulajdonít és beszámít.
Mind ezek tudata pedig felszabadít attól, hogy önmagam gyengeségeire, elégtelen cselekedeteire, vagy akár méltatlanságomra tekintsek, mert Isten Jézus Krisztus igazságát és tökéletes engedelmességét nekem tulajdonítja, és Ő így tekint reám!

"Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által"(Róm 5,1)

"Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől." (Róm 8,1-2)

Az alábbi linkekre kattintva pedig Horvát Géza református lelkipásztor igehirdetése hallgatható illetve olvasható a megigazulásról.

http://www.refpasaret.hu/pasaretmp3/2012-04-22vas10h.mp3

http://www.refpasaret.hu/pasaret/pred.php?id=2187


pén. márc. 22, 2013 2:20 pm
Profil E-mail küldése
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:

Könnyes magvetés, örvendező aratás

„Akik könnyezve vetnek, ujjongva aratnak majd!" (Zsolt 126,5).


A sírás a magvetés idejéhez tartozik: könnyel öntözzük szántóföldünket. Az aggodalom könnyeitől felázott talajból így annál korábban kel ki a mag. Az imádságos könnyek sója olyan ízt ad az elvetett magnak, amely megvédi a férgektől.

A komoly meggyőződésből hirdetett igazság kétszeresen élő igazság az emberek számára, ezért ne szakítsuk félbe magvetésünket, amikor sírunk, inkább kettőzök meg erőfeszítésünket, hiszen éppen ilyenkor van itt az alkalmas idő.

Nem a nevetés jellemzi a mennyei magvetést, sokkal inkább a lelkek iránt érzett őszinte aggodalom. Így kell hirdetnünk az evangéliumot, nem felületes könnyedséggel. Ismeretes, hogy sokan, akik könnyű szívvel mentek a háborúba, odavesztek. Sokszor ugyanez érvényes a könnyűszerrel végzett szellemi magvetésre is.

Jöjj hát, én lelkem, vesd csak tovább a magot sírással, mert lásd, Isten örvendező aratást ígér számodra. Te magad fogod learatni munkád gyümölcsét. Olyan bőséges lesz aratásod, hogy ujjongani fogsz örömödben, ha meglátod. Mikor szemedet elhomályosítják az ezüst könnyek, gondolj az arany gabonára. Tudj hát örvendezni a jelen bajlódásai és csalódásai közepette, hiszen az aratás bőségesen kárpótol majd mindezért!

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


vas. okt. 21, 2012 2:51 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:

Eggyé lenni Krisztus Jézussal

„...mert én élek, és ti is élni fogtok" (Jn 14,19).


Jézus Krisztus annyira bizonyossá tette azt, hogy akik benne hisznek, azok élnek, mint amilyen biztos az, hogy Ő él. Amilyen biztos, hogy él a fő, olyan biztosan élnek a tagok is. Ha Jézus Krisztus nem támadott fel halottaiból, akkor mindnyájan meghalunk bűneinkben. Mivel azonban feltámadt, valamennyi hívő feltámadt benne. Halálával eltörölte bűneinket és megnyitotta előttünk, halálraítéltek előtt, a siralomház ajtaját. Feltámadása megigazulásunk bizonyítéka: Isten feloldozott minket, és hozzánk szól az irgalom szava:
„Ő megbocsátja minden bűnödet... megváltja életedet a sírtól" (Zsolt 103,3-4).

Krisztus népe ugyanúgy örökké élni fog, mint ahogyan Ő is örökké él. Mivel Ő él, hogyan halhatnának meg azok, akiket Önmagával eggyé tett! Mivel pedig Ő soha többé meg nem hal, mert legyőzte a halált, a halál nem uralkodik többé felette, ezért az övéi sem térnek vissza többé régi énjük sírjába, hanem az Úrral együtt élnek az új életben. Hívő testvérem, ha az kísért, hogy félj, mert egy napon mégis újra az ellenség kezébe esel, vigasztaljon meg ez az Ige.

Soha el nem veszítheted szellemi életedet, mert az el van rejtve Krisztussal együtt Istenben.

Ugye nem kételkedsz az Úr halhatatlanságában? Ne gondold azt sem, hogy enged téged meghalni, hiszen egy vagy vele. Életed biztosítéka az Ő élete, tehát ne félj, hanem nyugodjál meg az élő Úrban!

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


kedd okt. 16, 2012 10:25 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:

A mi oltárunkon Krisztus vére van

„Azután kenje meg a pap vérrel az Úr színe előtt az illatszerfüstölő oltár szarvait..." (3Móz 4,7).


Füstölő oltár minden hely, ahol a szentek könyörgéseiket és hálaáldozatukat mutatják be. Jó dolog arra gondolni, hogy ez az oltár a Nagy Áldozat vérével van meghintve. Ez teszi istentiszteletünket elfogadhatóvá Isten előtt. Egyszülött Fiának vérére tekint, és ezért fogadja el hódolatunkat.

Fontos számunkra, hogy megértsük a bűnért való egyedüli áldozat vérének jelentőségét, hiszen bűnnel szennyezettek még legszentebb cselekedeteink is, és Isten legbuzgóbb megtérésünket, hitünket, imádságunkat sem fogadhatná el, ha nem volna bűneinkért való engesztelő áldozat.

Sokan kigúnyolják a „vért", számunkra azonban ez a vigasztalás és a reménység egyetlen alapja. Az oltár szarvaira hintett vér legyen világosan a szemünk előtt, mikor Istenhez közeledünk. A vér ad erőt az imádságnak, ezért van az oltár „szarvain". „Az Úr színe előtt" van, ezért előttünk is ott kell, hogy legyen.
Krisztus vére már az oltáron van, mielőtt mi tömjénnel oda járulnánk. Ott van, hogy hálaáldozatunkat és könyörgéseinket megszentelje.

Gyertek, könyörögjünk bizodalommal, hiszen Jézus Krisztus, a nagy áldozat, megáldoztatott, érdeme a miénk. A vér a kárpiton belül van, és a hívők imádságai ezért lehetnek kedvesek Isten előtt.

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


szer. okt. 10, 2012 10:22 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:


Mint a pálma és a cédrus

„Az igaz virul, mint a pálmafa, magasra nő, mint a libánoni cédrus"
(Zsolt 92,13).

Ezeket a fákat nem az ember gondozza és metszegeti: a pálmák és cédrusok az "„Úr fái", az Ő gondozása nyomán virulnak. Az Úr szentjei éppígy az Ő gondoskodó keze alatt növekednek. Ezek a fák örökzöldek, minden évszakban egyformán szépek.

A hívőknek sincsenek hol szent, hol pedig istentelen időszakaik: minden életkörülmény között az Úrtól nyert szépségükben állnak. Ahol ezek a fák nőnek, szépségükkel azonnal szembetűnnek. A táj szemlélője mindenütt azonnal felfigyel a pálmák és cédrusok királyi szépségére. Jézus Krisztus követői sem rejtőzhetnek el a megfigyelők elől, mert olyanok, mint a hegyen épített város, amelyet nem lehet nem észrevenni.

Isten gyermekének növekedése is hasonló a pálmáéhoz: teljes erővel fölfelé tör, törzséből egyetlen oldalágat sem növeszt. Olyan, mint egy csodálatos oszlop, oszlopfővel a tetején. Nem ágazik sem jobbra, sem balra, minden erejével a menny felé törekszik, és az éghez legközelebb érleli gyümölcsét. - Uram, kérlek, formálj engem, hogy ilyenné legyek én is!

A cédrus dacol minden viharral. Az örök hó határán nő, de az Úr gondoskodik arról, hogy a törzsében meleget és erőt adó nedvek follyanak. - Uram, add, hogy én is a Te melegeddel és erőddel tudjak dacolni a hideggel és a viharral szemben! Ámen.

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


kedd szept. 18, 2012 2:18 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:

Győzelem harc nélkül

„Júda házához azonban irgalmas leszek, és megsegítem őket, mint Uruk, Istenük. De nem íjjal, karddal és harccal, nem lovakkal és lovasokkal segítem őket"
(Hós 1,7).

Milyen drága ígéret ez: az Úr maga akarja megszabadítani népét nagy irgalmából, de ezt nem emberi eszközökkel teszi.

Az emberek ugyanis vonakodnak megadni Istennek az Őt megillető dicsőséget. Mikor felfegyverkezve harcba indulnak és győznek, Istenüknek kellene dicséretet mondaniuk a győzelemért, de nem ezt teszik, hanem saját erejüket dicsőítik, lovaikkal és lovasaikkal kérkednek. Ezért az Úr igen gyakran minden emberi eszköz nélkül menti meg népét, hogy a dicsőség egyedül az Övé legyen a szabadulásért.

Ezért én szívem, csak az Úrra tekints, és ne emberekre. Istenre számíthatsz, és segítségét legfeltűnőbben olyankor tapasztalod meg, amikor senkiben és semmi másban nem reménykedhetsz.

Ha nincs mellettem barát, tanácsadó vagy támogató, ne veszítsem el bizakodásomat, elég, ha érzem, hogy maga az Úr van mellettem; sőt, örvendezzek, ha harc nélkül ad győzelmet, mint arra igehelyünk is utal.

Miért is akarnék „lovakat és lovasokat", ha maga az Úr áll mellettem irgalmával és emeli fel karját védelmemre? Miért volna szükségem íjra és kardra, ha Isten a szabadítóm?

Ma bízni akarok és nem félni, és mától fogva mindig ilyen bizalommal élni.

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


vas. szept. 09, 2012 1:15 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:

Megmaradni a szeretetben

„Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben" (Jn 15,10).


Ezt a kettőt, az engedelmességet és a Jézus Krisztus szeretetében való megmaradást, nem lehet elválasztani egymástól. Csak Krisztusnak engedelmeskedő élettel bizonyíthatjuk, hogy szeretetközösségben vagyunk vele. Engedelmeskednünk kell az Úrnak, ha érezni akarjuk szeretete melegét. Ha bűnben élünk, nem élhetünk szeretetben. Istennek tetsző szent élet híjával nem lehetünk kedvesek az Úrnak. Aki nem törődik a megszentelődéssel, mit sem tud Krisztus szeretetéről.

Az Úr szeretetének tudatos megtapasztalása valami igen finom műszerhez hasonló. Sokkal érzékenyebb a bűnre és a kegyelemre, mint a hőmérő higanyszála a melegre és a hidegre. Ha szelídek vagyunk és ügyelünk arra, hogy gondolatainkkal, szavunkkal és életünkkel az Urat dicsőítsük, akkor Ő szeretetének számtalan jelével áraszt el minket.

Ha pedig meg akarunk maradni ebben a szeretetben, meg kell maradnunk a megszentelődés útján. Nem rejti el arcát előlünk, ha mi nem rejtőzünk el előle.

A napunkat elsötétítő felhőt a bűn támasztja, de ha éberek és engedelmesek vagyunk, és teljesen Istennek szenteljük magunkat, akkor világosságban járhatunk, mert Isten világosság, és akkor megmaradhatunk Krisztus szeretetében, amiképpen Krisztus is megmarad Atyja szeretetében. Ez tehát egy vigasztaló ígéret, amely azonban komoly feltételhez van kötve.

Uram, add, hogy figyeljek erre a „ha" szócskára, mint valami kulcsra, amellyel az ígéret megvalósul számomra!

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


szomb. szept. 01, 2012 11:43 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:

Minden helyzetben

„Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem"
(Zsolt 55,17).

Igen, imádkoznom kell, és akarok is imádkozni! Mi mást, mi jobbat tehetnék? Elárulva, elhagyatva, gyászban, csalódásban - hozzád kiáltok, Istenem. Körülményeim lehetetlenné lettek.

Az emberek a vesztemet akarják, de szívem az Úrtól merít bátorságot, Ő át fog segíteni ezeken a megpróbáltatásokon, ahogyan már sok más alkalommal meg is tette. Az Úr meg fog szabadítani, ebben biztos vagyok és ezt bátran vallom is.

Az Úr szabadít meg, és senki más. Nem is kívánok más szabadítót. Nem emberekben bízom, még ha meg is bízhatnék bennük. Istenhez kiáltok reggel, délben és este, és senki máshoz, mert Ő megtehet mindent.

Nem tudom, hogyan fog megszabadítani, de tudom, hogy megszabadít. Tudom, hogy a legjobb és legbiztosabb módon szabadít majd meg, és szabadítása teljes lesz. A mindenható Isten megszabadít mostani és minden eljövendő nyomorúságomból, és ez olyan biztos, mint amilyen biztos, hogy Ő él.

Amikor pedig majd a halál jön el, és az örökkévalóság titkai előtt állok, akkor is bízhatok ebben az Igében: „az ÚR megsegít engem". Legyen ez az én énekem ezen a nyárvégi napon. Olyan ez, mint egy érett alma az élet fájáról. Táplál engem, és milyen jólesik nekem ez a táplálék!

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből


"Nem tudom hogyan,- csak azt, hogy BIZONYOSAN !" Túrmezei E.

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


szer. aug. 29, 2012 1:08 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:


PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK


Pasarét, 2006. január 5.
(csütörtök)

Cseri Kálmán


JÓB HITE


Alapige:Jób 36,22-26

Mily fenséges az erős Isten! Van-e hozzá fogható tanítómester?

Ki kérheti tőle számon magatartását? Ki meri azt mondani róla, hogy álnokul járt el?

Inkább arra gondolj, hogy magasztald tetteit, amelyekről énekelnek az emberek!

Minden ember reá tekint, de mint halandó, csak messziről látja.

Milyen magasztos az Isten!

De nem ismerhetjük meg, éveinek száma kifürkészhetetlen.

Imádkozzunk!

Mennyei Édesatyánk, köszönjük, hogy elmondhattuk neked egy szívvel ezt a gyönyörű imádságot, és köszönjük, hogy megvannak a kéréseink előtted, és amit a te akaratod szerint kértünk, azt megadod nekünk. (285. ének).

Alázatosan kérjük tőled még azt is, hogy szólj hozzánk most. Vedd el a fáradtságunkat, a szétszórtságunkat és ajándékozz meg olyan igével, ami tükör lesz, amiben megláthatjuk magunkat, ami világosság, ami felragyogtatja előttünk a te nagyságodat és szeretetedet, és amely ige megerősíti hitünket úgy, hogy azt ne tudja kikezdeni, megingatni semmiféle szenvedés, próbatétel, kísértés és rossz tanács.

Így szeretnénk hallgatni téged magadat. Szólj hozzánk, kérünk.

Ámen.

Igehirdetés

Egész hónapban az Ószövetségből Jób könyvét fogjuk olvasni, akik a Kalauz szerint szokták a Szentírást tanulmányozni. Ennek a könyvnek sokan csak az elejét meg a végét ismerik. A kerettörténetet. Az első és második fejezetet, meg a negyvenkettediknek, a befejező fejezetnek a végét. Közben azonban harminckilenc fejezeten keresztül izgalmas vetélkedés folyik. Olyan párbeszédek, amelyekből megismerhetjük annak a kornak a filozófiáját és teológiai gondolkozását, ami azonban a számunkra egy kicsit már fárasztó. De ha értjük, hogy miről van szó, akkor tanulságos lehet. Mert a Jób könyvére is igaz az, amit Pál apostol a Római levél végén ír: Ami megíratott, az a mi tanulságunkra íratott meg, és a hitünk erősítését célozza.

Elevenítsük fel először röviden a kerettörténetet, és utána kicsit részletesebben nézzük meg, mit tanulhatunk Jób barátaitól, és mit tanulhatunk Jóbtól?

1. Élt keleten egy istenfélő ember, ez a bizonyos Jób, akit a Sátán azzal vádolt meg Isten előtt, hogy érdekből féli és tiszteli az Istent. Isten pedig megengedte, hogy a gonosz próbára tegye Jóbot, hogy kiderüljön: nem érdekből tiszteli Istent, hanem mindenképpen hisz benne és tiszteli Őt.

Aztán egymást követték a próbák, a csapások. Elveszítette tíz felnőtt gyermekét egy szörnyű baleset következtében. Azután elrabolták nagy vagyonát, elveszítette az egészségét is, és amikor szörnyű betegségben szenvedett, a hozzá legközelebb álló, a felesége is, Isten ellen lázította. Ennek során hangzik el az a két mondat, ami szállóigévé vált. Először azt mondja Jób: "Az Úr adta, az Úr vette el (ennek ellenére is), áldott legyen az Úr neve." Másodszor azt mondja a feleségének: "Ha a jót elvettük Istentől, a rosszat nem vennénk el tőle?" (Jób 1,21. 2,10).

Nagyon szenvedett Jób, de erősen állt a hitében. Ugyanakkor igen keserű imádságokat is mondott. Őszinte volt Isten előtt mindig. Nem értette, miért szakadt rá ez a nagy próba. Ő nem tudta mi van a háttérben, csak hordozta a szenvedését.

Aztán megjelenik három barátja, akik vigasztalni akarják, de ehelyett inkább még mélyebbre taszítják őt a szenvedésbe. Utána megjelenik egy negyedik, ő már közelebb van az igazsághoz, de az igazságot végül is a könyv végén Isten mondja ki. Jób. Isten megdorgálja ezeket az okoskodó barátokat, Jóbot pedig megáldja gazdagon: újra lesznek gyermekei és lesz vagyona is.

Ennyi a történet maga. Mi tudjuk, hogy mindez miért történt. Ő nem tudta, meg a barátai sem tudták. Nagyon jellemző, ahogy ezek a barátok gondolkoznak egy egészen hamis Istenkép alapján. Jellemző az is, hogy Jób, aki jobban ismerte Istent, hogyan értékeli a szenvedését. És hálát adhatunk azért, hogy mi Jézus Krisztus által sokkal jobban ismerhetjük az élő Istent, és ezért másként hordozhatjuk szenvedéseinket.

2. Hogy gondolkoztak ezek a barátok? Ők az igazságos Istenről tartottak előadásokat a szenvedő Jóbnak. Azt mondták: roppant egyszerű a világ képlete. Isten a jókat megáldja, a gonoszokat megbünteti. Téged most büntet, innen visszakövetkezetve megállapíthatjuk, hogy te gonosz vagy. Elkövettél valami nagy bűnt. Ne hallgasd el, ne takargasd, ha bevallod, akkor lehet, hogy Isten véget vet szenvedésednek.

Minden baráti előadásnak ez a magva: Isten a jókat megajándékozza, a bűnösöket megbünteti. Téged most büntet, tehát bűnös vagy! Ezt kellene bevallanod. Jób meg szegény a fejét kapkodja. Mindnyájan bűnösök vagyunk, de ő nem követett el semmi olyan rettenetes bűnt, ami miatt ezt a rettenetes büntetést szenvednie kellene, ha ez igaz, amit a barátok mondanak.

Ők tehát úgy gondolkoztak, hogy minden szenvedés oka a bűn. Kis bűnért kis szenvedés, nagy bűnért nagy szenvedés jár, az igazakat pedig Isten megjutalmazza.

A 8. fejezetben szinte úgy adják ezt elő, mintha ez olyan egyszerű lenne, mint a 2x2, és matematikailag is le lehetne írni. "Ha fiaid vétkeztek ellene -Isten ellen - hibájukért fizetett meg nekik. Ha te az Istent keresed, és a Mindenhatóhoz könyörögsz, ha tiszta és becsületes vagy, bizonyosan őrködik fölötted, és békés otthont ad igazságodért." (8,4-6).

Tehát eljuthat egy ember olyan igazságra, hogy ezzel Istent mintegy kényszeríti arra, hogy megajándékozza őt. Ha viszont nem, hanem galádságokat követ el, akkor a hibája szerint megfizet neki.

Mi jellemzi ezeket az embereket? Három jellemvonásukra figyeljünk most fel és tanuljunk belőle.

a) Rendkívül magabiztosan beszélnek Jóbhoz. Mint akik tudják, mi az igazság. Újra és újra a János evangéliuma 9. része jutott eszembe, ahol a vakon született meggyógyításának a hosszú történetét olvassuk, és amikor a farizeusok meg a törvény tudói beidézik a bíróság elé ezt a meggyógyított embert, akkor többször mondják neki: mi tudjuk, hogy ez a Jézus bűnös. És ő óvatosan azt mondja: nem valószínű, hogy éppen bűnösöket használ fel Isten arra, hogy ilyen nagy csodát tegyenek. Te bűnben születtél, nem tudsz semmit, mi tudjuk... Mire ő azt mondja: ez a ti dolgotok, én nem tudom, hogy bűnös vagy nem, de egyet tudok: vak voltam, most meg látok, és Ő gyógyított meg.

Ez a "mi tudjuk..." a dogmák birtokában, azokhoz mereven ragaszkodva, a tények sem zavarják őket. Mindegy, mi történt: te vak voltál, most látsz, mindegy, hogy itt Jób esetében mi történt, mi tudjuk, hogy mi az igazság. Közben kiderül, hogy nem ismerik Istent, mert a magát kijelentő Isten, akiről Jóbnak ennél valamivel több ismerete volt, nem ilyen, mint aki könyvel. Könyveli a jó tetteinket, a gonosz tetteinket, egyenleget von, és ennek alapján jutalom vagy büntetés. Kicsi vagy nagy. Egyszerű ez, mindenki kiszámíthatja.

Jób mindvégig úgy válaszol nekik, hogy nem ilyen egyszerű ez. Ennél ez összetettebb, de a hiányos ismerettel rendelkező emberek magabiztosságával beszélnek vele.

b) A másik tulajdonságuk az, hogy udvariasak ők, de irgalmatlanok. Van bennük sok kedvesség, még némi együttérzés is, hiszen elmennek meglátogatni három különböző helyről. Hallják a nagy bajt, hogy mi történt vele, összebeszélnek, és elmennek meglátogatni. Olyan kedves, ahogy indul a dolog, hogy egy hétig némán ülnek vele. Nem ismernek rá először, úgy tönkrement Jób, és egy hétig némán ülnek vele, mint Ezékiel, mikor elment a fogságban levőkhöz. Ő sem azzal kezdte, hogy prédikált, hanem az együttérzését fejezte ki ezzel.

Tehát van bennünk sok jó dolog is, de utána, mintha bunkó lenne a kezükben, fejbe verik ezt a szerencsétlen szenvedőt a maguk igazságaival. Tételeket mondanak. A saját tételeiket kifejtik. Amikor a másik megszólal, még fokozza azt a magabiztosságot, amivel az igazságot irgalmatlanul fejéhez verik Jóbnak.

Érdemes elolvasnunk ilyen szempontból ezeket a beszédeket. Isten őrizzen meg minket attól, hogy ilyen dilettáns lelkigondozók legyünk! Az nem lelkigondozás, hogy a fejedhez verem a Biblia igazságait. Ők ráadásul nem is a Biblia igazságaival hadakoztak.

Pedig szegény Jób azt mondja nekik itt a 6. részben: "Baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek..." csak épp ez a szeretet nem sugárzik ezekből. Ők az igazság bajnokai. Jöttek, és fejére olvassák a vélt igazságot. Nem azt teszik, amit az Efézusi levélben olvasunk, hogy az igazságot mondjátok szeretetben. Nincs szeretetbe ágyazva az, amit mondanak.

Eszembe jutott, hogy hasonló esetekben, hogyan lelkigondozott Jézus. Odataszigálnak elé egy asszonyt, akit tetten értek. Micsoda szégyen lehetett az! Tetten érték, hogy házasságtörő. Mózes megírta, hogy az ilyeneket meg kell kövezni. Na te erre mit mondasz? És mit mond Jézus? Azt mondja: meg kell kövezni, de akkor mindenkit meg kell kövezni, aki házasságtörő. Aki közületek nem bűnös ebben, kezdheti a kivégzést. És azt olvassuk: mindnyájan elsompolyogtak az utolsóig.

Nem mondja Jézus, hogy nem kell megkövezni. Azt mondja a törvény, és ez az igazság. De akkor mindenki sorakozzon fel, és kövezzünk meg mindenkit, aki parázna. Ja, az már más! Micsoda irgalmasság van e mögött. Azt mondja az asszonynak: elmentek a vádlóid? Én sem vádollak téged. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Ebben benne van az, hogy vétkeztél, de ad lehetőséget arra, hogy új szakaszt kezdjen.

Ezek a derék barátok nem adtak itt Jóbnak lehetőséget. Egy lehetőséget adnak neki, hogy itt most mindjárt bevallod undok bűnödet, ami miatt rád szakadt a sok szenvedés. Halljuk! És Jób nem tudott mit mondani, mert akkora bűnére nem emlékezett, amekkora a szenvedése volt. Udvarias, de irgalmatlan emberek. Isten őrizzen meg minket ettől!

c) A harmadik tulajdonságuk, ami jellemző: tehetetlenek. Nem tudnak segíteni rajta.

Azt mondja itt róluk Jób a beszélgetésük közepén: "Hazugságot kentek énrám, mindnyájan mihaszna orvosok vagytok. Bár elhallgatnátok egészen, akkor bölcsek maradnátok!" (13,4-5).

Mihaszna orvosok... Orvosolni akarnak ők, csak gyógyítani nem tudnak. Még kezelni sem. Még jobban fáj a seb, amihez hozzányúltak. Ezért ítéli el Isten is őket keményen az utolsó fejezetben. Nem helyesen szóltatok, és ezért a bűnükért, hogy ennyire nem helyen beszéltek Jóbbal, áldozatot kell bemutatniuk a barátoknak.

Lehet így is jót akarni, hogy nemcsak hogy nem használunk, hanem még súlyosbítjuk a bajt. Sőt a nagy segíteni akarás ellenére az, amit tettünk, Isten mércéjével mérve bűn. Pedig nagy szüksége van a szenvedőnek baráti szeretetre, ahogy itt olvastuk. Segítsen minket Isten, hogy ne legyünk közömbösek mások szenvedését látva, de ne így szólaljunk meg, és ne így nyúljunk hozzá. Ne ilyen magabiztosan, ne ilyen irgalmatlanul, ne ilyen tehetetlenül, hanem az amit mondunk, legyen "Arany alma ezüst tányéron, vagyis legyen helyén mondott ige" (Példab 25,11), amin keresztül maga Isten segít a bajba jutotton.

Ennyit a barátokról. És mit tanulhatunk meg Jóbtól?

3) Jób becsületes ebben a nehéz helyzetben. Nem érti, hogy miért történik vele az, ami történik, de így a maga nyomorúságában is Isten kezében tudja magát. Sejti, hogy valami olyan oka lehet, amit az Isten jónak látott és Ő döntött így. Sejti azt is, hogy nem ilyen egyszerű ez a matematika, ahogy a derék barátok mondják, hogy kis bűn kis büntetés, nagy bűn, nagy büntetés, bűn - büntetés, jó cselekedet - jutalom. Nem így van ez. Nem könyvelő az Isten. Hanem kicsoda Ő?

Csodálatosan szép beszédeket mond Jób a teremtő Istenről, és azt akarja érzékeltetni a barátaival, hogy ez az Isten sokkal nagyobb, mint ahogy azt ti elképzelitek. Ő szuverén Úr. Az egész világmindenség azért van, mert Ő azt akarta, hogy legyen. Mindent Ő alkotott és formált, és ma is mindent Ő mozgat. Akkor jönnek: a te nyomorúságodat is? Valami módon azt is. Mi az, hogy valami módon? Nem tudom megmagyarázni - mondja Jób. De ez az én nyomorúságom nem változtat azon, hogy Isten uralja a helyzetet, Isten bölcs - ezt többször mondja nekik -, ez az Isten jó, még akkor is, ha nekem most ilyen rettenetes szenvedés jutott ki. Nem értem, hogy ez hogy jön össze, és az Ő jósága most miért nem azt munkálja, hogy nekem jól menjen dolgom, de ez nem változtat azon, hogy Isten van, Isten bölcs és tudja, hogy mit csinál, és előbb-utóbb én is meg fogom tudni.

De hogy nem stimmel az, amit mondotok, erre nézve mond példákat nekik. Hogyan magyaráznátok azt, hogy gonosz emberek, akik nyilvánvalóan a ti megítélésetek szerint is bűnösök, azok miért élhetnek meg magas kort, sőt még meg is gazdagodnak, és az ivadékaikat jómódban nevelik fel? Ha Isten a bűnt megbünteti, a jókat jutalmazza, akkor hogyan van ez? A gonoszokat is megjutalmazza? Valami nem stimmel ebben a leegyszerűsített képletben, amit ti mondotok.

Mert - és itt többször említi, amit a reformátorok így mondtak: Isten szuverenitása - ez az Isten bármit megcselekedhet, amit jónak lát. És ki az közülünk, aki bármit számot kérhetne rajta. Hogy jön ahhoz egy ilyen magunkfajta kis ember, hogy felelősségre vonja a Mindenhatót, a Teremtőt? Mi csak legyünk bizonyosak abban, hogy Ő nem téved. Ő tudja, hogy mit tesz, és mit miért tesz, és ezt én is meg fogom tudni. Erről nem mond le Jób. Ezt Isten neki is meg fogja mutatni.

Jóbnak is három fontos tulajdonságára figyeljünk fel.

a) Az egyik éppen az ő helyes istenismerete. Isten nem könyvelő, aki teljesítménybérezést alkalmazna, hogy ki mit teljesít, aszerint jutalmazza vagy bünteti. Nem. Ő szuverén Úr, aki teljes szabadságban azt tesz, amit akar, és mi nem kérhetünk számon rajta semmit.

Valami mély alázat, és ezzel együtt őszinte tisztelet van benne. Szépen kiderül ebből az, amit Kálvin János szeretett hangsúlyozni, hogy az igaz istenismeretből születik az igaz istentisztelet. Aki tudja, kit tisztel, az fogja helyesen tisztelni az Istent. És az akkor is tiszteli Őt, amikor úgy látja, hogy Isten most engem szorongat, szenvedéseket bocsátott rám, ráadásul nem tudom, miért? Úgy érzem, nem szolgáltam rá. Akkor is, az Ő kezéből ezt elfogadja. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Ő neve! Ez, hogy most elvette, nem változtat azon, hogy a feladatom, hogy áldjam és magasztaljam Őt. Mégpedig nem parancsra, hanem szívből és meggyőződéssel. Ez az igazi hitnek az egyik jellemvonása minden szenvedésben.

Olyan szép itt az egyik fejezetben az, amikor ezt a képet használja: "Még nem látják a napfényt a felhők miatt, bár az ragyog a fellegek mögött. De egyszer csak szél támad és kitisztul az ég. Észak felől szél támad, Isten körül félelmes ragyogás. A Mindenhatót nem tudjuk megtalálni, de hatalma fenséges. Azért félik Őt az emberek, mert rá sem néz azokra, akik bölcsnek tartják magukat." (37,21-24).

Valószínűleg ez egy kis fricska a barátoknak is. Ők bölcseknek tartották magukat. De olyan szép ez az egyszerű kép, nem? Jób felett beborult az ég, de ez nem azt jelenti, hogy leesett a Nap az égről. Az ott van a felhők felett, most nem látom, de nemcsak az van, amit látok. Nem attól függ az Isten léte, hogy látom vagy nem, örülök annak, amit velem tesz, vagy nem. Majd támad egy szél, elfújja a felhőket, és újra reánk ragyog az Ő szeretete és kegyelme. Valóban komoly hit van e mögött.

b) A másik fontos tulajdonsága Jóbnak barátaival szemben, hogy ő mindig a személyes kapcsolatot keresi Istennel. A barátok mindig tanokról beszélnek. Mi az igazság, mit kell neked tudnod. Sokszor számon kérik rajta, hogy neked is tudnod kellene azt, hogy... Akkor elmondják bőbeszédűen, hogy mit kellene tudnia. Jóbot nem annyira a tanok érdeklik, hanem maga az élő Isten.

Mindjárt az elején, a 4. részben kiderül, hogy ezek csak dogmákban tudnak gondolkozni, és az élő Istennel nincs kapcsolatuk. Eszükbe sem jut, hogy lehetne. Azt mondja: "Nem ad bizodalmat istenfélelmed, és reménységet feddhetetlen utad?" És a későbbiekben Jób elmondja: nem az istenfélelmemben bízom, hanem Istenben. Na, de hogy bízhatsz benne, amikor így büntet? Én akkor is bízom benne! Itt már kezd kicsit élessé válni kettőjüknek a vitája.

Jób azt mondja: Én az Istenhez fordulok. Istenre bízom ügyemet. Ilyesmi ki sem jön a barátok száján, mert eszükbe sem jut, hogy egy ember, akár szenved, akár nem, a Mindenhatóval ilyen személyes kapcsolatban állhat. Végighallgatja a barátokat is, de a végén azt mondja nekik, hogy ne haragudjatok, nem a ti ítéletetektől függ az, hogy én most milyen lelki helyzetben vagyok. Én az Istentől szeretném megtudni, hogy Ő milyennek ítél most engem. És meg is fogja Ő ezt mondani. És neki igazat fogok adni.

Személyes kapcsolatot keres újra és újra Istennel, és meg is találja azt. Hadd olvassam fel ezt a szép mondatot, amikor azt mondja: "Ezért a Mindenhatóval akarok beszélni, Istennel szemben akarok védekezni." Ő vádoljon engem és ne ti. (13,3). A Mindenhatóval akar beszélni. Már majdnem a tiszteletlenséget súrolja, de e mögött hit van, istentisztelet és alázat.

Megint egy újszövetségi ige jutott eszembe. Amikor Pál apostolt rágalmazták mindenfélével a korinthusiak, akkor írta nekik: "Csekély dolog az, hogy ti ítéljetek meg engem. Sőt én sem ítélem meg magamat. Aki engem megítél, az Úr az." (1Kor 4,3).

Ugyanez van itt Jóbbal. Mondjátok, mondjátok, odafigyelek, hátha igazatok van, de úgy látom nincs. Egyedül az Úr tudja, ki vagyok én.

c) Tehát először is helyes ismerete van neki. Isten nem könyvelő, hanem szuverén Úr. Másodszor keresi a kapcsolatot ezzel a nagy Úrral, és feltételezi róla, hogy Ő fogadja az ilyen kis embert is. A harmadik, ami nagyon szépen ragyog szenvedése közben is az ő életéből, hogy rendíthetetlenül ragaszkodik Istenhez. Nem lehet őt kimozdítani, kibillenteni ebből az Istennel való közösségéből. Újra és újra elmondja (én is most újra elmondom), hogy tudom, hogy Ő bölcs, Ő jó, Ő tudja, mit cselekszik akkor is, ha én most azt nem értem.

A 91. zsoltár jutott eszembe, ahol azt Isten: "Mivel ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt." Ragaszkodni akkor kell valakihez, amikor el akarnak tőle szakítani. Itt Jóbot Istentől akarták elszakítani.

Még a felesége is azt mondja neki: "Átkozd meg az Istent, aztán halj meg!" Erre mondja: "Úgy szólsz, mint egy a bolondok közül." (Egyszer egy konfirmandus lefordította ezt a mondatot mai nyelvre, és így mondta: tisztára hülye vagy anyukám!) Ez tényleg így hangzik. Ez őrültség! Megátkozni az Istent, most, amikor a legnagyobb szükségünk van rá. De az Isten ver téged, és nem tudod miért? Tényleg nem tudom, de akkor is az mondom: áldott legyen az Ő neve! Aztán majd Ő megmagyarázza ezt nekem, amikor jónak látja.

Nem lehet kibillenteni. Mindjárt az első részben ott van, hogy mindezekben nem vétkezett Jób, a másodikban is ott van, amikor már az egészségét is elveszíti: mindezekben nem vétkezett, hanem erősen állt az ő hitében.

Péter második levele végén van egy nagyon elgondolkoztató mondat. Ezeket a sokat szenvedett, üldözött keresztyéneket, akiknek írta Péter a második levelet erre bátorítja: "...vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévelygései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek." Károli így fordítja: "Saját erősségetekből ki ne essetek." Mert sok minden jön, ami ki akar rázni abból. Meg akar ingatni abban, amiben már bizonyosakká lettetek. Azt mondja Péter: vigyázzatok, hogy ebben meg ne gyengüljetek! És Jóbnak megadatott itt, hogy megmaradt az ő erősségében.

Egy másik igét is hadd említsek, hogy csodáljuk, milyen összhang van a Szentírás legkülönbözőbb részei között. A Mikeás könyvének a végén olvasunk egy kemény lelki tusát folytató hívőről, aki őszintén leírja lelki helyzetét. Ugyanaz a lelki állapot, mint amibe Jób került. "De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét; meghallgat engem az én Istenem! Ne örülj bajomnak ellenségem! Elesem ugyan, de felkelek, és ha a sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom! Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene; de majd Ő elintézi peremet és igazságot szolgáltat nekem. Kivisz engem a világosságra, és gyönyörködöm majd az igazságban. És látja ezt az én ellenségem..."

És utána van ez a gyönyörű befejezés, amit szoktunk olykor idézni itt az istentiszteleteken: "Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi népe maradékának büntetését?! Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket!" (Mik 7,7-9. 18-20).

Mikeás már a kegyelmes Istent is ismerte. Jóbnak még nincs ennyire tiszta képe az élő Istenről. De amennyire ismeri Őt, ahhoz ragaszkodik. Mondhatnak a barátok akármilyen okosnak tűnő bölcselkedést, elengedi a füle mellett, és azt mondja: akkor is a felismert igazsághoz ragaszkodik.

Két újszövetségi gondolattal hadd fejezzem be.

Az egyik, hogy ezek a derék barátok itt mindig a szenvedés okát keresgélik. Mi miatt jött rád ez a sok baj? Az Újszövetség a szenvedésünk céljára mutat rá mindig. Nem, hogy mi miatt, hanem mi végett, mi célból próbálja meg Isten az övéit. Mit akar elérni vele? Minden próbát egészen másként visel a hívő, ha ezt nem téveszti szem elől. Ha ezt kérdezi: Uram, mi a célod most ezzel? Mihelyt a célját elérte Isten, leveszi rólunk próbáló kezét.

A másik: olvastuk, hogyan hangsúlyozták ezek a barátok: a te igazságodban reménykedjél, és azzal állj oda Isten elé. Csakhogy neked nincs igazságod, Jób, hanem bűnöd. És mit ír erről Pál apostol? "...nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom, Istentől a hit alapján." (Fil 3,9).

A törvény alapján nem állhatunk oda Isten elé mint igazak, csak kapni lehet ilyen igazságot. És ki ez az igazság? "Jézus adatott nékünk Istentől igazságul, szentségül, bölcsességül és váltságul." (1Kor 1,30).

Ezt az igazságot csak kapni lehet. Ez az, amit így még nem tudott Jób. Ennek a csírája ott volt a hitében, de még így is ragaszkodott Istenhez. Mennyivel inkább kell nekünk ragaszkodnunk hozzá a próbatételek, a szenvedések közt is. Amikor nem értünk sok mindent, miért történik, fontos, hogy el tudjuk mondani: bármit cselekszik az Úr, értem, nem értem, jó ez most nekem vagy nem jó, legyen áldott az Ő neve! Ne essünk a barátok bűnébe, hanem maradjunk meg a hitünkben.

Imádkozzunk!

Úr Jézus, magasztalunk, mert szenvedéseinkből is terád nézhetünk, aki összehasonlíthatatlanul többet és súlyosabban szenvedtél, mint akármelyikünk.

Magasztalunk azért, mert engedelmes és alázatos maradtál egészen a kereszthalálig.

Kérünk, adj nekünk állhatatosságot, hozzád való ragaszkodást akkor is, amikor felhők takarják el a Napot, a te szeretetedet és jóságodat.

Erősítsd meg a hitünket, hogy tudjunk a láthatatlanokra nézni. Amikor úgy tűnik, hogy nem szeretsz minket, vagy talán nem is vagy, amikor ezt súgja nekünk a kísértő vagy a körülöttünk élő emberek, akkor is tudjunk ragaszkodni hozzád, a te igaz kijelentésedhez, és mindahhoz, amit a tieidnek ígértél.

Adj nekünk győzelmet a kísértések között, és használd fel a próbákat is az életünk és hitünk tisztogatására.

Könyörgünk hozzád azokért, akiknek most kell különböző szenvedést hordozniuk. Légy közel hozzájuk, és add, hogy meg ne inogjanak hitükben. Sőt, ha távol vannak tőled, még a próba is tefeléd fordítsa a szívüket.

Ámen.

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


vas. aug. 26, 2012 3:36 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:

Szeresd és kövesd az igazi bölcsességet

„Szeretem azokat, akik engem szeretnek, megtalálnak engem, akik keresnek" (Péld 8,17).


A bölcsesség azokat szereti, akik azt szeretik, és azokat keresi, akik azt keresik. Aki igyekszik bölcs lenni, az máris bölcs, aki pedig szorgalmasan keresi a bölcsességet, már csaknem megtalálta azt. Ami általában érvényes a bölcsességre, az kiváltképpen érvényes a mi Urunk Jézus Krisztusban testet öltött bölcsességre. Őt kell szeretnünk és keresnünk, akkor meg fogjuk tapasztalni szeretetét, és megtaláljuk Őt magát is.

Keressük Őt már ifjúságunk idején! Boldogok azok az ifjak, akik életük reggelét az Úr Jézussal töltik. Sohasem kereshetjük Őt túl korán, de aki korán keresi, bizonyosan megtalálja. A szorgos kereskedők általában koránkelők, a szorgalmas hívő is korán kezdi keresni az Urat. Mindenki, aki már megtalálta Krisztusban a gazdagságot, teljes szívvel kereste Őt. Először Őt kell keresnünk, előbb, mint bármi mást. Krisztusé legyen az Őt megillető első hely.

A keresésben az az öröm, hogy meg is találjuk Őt. Ahogyan keressük, egyre világosabban megmutatja magát, egyre szorosabb közösségbe von önmagával. Boldogok az Őt keresők, mert ha egyszer megtalálták, velük marad mindörökké, és egyre drágább kincs lesz szívük és értelmük számára.

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


csüt. aug. 23, 2012 8:37 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:

Keressetek és találtok!

„Ha keresed, megtalálhatod" (1Krón 28,9).


Szükségünk van Istenre, és neki mindig van ideje a számunkra, ha keressük Őt. Senki elől nem rejtőzik el, aki színe elé kívánkozik. De nem lehet ezt a találkozást kiérdemelni, vagy kegyeit megvásárolni, egyszerűen csak „keresni" kell Őt.

Akik már ismerik az Urat, keressék Őt újra és újra imádsággal, hűséges szolgálattal és szent hálaadással: akkor egyre jobban kijelenti nekik szeretetét, és megáldja őket közösségével. Akik pedig még nem ismerik Őt úgy, hogy békességük forrása lehetne, induljanak el azonnal, és keressék, amíg meg nem találják Őt mint Megváltójukat, barátjukat. Atyjukat és Istenüket.

Milyen erős biztatás ez az Ige minden keresőnek! "„Keressetek és találtok!" (Mt 7,7). Igen, ha Istent keresed, te is megtalálod Őt. Ha pedig megtaláltad, benne megleled az életet, a bűnbocsánatot, a megszentelődést és az üdvösséget. Keresd, keresd kitartóan, akkor nem hiába fogod keresni.

Drága testvérem, keresd Őt már most! Ott, ahol vagy, és most, mert most van itt az alkalmas idő. Hajoljon meg merev térded és még merevebb nyakad, és kiálts Istenhez. az élő Úrhoz. Krisztus nevében keresd a megtisztulást és a bűnbocsánatot. Isten nem utasít el. Dávidnak fiához, Salamonhoz intézett fenti biztatása igaz, ezt e könyv szerzője is megtapasztalta. Higgy az Igének, cselekedj aszerint, s találkozásod lesz Istennel!

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


szomb. aug. 18, 2012 11:17 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:

Tárd fel és valld meg bűneidet!

„Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer" (Péld 28,13).


Íme, ez az irgalom útja a megtérő bűnösnek. Fel kell hagynia bűnei takargatásával. Ne próbálja kicsinyíteni bűnét, és ezzel letagadni azt, vagy képmutatóan elpalástolni tettét. Ne is dicsekedjék bűnével, hogy ezáltal igazolja hamisságát, de ne is tegyen feltűnően bűnvallomást csak azért, hogy ebben másokkal versenyezzen.

Ha valamiben bűnösnek érzem magam, valljam meg és hagyjam el bűneimet. E kettőnek együtt kell megtörténnie. A bűnvallást becsületesen kell végeznem, magának az Úrnak kell vallanom. Ismerjem el bűneim gonosz voltát és azt, hogy mennyire undorodom tőlük.

Ne okoljak a hibáimért másokat, ne a körülményeimet kárhoztassam, se ne panaszkodjam természettől való gyöngeségemre. Akarjak tiszta vizet önteni a pohárba, nevezzem bűnnek a bűnt. Nem nyerek irgalmat addig, amíg ezt meg nem tettem.

Azután fel kell hagynom a gonoszsággal: a bűn beismerését követően egyszer s mindenkorra meg kell tagadnom a felismert bűnt. Nem hódolhat a Király előtt az, aki megmarad lázadónak. Nemcsak a bűnös szokásokat kell elhagynunk, hanem kerülnünk kell ezután minden olyan helyet, társaságot, foglalkozást és könyvet, amely erre a bűnre csábíthat minket.

Nem a bűnvallásért, nem is önmagunk megjobbulásáért nyerünk bocsánatot, de ezek segítenek bennünket abban, hogy megértsük, mit is jelent Krisztus vére által bűnbocsánatot nyerni.

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


szomb. aug. 18, 2012 2:27 am
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:

Mielőtt és mialatt kiáltasz

„Mielőtt kiáltanak, én már válaszotok, még beszélnek, én már meghallgatom" (Ézs 65,24).


Milyen gyorsan cselekszik az Úr! Meghallgat, mielőtt még kiáltanánk, és gyakran ugyanilyen gyorsan válaszol is. Mivel előre ismeri szükségleteinket és imádságainkat, úgy intézi körülményeinket, hogy mielőtt még a szükség ténylegesen felmerül, Isten már gondoskodik a segítségről, a próbatétel előtt pedig már jó előre felfegyverez annak elviselésére. Ez a mindenható Úr pontossága, amelyet gyakran megtapasztalhattunk már. Még nem is sejtjük a bekövetkező nyomorúságot, de már megérkezett a komoly vigasztalás, amely majd megtart a nyomorúságban. Mennyire meghallgatja Istenünk az imádságokat!

A mondat második részének olvasása közben a telefonra kell gondolnunk. Noha Isten a mennyben van, mi pedig a földön, szavunk gyorsan elérkezik Hozzá, az Övé pedig hozzánk.

Mikor őszinte szívvel imádkozunk, mintha Isten fülébe mondanánk imánkat. Kegyelmes Megváltónk azonnal továbbítja kérésünket, Atyánk pedig meghallgatja és örömét leli imáinkban.

Milyen jó ebben a tudatban imádkozni! Kit ne indítana buzgó imádságra az a tudat, hogy a Királyok Királya figyel rá? E mai napon is buzgón akarok könyörögni, és nemcsak azt hinni, hogy Isten meg fog hallgatni, hanem hogy már meg is hallgatott, nemcsak azt hinni, hogy egyszer majd felelni fog, hanem hogy válasza már itt is van. A Szent Szellem lesz ebben segítségemre!

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


kedd aug. 14, 2012 9:52 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:

Istenben megnyugodni, nem kapkodni

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget" (Zsolt 62,2).


Áldott az a helyzet, amelyben tudunk valóban az Úrban, és egyedül csak Őbenne elcsendesülni. Jó lenne ezt tenni ma és mindennap. Megnyugodni és várni az Úr által megszabott időt. Őrá várni a szolgálatban, Benne bízni boldog várakozásban,

Előtte imádságban elcsendesülni és lelki nyugalmat találni. Ez a lehető legjobb magatartás, amit mint teremtmények Teremtőnk, mint szolgák Urunk és mint gyermekek Atyánk előtt tanúsíthatunk.

Ne próbáljunk parancsolni Istennek, sem szemrehányást tenni neki. Nehogy rosszkedvűek vagy bizalmatlanok legyünk Vele szemben. De ne is meneküljünk sorsunk elől, és ne futkossunk emberekhez segítségért; ez ellentétes volna az Istenben való elcsendesüléssel. Istenben, és csakis Őbenne bízzunk teljes szívből.

Milyen áldott a bizonyosság, mikor tudom,"„tőle kapok segítséget". Számíthatok rá. Istentől jön a segítség, és senki mástól. Övé minden dicsőség, mert egyedül Ő tud és Ő fog megszabadítani. Bizonyosan megteszi akkor és úgy, ahogy Ő azt jónak látja.

Megszabadít a kétségekből, a szenvedésekből, a rágalmazásokból, és minden szükségünkből. Noha mindennek egyelőre még semmi jelét nem látjuk, ne térjünk el semmiképpen se az Úr akaratának teljesítésétől, hiszen az Úr irántunk való szeretete és hűsége felől semmi kétségünk sem lehet.

Nemsokára meglátjuk most még rejtett útjait, ezért dicsőítsük irgalmáért már előre is.
C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


vas. aug. 12, 2012 9:53 pm
Profil
Platinum Listatag

Csatlakozott: szer. jan. 05, 2011 3:50 am
Hozzászólások: 315
Hozzászólás Re: Hogyan lesz valaki istenhivő
Idézet:

AMÍG EGÉSZEN AZ ÖVÉ LESZEL

"A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek, minden fogyatkozás nélkül" (Jak 1,4).


A legtöbbünknél általában rendben van minden, csak néhány terület van, ahol rendetlenek vagyunk. Nem bűnökről van itt szó, hanem a test szerinti élet maradványairól, ezek tesznek rendetlenné. A rendetlenség megbántja a Szent Szellemet. Semmiben sem lenne szabad rendetleneknek lennünk, akár evésről, ivásról, vagy Isten szolgálatáról van is szó.

Nemcsak Istennel való kapcsolatunknak kell rendben lenni, hanem e kapcsolat külső kifejezésében is.

Végül is Isten nem enged kibújni semmi alól, legapróbb részletekig átvizsgál mindent. Nem fárad bele, hogy mindaddig visszavigyen minket arra a pontra, amíg megtanuljuk a leckét, és Ő az, aki be is fejezi a munkát.

Lehet, hogy ingerültségünk az a bizonyos pont, ahova Isten állhatatos türelemmel újra meg újra visszavisz; lehet hogy szellemi szétszórtságunk vagy féktelen egyéniségünk. Isten igyekszik belénk vésni, hogy mi az az egy, ami nincs teljesen rendben.

Áldott időt éltünk át, amikor Isten váltságáról elmélkedtünk; szívünk egészen Isten felé fordult. Bennünk végzett csodálatos munkája tudtunkra adja, hogy legnagyobbrészt rendben vagyunk vele. "Most tehát" - mondja a Szent Szellem Jakab apostol által - "a kitartásban tökéletes cselekedet legyen".

Ügyelj a kis hanyagságokra, ne mondd: "egyelőre így is jó lesz". Bármi is az, Isten állhatatosan rámutat mindaddig, amíg végleg és teljesen az övéi nem leszünk.

Oswald Chambers "Krisztus mindenekfelett" c. könyvéből

_________________
"Örüljetek az Úrban mindenkor !"
-Fil 4,4


csüt. aug. 02, 2012 1:02 am
Profil
Hozzászólások megjelenítése:  Rendezés  
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 492 hozzászólás ]  Oldal 1, 2, 3, 4, 5 ... 33  Következő


Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég


Nem nyithatsz témákat ebben a fórumban.
Nem válaszolhatsz egy témára ebben a fórumban.
Nem szerkesztheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem törölheted a hozzászólásaidat ebben a fórumban.
Nem küldhetsz csatolmányokat ebben a fórumban.

Keresés:
Ugrás:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forum/DivisionCore.
Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség

eXTReMe Tracker